Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Commission Enterprise and Industry Podniková inkubace a Enterprise Europe Network v ČR INOVACE 2009 Praha, 2.12.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Commission Enterprise and Industry Podniková inkubace a Enterprise Europe Network v ČR INOVACE 2009 Praha, 2.12.2009."— Transkript prezentace:

1 European Commission Enterprise and Industry Podniková inkubace a Enterprise Europe Network v ČR INOVACE 2009 Praha, 2.12.2009

2 Malé a střední podnikání v ČR  Významný faktor sociálního rozvoje a ekonomiky v ČR - Zaměstnávají 62% ekonomicky aktivních lidí - Podíl 99% na celkovém počtu podniků - Podíl 35% na exportu - Podíl 33% na HDP  MSP (podle Recommendation 2003/361/EC) - méně než 250 zaměstnanců - roční obrat nižší než 50 mil EUR - roční hosp. výsledek nižší než 43 mil EUR  Malý podnik - méně než 50 zaměstnanců - roční obrat a/nebo roční hosp. výsledek nižší než 10 mil EUR  Mikropodnik - méně než 10 zaměstnanců - roční obrat a/nebo roční hosp. výsledek nižší než 2 mil EUR

3 Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly Typy inovací  inovace produktu  inovace procesu  marketingová inovace  organizační inovace Inovační podnikání Předmětem inovačního podnikání je uvádění výsledků vědy a výzkumu do komerční zralosti, tj. na trh, pomocí transferu technologií

4 Instituce podpory podnikání a inovací Vědecko-technický park (vědecký park, technologický park, podnikatelské a inovační centrum) - instituce orientovaná do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání - vytváří podmínky pro dynamický rozvoj činnosti inovačních firem, pro zabezpečení transferu technologií a výchovu k inovačnímu podnikání - základními funkcemi jsou funkce inkubační a inovační Vědecké parky - komplex vědeckovýzkumných, projekčních, konstrukčních, výrobních a ostatních organizací, které se podílejí na inovačním podnikání, umístěných zpravidla v blízkosti vysokých škol a vědeckých institucí Technologické parky - hlavním posláním je podpora technologického transferu a rozvoje high-tech technologií (elektronika, komunikační technika, biotechnologie, nanotechnologie, …) Podnikatelská a inovační centra - hlavním posláním je podpora začínajících podnikatelů při tvorbě inovačních projektů, startu firmy a samotném podnikání, pomoc při tvorbě inovačních příležitostí, podpora kooperace mezi firmami, zprostředkování přístupu na mezinárodní trhy, kontakty s firmami v tuzemsku i zahraničí, zabezpečení propagace; organizace odborných seminářů, kurzů, či setkání firem

5 BIC a služby inkubace Podnikatelská a inovační centra (BIC) = organizace podporující inovační malé a střední podniky a podnikatele, zejména skrze podporu vzniku nových firem a pomoc existujícím firmám zavádět moderní přístupy a inovace - regionální působnost - integrovaný systém služeb - inkubační funkce  nabídka podnikatelských prostor a zázemí  rozvoj manažerských schopností  přístup k financím  rozvoj kooperace  snižování nákladů na společné akce  podpora internacionalizace  řešení otázek duševního vlastnictví  technologický transfer  podnikatelé v počátečním stadiu podnikání  existující podnikatelé implementující inovační proces  instituce a organizace s vlivem na lokální ekonomický rozvoj  zaměstnanci centra  odborníci na relevantní obory  partnerské organizace podnikatelské podpory

6 Instituce podpory podnikání a inovací Podnikatelské „údolí smrti“ - fáze rozvoje začínajícího podnikatelského subjektu, začínající ve chvíli, kdy se podnikatel již začíná věnovat plně svému podnikání a končící ve chvíli, kdy jeho podnikání dosáhne stabilní a vyrovnané cash flow instituce orientovaná do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání - fáze od ukončení vývoje nového výrobku, přes jeho uvedení na trh, plnou komercializaci, končící jeho úspěchem na trhu a dosažení stabilní a vyrovnané cash flow

7 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu inovačního podnikání: Enterprise Europe Network Zahrnuje:  85 konsorcií na úrovni NUTS 1  ve 44 zemích – členské státy EU, asociované země a tzv. třetí země;  550 hostitelských organizací;  4000 profesionálních pracovníků; Vytváří:  Potenciál pro předávání zkušeností a informací  Prostředí pro trvalé zvyšování znalostí pracovníků - účastníků sítě  Přímé napojení na Evropskou komisi a ostatní instituce EU Poslání:  Poskytování služeb a informací pro podnikatele z jednoho místa  Vzájemné propojení a spolupráce všech konsorciálních partnerů – účastníků sítě  Spolupráce s podnikateli, znalost jejich potřeb a problémů, operativní přizpůsobení potřebám podnikatelů  Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi

8 Enterprise Europe Network v ČR V ČR bylo ustaveno konsorcium 11 institucí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti podpory podnikání a inovací 1. Technologické centrum AV ČR – koordinátor 2. Centrum pro regionální rozvoj ČR 3. BIC Plzeň 4. Jihomoravské inovační centrum Brno 5. BIC Ostrava 6. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje 7. Agentura regionálního rozvoje Liberec 8. Regionální hospodářská komora Brno 9. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 10. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 11. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec Asociovaní partneři projektu  CzechInvest  Hospodářská komora ČR  Asociace inovačního podnikání ČR  Asociace regionálních rozvojových agentur ČR

9 Metodika sítě Aktivity sítě jsou rozděleny do 3 hlavních linií: A. Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků: informace o trhu, financích, legislativě, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách; zpětná vazba: podnikatel – EK; B. Inovace, transfer technologií a znalostí: informace o inovačních aktivitách, výzkumných výsledcích, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech; zprostředkování kontaktů, partnerství a spolupráce; C. Podpora účasti MSP v programech EU: informace o výzvách; pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů; projektové poradenství; informace v oblasti ochrany duševního vlastnictví;

10 Služby EEN pro podnikatele Spolupráce s inkubátory, podnikatelskými centry, VTP - Společné akce - Poradenství - Partnerství - Společné projekty - Mezinárodní spolupráce Spolupráce s centry technologického transferu - Zprostředkování mezinárodního transferu technologií - Poradenství - Semináře a školení Podpora rozvoje inkubovaných firem - Semináře - Poradenství - Projektová podpora - Marketingová podpora - Zapojení do mezinárodních sítí

11 Služby EEN pro podnikatele Semináře „World Café“ - představení nových technologií pro snižování energetických nákladů fyzických osob i firem - důraz na participaci účastníků semináře Návštěva regionálního centra technologií obnovitelných zdrojů energie - organizace cesty do Gussingu (Rakousko) - představení konceptu podnikatelům a představitelům regionální samosprávy Technologické burzy - Burza při veletrhu For Waste v Praze - Burza při Stavebním veletrhu v Brně Technologicky orientovaný kulatý stůl - Diskuse o novém produktu – organo-minerální stimulátor růstu - účastníci – výrobce, potenciální zákazníci a vědecké instituce - výsledek – vysvětlení funkce a odborná podpora

12 Ing. Petr Hladík, Ph.D. hladik@tc.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "European Commission Enterprise and Industry Podniková inkubace a Enterprise Europe Network v ČR INOVACE 2009 Praha, 2.12.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google