Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGon Centrum ORP Nový Bydžov Konverze dokumentů Ing. Martin Kořínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Konverze dokumentů Ing. Martin Kořínek."— Transkript prezentace:

1 eGon Centrum ORP Nový Bydžov Konverze dokumentů Ing. Martin Kořínek

2 eGON centrum ORP Nový Bydžov Obsah školení: 1.Opakování – ELEV, přihlášení 2.Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů 3.Print2PDF 4.Ostatní

3 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz/regman/novybydzov.html Zde nalezneme aktuální nabídku kurzů, které jsou k dispozici v eGon centru. Pomocí červeného obdélníčku se přihlásíme na kurz, který chceme. Pokud jsme na stránce prvně vyplníme údaje - jméno, příjmení atd. a zadáme přihlásit. Pokud ne, stačí zadat jméno a heslo a zmáčknout přihlásit. Na mail zadaný v systému u Vaší osoby dorazí potvrzení přihlášky a pokud bude schválena, tak následně i přihlašovací údaje.

4 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do systému LMS ELEV Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz Zapíšeme jméno a heslo a zadáme přihlásit. Za domácí úkol si nastudujete kapitoly: Než začnete pracovat Průvodce studiem Přehled významných piktogramů Zadáme Moje kurzy

5 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů pomocí webu města Do systému je možné přihlášení pomocí webových stránek města na adrese: www.novybydzov.czwww.novybydzov.cz Na úvodní obrazovce vpravo dole vstoupíme do sekce eGON centrum a využijeme Přihlášení do kurzů: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=1 0716&id_ktg=1147&archiv=0 Přihlášení k vlastnímu studiu ELEV: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_o rg=10716&id_ktg=1148&archiv=0

6 602XML Filler 6.V prostředí Czech POINT se pracuje s formuláři 602XML Filler. 602XML Filler je aplikace určená pro snadné a pohodlné vyplňování elektronických formulářů. Program je volně šiřitelný, je určen především pro komunikaci občan – úřad, firma – úřad a vnitřní komunikace ve firmě. 602XML Filler umožňuje vyplňování nabídek, objednávek a různých formulářů. Potřebujeme ho pro práci v Czech-POINTU a u datových schránek – NUTNÉ AKTUALIZOVAT Ze stránek Software602 http://www.602.cz/win/download_602xml_filler

7 Přihlášení do Czech-POINTu Ostrá verze je umístěna na adrese: https://www.czechpoint.cz Školící verze EDU je umístěna na adrese: https://edu.czechpoint.cz Doporučuji využívat nápovědu umístěnou v záložce DOKUMENTACE ZDE

8 Konverze dokumentů Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů Z moci úřední – Czech POINT OFFICE – „bezplatně“ »Z elektronické do listinné »Z listinné do elektronické Na žádost – od zákazníka – „za peníze“ »Z elektronické do listinné »Z listinné do elektronické

9 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Správná volba formuláře Czech-POINT@office

10 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Označíme typ ochranného prvku

11 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Skenujeme dokument Vybereme skener, rozlišíme typ obrázku(bare vný nebo stupeň šedi. Dokument již můžeme mít oskenovaný a uložen v PC nebo Flash.

12 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Prohlédneme si oskenovaný dokument a případě potřeby můžeme skenovat znovu. Znovu sken Když je vše v pořádku označíme vstup (př. Výuční list) zadáme datum a místo sepsání (př. Vydání výučního listu) a připojíme ověřovací doložku

13 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Elektronicky podepíšeme (ověříme)

14 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické

15 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z listinné do elektronické Konvertovaný dokument uložíme! Výsledkem je soubor PDF opatřený el. podpisem jedna strana VL a druhá doložka

16 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Dokument, který má být autorizovaně konvertován do listinné podoby, se načítají ze specifikované složky v počítači. Načítané dokumenty mohou, ale nemusí být opatřeny elektronickým podpisem.

17 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Pokud je ke konverzi načtena datová zpráva, může obsahovat několik souborů. Pak je vám nabídnut jejich seznam. U dokumentů, kde konverze do listinné podoby je možná, je vpravo od položky s názvem připojeno tlačítko Vybrat pro provedení konverze. Jeho stiskem se příslušný soubor zkonvertuje.

18 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Výstupem je soubor ve formátu PDF verze 1.7, který je elektronicky podepsán a opatřen časovým razítkem – oba údaje můžete zkontrolovat v polích sekce Elektronický dokument provedené konverze. Dokument otevřeme, zkontrolujeme el. podpis a vytiskneme.

19 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Při požadavku na zobrazení dokumentu (klepnutím na tlačítko Otevřít dokument) se zobrazí dialog upozorňující na nutnost ověření platnosti elektronického podpisu konvertovaného dokumentu. DŮLEŽITÉ!

20 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Konverzi lze realizovat pouze po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky). Potřebnými nástroji disponuje prohlížecí program souborů PDF – program Adobe Reader, kde lze elektronický podpis ověřit v panelu Podpisy (otvírá se z nabídky Zobrazení příkazem Navigační panely a dále příkazem Podpisy.

21 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Odklikneme kontrolu podpisu Vložíme doplňkové údaje

22 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Vytvoříme ověřovací doložku a vytiskneme ji. Pozor na text na doložce!!! Správní poplatek je 30,-Kč za každou započatou stranu A4

23 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena – v tomto případě byla identita autora podpisu při vydání platná, ale nyní nelze zkontrolovat, zda nebyla zrušena a zda její platnost trvá. Autorizovanou konverzi nelze provést.

24 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena. V tomto případě autorizovanou konverzi nelze provést.

25 Konverze dokumentů Z moci úřední – Z elektronické do listinné Chyby podpisu- Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena – v tomto případě se musí nainstalovat pouze kořenové certifikáty kvalifikovaných certifikačních autorit a přidat certifikáty k „důvěryhodným identitám“ Adobe Readeru, viz dokumentace k projektu Czech POINT – instalace. Po opětovném otevření dokumentu dojde k ověření elektronického podpisu. Po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky) se provede autorizovaná konverze.

26 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Ukážeme si pouze odlišnosti od stejného převodu typu z moci úřední. Dokument musí splňovat stejné požadavky. Odlišnost je v tom, jakým způsobem dokument získáme.

27 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Př. Občan obdržel dokument (stavební povolení) do DS, zvolil možnost Odeslat ke konverzi, vytiskl si štítek a s tím přichází k Vám na CP. Použijeme čtečku nebo musíme opsat kód z lístku ručně.

28 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Vložíme CD do mechaniky a nalezneme požadovaný soubor.

29 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Další postup je stejný jako u konverze z moci úřední. Malá odlišnost může nastat v případě, že el. podpis není přímo vložen v dokumentu, ale je obsažen externím souboru, pak je třeba ho načíst. Jestliže podpis není v dokumentu určeném ke konverzi obsažen a nelze ho ani načíst z externího souboru (není k dispozici), nelze transakci provést. U konverze na žádost může být žadatel osvobozen od správního poplatku.

30 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné U konverze na žádost může být žadatel osvobozen od správního poplatku, pak je třeba uvést důvod. Zapíšeme číslo pokladního dokladu. Následně připojíme ověřovací doložku.

31 Konverze dokumentů Na žádost– Z elektronické do listinné Ověřovací doložka. Vytištěný dokument spolu s ověřovací doložkou tvoří cílový výstup autorizované konverze.

32 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Postup je téměř stejný jako v případě konverze stejného typu z moci úřední, pouze je třeba zohlednit případné osvobození od správního poplatku a ke konci zvolit požadované úložiště konvertovaného dokumentu. Postup: 1.Vybereme typ ochranného prvku 2.Skenujeme dokument (je-li potřeba, tak znovu) 3.Otevřeme dokument v PDF a porovnáme s originálem 4.Označíme vstup a datum jeho tvorby, určíme správní poplatek 5.Připojíme ověřovací doložku (výzva k podpisu + PIN)

33 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Postup: 6.Kontrola doložky 7.Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Do úschovny Na CD/DVD

34 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Na CD/DVD Klepněte na tlačítko Uložit výstup z provedené konverze na datový nosič CD/DVD. V dialogu Uložit data vyberte, kam se má konvertovaný výstup uložit. Na konci formuláře se vypíše Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. Potvrzení vytiskněte klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o předání výstupu z provedené konverze na papír A4.

35 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Na CD/DVD Cena CD/DVD je obsažena ve správním poplatku za konverzi.

36 Konverze dokumentů Na žádost– Z listinné do elektronické Předání dokumentu žadateli POZOR Jinak než z moci úřední Do úschovny – vytiskne se lístek a žadatel si vyzvedne doma

37 Ukončení práce s Czech-POINT Nebo se nám příště objeví hláška:

38 eGON centrum ORP Nový Bydžov Pro dnes to bylo poměrně mnoho informací a tak doufám, že jsme Vás hned v počátku moc nevyděsili a těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Ing. Martin Kořínek, korinek@novybydzov.cz, +420604694029, +420495703941korinek@novybydzov.cz Bc. Ondřej Neuman, neuman@novybydzov.cz, +420604939333, +420495703981neuman@novybydzov.cz egoncentrum@novybydzov.cz Dnešní prezentaci a další dokumenty z eGon Centra naleznete na webových stránkách Města Nový Bydžov v sekci eGon Centrum pod odkazem: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=10 716&id_ktg=1135


Stáhnout ppt "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Konverze dokumentů Ing. Martin Kořínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google