Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

G RAVITAČNÍ POLE Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "G RAVITAČNÍ POLE Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro."— Transkript prezentace:

1 G RAVITAČNÍ POLE Mgr. Kamil Kučera

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ANOTACE 1.Kód EVM: K_INOVACE_1.FY.15 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0050 3.Vytvořeno: únor 2013 4.Ročník: 1. ročník – čtyřleté gymnázium, 5. ročník – osmileté gymnázium (RVP-G), 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika Tematický okruhGravitační pole Materiál slouží k zopakování gravitačního a tíhového pole. Materiál je doplněn řešeným příkladem. Učivo je kontrolováno pomocí přiložených otázek. Materiál se využije v průběhu hodiny. Pomůcky: interaktivní tabule.

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Gravitační pole kolem každého tělesa je gravitační pole zprostředkovává gravitační silové působení 1.dotykem (kniha na stole, člověk na Zemi) 2.pomocí pole (Země a Slunce, Měsíc, kolem každého hmotného tělesa) gravitační silové působení je vzájemné na základě 3. Newtonova zákona závisí GSP na hmotnosti tělesa (člověk padá k Zemi a ne naopak)

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Newtonův gravitační zákon Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami F g a –F g opačného směru. Velikost gravitační síly F g pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule je přímo úměrná součinu jejich hmotností m 1, m 2 a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdáleností r jejich středů. κ ….gravitační konstanta [[1]

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Newtonův gravitační zákon [2][2]

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklad na výpočet gravitační síly Jak velkou gravitační silou se přitahují Slunce a Země? Slunce přitahuje Zemi silou 3,6 · 10 22 N.

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Intenzita gravitačního pole vektorová veličina, byla zavedena pro porovnání silového působení v různých místech GP gravitační zrychlení směřuje vždy do středu Země a nezávisí na hmotnosti tělesa podle velikosti intenzity a gravitačního zrychlení dělíme gravitační pole na: 1.centrální (radiální) - kolem těles tvaru koule (planety, hvězdy), není prostorově ohraničené 2.homogenní - v blízkosti povrchu tělesa, kde považujeme gr. zrychlení a intenzitu GP ve všech místech stejné a směřující stejným směrem

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Gravitační a tíhové pole gravitační poletíhové pole kolem každého tělesa projevuje se gravitační sílou F g směr F g do středu Země důsledkem gravitační zrychlení a g vzniká v důsledku otáčení Země projevuje se tíhovou silou F G nebo tíhou G směr určíme volně zavěšenou olovnicí důsledkem tíhové zrychlení g

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Gravitační a tíhové pole [3][3]

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Trocha opakování 1.Uveďte způsoby, jakými dochází ke gravitačnímu silovému působení. 2.Popište intenzitu gravitačního pole. 3.Formulujte Newtonův zákon všeobecné gravitace. 4.Vysvětlete rozdíl mezi centrálním a homogenním gravitačním polem. 5.Vysvětlete rozdíl mezi gravitačním a tíhovým polem.

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Zdroje a použitá literatura [1] SIR GODFREY KNELLER. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg [2] USER:DNA-DENNIS. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg [3] ARCTUR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:T%C3%ADhov%C3%A1_s%C3%ADla_a_zrychlen%C3%AD.png SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: SPN, 1990, ISBN 80-04-22435-0


Stáhnout ppt "G RAVITAČNÍ POLE Mgr. Kamil Kučera. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google