Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Radek Pavela.  Charakteristika  Olovnice  Gravitační pole  Charakter gravitační síly  Gravitační síla na Měsíci  Newtonův gravitační zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Radek Pavela.  Charakteristika  Olovnice  Gravitační pole  Charakter gravitační síly  Gravitační síla na Měsíci  Newtonův gravitační zákon."— Transkript prezentace:

1 Ing. Radek Pavela

2  Charakteristika  Olovnice  Gravitační pole  Charakter gravitační síly  Gravitační síla na Měsíci  Newtonův gravitační zákon  Problémy Newtonova gravitačního zákona  Gravitační zrychlení  Procvičení příkladů  Výpočet gravitační síly (tíhy)  Výpočet hmotnosti z gravitační síly

3 Země působí na všechna tělesa přitažlivou silou, která se nazývá gravitační síla. Působením gravitační síly jsou všechna tělesa přitahována směrem do středu Země. Směr, ve kterém působí Země gravitační silou, se nazývá svislý směr.

4 jednoduché zařízení, kterým určujeme svislý směr. Provedení: ocelová tyčka, zavěšená na provázku. Provázek se působením tyčky napne a ustálí se ve svislém směru. Olovnici používají např. zedníci při ověřování, zda zeď je svislá nebo při zasazování rámů dveří nebo oken, atd.

5 Okolo Země je gravitační pole. Projevuje se tím, že na každé těleso v něm umístěné působí svisle dolů gravitační síla. S rostoucí vzdáleností od Země se velikost této síly zmenšuje. Závaží o větší hmotnosti přitahuje Země větší silou.

6 Závislost gravitační síly na vzdálenosti od středu Země

7 Gravitační sílu má také Měsíc (ale 6x menší – proto astronomové na Měsíci poskakují). Země je přitahována gravitační sílou Slunce – tato síla neustále zakřivuje směr pohybu Země. Proto Země obíhá kolem Slunce. Měsíc obíhá kolem Země.

8 Definice: Každá dvě tělesa o hmotnostech m, která můžeme dostatečně přesně aproximovat body, nebo jsou s dostatečnou přesností nahraditelná koulí (jak vyplývá z Gaussovy věty) na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou hmotnostem těles a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenostihmotnostechaproximovatbodykoulíGaussovy větyhmotnostemvzdálenosti

9 Přes značné úspěchy, které zaznamenala aplikace Newtonova gravitačního zákona na různé problémy, má tento zákon řadu nedostatků: nekonečná rychlost interakce problém definice síly nerelativnost vnitřní nekonzistence

10 vyjadřuje intenzitu tíhového pole v daném místě. Označení: g Hodnota na rovníku je 9,78 N/kg pólech je 9,83 N/kg. v naší zeměpisné poloze se používá hodnota 9,81 N/kg, která se při výpočtech na ZŠ zaokrouhluje na hodnotu 10 N/kg

11 Označení: Fg Jednotky: [N]; newton (ňůtn) Vzorec: Fg = m * g m … hmotnost tělesa [kg] g … gravitační zrychlení [N/kg] g = 10 N/kg Těleso o hmotnosti 100g je tedy k Zemi přitahováno silou 1N.

12 Vypočítej, jakou gravitační silou přitahuje Země těleso o hmotnosti 750g. m = 750g = 0,75kg g = 10 N/kg Fg = ? [N] -------------------------------- Fg = m * g Fg = 0,75 * 10 Fg = 7,5 N Těleso bude k Zemi přitahováno silou 7,5N.

13  Jakou hmotnost má těleso, které je přitáhováno k Zemi silou 98,65N? Fg = 98,65N g = 10N/kg m = ? [kg] ------------------------------- Fg = m * g => m = Fg / g m = 98,65 / 10 m = 9,865kg Hmotnost tělesa je 9,865kg.

14  http://www.3zscheb.cz/oldweb/e- learning/fyzika%20web/gravita%C4%8Dn%C3%AD% 20s%C3%ADla.htm http://www.3zscheb.cz/oldweb/e- learning/fyzika%20web/gravita%C4%8Dn%C3%AD% 20s%C3%ADla.htm  http://cs.wikipedia.org/wiki/Newton%C5%AFv_gr avita%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1kon http://cs.wikipedia.org/wiki/Newton%C5%AFv_gr avita%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1kon  Fyzika pro 6. ročník záklaní školy, Prometheus ISBN 978-80-7196-246-5 Dostupné k 1.5.2012

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Radek Pavela.  Charakteristika  Olovnice  Gravitační pole  Charakter gravitační síly  Gravitační síla na Měsíci  Newtonův gravitační zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google