Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. kubalm@vse.cz

2 ÚvodSnímek 22OP482 Manažerská informatika 2 Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Seznámení s fiktivní firmou Encián Návod k MSDN AA + VCD Přidělení termínů malých a velkých obhajob

3 ÚvodSnímek 32OP482 Manažerská informatika 2 Obsah 1. Anotace obsahu předmětu Anotace obsahu předmětu 2. Hodnocení výsledku předmětu Hodnocení výsledku předmětu 3. Harmonogram semestru Harmonogram semestru 4. Podpora získání znalostí a. Přímá výuka – otevřené kurzy Přímá výuka – otevřené kurzy b. Konzultační hodiny Konzultační hodiny c. Literatura Literatura d. MSDN-AA MSDN-AA e. InSIS InSIS 5. Zpětná vazba Zpětná vazba 6. InSIS InSIS 7. ECDL ECDL 8. Manažerská informatika Manažerská informatika

4 ÚvodSnímek 42OP482 Manažerská informatika 2 1 Anotace obsahu předmětu Výbava projektového manažera Řízení projektů (Microsoft Project 2013) manažerské činnosti v projektu, kalendář, úkoly, zdroje, náklady, sledování průběhu, typy zobrazení, tisk, sestavy, práce se soubory, publikace na web, nástroje Tvorba diagramů (Microsoft Visio 2013) výkresy, obrazce, spojnice, úchyty a body, text, vrstvy, styly, barvy

5 ÚvodSnímek 52OP482 Manažerská informatika 2 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeníchaž 12 bodů domácí úkoly (24 hodin před začátkem cvičení)až 12 bodů po testech (do 5 pracovních dnů) dva testy Projectaž 30 bodů Visioaž 20 bodů po malé obhajobě malá obhajobaaž 6 bodů na velké obhajobě (týden předem) seminární práce včetně dokumentaceaž 12 bodů velká obhajobaaž 5 bodů diskuse u velké obhajobyaž 3 body celkemaž 100 bodů (1) výborněod 90 bodů (2) velmi dobřeod 75 bodů (3) dobřeod 60 bodů (4+) nevyhověl(a) s možností opakováníod 50 bodů (4) nevyhověldo 49 bodů

6 Seminární práce Student navrhuje vlastní téma seminární práce v InSIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) termín viz InSIS Student navrhuje téma a abstrakt práce. Téma práce nemusí být ekonomické. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a dokumentovat řízení fiktivního projektu v programu Microsoft Project. Vítána je ukázka aplikace Microsoft Visio. Abstrakt práce obsahuje krátký text o rozsahu 150 - 300 znaků včetně mezer ÚvodSnímek 62OP482 Manažerská informatika 2

7 Seminární práce – náležitosti Seminární práce musí splňovat následující parametry: Minimálně využití 2 kalendářů (alespoň jednoho pro úkoly, jednoho pro zdroje). Minimálně řešení alespoň 15 úkolů. Mezi úkoly vazby alespoň 2 druhů (FS, SS, FF, SF). Minimálně využití alespoň 5 zdrojů (z toho minimálně 3 pracovní, 2 materiálové). Ocenění úkolů a zdrojů náklady. Náznak sledování průběhu projektu. Definice alespoň 2 vlastních zobrazení. Definice alespoň 2 vlastních sestav. Vytvoření a aplikace alespoň 1 grafického indikátoru. ÚvodSnímek 72OP482 Manažerská informatika 2

8 Seminární práce – dokumentace Součástí řešení je i jeho dokumentace v rozsahu alespoň 4 stran v textovém editoru: Úvodní strana - uprostřed strany: Úvodní text vysvětlující problematiku po věcné stránce. Seznam úkolů a zdrojů. Ganttův diagram. Ukázka vlastních sestav. Připomínky a náměty k výuce. Obsah ÚvodSnímek 82OP482 Manažerská informatika 2

9 Seminární práce – obhajoby Malá obhajoba … odevzdat 24 hodin předem 4 – 5 minut V malé obhajobě představuje téma ostatním studentům, obhajuje svůj záměr. Nejpozději 24 hodin před termínem obhajoby odevzdá student do odevzdávárny v InSIS soubor ve formátu MPP a PPTX. Před malou obhajobou zkopíruje tyto soubory také na projektový disk do složky male_obhajoby. 6 bodů Velká obhajoba … odevzdat týden předem v prvních třech týdnech zkouškového období v termínech shodných s termínem výuky 10 – 12 minut Ve velké obhajobě seznamuje se svým finálním řešením. Nejpozději týden před termínem obhajoby odevzdá student do odevzdávárny v InSIS soubor ve formátu MPP, DOCX a PPTX, popř. VSD. Před velkou obhajobou zkopíruje tyto soubory také na projektový disk do složky velke_obhajoby. 20 bodů ÚvodSnímek 92OP482 Manažerská informatika 2

10 Seminární práce – odevzdání Projekt v Projectu, prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v InSIS. V případě problémů s velikostí nahrajte do odevzdávárny pouze dokumentaci, prezentaci vyučujícímu nasdílejte přes OneDrive pro firmy (vyučujícímu pošlete upozornění, jak je pří sdílení nabízeno). ÚvodSnímek 102OP482 Manažerská informatika 2

11 Otevřené kurzy ÚvodSnímek 112OP482 Manažerská informatika 2

12 3 Harmonogram semestru ÚvodSnímek 122OP482 Manažerská informatika 2

13 ÚvodSnímek 132OP482 Manažerská informatika 2 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura software MSDN-AA elektronická forma e-learningová opora v InSIS

14 ÚvodSnímek 142OP482 Manažerská informatika 2 4a Přímá výuka – otevřené kurzy út 11.00 – 14.15 (Ing. Kubálková)

15 ÚvodSnímek 152OP482 Manažerská informatika 2 Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: kubalm@vse.czkubalm@vse.cz web: http://nb.vse.cz/~kubalm http://nb.vse.cz/~kubalm min.vse.cz konzultační hodiny dle InSIS, obvykle st 8.50 – 10.50, NB 246

16 ÚvodSnímek 162OP482 Manažerská informatika 2 4c Literatura [1] Kubálek, T., Kubálková, M.: Řízení projektů v Microsoft Project 2013 na objednání [2] Kubálek, T. – Kubálková, M.: Program pro tvorbu diagramů Microsoft Visio 2013 na objednání

17 4c Objednání skript ÚvodSnímek 172OP381 Manažerská informatika 1 Skripta Manažerské informatiky na vyžádání: Za účelem minimalizace ceny skript a jejich snadné aktualizace jsou skripta k předmětům Manažerská informatika 1, 3, 4 vyráběna dle objednávek studentů. Objednávky studenti činí v 1. týdnu semestru, tj. v letním semestru 2014/15 do pátku 23. 9. 2016 11:00 h, abychom skripta v pátek odpoledne mohli zadat do výroby. více na https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Objedn% C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3%AD.aspx https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Objedn% C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3%AD.aspx

18 4d Záznamy výuky http://mediasite.vse.cz od LS 2015 http://jmhd.vse.cz do ZS 2014 http://multimedia.vse.cz do ZS 2013 ÚvodSnímek 182OP482 Manažerská informatika 2

19 ÚvodSnímek 192OP482 Manažerská informatika 2 4e MSDN-AA zdarma k výukovým účelům Microsoft OneNote 2016, 2013 Microsoft Project 2016, 2013 Microsoft Visio 2016, 2013 Microsoft Access 2016, 2013 Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 podrobný návod předmětem další prezentace

20 ÚvodSnímek 202OP482 Manažerská informatika 2 5 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

21 ÚvodSnímek 212OP482 Manažerská informatika 2 6 InSIS Portál studenta Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele Moje studium/Přihlašování na zkoušky E-osnovy předmětů

22 ÚvodSnímek 222OP482 Manažerská informatika 2 Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem

23 ÚvodSnímek 232OP482 Manažerská informatika 2 Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce odevzdat alespoň 24 hodin před malou obhajobou 1 týden před velkou obhajobou malá obhajoba: pptx velká obhajoba: pptx, docx, mpp, vsd

24 ÚvodSnímek 242OP482 Manažerská informatika 2 List záznamníku učitele docházka (12) body za úkoly odevzdané mimo odevzdávárnu

25 ÚvodSnímek 252OP482 Manažerská informatika 2 Přihlašování na zkoušky

26 ÚvodSnímek 262OP482 Manažerská informatika 2 7 ECDL

27 8 Web Manažerské informatiky http://min.vse.cz ÚvodSnímek 272OP482 Manažerská informatika 2

28 ÚvodSnímek 282OP483 Manažerská informatika 2 8 Manažerská informatika

29 Vedlejší specializace 2MI Informační a prezentační technologie v praxi předměty Manažerská informatika 1 - 4 (2OP381, 2OP482, 2OP483, 2OP484) + předmět vyučovaný doc. Horným z Grafické a multimediální laboratoře 4ME411 Počítačová grafika a sazba pokud již student absolvoval předmět 2OP381 Manažerská informatika 1 v bakalářském studiu, studuje náhradou předmět 2ME431 Vizuální komunikace ÚvodSnímek 292OP482 Manažerská informatika 2

30 2OP482 Přeji hodně úspěchů při studiu! ÚvodSnímek 302OP482 Manažerská informatika 2


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google