Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. kubalm@vse.cz

2 ÚvodSnímek 22OP482 Manažerská informatika 2 Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Seznámení s fiktivní firmou Encián Návod k MSDN AA + VCD Přidělení termínů malých a velkých obhajob

3 ÚvodSnímek 32OP482 Manažerská informatika 2 Obsah 1. Anotace obsahu předmětu Anotace obsahu předmětu 2. Hodnocení výsledku předmětu Hodnocení výsledku předmětu 3. Harmonogram semestru Harmonogram semestru 4. Podpora získání znalostí a. Přímá výuka – otevřené kurzy Přímá výuka – otevřené kurzy b. Konzultační hodiny Konzultační hodiny c. Literatura Literatura d. MSDN-AA MSDN-AA e. ISIS ISIS 5. Zpětná vazba Zpětná vazba 6. ISIS ISIS 7. ECDL ECDL 8. Manažerská informatika Manažerská informatika

4 ÚvodSnímek 42OP482 Manažerská informatika 2 1 Anotace obsahu předmětu Výbava projektového manažera Řízení projektů (Microsoft Project 2013) manažerské činnosti v projektu, kalendář, úkoly, zdroje, náklady, sledování průběhu, typy zobrazení, tisk, sestavy, práce se soubory, publikace na web, nástroje Tvorba diagramů (Microsoft Visio 2013) výkresy, obrazce, spojnice, úchyty a body, text, vrstvy, styly, barvy

5 ÚvodSnímek 52OP482 Manažerská informatika 2 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeníchaž 12 bodů domácí úkoly (24 hodin před začátkem cvičení)až 12 bodů po testech (do 5 pracovních dnů) dva testy Projectaž 30 bodů Visioaž 20 bodů po malé obhajobě malá obhajobaaž 6 bodů na velké obhajobě (týden předem) seminární práce včetně dokumentaceaž 12 bodů velká obhajobaaž 5 bodů diskuse u velké obhajobyaž 3 body celkemaž 100 bodů (1) výborněod 90 bodů (2) velmi dobřeod 75 bodů (3) dobřeod 60 bodů (4+) nevyhověl(a) s možností opakováníod 50 bodů (4) nevyhověldo 49 bodů

6 Seminární práce Student navrhuje vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) termín viz ISIS Student navrhuje téma a abstrakt práce. Téma práce nemusí být ekonomické. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a dokumentovat řízení fiktivního projektu v programu Microsoft Project. Vítána je ukázka aplikace Microsoft Visio. Abstrakt práce obsahuje krátký text o rozsahu 150 - 300 znaků včetně mezer ÚvodSnímek 62OP482 Manažerská informatika 2

7 Seminární práce – náležitosti Seminární práce musí splňovat následující parametry: Minimálně využití 2 kalendářů (alespoň jednoho pro úkoly, jednoho pro zdroje). Minimálně řešení alespoň 15 úkolů. Mezi úkoly vazby alespoň 2 druhů (FS, SS, FF, SF). Minimálně využití alespoň 5 zdrojů (z toho minimálně 3 pracovní, 2 materiálové). Ocenění úkolů a zdrojů náklady. Náznak sledování průběhu projektu. Definice alespoň 2 vlastních zobrazení. Definice alespoň 2 vlastních sestav. Vytvoření a aplikace alespoň 1 grafického indikátoru. ÚvodSnímek 72OP482 Manažerská informatika 2

8 Seminární práce – dokumentace Součástí řešení je i jeho dokumentace v rozsahu alespoň 4 stran v textovém editoru: Úvodní strana - uprostřed strany: Úvodní text vysvětlující problematiku po věcné stránce. Seznam úkolů a zdrojů. Ganttův diagram. Ukázka vlastních sestav. Připomínky a náměty k výuce. Obsah ÚvodSnímek 82OP482 Manažerská informatika 2

9 Seminární práce – obhajoby Malá obhajoba … odevzdat 24 hodin předem 3 - 4 minuty V malé obhajobě představuje téma ostatním studentům, obhajuje svůj záměr. Nejpozději 24 hodin před termínem obhajoby odevzdá student do odevzdávárny v ISIS soubor ve formátu MPP a PPTX. Před malou obhajobou zkopíruje tyto soubory také na projektový disk do složky male_obhajoby. 6 bodů Velká obhajoba … odevzdat týden předem v prvních třech týdnech zkouškového období v termínech shodných s termínem výuky 10 minut Ve velké obhajobě seznamuje se svým finálním řešením. Nejpozději týden před termínem obhajoby odevzdá student do odevzdávárny v ISIS soubor ve formátu MPP, DOCX a PPTX, popř. VSD. Před velkou obhajobou zkopíruje tyto soubory také na projektový disk do složky velke_obhajoby. 20 bodů ÚvodSnímek 92OP482 Manažerská informatika 2

10 Seminární práce – odevzdání Projekt v Projectu, prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS. V případě problémů s velikostí nahrajte do odevzdávárny pouze dokumentaci, prezentaci vyučujícímu nasdílejte přes OneDrive pro firmy (vyučujícímu pošlete upozornění, jak je pří sdílení nabízeno). ÚvodSnímek 102OP482 Manažerská informatika 2

11 Otevřené kurzy ÚvodSnímek 112OP482 Manažerská informatika 2

12 3 Harmonogram semestru ÚvodSnímek 122OP482 Manažerská informatika 2

13 ÚvodSnímek 132OP482 Manažerská informatika 2 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura software MSDN-AA elektronická forma e-learningová opora v ISIS

14 ÚvodSnímek 142OP482 Manažerská informatika 2 4a Přímá výuka – otevřené kurzy út 11.00 – 14.15 (Ing. Kubálková) učebna SB 305

15 ÚvodSnímek 152OP482 Manažerská informatika 2 Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: kubalm@vse.czkubalm@vse.cz web: http://nb.vse.cz/~kubalm http://nb.vse.cz/~kubalm http://fak2.vse.cz/min konzultační hodiny st 8.50 – 10.50, NB 246

16 ÚvodSnímek 162OP482 Manažerská informatika 2 4b Konzultační hodiny Ing. Jiří Vybíral fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 e-mail: jiri.vybiral@gmail.com web: http://fak2.vse.cz/min konzultační hodiny: SB305, úterý 19:30 – 20:00

17 ÚvodSnímek 172OP482 Manažerská informatika 2 4c Literatura [1]Kubálek, T., Kubálková, M.: Řízení projektů v Microsoft Project 2013. na objednání [2]Kubálek, T. – Kubálková, M.: Microsoft Visio 2010. Výukový kurz. Brno, Computer Press 2011. 264 stran. ISBN: 978-80-251-3459-7. 197 Kč. Další literatura k verzi 2007 a 2010

18 4c Objednání skript ÚvodSnímek 182OP381 Manažerská informatika 1 Skripta Manažerské informatiky na vyžádání: Za účelem minimalizace ceny skript a jejich snadné aktualizace jsou skripta k předmětům Manažerská informatika 1, 3, 4 vyráběna dle objednávek studentů. Objednávky studenti činí v 1. týdnu semestru, tj. v letním semestru 2014/15 do pátku 20. 2. 2015 11:00 h, abychom skripta v pátek odpoledne mohli zadat do výroby. více na https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Objedn% C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3%AD.aspx https://vse.sharepoint.com/sites/min/SitePages/Objedn% C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20publikac%C3%AD.aspx

19 4d Záznamy výuky http://mediasite.vse.cz od LS 2015 http://jmhd.vse.cz do ZS 2014 http://multimedia.vse.cz do ZS 2013 ÚvodSnímek 192OP482 Manažerská informatika 2

20 ÚvodSnímek 202OP482 Manažerská informatika 2 4e MSDN-AA zdarma k výukovým účelům Microsoft OneNote 2013 Microsoft Project 2013 Microsoft Visio 2013 Microsoft Access 2013 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 podrobný návod předmětem další prezentace

21 ÚvodSnímek 212OP482 Manažerská informatika 2 4f E-learning E-learning: http://isis.vse.czhttp://isis.vse.cz evidence tématu seminární práce odevzdávárny evidence docházky přihlašování na termíny e-learningová opora

22 ÚvodSnímek 222OP482 Manažerská informatika 2 5 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

23 ÚvodSnímek 232OP482 Manažerská informatika 2 6 ISIS Portál studenta Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele Moje studium/Přihlašování na zkoušky E-osnovy předmětů

24 ÚvodSnímek 242OP482 Manažerská informatika 2 Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem

25 ÚvodSnímek 252OP482 Manažerská informatika 2 Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce odevzdat alespoň 24 hodin před malou obhajobou 1 týden před velkou obhajobou malá obhajoba: pptx velká obhajoba: pptx, docx, mpp, vsd

26 ÚvodSnímek 262OP482 Manažerská informatika 2 List záznamníku učitele docházka (12) body za úkoly odevzdané mimo odevzdávárnu

27 ÚvodSnímek 272OP482 Manažerská informatika 2 Přihlašování na zkoušky

28 ÚvodSnímek 282OP482 Manažerská informatika 2 E-osnovy předmětů

29 ÚvodSnímek 292OP482 Manažerská informatika 2 7 ECDL

30 8 Web Manažerské informatiky http://min.vse.cz ÚvodSnímek 302OP482 Manažerská informatika 2

31 ÚvodSnímek 312OP483 Manažerská informatika 2 8 Manažerská informatika

32 Vedlejší specializace 2MI Informační a prezentační technologie v praxi předměty Manažerská informatika 1 - 4 (2OP381, 2OP482, 2OP483, 2OP484) + předmět vyučovaný doc. Horným z Grafické a multimediální laboratoře 4ME411 Počítačová grafika a sazba pokud již student absolvoval předmět 2OP381 Manažerská informatika 1 v bakalářském studiu, studuje náhradou předmět 2ME431 Vizuální komunikace ÚvodSnímek 322OP482 Manažerská informatika 2

33 2OP482 Přeji hodně úspěchů při studiu! ÚvodSnímek 332OP482 Manažerská informatika 2


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2ÚvodSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Úvod Ing. Markéta Kubálková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google