Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod"— Transkript prezentace:

1 2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

2 Obsah úvodního cvičení
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Seznámení s podmínkami pro úspěšné ukončení předmětu Seznámení s fiktivní firmou Encián Návod k MSDN AA + VCD

3 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny – v ISIS: st 8.50 – 10.50, NB 246

4 1 Anotace obsahu předmětu
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod 1 Anotace obsahu předmětu Výbava projektového manažera Řízení projektů (Microsoft Project 2013) manažerské činnosti v projektu, kalendář, úkoly, zdroje, náklady, sledování průběhu, typy zobrazení, tisk, sestavy, práce se soubory, publikace na web, nástroje. Tvorba diagramů (Microsoft Visio 2013) výkresy, obrazce, spojnice, úchyty a body, text, vrstvy, styly, barvy.

5 2OP813 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Požadavky na ukončení Úkol body účast na semináři 6 úkoly Project 8 úkoly Visio 4 seminární práce Project 18 test Project 38 test Visio 26

6 2 Klasifikační stupnice
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod 2 Klasifikační stupnice známka bodové hodnocení 1 100 – 90 2 75 – 89 3 60 – 74 4+ 50 – 59 4 0 – 49

7 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod Seminární práce Student navrhuje vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) nejpozději do Student navrhuje téma a abstrakt práce. Téma práce nemusí být ekonomické. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a dokumentovat řízení fiktivního projektu v programu Microsoft Office Project. Vítána je ukázka aplikace Microsoft Office Visio. Abstrakt práce obsahuje krátký text o rozsahu znaků včetně mezer.

8 Seminární práce – náležitosti
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod Seminární práce – náležitosti Seminární práce musí splňovat následující parametry: Minimálně využití 2 kalendářů (alespoň jednoho pro úkoly, jednoho pro zdroje). Minimálně řešení alespoň 10 úkolů. Mezi úkoly vazby alespoň 2 druhů (FS, SS, FF, SF). Minimálně využití alespoň 5 zdrojů (z toho minimálně 3 pracovní, 2 materiálové). Ocenění úkolů a zdrojů náklady. Náznak sledování průběhu projektu. Definice alespoň 2 vlastních zobrazení. Definice alespoň 2 vlastních sestav. Vytvoření a aplikace alespoň 1 grafického indikátoru.

9 Seminární práce – dokumentace
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod Seminární práce – dokumentace Součástí řešení je i jeho dokumentace v rozsahu alespoň 4 stran v textovém editoru: Úvodní strana - uprostřed strany: Úvodní text vysvětlující problematiku po věcné stránce. Seznam úkolů a zdrojů. Ganttův diagram. Ukázka vlastních sestav. Připomínky a náměty k výuce. Obsah

10 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod Seminární práce – zvuk K prezentaci nahrajete svůj komentář, který doprovodí celou prezentaci, formou mluveného komentáře ke snímkům. Záznam by měl být na 12 – 15 minut (zkontrolujte dobrou hlasitost záznamu).

11 Seminární práce – odevzdání
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod Seminární práce – odevzdání Projekt, prezentaci a dokumentaci nahrát do odevzdávárny v ISIS. V případě problémů s velikostí nahrajte do odevzdávárny pouze projekt a dokumentaci, prezentaci vyučujícímu nasdílejte přes OneDrive pro firmy (vyučujícímu pošlete upozornění, jak je pří sdílení nabízeno). termín: 24 hodin před termínem testu, na který jste přihlášen(a)

12 3 Harmonogram semestru prezenčních studentů
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod 3 Harmonogram semestru prezenčních studentů Je možná účast na cvičeních (po dohodě s vyučujícím), využití záznamu starších semestrů na či novější záznamy (minulý a současný semestr) na

13 4 Podpora získávání znalostí
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka – soustředění konzultační hodiny literatura software DreamSpark elektronická forma webové stránky MIN záznamy z výuky

14 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 4 Termíny soustředění

15 4 Přímá výuka – otevřené kurzy
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod 4 Přímá výuka – otevřené kurzy út – (Ing. Kubálková) harmonogram dle webu Manažerské informatiky učebna SB 305

16 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 4 Literatura [1] Kubálek, T., Kubálková, M.: Řízení projektů v Microsoft Project Brno, Computer Press stran. ISBN: [2] Kubálek, T. – Kubálková, M.: Microsoft Visio Výukový kurz. Brno, Computer Press ISBN:

17 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 4 Literatura zjednodušená verze učebního textu v ISIS v e-learningové podobě

18 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 4 Záznamy výuky záznamy výuky – současný i minulý semestr obhajoby seminárních prací starší záznamy výuky i seminárních prací

19 Přihlašování na zkoušky
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod Přihlašování na zkoušky termín testu průběžné testy test Project test Visio případně možnost opravy po dohodě s vyučujícím (čt :15-17:45, 18:00-19:30) út :15-17:45, 18:00-19:30 út nebo :15-17:45, 18:00-19:30 … bude upřesněno

20 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 4 DreamSprark zdarma k výukovým účelům Microsoft OneNote 2013 CZ Microsoft Project 2013 CZ Microsoft Visio 2013 CZ Microsoft Access 2013 CZ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 více v samostatné prezentaci

21 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 5 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

22 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 6 ISIS Portál studenta Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele E-osnovy předmětů

23 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma Název Abstrakt Bude potvrzeno vyučujícím termín:

24 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod Odevzdávárny domácí úkol seminární práce velká obhajoba: mpp, pptx, docx (projekt, prezentace a dokumentace) termín: 24 hodin před termínem testu, na který jste přihlášen(a)

25 List záznamníku učitele
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod List záznamníku učitele evidence účasti na semináři

26 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod E-osnovy předmětů

27 Aktuální informace k předmětu
2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod Aktuální informace k předmětu (

28 Předměty Manažerské informatiky
2OP483 Manažerská informatika 2 Úvod Předměty Manažerské informatiky

29 2OP833 Manažerská informatika 2
Úvod 2OP833 Manažerská informatika 2 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "2OP833 Manažerská informatika 2 Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google