Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE PRO STUDENTY FaME UTB ve Zlíně 3. ročník BSP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE PRO STUDENTY FaME UTB ve Zlíně 3. ročník BSP."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE PRO STUDENTY FaME UTB ve Zlíně 3. ročník BSP

2 INFORMACE ročníkový učitel: Ing. Janka Vydrová, Ph.D. jvydrova@fame.utb.cz

3 INFORMACE zástupce studentů, který je členem Kolegia děkana FaME: Ing. Radek Blahuš (radek.blahus@gmail.com)radek.blahus@gmail.com zástupce studentské části AS FaME : Igor Altuchov (altuchov.igor@gmail.com)altuchov.igor@gmail.com Ing. Radek Blahuš (radek.blahus@gmail.com) Jakub Brablík (bukaj.van.brablik@seznam.cz) Bc. Tomáš Petržela (tomas.petrzela@gmail.com) Bc. Michal Rudecký (michalrudecky@gmail.com) Bc. Jana Šmotková (jana.smotkova@gmail.com)radek.blahus@gmail.combukaj.van.brablik@seznam.cztomas.petrzela@gmail.commichalrudecky@gmail.comjana.smotkova@gmail.com

4 INFORMACE „Otevřené dveře děkanky“ pondělí 9.00 – 10.00 h (pracovna 536/U2) anketa „Hodnocení kvality výuky na FaME“ – studentský tým hodnocení kvality studijního prostředí – ročníkový učitel

5 HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY na FaME UTB ve Zlíně ZS 2011/12

6 HODNOCENÍ KVALITY STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ na FaME UTB ve Zlíně - studijní prostředí na FaME - Knihovna UTB - koleje, menza a bufet

7 Studijní oddělení FaME Připomínky:  fronty na studijním oddělení na začátku semestru  návrh na delší úřední hodiny  požadavek na placení poplatků přímo na studijním oddělení a nikoliv na pokladně U13  problém s tvorbou rozvrhu – nefunkční IS STAG a špatná informovanost studentů

8 Prostředí fakulty Připomínky:  zima na chodbách, málo míst k sezení  výkyvy teplot v místnostech  málo PC učeben  neotvíratelné okna v některých místnostech  zastaralé WC

9 Prostředí fakulty Řešení:  je požádáno o rekonstrukci budovy U2 (zateplení, výměna oken, klimatizace budovy, vytápění WS a rekonstrukce toalet a dlažby)  situace bude řešena v závislosti na objemu finančních prostředků UTB

10 Knihovna UTB Připomínky: Kvalitu knihovny studenti hodnotí jako vysokou a jsou s jejím fungováním většinou spokojeni. Větší četnost připomínek k chodu knihovny:  krátká otevírací doba o víkendech  zkrátit čekací doby  malý počet titulů z doporučené literatury – jsou trvale zapůjčené

11 Knihovna UTB Krátká otevírací doba o víkendech Řešení: Krátká otevírací doba o víkendech - otevírací doba naší knihovny (po-čt 8-20, pá 8-18, so 8-14) patří ve srovnání s jinými vysokoškolskými knihovnami k nejdelším. Návštěvnost knihovny o víkendech navíc není nikterak vysoká, takže prodloužení provozní doby napovažuji ani za rozumné, ani za ekonomické. Řadu našich služeb (včetně prodlužování knih, rezervací, objednávek MVS nebo přístupu k elektronickým zdrojům) poskytujeme elektronicky a jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Máme zkušenosti, že řada uživatelů, kteří navštěvují naši knihovnu o víkendech, využívá povětšinou pouze přístup na internet. V takovém případě mohou ovšem využívat také počítače v 1. podlaží objektu U13, které jsou k dispozici prakticky neustále (pochopitelně pokud je otevřena budova U13).

12 Knihovna UTB Malý počet titulů doporučené literatury Řešení: K tomuto problému samozřejmě dochází a znovu musím zopakovat, že je to téměř výhradně otázka peněz. Nákup doporučené literatury probíhá zcela bezproblémově, stejně tak má knihovna dostatek informací o poptávce po jednotlivých titulech. Mnohdy však není v našich ekonomických možnostech zakoupit publikace ve velkém počtu kusů a aktuální rozpočtový výhled bohužel neslibuje žádné zlepšení. Přesto se však samozřejmě snažíme u nejžádanějších knih dokupovat jejich další výtisky, pokud je to aspoň trochu možné.

13 Knihovna UTB Dlouhé čekací lhůty při rezervacích knih Řešení: Dlouhé čekací lhůty při rezervacích knih jsou samozřejmě primárně způsobeny tím, že máme omezený počet výtisků, ale zčásti také nedisciplinovaností studentů, kteří knihy nevracejí včas (a to přesto, že vědí, že na knihu čeká další čtenář) a raději zaplatí pokutu, která byla doposud velmi nízká. Knihovní a ediční rada schválila na svém posledním zasedání zvýšení poplatku za pozdní vrácení knih a od tohoto kroku si rovněž slibujeme, že uživatelé začnou knihy vracet včas a čekací doby se tak alespoň částečně zkrátí.

14 Koleje UTB Připomínky: Koleje Antonínova  okna, koupelny a kuchyně jsou ve špatném stavu  celkové vybavení kuchyně je nedostačující, slabé světlo v kuchyni  kvalita sociálního zařízení  nedodržování nočního klidu v pokojích sousedících s klubem Áčko

15 Koleje UTB Připomínky: Koleje TGM – studenti jsou většinou spokojeni, pouze četnější připomínky jsou:  chybí společenská místnost  dlouhé čekání na opravy Koleje Štefánikova  špatné vybavení (výměna postelí, linolea)  kuchyně a koupelna pouze v jednom patře budovy

16 Menza U2 Připomínky:  nízká kvalita hotových jídel (polotovary – např. bramborová kaše, nedochucení jídel, kritika stereotypní nabídky minutek)  malá obměna jídel a především malý výběr v pozdějších hodinách (často již i po 12 hodině není širší nabídka)

17 Bufet na U2 Připomínky:  ceny jsou u některých produktů vysoké – drahé nápoje, drahé balené vody  chybí ovoce, vakuované saláty  málo hotových jídel a teplých jídel  stále stejný sortiment – mohl by se obměňovat!  v sobotu malý výběr

18 MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A. Ekonomika a management Studijní obory: Management a marketing Management and Marketing (výuka v angličtině) Management ve zdravotnictví Podniková ekonomika Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Průmyslové inženýrství B. Hospodářská politika a správa Studijní obory: Finance Veřejná správa a regionální rozvoj Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola

19 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Termín podání elektronických přihlášek: Navazující magisterský st. program:31. 3. 2012 Poplatek za přijímací řízení:440,- Kč kontrola, zda byla el. přihláška přijata zaslat na studijní oddělení registrační štítek (zkrácenou verzi přihlášky) s dokladem o zaplacení poplatku doporučení: platba bezhotovostním převodem na účet

20 Přijetí do N MSP bez přijímacího řízení Podmínky: O přijetí studentů FaME do N MSP bez přijímací zkoušky pro AR 2012/13 rozhodne pořadí, stanovené podle váženého studijního průměru v BSP (vyloučeni z pořadí budou studenti, kteří studovali déle, než je standardní doba studia BSP jednotlivých studijních oborů), přijati do N MSP mohou být pouze studenti, kteří vykonali SZZ v BSP AR 2011/12 (v termínech červen nebo září 2012), o prominutí vykonání přijímací zkoušky rozhodne hlavní přijímací komise do 30. 5. 2012.

21 Přijetí do N MSP bez přijímacího řízení Ukončený BSP oborMožný obor N MSP Management a ekonomika  Management a marketing  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika (platí i pro specializaci Ekonomika cestovního ruchu)  Průmyslové inženýrství  Finance Veřejná správa a regionální rozvoj  Veřejná správa a regionální rozvoj (platí i pro specializaci Finanční kontrola) Účetnictví a daně  Finance  Podniková ekonomika (platí i pro specializaci Ekonomika cestovního ruchu) Řízení výroby a kvality  Průmyslové inženýrství  Podniková ekonomika (platí i pro specializaci Ekonomika cestovního ruchu)  Management a marketing

22 PŘEDMĚTY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Studijní program EM obor MM, PE, PE-CR a PI a Studijní program HPS obor FI - písemný test z oblastí mikroekonomie a makroekonomie, řízení a ekonomiky podniku, marketingu, financí, účetnictví a managementu. Studijní program EM obor MZD – písemný test z oblastí ekonomie, managementu, manažerské psychologie, zdravotnictví a ošetřovatelství. Studijní program HPS obor VSRR, VSRR-FK – písemný test z oblastí mikroekonomie a makroekonomie, socioekonomické geografie a regionální ekonomiky, regionální politiky, ústavního práva a státovědy, veřejné správy a správního práva, veřejných financí.

23 PŘÍPRAVNÉ KURZY FaME pořádá přípravné kurzy pro zájemce o studium v N MSP. Výuka přípravných kurzů pro uchazeče o studium v N MSP bude zahájena 6. 4. 2012, přihlášky se přijímají do 2. 4. 2012. Podrobnosti včetně přihlášek najdete na www.fame.utb.cz – pro uchazeče – přípravný kurz.

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "INFORMACE PRO STUDENTY FaME UTB ve Zlíně 3. ročník BSP."

Podobné prezentace


Reklamy Google