Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky"— Transkript prezentace:

1 Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky

2 Inovační centra, inkubátory, VTP
…. pracoviště, která přispívají k úspěšnému průběhu inovačního procesů, tedy zajišťují přenos výsledků vědy a výzkumu do komerční praxe a podporují inovační podnikání. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

3 Typy inovačních center
vědecké parky, vědeckotechnické, vědeckotechnologické anebo výzkumné parky, technologická centra, technologické parky inovační centra, parky podnikatelská a inovační centra průmyslové, živnostenské parky obchodní centra, obchodní parky podnikatelské parky, zakladatelská centra, inkubátory, distribuční společnosti, ostatní … stejné postavení, poslání, struktura partnerů, odlišují se ve specifikách Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

4 Znaky a cíle inovačních center
rozvoj malého a středního podnikání, poskytování rozmanitých podnikatelských služeb, transfer technologií, urychlování inovačního procesu, ekonomický a sociální rozvoj regionů, rozvoj klastrů, zprostředkování kontaktů s finančními institucemi apod. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

5 Inovační centra, inkubátory, VTP
Důvody k zakládání IC hospodářská struktura regionu, úroveň a rozsah podnikatelské sféry, přítomnost velkých firem, vznik nových firem přítomnost univerzit, odborných škol, vědeckovýzkumných institucí, stav nezaměstnanosti, vývoj progresivních technologií snaha místních orgánů o řešení hospodářsko-sociálních problémů, existence silných prosazovatelů vybudování vhodného typu inovačního centra, využití a komercializace a další. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

6 Zakladatelé inovačních center
obvykle několik partnerů regionální a místní orgány vysoké školy výzkumné ústavy sdružení podnikatelů hospodářské komory finanční instituce soukromé firmy odlišné právní formy Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

7 Funkce inovačních center
Funkce výkonné výzkumná a vývojová funkce vzdělávací funkce provozní funkce obchodně-ekonomická funkce Funkce řídící poskytování pronájmu poskytování provozně-technických služeb vzdělávací a poradenské služby poskytování pomoci Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

8 Podnikatelské inkubátory
Podnikatelský inkubátor je zařízení (budova) určené začínajícím firmám, které jim má pomoci v počáteční fázi rozvoje podniku. Jsou to prostory, kde jsou vytvořeny výhodné podmínky pro začínající podnikatele. Těmito podmínkami jsou například zvýhodněný nájem, sdílená infrastruktury, bezplatné služby, další služby za zvýhodněné ceny. Působnost podnikatele v inkubátoru je časově omezena. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

9 Inovační centra, inkubátory, VTP
Typy inkubátorů technologické klasické vědecké specializované tradiční inkubátory new-economy inkubátory Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

10 Možné přínosy inkubátorů (role inkubátorů)
Zdroj: Klímová, V.: Úloha malých a středních firem v rozvoji regionů a její reflexe ve výstavbě podnikatelských inkubátorů Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

11 Inovační centra, inkubátory, VTP
Zdroj: Klímová, V.: Úloha malých a středních firem v rozvoji regionů a její reflexe ve výstavbě podnikatelských inkubátorů Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

12 Financování inkubátorů v EU (%)
Zdroj financování Zřízení inkubátoru Provoz inkubátoru Dotace – EU a další mezinárodní organizace 22 10,1 Dotace – národní autority 46 27,3 Platby z bank a dalších soukromých organizací 13 2,6 Platby od univerzit a dalších VaV organizací 5 3,0 Příjem z nájmu a další platby inkubátoru - 39,5 Ostatní výnosy inkubátoru 11,1 Příjem z investic (např. ryoalties) 0,8 Další zdroje 5,6 Celkem 100 Zdroj: Evropská komise Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

13 Inovační centra, inkubátory, VTP
Rozloha inkubátorů V Evropě cca 5800 m2 V ČR menší Míra naplněnosti – optimum kolem 85 % Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

14 Vstup firmy do inkubátoru
Vstupní kritéria Podnikatelský záměr Schopnost obstát na trhu Personální obsažení Technická stránka projektu Nová pracovní místa Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

15 Inkubační doba a odchod inkubátoru
Obvykle 3 roky, někdy déle Zakotvení firmy v regionu VTP After-care Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

16 Služby inkubátoru / výhody pro firmy
1. Snižování nákladů na podnikání (nájem, sdílené služby) 2. Poradenství, vzdělávání Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

17 Inovační centra, inkubátory, VTP
Hodnocení PI Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

18 Hodnocení úspěšnosti inkubátorů
Efektivnost – hodnotí náklady a výnosy, které poměřuje s dosaženými výkony Užitečnost – spokojenost klientů a zájem o služby (také relevance) Účinnost – do jaké míry byly naplněny cíle Udržitelnost – udržitelnost výsledků inkubátoru Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

19 Podpora vzniku a rozvoje inkubátorů
2004 – 2006 Operační program Průmysl a podnikání – program Prosperita 2007 – 2013 Operační program Podnikání a inovace – program Prosperita Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

20 Inovační centra, inkubátory, VTP
Brno Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o. Technologický inkubátor VUT 2003 1200 m2, k pronájmu cca 640 m2 Vědeckotechnický park JMK Technologický inkubátor II 2008 3000 m2 INBIT 2008 3000 m2, Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

21 Inovační centra, inkubátory, VTP
Ostrava BIC Ostrava, s.r.o. Rok 1992 1 000 m2 Celková plocha m2 Vývojové centrum průmyslových aplikací Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

22 Inovační centra, inkubátory, VTP
Plzeň BIC Plzeň, s.r.o. 1992 2500 m m2 Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

23 Inovační centra, inkubátory, VTP
Zlín Technologické inovační centrum, s.r.o. 2005 Celá „víceúčelová“ budova 5500 m2 Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

24 Nově založené inkubátory
Podnikatelský inkubátor Brno-Jih Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

25 Inovační centra, inkubátory, VTP
CPIT PI VŠB - TUO TIC ČKD Praha PI Vsetín - Maštaliska Pardubice Hradec Králové Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

26 Síť podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku
Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

27 Vědecko-technický park
… iniciativa, která zajišťuje partnerství mezi akademickým světem, organizacemi výzkumu a vývoje a výrobním světem s podporou veřejného sektoru za účelem podpory inovací a konkurenceschopnosti daného území a podniků v něm umístěných. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

28 Inovační centra, inkubátory, VTP
Funkce VTP inovační inkubační Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

29 Činnosti vykonávané VTP
Propojení mezi podniky a místními akademiky Pomoc při rozvoji firem Služby – hard služby a soft služby Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

30 Inovační centra, inkubátory, VTP
Přínosy VTP podporuje podnikatelské prostředí, pomáhá zakládat nové firmy a rozvíjet ty stávající, přenáší nové technologie z vysokoškolských a výzkumných organizací do praxe, podporuje vývoj nových technologií, produktů a služeb (inovace), stimuluje tvorbu pracovních míst, zvyšuje uplatnitelnost vysokoškolských absolventů na trhu práce v daném oboru, předchází odlivu kvalifikovaných pracovních sil a znalostí z regionu. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

31 Spolupráce VTP a univerzit
32 % vědeckotechnických parků působí v rámci univerzity nebo v její blízkosti, 68 % sdílí své služby s univerzitou, 49 % se dělí s univerzitou o výzkumné zázemí, 66 % sdílí s univerzitou výzkumné pracovníky. Zdroj: IASP Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

32 VTP ve světě podle odvětví
% zastoupení Odvětví 26 % informační a komunikační technologie 8 % životní prostředí 20 % biotechnologie 6 % nové materiály 19 % elektrotechnika 5 % farmacie 9 % potravinářství 7 % jiné Lokalizace VTP Zdroj: IASP Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

33 Světová organizace vědeckých parků
International Association of Science Parks (IASP) 1984 Sdružuje vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a další instituce po celém světě. Hlavní cíl: pomoc při rozvoji nových vědeckotechnických parků a posilování partnerství mezi parky a podnikatelskými inkubátory. V 69 zemích přes 320 členů, kteří dohromady poskytují prostory pro 110 tisíc firem . Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

34 Společnost vědecko-technických parků ČR
Úkoly získávat širší podporu pro provoz různých VTP a inovačních center, iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování těchto parků a zakládání a rozvoj malých inovačních firem, podporovat vznik národní sítě VTP ČR, vytvářené akreditovanými VTP ČR, podporovat tvorbu středisek technologického transferu. Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

35 Inovační centra, inkubátory, VTP
Technologický park Brno VTPO Ostrava Frýdek-Místek Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

36 Inovační centra, inkubátory, VTP
Hodnocení VTP Doreen Massey a David Wield britské zkušenosti s VTP definovali přínosy a negativní rysy rozdíly v kvalitě mezi parky Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

37 Inovační centra, inkubátory, VTP
Příklady VTP ve světě Park Území Webová stránka Malvern Hilus Science Park Anglie Northern Ireland Science Park Severní Irsko Biomedicíncký vědecký park San Raffaele Itálie Mjärdevi Science Park Švédsko Vědecký park Tartu Teaduspark Estonsko Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP

38 Doplňující literatura
Centre for Strategy & Evaluation Services: Benchmarking of Business Incubators. European Commission, 2002. IASP: SVTP: Jaro 2010 Inovační centra, inkubátory, VTP


Stáhnout ppt "Inovační centra, podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky"

Podobné prezentace


Reklamy Google