Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímek 1 Úvod2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímek 1 Úvod2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Snímek 1 Úvod2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod http://min.vse.cz http://min.vse.cz Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. kubalm@vse.cz Ing. Jitka Koubalíková xkouj43@vse.cz Ing. Ivana Topolová topolova@vse.cz

2 ÚvodSnímek 22OP381 Manažerská informatika 1 Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem ECDL Návod k MSDN AA Seznámení s fiktivní firmou Encián Přidělení termínů malých a velkých obhajob

3 ÚvodSnímek 32OP381 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: kubalm@vse.czkubalm@vse.cz web: http://nb.vse.cz/~kubalm http://nb.vse.cz/~kubalm http://min.vse.cz konzultační hodiny – v ISIS: st 8.50 – 10.50, NB 246

4 ÚvodSnímek 42OP381 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Ivana Topolová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: topolova@vse.cztopolova@vse.cz web: http://min.vse.cz konzultační hodiny v ISIS: st 11.00 – 12, NB 246

5 ÚvodSnímek 52OP381 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Jitka Koubalíková fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: xkouj43@vse.czxkouj43@vse.cz web: http://min.vse.cz konzultační hodiny v ISIS, NB 10

6 ÚvodSnímek 62OP381 Manažerská informatika 1 Konzultační hodiny Ing. Michaela Seghmanová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: michaela.seghmanova@vse.czmichaela.seghmanova@vse.cz web: http://min.vse.cz konzultační hodiny v ISIS

7 ÚvodSnímek 72OP381 Manažerská informatika 1 1 Anotace obsahu předmětu OneNote (záznam, organizace a třídění poznámek) Prezentace (prezentační program Microsoft PowerPoint 2013): příprava snímků, prezentací, animační a přechodové efekty, multimédia, export na web. Analýza dat (tabulkový systém Microsoft Excel 2013): editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové příkazy, kontingenční tabulky, tisk, tvorba webových stránek. Zpracování textů (textový procesor Microsoft Word 2013): editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, grafy, hromadná korespondence, makra, tvorba webových stránek. Adobe Acrobat – tvorba PDF souborů

8 ÚvodSnímek 82OP381 Manažerská informatika 1 1 Cíl Dobrá znalost východiskem pro zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací i pro uplatnění v praxi. Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software pro analýzu dat v tabulkových programech, pro zpracování textů a pro prezentaci.

9 ÚvodSnímek 92OP381 Manažerská informatika 1 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeních až 12 bodů domácí úkoly (24 hodin před začátkem cvičení) až 12 bodů dva testy Wordaž 20 bodů Excelaž 30 bodů seminární práce: malá obhajobaaž 6 bodů na velké obhajobě seminární práce - prezentace a dokumentace až 12 bodů velká obhajobaaž 5 bodů diskuse u velké obhajobyaž 3 body celkemaž 100 bodů

10 ÚvodSnímek 102OP381 Manažerská informatika 1 2 Klasifikační stupnice Stupeň: bodové ohodnocení 1100 – 90 275 – 89 360 – 74 4+50 – 59 40 – 49

11 ÚvodSnímek 112OP381 Manažerská informatika 1 2 Seminární práce Navrhněte vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) a to nejpozději 24 hodin před začátkem výuky v týdnu od 11. 11. 2013– viz datum v ISIS. V případě duplicitního tématu si téma ponechává ten, kdo ho první navrhnul. Téma bude schváleno vyučujícím. Student navrhuje téma a abstrakt práce. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a prezentovat zvolené téma v programu Microsoft PowerPoint. Cílem je vytvoření prezentace (v aplikaci Microsoft PowerPoint) na libovolné téma – týkající se počítačů, např. užitečné méně známé funkce programů, zajímavé programy, které lze stáhnout z internetu, statistiky týkající se počítačů, softwaru či internetu.

12 2 Seminární práce Prezentace seminární práce malá obhajoba: na cvičení v délce 5 minut (prezentace v PowerPoint)  Prezentaci nahrát do odevzdávárny ISIS. velká obhajoba: ve zkouškovém období v čase jako výuka v délce 12 až 14 minut  Prezentaci a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS. ÚvodSnímek 122OP381 Manažerská informatika 1

13 ÚvodSnímek 132OP381 Manažerská informatika 1 2 Seminární práce Obvyklé součásti 1. Rozsah minimálně 12 snímků. 2. Využití šablony či barevného schématu. 3. Vhodně upravené rozvržení snímku. 4. Obrázky. Tabulka. Graf. Nápis ve WordArtu. 5. Využití animací. 6. Využití přechodových efektů. Povinné součásti: 1. Připravit na druhém snímku obsah prezentace formou hypertextových odkazů. 2. Vhodně nastavené časování. 3. Z prezentace vyberte 5 stěžejních snímků, které budou zahrnuty do Vlastní prezentace nazvané Zkrácená prezentace.

14 2 Seminární práce Dokumentace Úvodní stránka Text vysvětlující zvolenou tématiku  Formátování pomocí stylů, obrázky, tabulky apod., záhlaví a zápatí Připomínky a náměty k předmětu ÚvodSnímek 142OP381 Manažerská informatika 1

15 ÚvodSnímek 152OP381 Manažerská informatika 1 3 Harmonogram semestru 1.týdenÚvod k předmětu, OneNote 2.-3. týdenPrezentace v PowerPointu 4. týdendokončení Prezentace, Analýza dat (MS Excel) 5.-8. týdenAnalýza dat (MS Excel) 9. týdenDokončení MS Excel, Zpracování textu (MS Word), Malé obhajoby 10. týdenTest 1 (MS Excel), Zpracování textu (MS Word), malé obhajoby 11.-12. týdenZpracování textu (MS Word), malé obhajoby 13. týdentest 2 (MS Word), PDF 1.-3. týden zkouškového období Velké obhajoby ve skupinách po 7 studentech

16 ÚvodSnímek 162OP381 Manažerská informatika 1 3 Harmonogram semestru

17 ÚvodSnímek 172OP381 Manažerská informatika 1 3 Harmonogram semestru

18 ÚvodSnímek 182OP381 Manažerská informatika 1 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura software DreamSpark elektronická forma e-learning: v ISIS záznamy z výuky http://multimedia.vse.cz

19 ÚvodSnímek 192OP381 Manažerská informatika 1 4 Přímá výuka – Otevřené kurzy Učebna SB 305

20 ÚvodSnímek 202OP381 Manažerská informatika 1 4 Učebna 2OP381 SB 305  Na učebně je instalovaná interaktivní tabule, na kterou se nesmí psát fixem.

21 ÚvodSnímek 212OP381 Manažerská informatika 1 4 Literatura Základní literatura KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft OneNote 2010 1. vyd. Brno: Tribun 2011. 70 s. Dostupné z WWW:. ISBN 978-80-263-0074-8. KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerská informatika: Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 82 s. ISBN 978-80-245-1523-6. 94 Kč. KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program Microsoft Excel 2013 … na objednání TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Microsoft Word 2013 … na objednání Doplňková literatura Denis, A. Tvorba PDF pomocí Adobe Acrobat. 2003. ISBN 80-7226-718-3

22 4 Záznamy výuky http://multimedia.vse.cz záznamy výuky (i starší semestry) obhajoby seminárních prací Katalog MIN (odkaz na webu Manažerské informatiky – Záznamy výuky) http://multimedia.vse.cz/media/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=441f831 2-e6dc-4322-b898-dabc33f04cb5 http://multimedia.vse.cz/media/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=441f831 2-e6dc-4322-b898-dabc33f04cb5 ÚvodSnímek 222OP381 Manažerská informatika 1

23 ÚvodSnímek 232OP381 Manažerská informatika 1 4 DreamSpark zdarma k výukovým účelům Microsoft Office OneNote 2013 CZ Microsoft Office Project 2013 CZ Microsoft Office Visio 2013 CZ Microsoft Office Access 2013 CZ Windows 7, Windows 8

24 ÚvodSnímek 242OP381 Manažerská informatika 1 4 ISIS Nové informace najdete v e-learningu v ISIS – e-learningová osnova k předmětu: učební text OneNote, PowerPoint, Word, Excel, příklady ze všech učebních textů, prezentace k výuce, zadání DÚ.

25 ÚvodSnímek 252OP381 Manažerská informatika 1 5 ISIS Portál studenta E-osnovy předmětů Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele Moje studium/Přihlašování na zkoušky

26 ÚvodSnímek 262OP381 Manažerská informatika 1 5 Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma do 3. týdne Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem Téma jakékoliv, které se týká počítačů či internetu

27 ÚvodSnímek 272OP381 Manažerská informatika 1 5 Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce malá obhajoba: pptx (prezentace) velká obhajoba: pptx, docx (prezentace a dokumentace)  odevzdat alespoň týden před velkou obhajobou

28 ÚvodSnímek 282OP381 Manažerská informatika 1 5 List záznamníku učitele docházka archy učitele body – testy, úkoly odevzdané mimo ISIS

29 ÚvodSnímek 292OP381 Manažerská informatika 1 5 Přihlašování na zkoušky

30 ÚvodSnímek 302OP381 Manažerská informatika 1 6 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

31 ÚvodSnímek 312OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL Absolvování předmětu může být východiskem pro složení testů ze tří modulů (3, 4, 6) mezinárodního certifikátu ECDL Core, popř. ECDL Advanced. Testování ECDL je možné (za úplatu) v desítkách testovacích středisek v ČR. Nositelem licence v ČR je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na území ČR.ČSKI

32 ÚvodSnímek 322OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL (European Computer Driving Licence) www.ECDL.cz

33 ÚvodSnímek 332OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Core Znalosti jsou rozvrženy do modulů, z nichž každý lze splnit samostatně: „KLASICKÉ“ MODULY (LZE TESTOVAT V LIBOVOLNÉM TESTOVACÍM STŘEDISKU): MODUL 1: ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE A SPRÁVA SOUBORŮ vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem a využívat hlavní možnosti operačního systému. MODUL 3: ZPRACOVÁNÍ TEXTU vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

34 ÚvodSnímek 342OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Core MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. MODUL 5: POUŽITÍ DATABÁZÍ vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. MODUL 6: PREZENTACE vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace. MODUL 7: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč. druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.

35 ÚvodSnímek 352OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Core NOVÉ MODULY (LZE TESTOVAT VE STŘEDISCÍCH S ROZŠÍŘENOU AKREDITACÍ): M9: ÚPRAVY DIGITÁLNÍCH OBRÁZKŮ A ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY M10: TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK A PUBLIKACE NA INTERNETU M12: BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ ICT M13: PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ v ČR do konce roku 2013 M14: SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ INFORMACÍ NA INTERNETU V ČR do konce roku 2013

36 ÚvodSnímek 362OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL certifikáty Osvědčení ECDL Start Certifikát ECDL

37 ÚvodSnímek 372OP381 Manažerská informatika 1 7 ECDL: Program ECDL Advanced MODUL AM 3 – POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU MODUL AM 4 – POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM MODUL AM 5 – POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ MODUL AM 6 – POKROČILÁ PREZENTACE Pro vydávání Certifikátu ECDL Core nebo ECDL Start je možné uznat odpovídající moduly ECDL Advanced NENABÍZÍME 1 modulMin. 3 moduly

38 ECDL Digitální fotografie ÚvodSnímek 382OP381 Manažerská informatika 1 Národní program dostupný od roku 2014 (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): DF1: SPRÁVA A ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ DF2: ÚPRAVY A VYLEPŠOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ DF3: SDÍLENÍ A PREZENTACE FOTOGRAFIÍ

39 7 ECDL: Certifikát ECDL Profile Certifikát ECDL Modular obsahuje aktuální souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolných ECDL programů ÚvodSnímek 392OP381 Manažerská informatika 1

40 7 ECDL: Ceny ÚvodSnímek 402OP381 Manažerská informatika 1 Index ECDL Core Pro max. 7 modulů M1-M7 605,- Index ECDL Select Pro max. 7 libovolných modulů programu Core 702,- Index ECDL Single Pro 1 libovolný modul programu Core 218,- Test ECDL Core doporučená cena 230,- až 370,- Index a testy ECDL komplet při zprostředkování FMV Index a 7 testů (+ 1 opravná) 2280,- Index a testy ECDL Start při zprostředkování FMV Index a 4 testy (+ 1 opravná) 1440,-

41 ÚvodSnímek 412OP381 Manažerská informatika 1 Aktuální informace k předmětu http://fak2.vse.cz/min

42 Předměty Manažerské informatiky ÚvodSnímek 422OP381 Manažerská informatika 1

43 Vedlejší specializace 2MI Informační a prezentační technologie v praxi předměty Manažerská informatika 1 - 4 (2OP381, 2OP482, 2OP483, 2OP484) + předmět vyučovaný doc. Horným z Grafické a multimediální laboratoře 4ME411 Počítačová grafika a sazba pokud již student absolvoval předmět 2OP381 Manažerská informatika 1 v bakalářském studiu, studuje náhradou předmět 2ME431 Vizuální komunikace ÚvodSnímek 432OP381 Manažerská informatika 1

44 Snímek 44 Úvod2OP381 Manažerská informatika 1 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "Snímek 1 Úvod2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google