Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímek 1 Úvod2OP813 Manažerská informatika 1 2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímek 1 Úvod2OP813 Manažerská informatika 1 2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Snímek 1 Úvod2OP813 Manažerská informatika 1 2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod http://min.vse.cz http://min.vse.cz Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. kubalm@vse.cz Ing. Jitka Koubalíková xkouj43@vse.cz Ing. Ivana Topolová topolova@vse.cz

2 ÚvodSnímek 22OP813 Manažerská informatika 1 Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Office Pro Plus ECDL Návod k MSDN AA Seznámení s fiktivní firmou Encián Seznámení s termíny pro testy

3 ÚvodSnímek 32OP813 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: kubalm@vse.czkubalm@vse.cz web: http://nb.vse.cz/~kubalm http://nb.vse.cz/~kubalm http://fak2.vse.cz/min konzultační hodiny – v ISIS: st 8.50 – 10.50, NB 246

4 ÚvodSnímek 42OP813 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Ivana Topolová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: topolova@vse.cztopolova@vse.cz web: http://fak2.vse.cz/min konzultační hodiny v ISIS: st 11.00 – 12, NB 246

5 ÚvodSnímek 52OP813 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Jitka Koubalíková fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: xkouj43@vse.czxkouj43@vse.cz web: http://fak2.vse.cz/min konzultační hodiny v ISIS, NB 10

6 ÚvodSnímek 62OP813 Manažerská informatika 1 1 Anotace obsahu předmětu OneNote (záznam, organizace a třídění poznámek) Prezentace (prezentační program Microsoft PowerPoint 2013): příprava snímků, prezentací, animační a přechodové efekty, multimédia, export na web. Analýza dat (tabulkový systém Microsoft Excel 2013): editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové příkazy, kontingenční tabulky, tisk. Zpracování textů (textový procesor Microsoft Word 2013): editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, grafy, hromadná korespondence, makra, tvorba webových stránek. OneDrive. OneDrive pro firmy. Excel Power Query. Power Map.

7 ÚvodSnímek 72OP813 Manažerská informatika 1 1 Cíl Dobrá znalost východiskem pro zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací i pro uplatnění v praxi. Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software pro analýzu dat v tabulkových programech, pro zpracování textů a pro prezentaci.

8 2 Studijní zátěž ÚvodSnímek 82OP813 Manažerská informatika 1

9 2 Požadavky na ukončení ÚvodSnímek 92OP813 Manažerská informatika 1 úkolbody účast na semináři6 úkoly Excel6 úkoly PowerPoint3 úkoly Word3 seminární práce PowerPoint18 test Excel38 test Word26

10 ÚvodSnímek 102OP813 Manažerská informatika 1 2 Klasifikační stupnice

11 ÚvodSnímek 112OP813 Manažerská informatika 1 2 Seminární práce Navrhněte vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) a to nejpozději do 15. září. V případě duplicitního tématu si téma ponechává ten, kdo ho první navrhl. Téma bude schváleno vyučujícím. Student navrhuje téma a abstrakt práce. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a prezentovat zvolené téma v programu Microsoft PowerPoint. Cílem je vytvoření prezentace (v aplikaci Microsoft PowerPoint) na libovolné téma – týkající se počítačů, např. užitečné méně známé funkce programů, zajímavé programy, které lze stáhnout z internetu, statistiky týkající se počítačů, softwaru či internetu.

12 ÚvodSnímek 122OP813 Manažerská informatika 1 2 Seminární práce – prezentace Obvyklé součásti 1. Rozsah minimálně 12 snímků. 2. Využití šablony či barevného schématu. 3. Vhodně upravené rozvržení snímku. 4. Obrázky. Tabulka. Graf. Nápis ve WordArtu. 5. Využití animací. 6. Využití přechodových efektů. Povinné součásti: 1. Připravit na druhém snímku obsah prezentace formou hypertextových odkazů. 2. Vhodně nastavené časování. 3. Z prezentace vyberte 5 stěžejních snímků, které budou zahrnuty do Vlastní prezentace nazvané Zkrácená prezentace.

13 2 Seminární práce – dokumentace Úvodní stránka Text vysvětlující zvolenou tématiku  Formátování pomocí stylů, obrázky, tabulky apod., záhlaví a zápatí Připomínky a náměty k předmětu ÚvodSnímek 132OP813 Manažerská informatika 1

14 2 Seminární práce – zvuk K prezentaci nahrajete svůj komentář, který doprovodí celou prezentaci, formou mluveného komentáře ke snímkům. Záznam by měl být na 12 – 15 minut (zkontrolujte dobrou hlasitost záznamu). ÚvodSnímek 142OP813 Manažerská informatika 1

15 2 Seminární práce – odevzdání Prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS. V případě problémů s velikostí nahrajte do odevzdávárny pouze dokumentaci, prezentaci vyučujícímu nasdílejte přes OneDrive pro firmy (vyučujícímu pošlete upozornění, jak je pří sdílení nabízeno). termín: 24 hodin před termínem testu, na který jste přihlášen(a) ÚvodSnímek 152OP813 Manažerská informatika 1

16 3 Harmonogram semestru prezenčních studentů Je možná účast na cvičeních (po dohodě s vyučujícím), využití záznamu  starších semestrů na http://multimedia.vse.czhttp://multimedia.vse.cz  či novější záznamy (minulý a současný semestr) na http://jmhd.vse.cz http://jmhd.vse.cz ÚvodSnímek 162OP813 Manažerská informatika 1

17 3 Harmonogram semestru 1. týden: Úvod. OneNote. 2. týden: Prezentace: Úvod. Seznámení. Karta Zobrazení. Karta Návrh. 3. týden: Prezentace: Karta Domů. Karta Vložení. Karta Animace. 4. týden: Prezentace: Karta Animace - dokončení. Karta Revize. Karta Prezentace. Tlačítko Office. Nastavení PowerPointu. Analýza dat: Úvod. Základní pojmy a operace (kap. 1). Karta Domů (kap. 2.1 - 2.4). 5. týden: Analýza dat: Analýza dat: Karta Domů (kap.2). Karta Vložení - Grafy (kap. 3.1). 6. týden: Analýza dat: Kata Vložení - Kontingenční tabulka a další možnosti vkládání (kap.3). Karta Rozložení stránky (kap. 4). 7. týden: Analýza dat: Karta Vzorce (kap. 5). Karta Data (kap. 6). 8. týden: Analýza dat: Karta Revize (kap. 7). Karta Zobrazení (kap. 8). Karta Vývojář - VBA (kap. 9). 9. týden: Analýza dat: Karta Vývojář - VBA (kap. 9). Karta Soubor (kap. 10). Zpracování textů: Úvod. Formátování textu ​. 10. týden: Test I (analýza dat). Zpracování textů: Styly. Šablony. Práce s tabulkou. Vkládání prvků textu. Titulky. Křížové odkazy. Malé obhajoby (5 studentů). 11. týden: Zpracování textů: Rejstříky a seznamy. Vkládání grafických prvků a objektů. Zobrazení dokumentu. Malé obhajoby (5 studentů). 12. týden: Zpracování textů: Úpravy. Nástroje. Hromadná korespondence. Tvorba webových stránek. Malé obhajoby (5 studentů). 13. týden: Test II. SkyDrive. OneDrive Pro. Doplnění Excel: Power Query. Power Map. ÚvodSnímek 172OP813 Manažerská informatika 1

18 ÚvodSnímek 182OP813 Manažerská informatika 1 3 Harmonogram semestru

19 ÚvodSnímek 192OP813 Manažerská informatika 1 3 Harmonogram semestru

20 ÚvodSnímek 202OP813 Manažerská informatika 1 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka – soustředění konzultační hodiny literatura software DreamSpark elektronická forma webové stránky MIN záznamy z výuky http://jmhd.vse.cz

21 ÚvodSnímek 212OP813 Manažerská informatika 1 4 Přímá výuka – otevřené kurzy

22 4 Literatura KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft OneNote 2013 KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerská informatika: Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 82 s. ISBN 978-80-245-1523- 6. 94 Kč. KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program Microsoft Excel 2013 TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Microsoft Word 2013 ÚvodSnímek 222OP813 Manažerská informatika 1

23 4 Literatura Skripta Manažerské informatiky na vyžádání: Za účelem minimalizace ceny skript a jejich snadné aktualizace jsou skripta k předmětům Manažerská informatika 1, 3, 4 vyráběna dle objednávek studentů. Objednávky studenti činí v 1. týdnu semestru, tj. v zimním semestru 2014/15 do pátku 26. 9. 2014 11:00 h, abychom skripta v pátek odpoledne mohli zadat do výroby. více na https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Obje dn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3 %AD.aspx https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Obje dn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3 %AD.aspx ÚvodSnímek 232OP813 Manažerská informatika 1

24 4 Záznamy výuky http://jmhd.vse.cz záznamy výuky – současný i minulý semestr obhajoby seminárních prací http://multimedia.vse.cz starší záznamy výuky i seminárních prací ÚvodSnímek 242OP813 Manažerská informatika 1

25 4 Office Pro Plus Zahrnuje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync, InfoPath. Postup pro studenty: Přihlásíme se k Office 365 z adresy http://o365.vse.cz, uživatelské jméno stejné jako v ISIS s koncovkou @vse.cz, heslo stejné jako v ISIS.http://o365.vse.cz Z portálu Office 365 klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko) před tlačítkem nápovědy. Vybereme volbu Nastavení služeb Office 365. Klikneme do odkazu software. V levém panelu navigace jsou odkazy na dostupný software. Klikneme do odkazu Office. V spodní části stránky klikneme do tlačítka Nainstalovat. ÚvodSnímek 252OP813 Manažerská informatika 1

26 4 Office Pro Plus Student se musí alespoň jednou za měsíc připojit k Internetu. Automaticky se provádí kontrola, zda je aktivním studentem. Přerušení studenti a studenti s ukončeným studiem již nemohou Office Pro Plus využívat zdarma. Jejich instalace přestávají být aktivní. Celý návod na: https://sp.vse.cz/sites/fak2/min/_layouts/15/star t.aspx#/SitePages/Office%20Pro%20Plus.aspx https://sp.vse.cz/sites/fak2/min/_layouts/15/star t.aspx#/SitePages/Office%20Pro%20Plus.aspx ÚvodSnímek 262OP813 Manažerská informatika 1

27 4 DreamSpark zdarma k výukovým účelům Microsoft OneNote 2013 CZ Microsoft Project 2013 CZ Microsoft Visio 2013 CZ Microsoft Access 2013 CZ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 více v samostatné prezentaci ÚvodSnímek 272OP813 Manažerská informatika 1

28 ÚvodSnímek 282OP813 Manažerská informatika 1 5 ISIS: Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma – termín viz ISIS Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem Téma jakékoliv, které se týká počítačů či internetu

29 ÚvodSnímek 292OP813 Manažerská informatika 1 5 Odevzdávárny domácí úkol seminární práce velká obhajoba: pptx, docx (prezentace a dokumentace) termín: 24 hodin před termínem testu, na který jste přihlášen(a)

30 ÚvodSnímek 302OP813 Manažerská informatika 1 5 List záznamníku učitele docházka archy učitele body – úkoly odevzdané mimo ISIS

31 ÚvodSnímek 312OP813 Manažerská informatika 1 5 Přihlašování na zkoušky

32 termín testu průběžné testy  test Word  test Excel  případně možnost opravy po dohodě s vyučujícím čt 2.10.2014 16:15-17:45, 18:00-19:30 út 4.11.2014 16:15-17:45, 18:00-19:30 út 2.12.2014 16:15-17:45, 18:00-19:30 ÚvodSnímek 322OP813 Manažerská informatika 1

33 ÚvodSnímek 332OP813 Manažerská informatika 1 6 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu budete-li mít, napište do dokumentace k seminární práci připomínky k výuce v seminární práci

34 ÚvodSnímek 342OP813 Manažerská informatika 1 7 ECDL Absolvování předmětu může být východiskem pro složení testů ze tří modulů (3, 4, 6) mezinárodního certifikátu ECDL Core, popř. ECDL Advanced. Testování ECDL je možné (za úplatu) v desítkách testovacích středisek v ČR. www.ecdl.cz

35 7 ECDL (European Computer Driving Licence) ÚvodSnímek 352OP813 Manažerská informatika 1

36 ÚvodSnímek 362OP813 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Core Znalosti jsou rozvrženy do modulů, z nichž každý lze splnit samostatně: „KLASICKÉ“ MODULY (LZE TESTOVAT V LIBOVOLNÉM TESTOVACÍM STŘEDISKU): MODUL 1: ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE A SPRÁVA SOUBORŮ vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem a využívat hlavní možnosti operačního systému. MODUL 3: ZPRACOVÁNÍ TEXTU vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

37 ÚvodSnímek 372OP813 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Core MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. MODUL 5: POUŽITÍ DATABÁZÍ vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. MODUL 6: PREZENTACE vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace. MODUL 7: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč. druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.

38 ÚvodSnímek 382OP813 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Core NOVÉ MODULY (LZE TESTOVAT VE STŘEDISCÍCH S ROZŠÍŘENOU AKREDITACÍ): M9: ÚPRAVY DIGITÁLNÍCH OBRÁZKŮ A ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY M10: TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK A PUBLIKACE NA INTERNETU M12: BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ ICT M13: PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ v ČR do konce roku 2013 M14: SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ INFORMACÍ NA INTERNETU V ČR do konce roku 2013

39 ÚvodSnímek 392OP813 Manažerská informatika 1 7 ECDL certifikáty Osvědčení ECDL Start Certifikát ECDL

40 ÚvodSnímek 402OP813 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Advanced MODUL AM 3 – POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU MODUL AM 4 – POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM MODUL AM 5 – POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ MODUL AM 6 – POKROČILÁ PREZENTACE Pro vydávání Certifikátu ECDL Core nebo ECDL Start je možné uznat odpovídající moduly ECDL Advanced NENABÍZÍME 1 modulMin. 3 moduly

41 ECDL Digitální fotografie ÚvodSnímek 412OP813 Manažerská informatika 1 Národní program dostupný od roku 2014 (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): DF1: SPRÁVA A ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ DF2: ÚPRAVY A VYLEPŠOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ DF3: SDÍLENÍ A PREZENTACE FOTOGRAFIÍ

42 7 ECDL: Certifikát ECDL Profile Certifikát ECDL Modular obsahuje aktuální souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolných ECDL programů ÚvodSnímek 422OP813 Manažerská informatika 1

43 7 ECDL: Orientační ceny ÚvodSnímek 432OP813 Manažerská informatika 1 Index ECDL Core Pro max. 7 modulů M1-M7 605,- Index ECDL Select Pro max. 7 libovolných modulů programu Core 702,- Index ECDL Single Pro 1 libovolný modul programu Core 218,- Test ECDL Core doporučená cena 230,- až 370,- Index a testy ECDL komplet při zprostředkování FMV Index a 7 testů (+ 1 opravná) 2280,- Index a testy ECDL Start při zprostředkování FMV Index a 4 testy (+ 1 opravná) 1440,-

44 7 ECDL: Termíny http://www.ecdl.cz/terminy.php ÚvodSnímek 442OP813 Manažerská informatika 1

45 ÚvodSnímek 452OP813 Manažerská informatika 1 Aktuální informace k předmětu https://sp.vse.cz/sites/fak2/min/_layouts/15/start.aspx#/ SitePages/DomovskaStranka.aspx https://sp.vse.cz/sites/fak2/min/_layouts/15/start.aspx#/ SitePages/DomovskaStranka.aspx (http://fak2.vse.cz/min) (http://fak2.vse.cz/min

46 Předměty Manažerské informatiky ÚvodSnímek 462OP813 Manažerská informatika 1

47 Snímek 47 Úvod2OP813 Manažerská informatika 1 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "Snímek 1 Úvod2OP813 Manažerská informatika 1 2OP813 Manažerská informatika 1 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google