Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 E-přihlášky Ing. Tomáš Majer

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 E-přihlášky Ing. Tomáš Majer"— Transkript prezentace:

1 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 E-přihlášky Ing. Tomáš Majer majer@uikt.mendelu.cz

2 2 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Úvod Datová analýza – co je nového oproti papírovým přihláškám Analýza aplikací – které aplikace k tomu budeme potřebovat Stav implementace Časové nároky implementace ;)

3 3 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Datová analýza Podobná struktura tabulek jako u papírových přihlášek Nový způsob autentizace tří skupin uživatelů e-přihlášek (uis, e-osoba, nový uživatel) Možnost evidovat známky za jednotlivé ročníky střední školy Možnost evidence plateb za jednotlivé e-přihlášky uchazeče včetně evidence plateb nespárovaných (chybný VS apod.)

4 4 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Autentizace skupin uživatelů Uživatel uis => hlásí se klasicky do uis Uživatel s e-přihláškou => zná již svůj login a heslo pro přístup do prostředí e-přihlášek Login == VS (rozlišení fakulty + id přihlášky na 7 míst) Heslo == generováno při založení e-přihlášky Nový uživatel => založí nejprve novou přihlášku s následným vygenerováním přihlašovacích údajů

5 5 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Evidence známek za SŠ Evidovány známky z jednotlivých předmětů za 1.- 5. ročník včetně maturity Při převodu e-přihlášek mezi papírové bude probíhat automatický dopočet průměrů Po uložení známek bude vygenerována sestava pro jejich následné potvrzení na SŠ včetně id dané operace uložení Po přijetí potvrzené sestavy známek na studijním oddělení referentka zkontroluje id na sestavě a v DB Po potvrzení správnosti známek bude znemožněna jejich další editace

6 6 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Evidence plateb Výše poplatku za e-přihlášku uložena jako atribut typu přijímací zkoušky Možnost zaplacení jak převodem z účtu, tak složenkou (rozlišení Best, Vakus sestavy z EO) Možnost platit částku po částech Evidence nespárovaných plateb viz dále

7 7 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Analýza aplikací Aplikace určená pro zadávání e-přihlášek Aplikace pro spárování přijatých manipul. poplatků s e-přihláškami Aplikace pro dohledání a správu nespárovaných manipul. poplatků Aplikace pro kopírování kompletních a zaplacených e-přihlášek mezi přihlášky papírové Aplikace pro kontrolu známek ze střední školy Aplikace pro změnu hesla uchazeče Nový autentizační modul

8 8 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace určená pro zadávání e-přihlášek I. Stěžejní aplikace popisovaného systému Zahrnuje také kontrolu kompletnosti e-přihlášek Vztah mezi e-osobou a e-přihláškou Každé evidované e-osobě může náležet několik e-přihlášek Po přihlášení se uživatel ocitá v prostředí své e-osoby Toto prostředí obsahuje informace o kompletnosti jednotlivých částí e-osoby a jejich e-přihlášek jako i možnost vyplnění těchto částí

9 9 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace určená pro zadávání e-přihlášek II. Kontrolované části e-osoby Osobní údaje Adresy Známky ze SŠ Kontrolované části e-přihlášky Zaplacení Výběr variantního předmětu Množina údajů evidovaných u e-přihlášek bude odpovídat údajů evidovaným u přihlášek papírových Založení nové e-přihlášky bude předcházeno výběrem fakulty a typu přijímací zkoušky

10 10 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace určená pro zadávání e-přihlášek III. Nutnost dřívějšího založení typů přijímacích zkoušek Rozdílné chování aplikace podle typu uživatele

11 11 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace pro spárování přijatých manipul. poplatků s e-přihláškami Uživatelem aplikace bude výhradně EO MZLU Vložení.txt souboru ve formátu BEST nebo VAKUS Výpis bude z banky stahován jednou za den Po vložení daného souboru proběhne jeho analýza a spárování plateb s e-přihláškami Uchazeč poté ihned uvidí, zda byl jím zaslaný poplatek již přijat

12 12 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace pro dohledání a správu nespárovaných manipul. poplatků Seznam všech nespárovaných plateb s informacemi o částce, VS, čísle účtu, čísle výpisu a řádku daného výpisu Použití aplikace až v případě zájmu ze strany uchazeče, jehož platba nebude v předem stanovené lhůtě obdržena Referentka bude moci v této aplikaci provést dodatečné spárování platby s e-přihláškou Otázkou zůstává, zda bude vyžadována osobní účast uchazeče na studijním oddělení

13 13 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace pro kopírování kompletních a zaplacených e-přihlášek mezi přihlášky papírové Po skončení období pro podávání přihlášek ke studiu budou všechny kompletní a zaplacené e-přihlášky převedeny mezi přihlášky papírové Akce spojené s převodem Výpočet průměrů známek za jednotlivé roky SŠ a maturitu Znemožnění další editace již převedených přihlášek Odstranění nekompletních, popř. nezaplacených e-přihlášek po předem stanoveném období Naplnění nového atributu e-přihláška papírové přihlášky

14 14 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Aplikace pro kontrolu známek ze střední školy Dohledání e-osoby na základě jména, příjmení, rodného čísla nebo VS některé z přihlášek Kontrola id operace uložení známek na sestavě a v DB Potvrzení správnosti zadaných známek, popř. jejich výpis a následná oprava

15 15 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Zapojení pracovníků OKV Ing. Tomáš Majer aplikace určená pro zadávání e-přihlášek aplikace pro potvrzení správnosti sestavy známek Ing. Tomáš Klein aplikace pro kopírování kompletních a zaplacených e-přihlášek mezi přihlášky papírové aplikace pro změnu hesla uchazeče Ing. Tomáš Procházka aplikace pro spárování přijatých manipulačních poplatků s e-přihláškami aplikace pro dohledání a správu nespárovaných manipulačních poplatků RNDr. Ing. Milan Šorm autentizační modul

16 16 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Důležitá informace závěrem Termín dokončení aplikací 15.12.2004 http://prihlaska.mendelu.cz/

17 17 Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Univerzitní informační systém III., Lednice 2004 E-přihlášky Ing. Tomáš Majer"

Podobné prezentace


Reklamy Google