Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žáky nástavbového studia. Text zpracovává první část většího celku - Bible. Věnuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žáky nástavbového studia. Text zpracovává první část většího celku - Bible. Věnuje."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žáky nástavbového studia. Text zpracovává první část většího celku - Bible. Věnuje se židovské části – Starému zákonu. Metodický pokyn: Vyučující pomocí multimediální techniky použije materiál k výkladu a samostatné práci žáků.

3 Bible z řec. biblia = knihy „Kniha knih“ nejrozšířenější, nejpřekládanější a nejvydávanější kniha světa soubor textů židovského a křesťanského náboženství dělí se na Starý a Nový zákon

4 Bible Starý zákon  uznávají židé i křesťané  shrnuje židovskou historickou i náboženskou tradici  obsahuje 39 knih, které vznikaly v dlouhém časovém úseku (12. – 2. stol. př. n. l.)  dělí se do třech větších celků → Pět knih Mojžíšových, Proroci, Spisy

5 Bible Pět knih Mojžíšových  hebr. Tóra  Genezis  stvoření světa, Adam a Eva, vyhnání z ráje, Kain a Ábel, potopa světa, Noe, praotec Abrahám a jeho potomci – Izák, Jákob, Josef  Exodus  život proroka Mojžíše, vyvedení z egyptského zajetí, Desatero  Leviticus  Numeri  Deuteronomion

6 Bible Proroci  vyprávění z dějin Izraele  král Šalamoun a David  knihy prorocké  zaznamenávají život a výroky jednotlivých proroků  nejznámější proroci – Izrael, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel Spisy  texty různého, převážně lyrického charakteru  Žalmy, Jób, Píseň písní

7 Bible – samostatná práce 1. Opište si a vysvětlete biblismy ze Starého zákona. 2. Uveďte starozákonní příběh, ke kterému se biblismus váže. Biblismus = biblický výraz, rčení z Bible

8 Bible – samostatná práce začít od Adama zakázané ovoce Kainovo znamení je to Babylon sodoma gomora solný sloup je to Šalamoun šalamounská odpověď jako David a Goliáš zrádná Dalila jobovka

9 Bible – samostatná práce začít od Adama - začít od začátku - první člověk na zemi Adam zakázané ovoce - něco, co se nesmí, není dovoleno - Eva na hadův popud jedla, i přes zákaz Boha, ze stromu poznání. Poté k hříchu navedla i Adama. Oba byli za trest vyhnáni z ráje.

10 Bible – samostatná práce Kainovo znamení - označení člověka jakýmkoliv znamením, cejchem - Kain zabil svého bratra Ábela. Božím trestem bylo putování po zemi jako štvanec. Aby nemohl být kýmkoliv zabit, dal mu Bůh znamení. je to Babylon - zmatek, chaos - zmatení jazyků při stavbě Babylonské věže

11 Bible – samostatná práce sodoma gomora - nepravosti, neřesti, hříšné skutky - Dvě hříšná města, ve kterých se provozovala homosexualita, zoofilie apod. Bohem zničena pomocí ohně.

12 Bible – samostatná práce solný sloup - zůstat stát jako opařený, ztuhnout - Při zkáze měst Sodoma a Gomora měl Lot se svojí rodinou možnost utéci. Podmínkou bylo, že nikdo nebude otálet a neotočí se. Lotova žena příkaz neuposlechla a zkameněla.

13 Bible – samostatná práce je to Šalamoun - chytrý člověk - Král Šalamoun vynikl svou moudrostí šalamounská odpověď - vychytralá odpověď

14 Bible – samostatná práce jako David a Goliáš - nerovný souboj - David poráží obra Goliáše střelou z praku. Přestože byl mnohem slabší, vítězí.

15 Bible – samostatná práce zrádná Dalila - získat informace lstí - Samson, Bohem obdařený silák, měl svou sílu ukrytou ve vlasech. Jeho milá Dalila tak dlouho prosila, aby ji sdělil, kde se jeho síla nachází, až Samson podlehl a vše prozradil. O svou sílu spolu s vlasy přišel a byl přemožen Pelištejci. Bůh mu však na poslední chvíli vrátil sílu zpět a Samson v chrámu zabíjí pelištejckou smetánku. Umírá spolu s nimi.

16 Bible – samostatná práce jobovka - nepříjemná, špatná zpráva - Jób zkoušen Bohem – nemoci, smrt rodiny apod. Jób ve své víře v Boha vydržel.

17 Použité zdroje Literatura 1. Prokop, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. 1. vyd. Karlovy Vary: O.K.-Soft, 2006. 2. Sochrová, M. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2009. ISBN 978-80-253- 0468-6.

18 Použité zdroje Obrázky 1. http://www.nase-reformace.cz/wp /content/uploads/2013/01/bible.jpg http://www.nase-reformace.cz/wp /content/uploads/2013/01/bible.jpg 2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Gutenberg_Bible.jpg/8 00px-Gutenberg_Bible.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Gutenberg_Bible.jpg/8 00px-Gutenberg_Bible.jpg 3. http://www.amazinghope.net/templates/zd/images/photos/stredni/585_desatero_bozi ch_prikazani.jpg http://www.amazinghope.net/templates/zd/images/photos/stredni/585_desatero_bozi ch_prikazani.jpg 4. http://www.animaatjes.de/bilder/a/adam-und-eva/animaatjes-adam_eva-63527.jpg http://www.animaatjes.de/bilder/a/adam-und-eva/animaatjes-adam_eva-63527.jpg 5. http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/foto/um_dila/brueghel_babylonska_vez_1.jpg http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/foto/um_dila/brueghel_babylonska_vez_1.jpg 6. http://zena-in.cz/media/2010/06/15/sodom2.jpg http://zena-in.cz/media/2010/06/15/sodom2.jpg 7. http://www.jw.org/assets/l/my/my_B/15.jpg http://www.jw.org/assets/l/my/my_B/15.jpg 8. http://fos.tym.cz/obr2/solomon.jpg 9. http://deti.vira.cz/_d/salamoun1.jpg http://deti.vira.cz/_d/salamoun1.jpg 10. http://1.bp.blogspot.com/-3agjW2NurqQ/T14y VoXVHI/AAAAAAAAC1Q/Gp4NVHKBiWo/s200/david%2Bgolias.jpg http://1.bp.blogspot.com/-3agjW2NurqQ/T14y VoXVHI/AAAAAAAAC1Q/Gp4NVHKBiWo/s200/david%2Bgolias.jpg 11. http://www.jw.org/assets/l/my/my_B/26.jpg http://www.jw.org/assets/l/my/my_B/26.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro žáky 1. ročníku střední odborné školy a žáky nástavbového studia. Text zpracovává první část většího celku - Bible. Věnuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google