Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod"— Transkript prezentace:

1 2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod http://min.vse.cz
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Ing. Jitka Koubalíková Ing. Ivana Topolová

2 Obsah úvodního cvičení
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem ECDL Návod k MSDN AA Seznámení s fiktivní firmou Encián Přidělení termínů malých a velkých obhajob

3 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny – v ISIS: st 8.50 – 10.50, NB 246

4 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Ivana Topolová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny v ISIS: st – 12, NB 246

5 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Jitka Koubalíková fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny v ISIS, NB 10

6 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Michaela Seghmanová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny v ISIS

7 1 Anotace obsahu předmětu
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 1 Anotace obsahu předmětu OneNote (záznam, organizace a třídění poznámek) Prezentace (prezentační program Microsoft PowerPoint 2013): příprava snímků, prezentací, animační a přechodové efekty, multimédia, export na web. Analýza dat (tabulkový systém Microsoft Excel 2013): editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové příkazy, kontingenční tabulky, tisk, tvorba webových stránek. Zpracování textů (textový procesor Microsoft Word 2013): editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, grafy, hromadná korespondence, makra, tvorba webových stránek. Adobe Acrobat – tvorba PDF souborů

8 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 1 Cíl Dobrá znalost východiskem pro zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací i pro uplatnění v praxi. Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software pro analýzu dat v tabulkových programech, pro zpracování textů a pro prezentaci.

9 2 Hodnocení výsledku předmětu
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeních až 12 bodů domácí úkoly (24 hodin před začátkem cvičení) až 12 bodů dva testy Word až 20 bodů Excel až 30 bodů seminární práce: malá obhajoba až 6 bodů na velké obhajobě seminární práce - prezentace a dokumentace až 12 bodů velká obhajoba až 5 bodů diskuse u velké obhajoby až 3 body celkem až 100 bodů

10 2 Klasifikační stupnice
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Klasifikační stupnice Stupeň: bodové ohodnocení 1 100 – 90 2 75 – 89 3 60 – 74 4+ 50 – 59 4 0 – 49

11 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Navrhněte vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) a to nejpozději 24 hodin před začátkem výuky v týdnu od – viz datum v ISIS. V případě duplicitního tématu si téma ponechává ten, kdo ho první navrhnul. Téma bude schváleno vyučujícím. Student navrhuje téma a abstrakt práce. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a prezentovat zvolené téma v programu Microsoft PowerPoint. Cílem je vytvoření prezentace (v aplikaci Microsoft PowerPoint) na libovolné téma – týkající se počítačů, např. užitečné méně známé funkce programů, zajímavé programy, které lze stáhnout z internetu, statistiky týkající se počítačů, softwaru či internetu.

12 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Prezentace seminární práce malá obhajoba: na cvičení v délce 5 minut (prezentace v PowerPoint) Prezentaci nahrát do odevzdávárny ISIS. velká obhajoba: ve zkouškovém období v čase jako výuka v délce 12 až 14 minut Prezentaci a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS.

13 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Obvyklé součásti Rozsah minimálně 12 snímků. Využití šablony či barevného schématu. Vhodně upravené rozvržení snímku. Obrázky. Tabulka. Graf. Nápis ve WordArtu. Využití animací. Využití přechodových efektů. Povinné součásti: Připravit na druhém snímku obsah prezentace formou hypertextových odkazů. Vhodně nastavené časování. Z prezentace vyberte 5 stěžejních snímků, které budou zahrnuty do Vlastní prezentace nazvané Zkrácená prezentace.

14 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Dokumentace Úvodní stránka Text vysvětlující zvolenou tématiku Formátování pomocí stylů, obrázky, tabulky apod., záhlaví a zápatí Připomínky a náměty k předmětu

15 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru týden Úvod k předmětu, OneNote 2.-3. týden Prezentace v PowerPointu 4. týden dokončení Prezentace, Analýza dat (MS Excel) 5.-8. týden Analýza dat (MS Excel) 9. týden Dokončení MS Excel, Zpracování textu (MS Word), Malé obhajoby 10. týden Test 1 (MS Excel), Zpracování textu (MS Word), malé obhajoby týden Zpracování textu (MS Word), malé obhajoby 13. týden test 2 (MS Word), PDF 1.-3. týden zkouškového období Velké obhajoby ve skupinách po 7 studentech

16 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru

17 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru

18 4 Podpora získávání znalostí
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura software DreamSpark elektronická forma e-learning: v ISIS záznamy z výuky

19 4 Přímá výuka – Otevřené kurzy
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 4 Přímá výuka – Otevřené kurzy Učebna SB 305

20 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Učebna 2OP381 SB 305 Na učebně je instalovaná interaktivní tabule, na kterou se nesmí psát fixem.

21 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Literatura Základní literatura KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft OneNote vyd. Brno: Tribun s. Dostupné z WWW: < . ISBN KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerská informatika: Prezentační program Microsoft PowerPoint vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN  Kč. KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program Microsoft Excel 2013 … na objednání TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Microsoft Word 2013 … na objednání Doplňková literatura Denis, A. Tvorba PDF pomocí Adobe Acrobat ISBN

22 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Záznamy výuky záznamy výuky (i starší semestry) obhajoby seminárních prací Katalog MIN (odkaz na webu Manažerské informatiky – Záznamy výuky)

23 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 DreamSpark zdarma k výukovým účelům Microsoft Office OneNote 2013 CZ Microsoft Office Project 2013 CZ Microsoft Office Visio 2013 CZ Microsoft Office Access 2013 CZ Windows 7, Windows 8

24 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 ISIS Nové informace najdete v e-learningu v ISIS – e-learningová osnova k předmětu: učební text OneNote, PowerPoint, Word, Excel, příklady ze všech učebních textů, prezentace k výuce, zadání DÚ.

25 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 5 ISIS Portál studenta E-osnovy předmětů Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele Moje studium/Přihlašování na zkoušky

26 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 5 Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma do 3. týdne Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem Téma jakékoliv, které se týká počítačů či internetu

27 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 5 Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce malá obhajoba: pptx (prezentace) velká obhajoba: pptx, docx (prezentace a dokumentace) odevzdat alespoň týden před velkou obhajobou

28 5 List záznamníku učitele
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 5 List záznamníku učitele docházka archy učitele body – testy, úkoly odevzdané mimo ISIS

29 5 Přihlašování na zkoušky
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 5 Přihlašování na zkoušky

30 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 6 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

31 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL Absolvování předmětu může být východiskem pro složení testů ze tří modulů (3, 4, 6) mezinárodního certifikátu ECDL Core, popř. ECDL Advanced. Testování ECDL je možné (za úplatu) v desítkách testovacích středisek v ČR. Nositelem licence v ČR je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na území ČR.

32 7 ECDL (European Computer Driving Licence)
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL (European Computer Driving Licence)

33 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Znalosti jsou rozvrženy do modulů, z nichž každý lze splnit samostatně: „Klasické“ moduly (lze testovat v libovolném testovacím středisku): Modul 1: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. Modul 2: Používání počítače a správa souborů vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem a využívat hlavní možnosti operačního systému. Modul 3: Zpracování textu vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

34 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Modul 4: Tabulkový procesor vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. Modul 5: Použití databází vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. Modul 6: Prezentace vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace. Modul 7: Práce s Internetem a komunikace je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč. druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.

35 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Nové Moduly (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): M9: Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky M10: Tvorba webových stránek a publikace na Internetu M12: Bezpečnost při využívání ICT M13: Plánování projektů v ČR do konce roku 2013 M14: Spolupráce a sdílení informací na internetu V ČR do konce roku 2013

36 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL certifikáty Osvědčení ECDL Start Certifikát ECDL

37 7 ECDL: Program ECDL Advanced
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Advanced NENABÍZÍME Modul AM 3 – Pokročilé zpracování textu Modul AM 4 – Pokročilá práce s tabulkovým procesorem Modul AM 5 – Pokročilé použití databází Modul AM 6 – Pokročilá prezentace 1 modul Min. 3 moduly Pro vydávání Certifikátu ECDL Core nebo ECDL Start je možné uznat odpovídající moduly ECDL Advanced

38 ECDL Digitální fotografie
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod ECDL Digitální fotografie Národní program dostupný od roku 2014 (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): DF1: správa a archivace fotografií DF2: úpravy a vylepšování fotografií DF3: sdílení a prezentace fotografií

39 7 ECDL: Certifikát ECDL Profile
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Certifikát ECDL Profile Certifikát ECDL Modular obsahuje aktuální souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolných ECDL programů

40 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL: Ceny Index ECDL Core Pro max. 7 modulů M1-M7 605,- Index ECDL Select Pro max. 7 libovolných modulů programu Core 702,- Index ECDL Single Pro 1 libovolný modul programu Core 218,- Test ECDL Core doporučená cena 230,- až 370,- Index a testy ECDL komplet při zprostředkování FMV Index a 7 testů (+ 1 opravná) 2280,- Index a testy ECDL Start při zprostředkování FMV Index a 4 testy (+ 1 opravná) 1440,-

41 Aktuální informace k předmětu
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Aktuální informace k předmětu

42 Předměty Manažerské informatiky
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Předměty Manažerské informatiky

43 Vedlejší specializace
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Vedlejší specializace 2MI Informační a prezentační technologie v praxi předměty Manažerská informatika (2OP381, 2OP482, 2OP483, 2OP484) + předmět vyučovaný doc. Horným z Grafické a multimediální laboratoře 4ME411 Počítačová grafika a sazba pokud již student absolvoval předmět 2OP381 Manažerská informatika 1 v bakalářském studiu, studuje náhradou předmět 2ME431 Vizuální komunikace

44 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2OP381 Manažerská informatika 1 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google