Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 23. listopadu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 23. listopadu 2009."— Transkript prezentace:

1 Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 23. listopadu 2009

2 OBSAH 1. Klíčové oblasti výzkumu na FaME 2. Aktualizace směrnice SD 3/2009 3. Rozmístění studentů a docházka doktorandů 4. Výsledky ankety v DSP (anketa provedena UNI) 5. Zapojení studentů do aktivit referátu VaV 6. Individuální studijní plán studenta DSP + roční hodnocení studenta DSP 7. Vyhlášení - Interní grantová agentura FaME + Interní grantová agentura UTB 8. Akční plán pro DSP 9. Publikační činnost studentů DSP + hodnocení výsledků ve VaV 10. DISKUSE

3 1. KLÍČOVÉ OBLASTI VÝZKUMU  VÝKONNOST PODNIKŮ, INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY, KLASTRŮ, REGIONŮ  ZNALOSTI, ZNALOSTNÍ MANAGEMENT, INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL  PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE, ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY ŘÍZENÍ  SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM  MANAGEMENT VE ZDRAVOTNICTVÍ

4 2. Aktualizace SD 3/2009  SD 3/2009 „Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB, Ustanovení pro studium v DSP“ – definuje mj. minimální požadavky na tvůrčí činnost nutné pro přihlášení ke Státní doktorské zkoušce a k obhajobě disertační práce vztahuje na studenty přijaté pro AR 2008/2009 a dále – studenti prezenční formy DSP mají povinnost se v průběhu studia zúčastnit minimálně 3-měsíčního studijního pobytu na zahraniční univerzitě nebo zahraničním vědecko-výzkumném pracovišti. Tato povinnost může být nahrazena 3-měsíční odbornou stáží v českém či zahraničním podniku nebo profesní organizaci vztahuje na studenty přijaté pro AR 2009/2010 a dále

5 3. Rozmístění doktorandů a docházka doktorandů  Článek 35 Individuální studijní plán  Prezenční studenti DSP mají povinnost pracovat 20 hod. týdně na pracovištích na svých výzkumných úkolech.  Prezenční studenti musí podávat informaci, kdy se na pracovišti UTB nacházejí a tuto informaci posílat na sekretariáty ústavů  V současné době dochází k ověřování, zda výše uvedené funguje – v návaznosti na předešlé body dojde ještě k úpravě v rozmístění studentů DSP, aby byly jednotlivé kanceláře rovnoměrně vytížené, což tak v současnosti není. Ti, kteří nejsou schopni plnit tuto povinnost, musí být převedeni do kombinované formy studia.  Snaha FaME zlepšit technické zázemí studentů …..  Cílem rozmístění bylo umístit společně doktorandy domácí i zahraniční se stejným tématem disertační práce ….. FUNGUJE TO ???

6 4. Výsledky ankety v DSP  Zúčastnilo se 42 studentů (27 PS + 15 KS), z toho polovinu studentů 1. ročníku Výsledky: !!! téměř polovina studentů se věnuje výzkumné činnosti 5 hod. a méně  Stávající výše stipendia je nemotivující  2/3 studentů by chtěli po skončení studia pracovat na UTB

7 5. Zapojení studentů do aktivit referátu výzkumu  aktualizace seznamu „bodovaných konferencí“ (vždy jeden zodpovědný doktorand za každý ústav) + aktualizace call for papers pro vybrané časopisy … cca 5 – 6 doktorandů  pomoc při SVOČ (pro tento rok rozšíření SVOČ i v AJ verzi pro zahraniční studenty – pomoc při překladech CJ verze) … 1 doktorand  Zjištění dostupnosti všech vědeckých odborných časopisů ze Seznamu recenzovaných časopisů na UTB (buď web nebo tištěná podoba) … 1 doktorand  + Vaše návrhy, v čem byste jako studenti DSP mohli pomoci

8 Aktuálně zajímavé „bodované“ konference - Info o „bodovaných konferencích“ bude dnes e-mailem rozesláno na všechny AP a doktorandy včetně aktuálních webů, kde lze nalézt podrobné informace o konaných konferencích

9 6. ISP studenta DSP + roční hodnocení studenta DSP  Nespokojenost s úrovní ISP a ročním hodnocení studenta DSP  Často se jedná jen o formální splnění povinnosti, ze které není vůbec patrno, co student v minulém roce udělal a jaký je jeho plán pro nadcházející období - v současné době připraveny nové formuláře, aby lépe odráželi skutečnou činnost a plán studenta v DSP, které budou pro nový AR použity  Příprava strategie „Přístup k DSP na FaME“, který by měl být vodítkem pro studenty, co, kdy v DSP učinit, aby bylo v naplánovaném období splněno

10 7. Vyhlášení IGA  Vyhlášení IGA FaME pro rok 2010 - Všichni jste byli e-mailem informováni, vyvěšeno i v aktualitách na webu, všichni budou upozorněni ještě týden před skončením soutěžního období - Lhůta, ve které je možné podávat návrhy je od 19. listopadu 2009 do 15. prosince 2009. - Hodnotící lhůta začíná 16. prosince 2009 a končí dnem vyhlášení výsledků výběrového řízení 31. prosince 2009.  Bude vyhlášena i IGA UTB - Datum vyhlášení pravděpodobně v prosinci nebo lednu 2011 - Zřejmě větší preference na řešitelské týmy - Podrobnosti ještě nejsou přesně známy - Včas budete informování

11 8. AKČNÍ PLÁN pro DSP (1)  Zorganizovat schůzky se studenty DSP (domácí + zahraniční) květen 2010 + listopad 2010  Zorganizovat schůzky se školiteli studentů DSP září 2010  Vyhlášení + realizace dalšího kola veřejné soutěže IGA + vyhodnocení minulého rokulistopad 2009 + realizace r. 2010  Aktivně spolupracovat na zajištění doktorské konference duben 2010  Udržení nejkvalitnějších domácích i zahraničních doktorandů na FaME s perspektivou kvalitní VaV práce.průběžně  Vyslání studentů DSP na Akademii věd, která zdarma organizuje kurzy základů vědecké práce. viz http://www.avcr.cz/ostatni.php?m=5&ID=36 Termíny konání: Praha - leden: 25.01. - 29.01., duben:19.04. - 23.04., červen:14.06. - 18.06., září:06.09. - 10.09., říjen:18.10. - 22.10.

12 8. AKČNÍ PLÁN pro DSP (2)  Knihovna UTB pořádá ve středu 25. listopadu v 15 hod. v knihovně UTB (4. patro) školení, kde se naučíte: - NALÉZT PLNÝ TEXT ČLÁNKU - ZJISTIT PODROBNOSTI O AUTOROVI - VYGENEROVAT SPRÁVNÉ CITACE ČLÁNKŮ - VYHLEDÁVAT ELEKTRONICKÉ ČASOPISY - ZOBRAZIT HODNOTY IMPACT FACTORS - ZAŽÁDAT O DODÁNÍ DOKUMENTU - PROHLEDÁVAT DALŠÍ KNIHOVNY, …  Podpora zahraničních mobilit studentů DSP (info na webu www.utb.cz pod Mezinárodními vztahy)průběžněwww.utb.cz  Aktualizace/zatraktivnění web stránek týkajících se VaV, zlepšení informovanosti studentů DSPprůběžně  Připravit ve spolupráci s CAEV projekt do 7. RP  Připravit vhodné projekty v  Bilaterální spolupráci VaV v projektech MŠMT  International Visegrad Fund  Iniciovat témata a zapojit se do výzkumu EUROCORES

13 9. Publikační činnost + hodnocení výsledků VaV Co je třeba zlepšit? →Je třeba dávat pozor na to, kde publikovat, aby to pro studenty DSP i FaME bylo přínosné →Výstupy je třeba vázat na konkrétní řešené VaV projekty →Je třeba respektovat „Kritéria pro vyřazení výsledků z VaV“ →Upřednostňovat publikování do impakt. časopisů, časopisů vedených ve světově uznávaných databázích nebo v časopisech, které jsou na „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v r. 2009“ →Upřednostňovat konference, které jsou na seznamu Thomson Reuters →Každý student DSP (PS i KS) musí mít vedenu svou vlastní složku s výsledky své tvůrčí činnosti, která bude obsahovat kopii článku a sborník z konference či časopis, ve kterém jste publikovali (je nezbytné publikovat pod hlavičkou FaME UTB Zlín nejlépe s odkazem na konkrétní VaV projekt) →Aktuální informace o VaV v ČR jsou na www.vyzkum.cz, zprostředkovaně + doplněně na www.fame.utb.cz pod Tvůrčími činnostmi.www.vyzkum.czwww.fame.utb.cz

14 10. DISKUSE

15 Děkujeme za pozornost knapkova@fame.utb.cz pavelkova@fame.utb.cz


Stáhnout ppt "Setkání se studenty DSP na FaME UTB Zlin 23. listopadu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google