Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naše zařízení a služby o Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi o Centrum ambulantních služeb v Liberci o Program ambulantního poradenství o Doléčovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naše zařízení a služby o Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi o Centrum ambulantních služeb v Liberci o Program ambulantního poradenství o Doléčovací."— Transkript prezentace:

1

2 Naše zařízení a služby o Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi o Centrum ambulantních služeb v Liberci o Program ambulantního poradenství o Doléčovací program (ambulantní a pobytový) o Primární prevence o Všeobecná, selektivní a indikovaná forma prevence

3 Historie TK  1996-2006 jedno ze zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Liberci, později Centra sociálních služeb Libereckého kraje (rozpočtová, příspěvková organizace) bez právní subjektivity, ekonomické, právní a další služby zajištěny financování: stát, později stát a Liberecký kraj  od roku 2007 součástí občanského sdružení ADVAITA, v současné době zapsaný ústav ADVAITA

4 Historie CAS  1998-2002 pouze doléčovací program občanské sdružení založili členové terapeutické komunity proto, aby v Liberci byla zajištěna následná péče  od roku 2003 přibyl program ambulantního poradenství  od roku 2009 rozšíření ambulantního doléčovacího programu o podporované bydlení

5 Historie PP  Pilotní program realizován od září 2010, pět tematických programů pod vedením jednoho lektora (externí spolupráce),  od září 2011: nový ucelený program všeobecné PP pod vedením nových a zkušených lektorů,  od září 2015: rozšíření programu všeobecné PP o bloky nelátkových závislostí, rozšíření nabídky o indikovanou a selektivní formu PP.

6 Cílová skupina PP  žáci II. stupně základních škol  žáci odborných učilišť, středních škol  dospělé osoby

7 Všeobecná primární prevence Ucelený program PP, 9 bloků:  Řekni, kdo jsem (6. třída ZŠ), 4x 45 min. - posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, efektivní komunikace, sebepoznání, rozvíjení spolupráce mezi žáky ve třídě.  Jak zlepšit vztahy v naší třídě? (6. třída ZŠ), 4x 45 min. - zaměřuje se na podporu vrstevnických vztahů a podporu kooperace ve třídě.

8 Všeobecná primární prevence  Drogy a my I., II. (I. - 6. třída ZŠ, II. – 7. třída ZŠ), dva bloky po 3x 45 min. I. legální návykové látky. II. nelegální drogy, nelátkové závislosti. Techniky zaměřené na vytvoření správných postojů k užívání drog.  Nevytahuju se, rostu (7. třída ZŠ), 4x 45 min. - témata dospívání, mezilidských vztahů, prvních partnerských a sexuálních vztahů.

9 Všeobecná primární prevence  Počítač – dobrý sluha, nehodný pán. (7. třída ZŠ), 3 x 45 min. - prevence závislostního chování na internetu.  Cesta k toleranci (8. třída ZŠ), 2x 45 min. - problematika menšin s akcentem na národnostní a sexuální menšiny.

10 Všeobecná primární prevence  (Ne)bezpečný internet (8. třída ZŠ), 4x 45 min. - možná nebezpečí při užívání internetu a následně osvojení si dovedností bezpečného chování.  Nebezpečí sekt a extremismu (9. třída ZŠ), 2 x 45 min. - sekta, extremistické chování a nebezpečí závislosti na skupinách.

11 Program primární prevence

12 Selektivní a indikovaná PP Poskytujeme v těchto typech rizikového chování:  šikana a extrémní projevy agrese,  rasismus a xenofobie,  negativní působení sekt,  sexuální rizikové chování,  závislostní chování.

13 Selektivní primární prevence  Program je vždy tvořen individuálně, přizpůsoben konkrétnímu třídnímu kolektivu a situaci v něm.  V úvodu programu vždy probíhá diagnostika třídy a úvodní zhodnocení, na jehož základě je dále program sestavován.  Úvodní zhodnocení: 2x45 min.

14 Indikovaná primární prevence  V individuální a skupinové formě,  pro třídní kolektivy i jimi napříč,  také pro zařízení institucionální výchovy.

15 Primární prevence pro dospělé osoby  Cílová skupina seniorů: program Závislost v seniorském věku  Realizován od září 2015 (v tomto roce prošlo programem 52 seniorů).  Obsah programu: prevence lékové, alkoholové závislosti a patologického hráčství (1 blok/45 min.).  Plán na rok 2016: rozšíření programu, rozdělení na látkovou a nelátkovou formu závislosti (2 bloky/45 min.).

16 Program pro seniory

17 Lektorský tým  Mgr. Drahuše Tkáčová, DiS., odborná garantka projektu, lektorka  Mgr. Michaela Horáčková, vedoucí programu primární prevence, lektorka  Mgr. Barbora Mrázová, lektorka  Mgr. Naďa Marková, lektorka  Mgr. Jakub Kabíček, lektor  Mgr. Lukáš Vonostranský, lektor  Mgr. Lenka Jedličková, lektorka

18 Mgr. Drahuše Tkáčová, DiS. ADVAITA, z.ú. Rumunská 14/6, 460 01 Liberec www.advaitaliberec.cz


Stáhnout ppt "Naše zařízení a služby o Terapeutická komunita ADVAITA v Nové Vsi o Centrum ambulantních služeb v Liberci o Program ambulantního poradenství o Doléčovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google