Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní informační soustředění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní informační soustředění"— Transkript prezentace:

1 Úvodní informační soustředění
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. systémový integrátor fakulty

2 Úvodní informační blok
Obsah Obsah Identifikační karty Rozdělení na angličtinu Organizace studia Studijní a zkušební řád ISIS Záznamy výuky Manažerská informatika Manažer obchodu Úvodní informační blok

3 Úvodní informační blok
1 Identifikační karty 1 Identifikační karty kontrola jména a příjmení Centrum podpory uživatelů Správa identifikačních karet přízemí, SB 22 typy karet nečipová 0 Kč čipová 290 Kč v knihovně pro vstup do studovny výdej jídel v menze (výpůjčky možné i bez čipové karty) ISIC karta 340 Kč je určena také pro studenty kombinované formy studia výhody viz podrobnosti: Manažer obchodu Úvodní informační blok

4 2 Rozdělení na angličtinu
Výuka probíhá ve všech třech letech studia a cílem je vás důkladně připravit na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky BEC Vantage, což je minimální úroveň, se kterou odchází studenti bakalářského studia na VŠE. Po každém ročníku povinná zkouška. Zkouška může být uznána pouze v případě, že se student prokáže certifikátem Cambridge ESOL BEC Vantage nebo BEC Higher. Doporučení dle výsledku rozřazovacího testu: 80 – 100 %: nezúčastňovat se výuky a dostavit se jen na závěrečnou zkoušku (přijdete ale o 6 bodů za docházku, které získáváte během víkendového soustředění), 50 – 79 %: nezúčastňovat se pátečních hodin, ale zúčastnit se víkendového soustředění, 0 – 49 %: docházet jak na páteční výuku, tak na celé víkendové soustředění. Manažer obchodu Úvodní informační blok

5 Úvodní informační blok
3 Organizace studia 3 Organizace studia bloky studia rozsah výuky předmětu: 26 hodin (polovina prezenčního studia) bloky výuky z pohledu studenta 5 bloků za semestr zpravidla s odstupy 3 týdny rozvrh výuky pátek 07:30 – 09:00 jazyk pátek 09:15 – 12:30 odborný předmět sobota 14:30 – 19:30 odborný předmět sobota 09:15 – 12:30 odborný předmět sobota 14:30 – 17:45 odborný předmět neděle 09:15 – 12:30 odborný předmět neděle 14:30 – 17:45 odborný předmět Manažer obchodu Úvodní informační blok

6 Úvodní informační blok
3 Organizace studia 1. ročník zimní semestr 2OP811 Ekonomie 2OP812 Základy statistiky 2OP813 Manažerská informatika 1 2OP814 Obchodní právo 2OP815 Trénink komunikačních dovedností letní semestr 2OP821 Retail Management 1 2OP822 Podnikové finance 1 2OP823 Marketingové řízení 1 2OP824 Marketingové řízení 2 2OP825 Angličtina 1 Manažer obchodu Úvodní informační blok

7 Úvodní informační soustředění
3 Organizace studia 2. ročník zimní semestr 2OP831 Mezinárodní obchodní operace 2OP832 Podnikový management 2OP833 Manažerská informatika 2 2OP834 Komerční komunikace 2OP835 Vedení pracovních skupin a týmů letní semestr 2OP841 Mezinárodní ekonomické prostředí 2OP842 Podnikové finance 2 2OP843 Retail Marketing 2OP844 Pracovní právo 2OP845 Angličtina 2 Manažer obchodu Úvodní informační blok

8 Úvodní informační blok
3 Organizace studia 3. ročník zimní semestr 2OP851 Retail Management 2 2OP852 Výzkum trhu 2OP853 Manažerská informatika 3 2OP854 Podnikové informační systémy 2OP855 Seminář ke zpracování bakalářské práce letní semestr 2OP861 Podnikání v EU 2OP862 Podnikové finance 3 2OP863 Manažerská informatika 2OP865 Angličtina 3 2OP864 Státní závěrečná zkouška DIP_B Obhajoba bakalářské práce Manažer obchodu Úvodní informační blok

9 Organizace bloku výuky
3 Organizace studia Organizace bloku výuky příprava na blok vymezení literatury v e-opoře v rubrice Ke studiu před výukou e-test o alespoň 20 otázkách na asi 30 minut účast záznam do archu hodnocení Účast (po půldnech, každý půlden jeden bod) omluvenky studenti se omlouvají studijní referentce formou elektronické žádosti učitel omluvenku vidí omluvenky jsou za celé studium evidovány v ISIS záznamy výuky záznam výuky v bloku v 6 částech Manažer obchodu Úvodní informační blok

10 Úvodní informační blok
3 Organizace studia Zkoušení alespoň 2 termíny v pracovní dny po 17 h první termín nejdříve (nejlépe) ve čtvrtek před dalším blokem výuky vypisování a přihlašování v ISIS Manažer obchodu Úvodní informační blok

11 Úvodní informační blok
3 Organizace studia Web rozvrh hodin vícedruhový záznam informačního bloku prezentace tato (Úvodní informační soustředění) MSDN AA Virtual CloneDrive Manažer obchodu Úvodní informační blok

12 4 Studijní a zkušební řád
čl. 8 Kreditový systém na VŠE kreditový systém ECTS kredit – jednotka studijní zátěže (26 hodin práce průměrného studenta) povinnost získat 30 * 6 = 180 kreditů za bakalářské studium k dispozici 180 * 1,2 = 216 kreditových poukázek, které umožňují přihlašovat se (zapisovat) na předměty čl. 9 Kontrolní kredity pro kombinované studium: počet semestrů * 15 tj. po 1. semestru 15 kreditů, 2. semestru 30 kreditů atd. jinak odebrání tolika kreditů, kolik chybělo kreditů do splnění kontrolních kreditů Manažer obchodu Úvodní informační blok

13 Studijní a zkušební řád
čl. 13 Klasifikace výborně (1): alespoň 90 % maxima bodů velmi dobře (2): alespoň 75 % maxima bodů dobře (3): alespoň 60 % maxima bodů nevyhověl s možností opakování (4+): alespoň 50 % maxima bodů nevyhověl (4): méně než 50 % maxima bodů čl. 15 Uznávání studijních povinností povinnost studenta požádat uznávání: čerpání uznaných kreditů * 1,2 čl. 6 Přerušení studia na základě žádosti studenta termín konce přerušení je shodný s koncem semestru nejdelší celková délka přerušení = standardní délka studia (3 roky) Manažer obchodu Úvodní informační blok

14 5 ISIS Podání elektronické žádosti
Portál studenta, Moje studium Podání elektronické žádosti na studijní oddělení Manažer obchodu Úvodní informační blok

15 Úvodní informační blok
5 ISIS Osobní rozvrh Moje studium Portál studenta Manažer obchodu Úvodní informační blok

16 Úvodní informační blok
5 ISIS Financování studia za studium delší než 4 roky poplatky Podle § 58 odst. 3 zákona poplatek za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, ve výši 21 000,- Kč za prvních započatých 6 měsíců ve výši 21 000,- Kč za druhých započatých 6 měsíců a ve výši 34 500,- Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. Manažer obchodu Úvodní informační blok

17 Úvodní informační blok
5 ISIS E-index Manažer obchodu Úvodní informační blok

18 Úvodní informační blok
5 ISIS Moji spolužáci Manažer obchodu Úvodní informační blok

19 Úvodní informační blok
5 ISIS Informace o mém studiu Manažer obchodu Úvodní informační blok

20 Úvodní informační blok
5 ISIS E-osnovy předmětů Manažer obchodu Úvodní informační blok

21 Rozpisy témat Předmětová témata
5 ISIS Rozpisy témat Předmětová témata Podrobnosti Navrhnout téma Název, Abstrakt Učitel odsouhlasí Manažer obchodu Úvodní informační blok

22 Rozpisy témat Témata k závěrečným pracím
5 ISIS Rozpisy témat Témata k závěrečným pracím Seznam témat Garantující katedra Podrobnosti, Přihlásit se na téma Navrhnout téma Návrh tématu Abstrakt Ústav (Katedra) Vedoucí práce Přidat téma Manažer obchodu Úvodní informační blok

23 Úvodní informační blok
5 ISIS Odevzdávárny Vkládat soubory Popis, Soubor, Vložit soubor Potvrdit vložení (souborů může být více) Manažer obchodu Úvodní informační blok

24 Úvodní informační blok
5 ISIS Kontrola plánu Manažer obchodu Úvodní informační blok

25 List záznamníku učitele
5 ISIS List záznamníku učitele Manažer obchodu Úvodní informační blok

26 Přihlašování na zkoušky
5 ISIS Přihlašování na zkoušky Moje studium, Portál studenta Přihlašování na zkoušky Možnost nastavení zasílání ů nezasílat, ihned, 1 x denně nově vypsané termíny Seznam aktuálních termínů Kde jsem přihlášen Kam se mohu přihlásit Kam se přihlásit nemohu Seznam předmětů bez termínu Manažer obchodu Úvodní informační blok

27 Úvodní informační blok
5 ISIS Kontrola osobních dat Nastavení informačního systému, Kontrola osobních dat Manažer obchodu Úvodní informační blok

28 Uživatelská nastavení
5 ISIS Uživatelská nastavení Přizpůsobení informačního systému, Uživatelská nastavení Osobní stránka, Režim zobrazování údajů Mé osobní údaje Další informace Manažer obchodu Úvodní informační blok

29 Úvodní informační blok
5 ISIS Přeposílání pošty Osobní management, Poštovní schránka Nastavení, Přeposílání pošty Manažer obchodu Úvodní informační blok

30 Úvodní informační blok
5 ISIS Zápisy předmětů provádí fakulta změny u studijní referentky Manažer obchodu Úvodní informační blok

31 Úvodní informační blok
5 ISIS Sylabus Portál veřejných informací, Veřejný katalog předmětů Obsah předmětu podrobný obsah předmětu místo stručné osnovy (záložka Obsah předmětu) alespoň 10 celků bez uvedení dotace př. a cv. Metody výuky a studijní zátěž Účast na přednáškách / cvičeních: 26 hodin a další, celkem 156 hodin Požadavky na ukončení Aktivita na přednáškách/cvičeních: doporučeno: 6 % (6 bodů, za každý půlden 1 bod) Manažer obchodu Úvodní informační blok

32 Úvodní informační blok
6 Záznamy výuky 6 Záznamy výuky Manažer obchodu Úvodní informační blok

33 Úvodní informační blok
6 Záznamy výuky Kamery na SB 306 a SB 309 Manažer obchodu Úvodní informační blok

34 Úvodní informační blok
6 Záznamy výuky Instalace MediaSite 3 video 2 plocha web 1 zvuk Manažer obchodu Úvodní informační blok

35 Úvodní informační blok
6 Záznamy výuky Záznam výuky uložení záznamu MediaSite server možnost přerušení záznamu zelená = přerušení červená = záznam hlasitost Manažer obchodu Úvodní informační blok

36 Úvodní informační blok
6 Záznamy výuky Prohlížení záznamů Manažer obchodu Úvodní informační blok

37 7 Manažerská informatika
1. ročník 2OP813 Manažerská informatika 1 Word, Excel, PowerPoint, OneNote 2. ročník 2OP833 Manažerská informatika 2 Project, Visio 3. ročník 2OP853 Manažerská informatika 3 Access 2OP863 Manažerská informatika 4 Office 365, Dynamics CRM ECDL Manažer obchodu Úvodní informační blok

38 7 Manažerská informatika
Literatura 2OP813 MIN1 skripta v elektronické formě: Excel 2010, Word 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2007 obdobně 2OP833 MIN2 2OP853 MIN3 2OP863 MIN4 Manažer obchodu Úvodní informační blok

39 Záznamy seminárních prací
7 Manažerská informatika Záznamy seminárních prací PowerPoint 2010 umožňuje snadno zvukově doprovodit prezentaci: Prezentace, Nastavení, Záznam prezentace. Zvuk se ukládá do souboru prezentace. Je možné jej zkomprimovat: Soubor, Informace, Zkomprimovat media. Do limitu odevzdávárny se vejde prezentace s komentářem o délce až 15 minut. Manažer obchodu Úvodní informační blok

40 MSDN AA e-mail registrace http://msdn62.e-academy.com/vsevp_business
7 Manažerská informatika MSDN AA předmět: Manažerská informatika FMV VŠE odkaz na registraci registrace jméno, příjmení uživatelské jméno (školní ) heslo (zadá student) Start shopping (nákup zdarma) Manažer obchodu Úvodní informační blok


Stáhnout ppt "Úvodní informační soustředění"

Podobné prezentace


Reklamy Google