Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod"— Transkript prezentace:

1 2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod http://min.vse.cz
Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Ing. Jitka Koubalíková Ing. Ivana Topolová

2 Obsah úvodního cvičení
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Office Pro Plus ECDL Návod k MSDN AA Seznámení s fiktivní firmou Encián Přidělení termínů malých a velkých obhajob

3 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny – v ISIS: st 8.50 – 10.50, NB 246

4 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Ivana Topolová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: konzultační hodiny v ISIS: st – 12, NB 246

5 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Jitka Koubalíková fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: konzultační hodiny v ISIS, NB 10

6 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod Konzultační hodiny Ing. Michaela Seghmanová fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: web: konzultační hodiny v ISIS

7 1 Anotace obsahu předmětu
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 1 Anotace obsahu předmětu OneNote (záznam, organizace a třídění poznámek) Prezentace (prezentační program Microsoft PowerPoint 2013): příprava snímků, prezentací, animační a přechodové efekty, multimédia, export na web. Analýza dat (tabulkový systém Microsoft Excel 2013): editace, vzorce, formát, grafy, funkce, řešitel, databázové příkazy, kontingenční tabulky, tisk, tvorba webových stránek. Zpracování textů (textový procesor Microsoft Word 2013): editace, styly, šablony, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, grafy, hromadná korespondence, makra, tvorba webových stránek. OneDrive. OneDrive Pro. Excel Power Query. Power Map.

8 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 1 Cíl Dobrá znalost východiskem pro zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací i pro uplatnění v praxi. Předmět se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software pro analýzu dat v tabulkových programech, pro zpracování textů a pro prezentaci.

9 2 Hodnocení výsledku předmětu
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeních až 12 bodů domácí úkoly – 24 hodin předem až 12 bodů dva testy Word až 20 bodů Excel až 30 bodů seminární práce: malá obhajoba – 24 hodin předem až 6 bodů na velké obhajobě – týden předem seminární práce - prezentace a dokumentace až 12 bodů velká obhajoba až 5 bodů diskuse u velké obhajoby až 3 body celkem až 100 bodů

10 2 Klasifikační stupnice
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Klasifikační stupnice Stupeň: bodové ohodnocení 1 100 – 90 2 75 – 89 3 60 – 74 4+ 50 – 59 4 0 – 49

11 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Navrhněte vlastní téma seminární práce v ISIS (Portál studenta, Rozpisy témat, Předmětová témata) – viz datum v ISIS. V případě duplicitního tématu si téma ponechává ten, kdo ho první navrhnul. Téma bude schváleno vyučujícím. Student navrhuje téma a abstrakt práce. Úkolem seminární práce je prověřit schopnost studenta samostatně formulovat, řešit a prezentovat zvolené téma v programu Microsoft PowerPoint. Cílem je vytvoření prezentace (v aplikaci Microsoft PowerPoint) na libovolné téma – týkající se počítačů, např. užitečné méně známé funkce programů, zajímavé programy, které lze stáhnout z internetu, statistiky týkající se počítačů, softwaru či internetu.

12 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Prezentace seminární práce malá obhajoba: na cvičení v délce 4 až 6 minut Prezentaci v PowerPointu Páteční skupině v LS odpadají 3 týdny, proto studenti této skupiny nebudou prezentovat malé obhajoby na výuce, ale odevzdají do odevzdávárny ozvučenou prezentaci (dle pokynů vyučující). velká obhajoba: ve zkouškovém období v čase jako výuka v délce 12 až 14 minut Prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve Wordu

13 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2 Seminární práce Obvyklé součásti Rozsah minimálně 12 snímků. Využití šablony či barevného schématu. Vhodně upravené rozvržení snímku. Obrázky. Tabulka. Graf. Nápis ve WordArtu. Využití animací. Využití přechodových efektů. Povinné součásti: Připravit na druhém snímku obsah prezentace formou hypertextových odkazů. Vhodně nastavené časování. Z prezentace vyberte 5 stěžejních snímků, které budou zahrnuty do Vlastní prezentace nazvané Zkrácená prezentace.

14 2 Seminární práce – dokumentace
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Seminární práce – dokumentace Úvodní stránka Text vysvětlující zvolenou tématiku Formátování pomocí stylů, obrázky, tabulky apod., záhlaví a zápatí Připomínky a náměty k předmětu

15 2 Seminární práce – odevzdání
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 2 Seminární práce – odevzdání Prezentaci v PowerPointu a dokumentaci ve Wordu nahrát do odevzdávárny v ISIS. V případě problémů s velikostí nahrajte do odevzdávárny pouze dokumentaci, prezentaci vyučujícímu nasdílejte přes OneDrive pro firmy (vyučujícímu pošlete upozornění, jak je pří sdílení nabízeno).

16 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru

17 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 3 Harmonogram semestru

18 4 Podpora získávání znalostí
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 4 Podpora získávání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura software DreamSpark elektronická forma webové stránky MIN záznamy z výuky

19 4 Přímá výuka – otevřené kurzy
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 4 Přímá výuka – otevřené kurzy

20 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Literatura KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Program na uchovávání a sdílení informací Microsoft OneNote 2013 KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerská informatika: Prezentační program Microsoft PowerPoint vyd. Praha : Oeconomica, s. ISBN  Kč. KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program Microsoft Excel 2013 TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Microsoft Word 2013

21 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Literatura Skripta Manažerské informatiky na vyžádání: Za účelem minimalizace ceny skript a jejich snadné aktualizace jsou skripta k předmětům Manažerská informatika 1, 3, 4 vyráběna dle objednávek studentů. Objednávky studenti činí v 1. týdnu semestru, tj. v letním semestru 2014/15 do pátku :00 h, abychom skripta v pátek odpoledne mohli zadat do výroby. více na

22 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Záznamy výuky od LS 2015 do ZS 2014 do ZS 2013

23 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Office Pro Plus Zahrnuje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync, InfoPath. Postup pro studenty: Přihlásíme se k Office 365 z adresy uživatelské jméno stejné jako v ISIS s heslo stejné jako v ISIS. Z portálu Office 365 klikneme do tlačítka Nastavení (ozubené kolečko) před tlačítkem nápovědy. Vybereme volbu Nastavení služeb Office 365. Klikneme do odkazu software. V levém panelu navigace jsou odkazy na dostupný software. Klikneme do odkazu Office.  V spodní části stránky klikneme do tlačítka Nainstalovat.

24 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 Office Pro Plus Student se musí alespoň jednou za měsíc připojit k Internetu. Automaticky se provádí kontrola, zda je aktivním studentem. Přerušení studenti a studenti s ukončeným studiem již nemohou Office Pro Plus využívat zdarma. Jejich instalace přestávají být aktivní. Celý návod na:

25 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 4 DreamSpark zdarma k výukovým účelům Microsoft OneNote 2013 CZ Microsoft Project 2013 CZ Microsoft Visio 2013 CZ Microsoft Access 2013 CZ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 více v samostatné prezentaci

26 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 5 ISIS: Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma – termín viz ISIS Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem Téma jakékoliv, které se týká počítačů či internetu

27 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 5 Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce malá obhajoba: pptx (prezentace) odevzdat 24 hodin před malou obhajobou velká obhajoba: pptx, docx (prezentace a dokumentace) odevzdat alespoň týden před velkou obhajobou

28 5 List záznamníku učitele
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 5 List záznamníku učitele docházka archy učitele body – úkoly odevzdané mimo ISIS

29 5 Přihlašování na zkoušky
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 5 Přihlašování na zkoušky

30 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 6 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu budete-li mít, napište do dokumentace k seminární práci připomínky k výuce v seminární práci

31 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL Absolvování předmětu může být východiskem pro složení testů ze tří modulů (3, 4, 6) mezinárodního certifikátu ECDL Core, popř. ECDL Advanced. Testování ECDL je možné (za úplatu) v desítkách testovacích středisek v ČR.

32 7 ECDL (European Computer Driving Licence)
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL (European Computer Driving Licence)

33 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Znalosti jsou rozvrženy do modulů, z nichž každý lze splnit samostatně: „Klasické“ moduly (lze testovat v libovolném testovacím středisku): Modul 1: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. Modul 2: Používání počítače a správa souborů vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem a využívat hlavní možnosti operačního systému. Modul 3: Zpracování textu vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

34 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Modul 4: Tabulkový procesor vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. Modul 5: Použití databází vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat. Modul 6: Prezentace vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace. Modul 7: Práce s Internetem a komunikace je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč. druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.

35 7 ECDL: Program ECDL Core
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Core Nové Moduly (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): M9: Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky M10: Tvorba webových stránek a publikace na Internetu M12: Bezpečnost při využívání ICT M13: Plánování projektů v ČR do konce roku 2013 M14: Spolupráce a sdílení informací na internetu V ČR do konce roku 2013

36 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL certifikáty Osvědčení ECDL Start Certifikát ECDL

37 7 ECDL: Program ECDL Advanced
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Program ECDL Advanced Modul AM 3 – Pokročilé zpracování textu Modul AM 4 – Pokročilá práce s tabulkovým procesorem Modul AM 5 – Pokročilé použití databází Modul AM 6 – Pokročilá prezentace 1 modul Min. 3 moduly Pro vydávání Certifikátu ECDL Core nebo ECDL Start je možné uznat odpovídající moduly ECDL Advanced

38 ECDL Digitální fotografie
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod ECDL Digitální fotografie Národní program dostupný od roku 2014 (lze testovat ve střediscích s rozšířenou akreditací): DF1: správa a archivace fotografií DF2: úpravy a vylepšování fotografií DF3: sdílení a prezentace fotografií

39 7 ECDL: Certifikát ECDL Profile
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod 7 ECDL: Certifikát ECDL Profile Certifikát ECDL Modular obsahuje aktuální souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolných ECDL programů

40 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL: Orientační ceny Index ECDL Core Pro max. 7 modulů M1-M7 605,- Index ECDL Select Pro max. 7 libovolných modulů programu Core 702,- Index ECDL Single Pro 1 libovolný modul programu Core 218,- Test ECDL Core doporučená cena 230,- až 370,-

41 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 7 ECDL: Termíny

42 Aktuální informace k předmětu
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Aktuální informace k předmětu

43 Předměty Manažerské informatiky
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Předměty Manažerské informatiky

44 Vedlejší specializace
2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod Vedlejší specializace 2MI Informační a prezentační technologie v praxi předměty Manažerská informatika (2OP381, 2OP482, 2OP483, 2OP484) + předmět vyučovaný doc. Horným z Grafické a multimediální laboratoře 4ME411 Počítačová grafika a sazba pokud již student absolvoval předmět 2OP381 Manažerská informatika 1 v bakalářském studiu, studuje náhradou předmět 2ME431 Vizuální komunikace

45 2OP381 Manažerská informatika 1
Úvod 2OP381 Manažerská informatika 1 Přeji hodně úspěchů při studiu!


Stáhnout ppt "2OP381 Manažerská informatika 1 Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google