Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní informační soustředění doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. systémový integrátor fakulty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní informační soustředění doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. systémový integrátor fakulty"— Transkript prezentace:

1 Úvodní informační soustředění doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz systémový integrátor fakulty http://fak2.vse.cz/mn

2 Obsah 1.Identifikační kartyIdentifikační karty 2.Rozdělení na angličtinuRozdělení na angličtinu 3.Organizace studiaOrganizace studia 4.Studijní a zkušební řádStudijní a zkušební řád 5.ISISISIS 6.Záznamy výukyZáznamy výuky 7.Manažerská informatikaManažerská informatika Obsah Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 2

3 1 Identifikační karty  kontrola jména a příjmení  Centrum podpory uživatelů Správa identifikačních karet přízemí, SB 22  typy karet nečipová 0 Kč čipová 290 Kč o v knihovně pro vstup do studovny o výdej jídel v menze o (výpůjčky možné i bez čipové karty) ISIC karta 340 Kč o je určena také pro studenty kombinované formy studia výhody viz http://www.isic.czhttp://www.isic.cz  podrobnosti: http://vc.vse.cz/sluzby/id-karty/http://vc.vse.cz/sluzby/id-karty/ 1 Identifikační karty Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 3

4 2 Rozdělení na angličtinu Výuka probíhá ve všech třech letech studia a cílem je vás důkladně připravit na složení mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky BEC Vantage, což je minimální úroveň, se kterou odchází studenti bakalářského studia na VŠE. Po každém ročníku povinná zkouška. Zkouška může být uznána pouze v případě, že se student prokáže certifikátem Cambridge ESOL BEC Vantage nebo BEC Higher. Doporučení dle výsledku rozřazovacího testu:  80 – 100 %: nezúčastňovat se výuky a dostavit se jen na závěrečnou zkoušku (přijdete ale o 6 bodů za docházku, které získáváte během víkendového soustředění),  50 – 79 %: nezúčastňovat se pátečních hodin, ale zúčastnit se víkendového soustředění,  0 – 49 %: docházet jak na páteční výuku, tak na celé víkendové soustředění. 2 Rozdělení na angličtinu Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 4

5 3 Organizace studia  bloky studia rozsah výuky předmětu: 26 hodin (polovina prezenčního studia) bloky výuky z pohledu studenta 5 bloků za semestr zpravidla s odstupy 3 týdny  rozvrh výuky pátek 07:30 – 09:00 jazyk pátek 09:15 – 12:30odborný předmět sobota 14:30 – 19:30 odborný předmět sobota 09:15 – 12:30 odborný předmět sobota 14:30 – 17:45 odborný předmět neděle 09:15 – 12:30 odborný předmět neděle 14:30 – 17:45 odborný předmět 3 Organizace studia Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 5

6 1. ročník zimní semestr  2OP811 Ekonomie  2OP812 Základy statistiky  2OP813 Manažerská informatika 1  2OP814 Obchodní právo  2OP815 Trénink komunikačních dovedností letní semestr  2OP821 Retail Management 1  2OP822 Podnikové finance 1  2OP823 Marketingové řízení 1  2OP824 Marketingové řízení 2  2OP825 Angličtina 1 Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 6 3 Organizace studia

7 2. ročník zimní semestr  2OP831 Mezinárodní obchodní operace  2OP832 Podnikový management  2OP833 Manažerská informatika 2  2OP834 Komerční komunikace  2OP835 Vedení pracovních skupin a týmů letní semestr  2OP841 Mezinárodní ekonomické prostředí  2OP842 Podnikové finance 2  2OP843 Retail Marketing  2OP844 Pracovní právo  2OP845 Angličtina 2 Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 7 3 Organizace studia

8 3. ročník zimní semestr  2OP851 Retail Management 2  2OP852 Výzkum trhu  2OP853 Manažerská informatika 3  2OP854 Podnikové informační systémy  2OP855 Seminář ke zpracování bakalářské práce letní semestr  2OP861 Podnikání v EU  2OP862 Podnikové finance 3  2OP863 Manažerská informatika  2OP865 Angličtina 3  2OP864 Státní závěrečná zkouška  DIP_B Obhajoba bakalářské práce Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 8 3 Organizace studia

9 Organizace bloku výuky  příprava na blok vymezení literatury v e-opoře v rubrice Ke studiu před výukou e-test o alespoň 20 otázkách na asi 30 minut  účast záznam do archu hodnocení Účast (po půldnech, každý půlden jeden bod)  omluvenky studenti se omlouvají studijní referentce formou elektronické žádosti učitel omluvenku vidí omluvenky jsou za celé studium evidovány v ISIS  záznamy výuky záznam výuky v bloku v 6 částech 3 Organizace studia Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 9

10 Zkoušení  alespoň 2 termíny  v pracovní dny po 17 h  první termín nejdříve (nejlépe) ve čtvrtek před dalším blokem výuky  vypisování a přihlašování v ISIS 3 Organizace studia Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 10

11 Web http://fak2.vse.cz/mn  rozvrh hodin  vícedruhový záznam informačního bloku  prezentace tato (Úvodní informační soustředění) MSDN AA Virtual CloneDrive 3 Organizace studia Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 11

12 4 Studijní a zkušební řád  http://www.vse.cz/predpisy/211 http://www.vse.cz/predpisy/211  čl. 8 Kreditový systém na VŠE kreditový systém ECTS kredit – jednotka studijní zátěže (26 hodin práce průměrného studenta) povinnost získat 30 * 6 = 180 kreditů za bakalářské studium k dispozici 180 * 1,2 = 216 kreditových poukázek, které umožňují přihlašovat se (zapisovat) na předměty  čl. 9 Kontrolní kredity pro kombinované studium: počet semestrů * 15 tj. po 1. semestru 15 kreditů, 2. semestru 30 kreditů atd. jinak odebrání tolika kreditů, kolik chybělo kreditů do splnění kontrolních kreditů 4 Studijní a zkušební řád Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 12

13 Studijní a zkušební řád  čl. 13 Klasifikace výborně (1): alespoň 90 % maxima bodů velmi dobře (2): alespoň 75 % maxima bodů dobře (3): alespoň 60 % maxima bodů nevyhověl s možností opakování (4+): alespoň 50 % maxima bodů nevyhověl (4): méně než 50 % maxima bodů  čl. 15 Uznávání studijních povinností povinnost studenta požádat uznávání: čerpání uznaných kreditů * 1,2  čl. 6 Přerušení studia na základě žádosti studenta termín konce přerušení je shodný s koncem semestru nejdelší celková délka přerušení = standardní délka studia (3 roky) 4 Studijní a zkušební řád Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 13

14 5 ISIS Podání elektronické žádosti  Portál studenta, Moje studium  Podání elektronické žádosti na studijní oddělení 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 14

15 Osobní rozvrh  Moje studium Portál studenta 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 15

16 Financování studia  za studium delší než 4 roky poplatky  Podle § 58 odst. 3 zákona poplatek za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, ve výši 21 000,- Kč za prvních započatých 6 měsíců ve výši 21 000,- Kč za druhých započatých 6 měsíců a ve výši 34 500,- Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 16

17 E-index Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 17 5 ISIS

18 Moji spolužáci Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 18 5 ISIS

19 Informace o mém studiu Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 19 5 ISIS

20 E-osnovy předmětů Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 20 5 ISIS

21 Rozpisy témat Předmětová témata  Podrobnosti  Navrhnout téma  Název, Abstrakt  Učitel odsouhlasí 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 21

22 Rozpisy témat Témata k závěrečným pracím  Seznam témat Garantující katedra Podrobnosti, Přihlásit se na téma  Navrhnout téma Návrh tématu Abstrakt Ústav (Katedra) Vedoucí práce Přidat téma 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 22

23 Odevzdávárny  Vkládat soubory  Popis, Soubor, Vložit soubor  Potvrdit vložení (souborů může být více) 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 23

24 Kontrola plánu Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 24 5 ISIS

25 List záznamníku učitele Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 25 5 ISIS

26 Přihlašování na zkoušky  Moje studium, Portál studenta  Přihlašování na zkoušky  Možnost nastavení zasílání e-mailů nezasílat, ihned, 1 x denně nově vypsané termíny  Seznam aktuálních termínů Kde jsem přihlášen Kam se mohu přihlásit Kam se přihlásit nemohu  Seznam předmětů bez termínu 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 26

27 Kontrola osobních dat  Nastavení informačního systému, Kontrola osobních dat 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 27

28 Uživatelská nastavení  Přizpůsobení informačního systému, Uživatelská nastavení  Osobní stránka, Režim zobrazování údajů  Mé osobní údaje  Další informace 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 28

29 Přeposílání pošty  Osobní management, Poštovní schránka  Nastavení, Přeposílání pošty 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 29

30 Zápisy předmětů  provádí fakulta  změny u studijní referentky 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 30

31 Sylabus  Portál veřejných informací, Veřejný katalog předmětů  Obsah předmětu podrobný obsah předmětu místo stručné osnovy (záložka Obsah předmětu) alespoň 10 celků bez uvedení dotace př. a cv.  Metody výuky a studijní zátěž Účast na přednáškách / cvičeních: 26 hodin a další, celkem 156 hodin  Požadavky na ukončení Aktivita na přednáškách/cvičeních: doporučeno: 6 % (6 bodů, za každý půlden 1 bod) 5 ISIS Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 31

32 6 Záznamy výuky Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 32

33 Kamery na SB 306 a SB 309 Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 33 6 Záznamy výuky

34 Instalace MediaSite Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 34 6 Záznamy výuky 2 plocha 1 zvuk 3 video web

35 Záznam výuky  uložení záznamu MediaSite server  možnost přerušení záznamu zelená = přerušení červená = záznam  hlasitost 6 Záznamy výuky Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 35

36 Prohlížení záznamů Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 36 6 Záznamy výuky

37 7 Manažerská informatika  1. ročník 2OP813 Manažerská informatika 1 Word, Excel, PowerPoint, OneNote  2. ročník 2OP833 Manažerská informatika 2 Project, Visio  3. ročník 2OP853 Manažerská informatika 3 Access 2OP863 Manažerská informatika 4 Office 365, Dynamics CRM  ECDL 7 Manažerská informatika Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 37

38 Literatura  2OP813 MIN1 skripta v elektronické formě: Excel 2010, Word 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2007  obdobně 2OP833 MIN2 2OP853 MIN3 2OP863 MIN4 Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 38 7 Manažerská informatika

39 Záznamy seminárních prací  PowerPoint 2010 umožňuje snadno zvukově doprovodit prezentaci: Prezentace, Nastavení, Záznam prezentace.  Zvuk se ukládá do souboru prezentace.  Je možné jej zkomprimovat: Soubor, Informace, Zkomprimovat media.  Do limitu odevzdávárny se vejde prezentace s komentářem o délce až 15 minut. 7 Manažerská informatika Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 39

40 MSDN AA  e-mail předmět: Manažerská informatika FMV VŠE odkaz na registraci  registrace jméno, příjmení uživatelské jméno (školní e-mail) heslo (zadá student)  http://msdn62.e-academy.com/vsevp_business http://msdn62.e-academy.com/vsevp_business Start shopping (nákup zdarma) 7 Manažerská informatika Manažer obchoduÚvodní informační blok Snímek 40


Stáhnout ppt "Úvodní informační soustředění doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. systémový integrátor fakulty"

Podobné prezentace


Reklamy Google