Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOBBING Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOBBING Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 MOBBING Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220208 4. ledna 2014

2 MOBBING  Mobbing = šikana na pracovišti  V kolektivu pracujících se nachází osoba, která je ostatními kolegy (mnohdy i šéfem (tzv.: bossing) šikanována. Taková šikana bývá rafinovaná a dobře skrývaná.  Většinou se jedná o teror psychického rázu, ponižování, zesměšňování či ztěžování práce.  Osoba, která se stala terčem mobbingu a nemá v žádném z kolegů zastání, většinou psychický nápor neunese a je nucena zaměstnání opustit.  Ze 44% mobbing probíhá mezi lidmi na stejném pracovním postě.

3 C O VŠECHNO JE ŠIKANA  Mobbingem se označuje hlavně tedy psychické týrání, systematický, cílevědomý a hlavně opakovaný útok na určitou osobu. Využívá degradujícího přístupu, nadměrné kritičnosti, zesměšňování, drobných či větších intrik.  POZOR: mobbing není konflikt, ani krátkodobá či jednorázová situace. Mobbing je řada negativních jednání, jichž se dopouští jednotlivec nebo několik osob vůči určitému člověku po delší dobu (nejméně půl roku a alespoň jednou týdně).

4 C HARAKTERISTIKY MOBBINGOVÝCH AKTIVIT PODLE PROFESORA L EYMANNA  Dlouhodobé a nepřetržité útoky zaměřené na konkrétního jedince  Pravidelnost a opakovanost  Útoky jsou systematické a cílené  Nepřátelská a neetická forma komunikace  Hrozby jsou nepřímé a skryté, je tedy těžké rozpoznat co se děje  Rafinovanost a zákeřnost  Aktivní a trvalý tlak  Nelítostnost, bezcitnost, nelidskost  Trvale jsou přítomny známky nepřátelství a agrese

5 T ŘI ROVINY MOBBINGU  V dnešní době můžeme mobbing rozdělit do třech základních rovin.  Mobbing provozovaný shora (nadřízeným), neboli bossing. S tímto druhem se setkáváme zhruba ve 40% případů.  Mobbing na stejné úrovni pracovníků. Jedná se asi o nejčastější formu útoků, která se vyskytuje v 50%.  Zbylých 10% připadá na situace, kdy útočí zaměstnanci na vedoucí pracovníky, tento druh mobbingu nazýváme staffing

6 P SYCHOLOGICKÉ HLEDISKO - PACHATEL  Způsob šikanování závisí na hierarchii. Na nižší úrovni firmy jsou úkoly jednotlivce jasné a snadno kontrolovatelné, což znemožňuje kolegovi vytýkat něco odborného nebo zpochybňovat jeho výkon. Z tohoto důvodu raději útočí na osobnost oběti, na její soukromý život, na její vlastnosti. Na vyšších úrovních se kolegové uchylují ke znevažování výkonů a schopností podřízeného a k zatlačování ho do ústraní.  Pachatelé neustále sahají po nových a „lepších“ zbraních, kterými oběť „ničí“. Nové prostředky nemusejí být ani nápadité, objevují se např. stále nové pomluvy z kolegova soukromého života.

7 P SYCHOLOGICKÉ HLEDISKO - OBĚŤ  Postižený se stává s přibývajícími útoky nejistější, začne být méně soustředěný (neklidný) přemýšlí nad příčinami těchto útoků. Přestává podávat kvalitní pracovní výkony, dělá chyby, tudíž se začnou šířit pomluvy nejen o jeho soukromém životě, ale začínají se kritizovat i jeho odborné schopnosti. Postižený logicky ještě více znervózní.  Objevují se psychosomatické potíže, je častěji nemocný, což začne být nápadné i nadřízeným a je proto šikanován i z vyšších míst. Pachatel mobbingu nachází denně novou inspiraci, aby mohl svou oběť dále trápit, nacházejí i další komplice, kteří se také chtějí zbavit nepříjemného kolegy. Uzavírá se tak začarovaný kruh, ze kterého často není úniku.

8 O SOBA POSTIŽENÁ MOBBINGEM  je záměrně přehlížena  je ponižována  jsou jí např. zatajovány potřební informace pro její práci.  v některých případech se jedná i o příjemného a komunikativního člověka, který své povinnosti plní na jedničku a stane se tím mezi kolegy nenáviděný  Postupem času se z něj vlivem nátlaku stane zadumaný samotář a jako takový, i když třeba v osobním životě úspěšný jedinec, může ze své pozice dobrovolně/donuceně odejít, může být přeložen nebo vyhozen.  Specifickou formou mobbingu se pak stává sexuální obtěžování, které se vyznačuje i nevhodnými fyzickými projevy.

9 O BĚTI  V naprosté většině případů není oběť příliš sebevědomá.  Bývají to dobrosrdeční lidé, váhaví, vyhýbající se konfliktům.  Lidé, kteří raději „sedají v koutě“ se zlobou nebo smutkem v srdci, než aby agresivně prosazovali svá práva.  Většinou mají obavu z konfliktu a jsou tedy velmi vhodným cílem pro útok.

10 D ŮVODY MOBBINGU  Řada zaměstnanců je diskriminována nikoliv pro věk, etnický původ, náboženství aj., ale:  z nedostatku sympatie mezi vedoucím a jeho podřízeným  pro schopnost mít svůj vlastní názor  proto, že se domáhal svého správného mzdového zařazení

11 O BRANA PROTI MOBBINGU  Obrana proti mobbingu a bossingu je v praxi velmi obtížná.  Obrana vyžaduje vedle velkou míru osobní statečnosti a vytrvalosti.

12 PRAMENY  KRATZ, Hans-Jürgen. Mobbing: Jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-127-5.  Mmobbing a bossing čili šikana na pracovišti [online]. [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky  Co všechno je šikana [online]. [cit. 2014-01-04]. Dostupné z: http://www.sikanavpraci.cz/


Stáhnout ppt "MOBBING Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google