Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDY V HISTORII Lavrinčiková, Přikrylová, Tomanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDY V HISTORII Lavrinčiková, Přikrylová, Tomanová."— Transkript prezentace:

1 JEDY V HISTORII Lavrinčiková, Přikrylová, Tomanová

2 CÍL PROJEKTU Cílem našeho projektu bylo obeznámit se s příběhem historické osobnosti, která byla v minulosti otrávena jedem a tento jed také specifikovat. V našem případě se jednalo o antického filozofa Sokrata, který byl odsouzen k otravě bolehlavem (koniinem). Při práci jsme čerpaly z literatury jak historické, tak chemické, a to zejména při hledání toxikologických údajů.

3 OBSAH:  KDY došlo k otravě?  KDO KOHO otrávil?  PROČ došlo k otravě?  ČÍM byl dotyčný otráven?

4 KDY?  po roce 422 př. n. l. zisk vlivu mladých politických reformátorů (v čele Alkibiád)  další fáze peloponéské války, Athény se svými spojenci byly poraženy -> konec jejich zlatého věku ___________________________________________________  roku 399 př. n. l., v Athénách  v období po peloponéské válce (431 př. n. l. až 404 př. n. l.), kterou Athény prohrály

5 KDO?  Sokrates má tři žalobce, kteří ho poslali před athénský lidový soud:  Anytus  Meletos (u soudu spolu vedli diskuzi)  Lykon  Sokrates nebyl na soud připraven a improvizoval ve své obhajobě, přesto shledán vinným a odsouzen k trestu smrti požitím bolehlavu  „Tedy ano, musím se hájit, občané athénští, a pokusit se vyjmouti z vás to špatné mínění, kterého jste o mně za tak dlouhý čas nabyli, a to v tak krátkém čase“.

6 KOHO? Sokrates  athénský filosof, významná postava evropské filosofie  soustředil se na záležitosti člověka a společnosti  nezanechal žádný spis (život a myšlenky pouze z vyprávění žáků)  vyučil se otcovu řemeslu  účast na vojenských taženích během první fáze peloponéské války – vyznamenán za statečnost

7 KOHO?  kamenická (sochařské) práce, oženil se s Xanthippou-> tři synové  podílení na veřejném životě, činný v politice  nová etapa antické filozofie -> pozornost na člověka, na analýzu poznání, myšlení a etických hodnot  rozmlouval s lidmi o životě, hodnotách a postojích-> formou rozhovoru člověka dovedl k poznání, co je opravdu důležité  vyučuje rozhovorem -> vede k vyjádření obecných (filosofických) pravd

8 PROČ?  pád vlády -> Sokrates obviňován kvůli své filozofii a z porážky Athén  Athéňané potřebovali najít a potrestat viníky válečného utrpení  ideální Sokrates (posmíval se bohům – bohové se na město rozzlobili -> dlouhé válečné strádání)  athénský lidový soud – vyšetřování Sokrata (bezbožnost)  obviněn, svými názory kazí mládež  nesmí se opakovat, odsouzen k vypití číše jedu  Aristofanova komedie Oblaky => ovlivnilo odsouzení Sokrata

9 PROČ?  Sokrates přesvědčen, že se musí ctít zákony – raději přijal trest, než aby utekl  Sokratova improvizovaná obhajoba jednou z nejlepších v dějinách soudnictví  přesto shledán vinným a odsouzen k trestu smrti požitím bolehlavu  Platon (Obrana Sokratova), Kriton a Faidon

10 Smrt Sokratova – Jacques-Louis David (1787)

11 ČÍM?  pozřel jed ve víně (výtažek z bolehlavu plamatého, účinnou látkou je alkaloid koniin)  vypití jedu ve spise Phaedo (Platon)  velmi věrný popis otravy (seznámení se smrtícím prostředkem, příznaky, průběh otravy)

12 BOLEHLAV PLAMATÝ (CONIUM MACULATUM)  20 cm vysoká dvouletá bylina  doba květu: červen, červenec, srpen  výskyt: kolem cest, křovitéch stráně, pustá místa, v blízkosti sídlišť  snadno zaměnitelný s planou petrželí, fenyklem, kmínem nebo mrkví  páchne myšinou

13

14 KONIIN V BOLEHLAVU PLAMATÉM  ve všech částech rostliny  v plodech 2 % (v nezralých i více)  v nati asi 0,3 %  v listech asi 0,15 %  v kořenu nejméně  sušením jedovatost ubývá  toxická dávka: 0,06 g  smrtelná dávka: 0,15 g - 0,3 g

15 KONIIN – CHEMICKÉ VLASTNOSTI  C 8 H 17 N  další názvy: (S)-2-propylpiperidin, (2S)-2-propylpiperidin  silně jedovatý alkaloid  bezbarvá až žluto-zelená kapalina

16 BEZPEČNOSTNÍ LISTY  H-věty  H 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.  H 40 Možné nebezpečí nevratných účinků.  P-věty  P 22 Nevdechujte prach.  P 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.  P 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte toto označení).

17 strukturní vzorecmolekula

18 KONIIN – CHEMICKÉ SYMBOLY NEBEZPEČÍ

19 KONIIN – FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI  rozpustnost:  mírně rozpustný ve vodě (1 ml ve 100 ml vody )  rozpustný v alkoholu, etheru, acetonu, benzenu  molární hmotnost: 127,23 g·mol −1  hustota: 0,812 g·cm -3  bod tání: -2 °C  bod varu: 166,2 °C

20 ZÁVĚR  pomocí literatury a informací z internetu jsme podrobně prozkoumaly smrt Sokrata  identifikovaly jsme hlavní látku bolehlavu plamatého, kterým byl Sokrates otráven  dále jsme zkoumaly její účinky na lidský organismus a porovnávaly s informacemi o Sokratově smrti  zjistily jsme také bezpečnostní pravidla – jak nejlépe s jedem zacházet  seznámení s historickými okolnostmi (peloponéská válka)

21 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST!


Stáhnout ppt "JEDY V HISTORII Lavrinčiková, Přikrylová, Tomanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google