Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice."— Transkript prezentace:

1 Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky

2 Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky 2 © eGON centrum HOLEŠOV Volba formuláře Přihlášení do centrály Czech POINT Práce s formulářem

3 Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti.  Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz.  Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla. Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti.  Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz.  Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů – uživatelského jména a přístupového hesla. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky 3 © eGON centrum HOLEŠOV

4 Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení iKey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 4

5 Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. Přihlášení Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. © eGON centrum HOLEŠOV Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky 5

6 Následuje zadání PIN kódu pracovníka – zapište jej do vstupního pole Enter PIN dialogu Token Login. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 6

7 Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 7 Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Jméno – identifikace pracovníka ve formě jeho přihlašovacího jména – obecně to může být kombinace znaků a číslic, často se užívá kombinace částí jména a příjmení. Heslo – přístupové heslo vytvořené k výše zapsanému uživatelskému jménu. Vlastní přihlášení proběhne po stisku tlačítka Přihlásit.

8 Volba formuláře Po přihlášení se v následujícím okně zobrazí nabídka formulářů. Volba formuláře Po přihlášení se v následujícím okně zobrazí nabídka formulářů. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 8 Vyhledejte sekci označenou ve sloupci Šablona názvem Formulář žádosti o zřízení datové schránky. Zkontrolujte dostupnost formuláře – v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Poklepejte myší na odkaz Stáhnout (vpravo od indikátoru ostupnosti).

9 V následujícím dialogu zkontrolujte nastavení volby Otevřít pomocí, pak klepněte na tlačítko OK. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 9

10 Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba:  vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele.  zda souhlasí fotografie žadatele,  doklad nemá prošlou dobu platnosti  jde-li o platný vzor dokladu. Specifikace a ověření totožnosti žadatele Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba:  vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele.  zda souhlasí fotografie žadatele,  doklad nemá prošlou dobu platnosti  jde-li o platný vzor dokladu. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 10

11 Pak vyplňte jeho číslo a typ. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 11 Do pole Číslo dokladu zapište číslo předloženého dokladu Voličem Typ dokladu specifikujte, zda se jedná o občanský průkaz, nebo některý z druhů cestovních pasů (vydaný centrálně, vydaný okresním úřadem nebo zda jde o identifikační doklad předložený cizincem).

12 Zkontrolujte platnost dokladu. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 12 Klepnutím myší zaškrtněte políčko Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Tím stvrzujete, že jste provedli vizuální kontrolu dokladu (fotografie, vzor dokladu).

13 Byl předložen doklad cizince Pokud byl předložen identifikační doklad cizince (volíte položku Identifikační doklady – cizinci), pak ověření totožnosti v databázi není možné V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Byl předložen doklad cizince Pokud byl předložen identifikační doklad cizince (volíte položku Identifikační doklady – cizinci), pak ověření totožnosti v databázi není možné V tomto případě lze pouze potvrdit vizuální kontrolu dokladu zaškrtnutím políčka Byla provedena kontrola platnosti dokladu. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 13

14 Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Stiskem tohoto tlačítka vyžádejte ověření platnosti dokladu zadaného čísla a typu v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Ověření v evidenci neplatných dokladů Jakmile je políčko zaškrtnuté, zpřístupní se tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Stiskem tohoto tlačítka vyžádejte ověření platnosti dokladu zadaného čísla a typu v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 14 Výsledek kontroly se vypíše pod voličem typu dokladu. Pokud se při zadání čísla dokladu zmýlíte a přesto vyžádáte kontrolu, lze údaje opravit a stiskem tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů.

15 Výsledek kontroly Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad je v pořádku a platný. Výsledek kontroly Předložený doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad je v pořádku a platný. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 15

16 Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zobrazí se zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů Doklad je uveden v databázi neplatných dokladů Zobrazí se zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 16 Zpráva také obsahuje informaci, že doklad zadaného čísla sice existoval, avšak není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Žadatel má v tuto chvíli ještě šanci se prokázat druhým a platným typem dokladu (pasem, pokud byl neplatný občanský průkaz a naopak). Pokud tak učiní, zapište identifikaci druhého dokladu do polí a znovu vyžádejte kontrolu. Nepodaří-li se ověřit doklad, stiskem tlačítka Zavřít formulář práci s formulářem se ukončí a žádost se zamítne.

17 Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. Špatný tvar čísla dokladu Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva – Číslo dokladu je ve špatném tvaru. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 17 Opravte chybu v zadání čísla či typu předloženého dokladu a znovu stiskněte tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů k následnému ověření platnosti v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů.

18 Obsahuje žádost listinné přílohy?  Postup vyřízení žádost o zřízení datové schránky se dělí na dvě větve – podle toho, zda žadatel přináší nějaké dokumenty v listinné formě či nikoliv. Listinnými dokumenty se rozumí přílohy k žádosti, nikoliv žádost samotná, kterou si žadatel předem napsal do papírového formuláře staženého např. z Internetu – tu musí pracovník kontaktního místa Czech POINT přepsat do elektronického formuláře přímo na svém počítači.  Pokud žadatel listinné přílohy k žádosti přináší, je zapotřebí zajistit jejich autorizovanou konverzi do ověřené elektronické podoby. Konverze není v tomto případě zpoplatněna! Obsahuje žádost listinné přílohy?  Postup vyřízení žádost o zřízení datové schránky se dělí na dvě větve – podle toho, zda žadatel přináší nějaké dokumenty v listinné formě či nikoliv. Listinnými dokumenty se rozumí přílohy k žádosti, nikoliv žádost samotná, kterou si žadatel předem napsal do papírového formuláře staženého např. z Internetu – tu musí pracovník kontaktního místa Czech POINT přepsat do elektronického formuláře přímo na svém počítači.  Pokud žadatel listinné přílohy k žádosti přináší, je zapotřebí zajistit jejich autorizovanou konverzi do ověřené elektronické podoby. Konverze není v tomto případě zpoplatněna! Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 18

19 Určení dalšího postupu specifikujete pomocí zaškrtávacích políček v zelené části formuláře, pod hlavičkou Žádost o zřízení datové schránky. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 19

20 Žadatel přináší k žádosti listinné přílohy Jestliže žadatel přináší k žádosti listinné přílohy, které je zapotřebí konvertovat do elektronické podoby, zaškrtněte v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? políčko ANO. Žadatel přináší k žádosti listinné přílohy Jestliže žadatel přináší k žádosti listinné přílohy, které je zapotřebí konvertovat do elektronické podoby, zaškrtněte v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? políčko ANO. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 20

21 Převezměte od žadatele listiny; prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu.  Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte.  Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. Převezměte od žadatele listiny; prvním úkolem bude posouzení jejich vzhledu.  Pokud jsou listiny vybaveny některým z ochranných prvků, které popisují názvy zaškrtávacích políček, pak příslušné políčko zaškrtněte.  Jestliže listiny obsahují ještě jiný ochranný prvek, který nelze podchytit pomocí zaškrtávacích políček, vypište jej slovy do pole Jiný zjišťovací prvek. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 21

22 Skenování listin do elektronické podoby Založte listiny do skeneru a na jeho displeji vyťukejte svůj kód, který zajistí uložení souborů s oskenovanými předlohami na správné místo. Skener spusťte – při skenování postupujte podle interní metodiky vydané pro skenování listin. Po ukončení skenování ve formuláři klepněte na tlačítko Zahájit provedení konverze. Skenování listin do elektronické podoby Založte listiny do skeneru a na jeho displeji vyťukejte svůj kód, který zajistí uložení souborů s oskenovanými předlohami na správné místo. Skener spusťte – při skenování postupujte podle interní metodiky vydané pro skenování listin. Po ukončení skenování ve formuláři klepněte na tlačítko Zahájit provedení konverze. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 22

23 Sejmuté předlohy jsou zkonvertovány do souboru ve formátu PDF. Jakmile je konverze ukončena, formulář se doplní o další část, nazvanou Elektronický dokument provedené konverze. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 23 Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru. Dokument ve formátu PDF vzniklý sejmutím a konverzí listin je zapotřebí zkontrolovat. Klepněte na tlačítko Otevřít dokument. Dokument se načte do okna prohlížeče PDF souborů – Adobe Readeru.

24 Dokument je třeba řádně zkontrolovat a porovnat jej stránku po stránce s listinnou předlohou.

25 Konvertovaný dokument neodpovídá listinné předloze Pokud při porovnání konvertovaného dokumentu s předlohou zjistíte, že zobrazený PDF dokument předloze neodpovídá (například je příliš tmavý nebo vykazuje jiné vady), můžete skenování a konverzi zopakovat. Upravte nastavení skeneru podle interní metodiky a klepněte na tlačítko Znovu skenovat dokument. Konvertovaný dokument neodpovídá listinné předloze Pokud při porovnání konvertovaného dokumentu s předlohou zjistíte, že zobrazený PDF dokument předloze neodpovídá (například je příliš tmavý nebo vykazuje jiné vady), můžete skenování a konverzi zopakovat. Upravte nastavení skeneru podle interní metodiky a klepněte na tlačítko Znovu skenovat dokument. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 25

26 Vrátíte se do výchozí zelené části formuláře (Vytvořit elektronickou podobu dokumentu), kde stiskem tlačítka Zahájit provedení konverze postup zopakujete. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 26 Konvertovaný dokument je v pořádku Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku. Konvertovaný dokument je v pořádku Jestliže je zkonvertovaný dokument na pohled bez závad, můžete k němu připojit ověřovací doložku.

27 Připojení ověřovací doložky Ke konvertovaným listinám v elektronické podobě je zapotřebí připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Připojení ověřovací doložky Ke konvertovaným listinám v elektronické podobě je zapotřebí připojit ověřovací doložku, které potvrdí jejich pravost a úplnost. Ověřovací doložka bude zapsána jako poslední stránka přímo do PDF dokumentu s konvertovanými listinami. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 27

28 Identifikace listin v doložce Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument.  Do pole Označení vstupu je třeba zapsat povinný údaj – identifikaci listin. Popište několika slovy obsah listin.  Vyplnění pole Datum sepsání je nepovinné – zapište sem datum, kdy byla listina vytvořena, pokud je údaj o tom v ní uveden. Identifikace listin v doložce Před připojením doložky je zapotřebí slovně popsat konvertovaný dokument.  Do pole Označení vstupu je třeba zapsat povinný údaj – identifikaci listin. Popište několika slovy obsah listin.  Vyplnění pole Datum sepsání je nepovinné – zapište sem datum, kdy byla listina vytvořena, pokud je údaj o tom v ní uveden. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 28 Klepněte na tlačítko Připojit k výstupu ověřovací doložku.

29 Následuje dialog pro potvrzení kvalifikovaného certifikátu s vaším elektronickým podpisem, který bude použit k zabezpečení doložky. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 29 Klepnutím na tlačítko OK volbu certifikátu potvrďte.

30 Dále je zapotřebí zadat do vstupního pole dialogu PIN číslo PIN, odpovídající tokenu pracovníka. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 30 Po specifikaci certifikáty se údaje odešlou ke zpracování a vrátí se ověřovací doložka, která se připojí k PDF souboru. Ten se tak stává elektronicky podepsaným a je také opatřen časovým razítkem.

31 Kontrola údajů v doložce Důležité údaje z připojené doložky se vypíšou do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. Kontrola údajů v doložce Důležité údaje z připojené doložky se vypíšou do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 31 Celý dokument opatřený ověřovací doložku připojenou jako poslední stránka lze klepnutím na tlačítko Otevřít dokument znovu zobrazit v Adobe Readeru.

32

33 Platnost certifikátu obdrženého výpisu ukazuje grafický symbol v levém horním rohu panelu Signatures. Symboly a jejich význam je následující Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 33 Vše je v pořádku, dokument můžete vytisknout. Dokument je elektronicky podepsaný a nebyl změněn - kontaktujte HelpDesk. Dokument byl v průběhu přenosu změněn a nelze tedy výstup vydat – kontaktujte HelpDesk.

34 Otevření žádosti o zřízení datové schránky Klepnutím na tlačítko Otevřít formulář žádosti přejdete k vyplnění vlastního formuláře pro zřízení datové schránky. Otevření žádosti o zřízení datové schránky Klepnutím na tlačítko Otevřít formulář žádosti přejdete k vyplnění vlastního formuláře pro zřízení datové schránky. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 34

35 Žadatel nepřináší k žádosti žádné listinné přílohy Jestliže žadatel k žádosti nepřináší žádné listinné přílohy, zaškrtněte v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? políčko NE. Žadatel nepřináší k žádosti žádné listinné přílohy Jestliže žadatel k žádosti nepřináší žádné listinné přílohy, zaškrtněte v přepínači Obsahuje žádost listinnou podobu dokumentu? políčko NE. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 35 Dále klepněte na tlačítko Otevřít formulář žádosti.

36 Vyplnění a odeslání žádosti Specifikace subjektu Ve formuláři pro vlastní specifikaci žádosti o zřízení datové schránky nejprve musíte určit, jakým bude žadatel vzhledem k Integrovanému Systému Datových Schránek subjektem Vyplnění a odeslání žádosti Specifikace subjektu Ve formuláři pro vlastní specifikaci žádosti o zřízení datové schránky nejprve musíte určit, jakým bude žadatel vzhledem k Integrovanému Systému Datových Schránek subjektem Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 36 Klepněte na políčko voliče Kliknutím vyberte typ subjektu.

37 Z nabídky vyberte vhodnou položku charakterizující subjekt žadatele:  fyzickou osobu,  podnikající fyzickou osobu,  podnikající fyzickou osobu – advokáta,  podnikající fyzickou osobu – daňového poradce,  podnikající fyzickou osobu – insolventního správce,  právnickou osobu obecně,  právnickou osobu zřízenou zákonem,  právnickou osobu, které se schránka zřizuje na její žádost,  orgán veřejné moci,  orgán veřejné moci – notář,  orgán veřejné moci – exekutor. Z nabídky vyberte vhodnou položku charakterizující subjekt žadatele:  fyzickou osobu,  podnikající fyzickou osobu,  podnikající fyzickou osobu – advokáta,  podnikající fyzickou osobu – daňového poradce,  podnikající fyzickou osobu – insolventního správce,  právnickou osobu obecně,  právnickou osobu zřízenou zákonem,  právnickou osobu, které se schránka zřizuje na její žádost,  orgán veřejné moci,  orgán veřejné moci – notář,  orgán veřejné moci – exekutor. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 37 Této volbě se pak přizpůsobí obsah celého formuláře.

38 Vyplnění formuláře Postupně se vyplní jednotlivá pole formuláře. Pole jsou povinná a nepovinná – o jejich charakteru informuje údaj v panelu Práce s dokumentem.

39 Pokud žádost neobsahuje přílohu Pokud žádost o zřízení datové schránky neobsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných příloh do elektronické podoby, následuje kontrolní tisk žádosti. Pokud žádost neobsahuje přílohu Pokud žádost o zřízení datové schránky neobsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných příloh do elektronické podoby, následuje kontrolní tisk žádosti. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 39 Klepněte na tlačítko Tisk vyplněné žádosti. Pokud byste do této chvíle nevyplnili některá povinná pole, nebude formulář vytištěn a pole vás červeným podbarvením vyzvou k doplnění údajů.

40 Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky podepište vy i žadatel; jeden zarchivujte a druhý předejte žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 40

41 Odeslání žádosti Vyplněnou žádost odešlete k vyřízení stiskem tlačítka Odeslat. Odeslání žádosti Vyplněnou žádost odešlete k vyřízení stiskem tlačítka Odeslat. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 41

42 Úspěšné doručení žádosti a tisk potvrzení o doručení Jestliže Informační systém datových schránek přijal žádost k vyřízení, vrátí se a zobrazí Potvrzení o zřízení datové schránky. Toto potvrzení je třeba klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení vytisknout. Poučte žadatele, že přístupové údaje k jeho schránce mu budou doručeny doporučenou poštovní zásilkou (listovní) určenou do vlastních rukou.

43 Potvrzení o založení schránky se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 43 Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk se zarchivuje na kontaktním místě Czech POINT, druhý obdrží žadatel.

44 Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře Žádost o zřízení datové schránky. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 44

45 Předání žádosti do správního řízení Jestliže z jakýchkoliv důvodů Informační systém datových schránek žádost o zřízení datové schránky k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno a žádost bude předána do správního řízení. Nejprve je nutné vyžádat potřebné jednací číslo. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Předání žádosti do správního řízení Jestliže z jakýchkoliv důvodů Informační systém datových schránek žádost o zřízení datové schránky k vyřízení nepřijal, je to ve formuláři oznámeno a žádost bude předána do správního řízení. Nejprve je nutné vyžádat potřebné jednací číslo. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 45 Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Klepnutím na tlačítko Tisk potvrzení o doručení se potvrzení vytiskne.

46 Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 46 Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk se zarchivuje na kontaktním místě Czech POINT, druhý obdrží žadatel. Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk se zarchivuje na kontaktním místě Czech POINT, druhý obdrží žadatel. Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře.

47 Žádost obsahuje přílohu Pokud žádost o zřízení datové schránky obsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných předloh do elektronické podoby, bude předána do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. Žádost obsahuje přílohu Pokud žádost o zřízení datové schránky obsahuje přílohu vzniklou konverzí listinných předloh do elektronické podoby, bude předána do správního řízení Ministerstva vnitra ČR. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 47 Nejprve je třeba oznámení vytisknout pro potřebu archivace na kontaktním místě Czech POINT a pro žadatele. Klepněte na tlačítko Tisk oznámení.

48 Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky se podepíší; jeden se zarchivuje a druhý se předá žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Zkontrolujte, zda je výtisk kvalitní, čitelný a úplný. Pokud ano, vytiskněte tlačítkem Znovu tisknout potvrzení ještě jeden výtisk. Oba výtisky se podepíší; jeden se zarchivuje a druhý se předá žadateli. V případě potřeby lze tisk tlačítkem Znovu tisknout potvrzení podle potřeby libovolně opakovat. Jsou-li výtisky v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 48

49 Po úspěšném tisku potvrzení je třeba zažádat o číslo jednací pro zařazení do správního řízení. Klepněte na tlačítko Zažádat o číslo jednací. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 49

50 Požadavek na jednací číslo je zpracován a obratem je číslo zasláno a zobrazeno ve vyplněném formuláři. Je zde uvedena i informace o připojené příloze. Formulář je dále třeba stiskem tlačítka Tisk potvrzení o doručení vytisknout. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 50

51 Potvrzení o doručení se tiskne ve dvou kopiích. Zkontrolujte jejich čitelnost. Není-li tisk v pořádku, odstraňte příčinu a tisk zopakujte klepnutím na tlačítko Znovu tisknout potvrzení. Jestliže je vše v pořádku, klepněte na tlačítko Tisk byl úspěšně proveden. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 51 Obsluha i žadatel obě kopie podepíšou – jeden výtisk se zarchivuje na kontaktním místě Czech POINT, druhý obdrží žadatel.

52 Klepnutím na tlačítko Zavřít zobrazení potvrzení ukončíte a vrátíte se do výchozího formuláře. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 52

53 Ukončení práce Klepnutím na tlačítko Odeslat pro potřeby evidence a zavřít formulář zavřete formulář i aplikaci 602XML Filler. Ukončení práce Klepnutím na tlačítko Odeslat pro potřeby evidence a zavřít formulář zavřete formulář i aplikaci 602XML Filler. Datové schránky Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky © eGON centrum HOLEŠOV 53 Poučte žadatele o dalším postupu, kdy dostane listovní poštou přístupové údaje o své schránce nebo vyrozumění o výsledku správního řízení. Informujte ho o patnáctidenní lhůtě pro aktivaci schránky od data doručení přístupových údajů. Poučte žadatele o dalším postupu, kdy dostane listovní poštou přístupové údaje o své schránce nebo vyrozumění o výsledku správního řízení. Informujte ho o patnáctidenní lhůtě pro aktivaci schránky od data doručení přístupových údajů.

54 ivan.slezak@holesov.cz ivan.slezak@holesov.cz Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : 573 521 556 e-mail : ivan.slezak@holesov.czivan.slezak@holesov.cz Ing. Ivan SLEZÁK eGON centrum tel. : 573 521 556 e-mail : i ii i vvvv aaaa nnnn.... ssss llll eeee zzzz aaaa kkkk @@@@ hhhh oooo llll eeee ssss oooo vvvv.... cccc zzzz Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice datových schránek eGON centrum HOLEŠOV Žádost o zřízení datové schránky Úvodní kurz k problematice."

Podobné prezentace


Reklamy Google