Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky."— Transkript prezentace:

1 Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky

2 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP2 Inovační centra …. pracoviště, která přispívají k úspěšnému průběhu inovačního procesů, tedy zajišťují přenos výsledků vědy a výzkumu do komerční praxe a podporují inovační podnikání.

3 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP3 Typy inovačních center  vědecké parky, vědeckotechnické, vědeckotechnologické anebo výzkumné parky,  technologická centra, technologické parky  inovační centra, parky  podnikatelská a inovační centra  průmyslové, živnostenské parky  obchodní centra, obchodní parky  podnikatelské parky,  zakladatelská centra,  inkubátory,  distribuční společnosti,  ostatní … stejné postavení, poslání, struktura partnerů, odlišují se ve specifikách

4 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP4 Znaky a cíle inovačních center  rozvoj malého a středního podnikání,  poskytování rozmanitých podnikatelských služeb,  transfer technologií,  urychlování inovačního procesu,  ekonomický a sociální rozvoj regionů,  rozvoj klastrů,  zprostředkování kontaktů s finančními institucemi  apod.

5 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP5 Důvody k zakládání IC  hospodářská struktura regionu,  úroveň a rozsah podnikatelské sféry, přítomnost velkých firem, vznik nových firem  přítomnost univerzit, odborných škol, vědeckovýzkumných institucí,  stav nezaměstnanosti,  vývoj progresivních technologií  snaha místních orgánů o řešení hospodářsko- sociálních problémů,  existence silných prosazovatelů vybudování vhodného typu inovačního centra,  využití a komercializace a  další.

6 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP6 Zakladatelé inovačních center  obvykle několik partnerů  regionální a místní orgány  vysoké školy  výzkumné ústavy  sdružení podnikatelů  hospodářské komory  finanční instituce  soukromé firmy   odlišné právní formy

7 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP7 Funkce inovačních center Funkce výkonné  výzkumná a vývojová funkce  vzdělávací funkce  provozní funkce  obchodně-ekonomická funkce Funkce řídící  poskytování pronájmu  poskytování provozně-technických služeb  vzdělávací a poradenské služby  poskytování pomoci

8 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP8 Podnikatelské inkubátory Podnikatelský inkubátor je zařízení (budova) určené začínajícím firmám, které jim má pomoci v počáteční fázi rozvoje podniku. Jsou to prostory, kde jsou vytvořeny výhodné podmínky pro začínající podnikatele. Těmito podmínkami jsou například zvýhodněný nájem, sdílená infrastruktury, bezplatné služby, další služby za zvýhodněné ceny. Působnost podnikatele v inkubátoru je časově omezena.

9 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP9 Typy inkubátorů  technologické  klasické  vědecké  specializované  tradiční inkubátory  new-economy inkubátory

10 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP10 Možné přínosy inkubátorů (role inkubátorů) Zdroj: Klímová, V.: Úloha malých a středních firem v rozvoji regionů a její reflexe ve výstavbě podnikatelských inkubátorů

11 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP11 Zdroj: Klímová, V.: Úloha malých a středních firem v rozvoji regionů a její reflexe ve výstavbě podnikatelských inkubátorů

12 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP12 Financování inkubátorů v EU (%) Zdroj financování Zřízení inkubátoru Provoz inkubátoru Dotace – EU a další mezinárodní organizace2210,1 Dotace – národní autority4627,3 Platby z bank a dalších soukromých organizací 132,6 Platby od univerzit a dalších VaV organizací53,0 Příjem z nájmu a další platby inkubátoru-39,5 Ostatní výnosy inkubátoru-11,1 Příjem z investic (např. ryoalties)-0,8 Další zdroje135,6 Celkem100 Zdroj: Evropská komise

13 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP13 Rozloha inkubátorů  V Evropě cca 5800 m 2  V ČR menší  Míra naplněnosti – optimum kolem 85 %

14 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP14 Vstup firmy do inkubátoru Vstupní kritéria  Podnikatelský záměr  Schopnost obstát na trhu  Personální obsažení  Technická stránka projektu  Nová pracovní místa

15 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP15 Inkubační doba a odchod inkubátoru  Obvykle 3 roky, někdy déle  Zakotvení firmy v regionu  VTP  After-care

16 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP16 Služby inkubátoru / výhody pro firmy 1. Snižování nákladů na podnikání (nájem, sdílené služby) 2. Poradenství, vzdělávání

17 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP17 Hodnocení PI

18 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP18 Hodnocení úspěšnosti inkubátorů  Efektivnost – hodnotí náklady a výnosy, které poměřuje s dosaženými výkony  Užitečnost – spokojenost klientů a zájem o služby (také relevance)  Účinnost – do jaké míry byly naplněny cíle  Udržitelnost – udržitelnost výsledků inkubátoru

19 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP19 Podpora vzniku a rozvoje inkubátorů  2004 – 2006 Operační program Průmysl a podnikání – program Prosperita  2007 – 2013 Operační program Podnikání a inovace – program Prosperita

20 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP20 Brno Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o. Technologický inkubátor VUT 2003 1200 m2, k pronájmu cca 640 m2 Vědeckotechnický park JMK Technologický inkubátor II 2008 3000 m2 INBIT 2008 3000 m2,

21 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP21 Ostrava BIC Ostrava, s.r.o. Rok 1992 1 000 m2 Celková plocha 11 000 m2 Vývojové centrum průmyslových aplikací

22 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP22 Plzeň BIC Plzeň, s.r.o. 1992 2500 m2 + 4700 m2

23 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP23 Zlín Technologické inovační centrum, s.r.o. 2005 Celá „víceúčelová“ budova 5500 m2

24 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP24 Nově založené inkubátory Podnikatelský inkubátor Brno-Jih Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

25 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP25 TIC ČKD Praha CPIT PI VŠB - TUO PI Vsetín - Maštaliska Hradec Králové Pardubice

26 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP26 Síť podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku

27 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP27 Vědecko-technický park … iniciativa, která zajišťuje partnerství mezi akademickým světem, organizacemi výzkumu a vývoje a výrobním světem s podporou veřejného sektoru za účelem podpory inovací a konkurenceschopnosti daného území a podniků v něm umístěných.

28 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP28 Funkce VTP  inovační  inkubační

29 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP29 Činnosti vykonávané VTP  Propojení mezi podniky a místními akademiky  Pomoc při rozvoji firem  Služby – hard služby a soft služby

30 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP30 Přínosy VTP  podporuje podnikatelské prostředí,  pomáhá zakládat nové firmy a rozvíjet ty stávající,  přenáší nové technologie z vysokoškolských a výzkumných organizací do praxe,  podporuje vývoj nových technologií, produktů a služeb (inovace),  stimuluje tvorbu pracovních míst,  zvyšuje uplatnitelnost vysokoškolských absolventů na trhu práce v daném oboru,  předchází odlivu kvalifikovaných pracovních sil a znalostí z regionu.

31 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP31 Spolupráce VTP a univerzit  32 % vědeckotechnických parků působí v rámci univerzity nebo v její blízkosti,  68 % sdílí své služby s univerzitou,  49 % se dělí s univerzitou o výzkumné zázemí,  66 % sdílí s univerzitou výzkumné pracovníky. Zdroj: IASP

32 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP32 VTP ve světě podle odvětví % zastoupení Odvětví % zastoupení Odvětví 26 % informační a komunikační technologie 8 %životní prostředí 20 %biotechnologie6 %nové materiály 19 %elektrotechnika5 %farmacie 9 %potravinářství7 %jiné Zdroj: IASP Lokalizace VTP

33 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP33 Světová organizace vědeckých parků  International Association of Science Parks (IASP)  1984  Sdružuje vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a další instituce po celém světě.  Hlavní cíl: pomoc při rozvoji nových vědeckotechnických parků a posilování partnerství mezi parky a podnikatelskými inkubátory.  V 69 zemích přes 320 členů, kteří dohromady poskytují prostory pro 110 tisíc firem.

34 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP34 Společnost vědecko- technických parků ČR Úkoly  získávat širší podporu pro provoz různých VTP a inovačních center,  iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování těchto parků a zakládání a rozvoj malých inovačních firem,  podporovat vznik národní sítě VTP ČR, vytvářené akreditovanými VTP ČR,  podporovat tvorbu středisek technologického transferu.

35 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP35 VTPO Ostrava Technologický park Brno Frýdek-Místek

36 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP36 Hodnocení VTP Doreen Massey a David Wield  britské zkušenosti s VTP  definovali přínosy a negativní rysy  rozdíly v kvalitě mezi parky

37 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP37 Příklady VTP ve světě ParkÚzemíWebová stránka Malvern Hilus Science ParkAngliewww.mhsp.co.uk Northern Ireland Science ParkSeverní Irskowww.nisp.co.uk Biomedicíncký vědecký park San Raffaele Itáliewww.spr.it Mjärdevi Science ParkŠvédskowww.mjardevi.se Vědecký park Tartu TeadusparkEstonskowww.park.tartu.ee

38 Jaro 2010Inovační centra, inkubátory, VTP38 Doplňující literatura  Centre for Strategy & Evaluation Services: Benchmarking of Business Incubators. European Commission, 2002.  IASP: www.iasp.ws  SVTP: www.svtp.cz


Stáhnout ppt "Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky."

Podobné prezentace


Reklamy Google