Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Microbial aspects of ILW repository Petr Polívka Alena Ševců JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Centrum výzkumu Řež Technická univerzita Liberec Symposium Odpadové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Microbial aspects of ILW repository Petr Polívka Alena Ševců JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Centrum výzkumu Řež Technická univerzita Liberec Symposium Odpadové."— Transkript prezentace:

1 Microbial aspects of ILW repository Petr Polívka Alena Ševců JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Centrum výzkumu Řež Technická univerzita Liberec Symposium Odpadové Forum 2016, Hustopeče u Brna 15.-18.března 2016

2 Mikrobiální aspekty na úložiště středně aktivních radioaktivních odpadů 1 Pro konečné zneškodňování RAO je všeobecná mezinárodní shoda na jejich oddělení dlouhodobou izolací od geo a bio-sféry v úložišti: - přípovrchovém - geologickém /multibariérový systém má zabránit transportu RN/ Na materiály v úložišti působí řada vlivů (např.): -pH, eH - vodného prostředí -přítomnost kyslíku, skladba odpadu -botnací tlak těs. materiálů (bentonity), přítomnost rozp. minerálů Při řadě současně probíhajících procesů - koroze (Fe sud, kanystr) - změny v konstrukci betonové, matrice - cement, geopolymer - rozkladné a následné substituční reakce, rozp./srážecí r. - migrační procesy RN (sorpce, difuze) … které inhibují společenstva mikoroorganismů

3 Rozdělení RAO 2 VLLW – velmi nízká aktivita blízko uvolňovacím limitům (10 - 100x vyšší), v CZ není kategorie jako ve světě LLW – asi 90% veškerých odpadů, směsi RN, (t 1/2 ~30 let) spalitelná část bývá zpopelněna ILW – náplně kolon pro úpravu vody, kaly, servisní součásti, solidifikace RAO matrice cement, bitumen, geopolymer (jiné matrice polysiloxany), malé uvolnění tepla, přípovrchové nebo geologické úložiště HLW – vysoce aktivní součásti, solidifikace do skla a keramiky a zvláštní kat. spotřebované palivo, vývoj tepla - chlazení, geologické úložiště Zdroje RAO -Nemocnice a diagnostika -Výzkum – radioizotopy, nářadí, ochr.pomůcky -Průmysl -Zpracování RAL -Konstrukční součásti z vyřazování – bude velké množství VLLW až HLW -Jaderná energetika

4 Rozdělení ILW 3 Rozdělení radionuklidů v RAO podle poločasu rozpadu t 1/2 -Přechodné (dny až měsíce) -Krátkodobé (roky (t 1/2 ~ 137 Cs 30,17 let)) -Dlouhodobé (přes 30 let, až 1.000 tis. let (t 1/2 ~ 14 C 5730 let)) Zastoupení materiálů v ILW Institucionální odpady - papír (dřevo), textil, plasty - sutě, drtě, zeminy - sklo, kovy

5 RAO s organickou složkou 4 Odpady organické povahy jsou z dlouhodobého hlediska nestálé a dochází u nich k rozkladu Bitumen, použitý k úpravě a enkapsulaci ILW Organické ionexy (PS) Halogenované polymery (PVC) Nehalogenované uhlovodíky (PE, PP) Materiály z celulosy (papír) Další polymery (zahrnující pryže, PU, PA, nylon epoxidové pryskyřice) Vliv podmínek při ukládání Hodnocení působení mikroorganismů => degradační produkty a jejich vliv !

6 Vývoj znalostní báze bezpečnostní dokumentace o vliv mikrobiálních procesů na geologické ukládání radioaktivních odpadů Keywords: microorganisms, repository condition and microbial processes, safety models WP1 Zlepšování znalostní základny geologicky bezpečnostních případů o chování organických látek obsahující RN s dlouhým poločasem rozpadu ve středně aktivních odpadech WP2 Zlepšování znalostní základny bezpečnostních případů o vlivu mikrobiálních procesů na vysoce aktivní odpad a vyhořelé palivo při geologickém ukládání WP3 Integrace, komunikace a rozšiřování znalostí WP4 Projektový management Projekt MIND 5

7 Biodegradační experimenty 6 Zaměření na iontoměniče založené na PS pryskyřicích (divinyl benzen polystyren DVB) vysycené ionexy z JE (směs katex/anex) -Radiolytická degradace -Chemická degradace (v alkalickém prostředí) -Mikorbiální degradace(v alkalickém a neutrálním prostředí) Charakterizace mikrobiálního vod z prostředí podzemních LAB a dolů, přítomnost SRB, IRF, DNA (v anoxické prostředí !) Mikrobiální degradace polystyrenových pryskyřic z ionexů dosud nebyla podrobně studována.

8 Zaměření provedení experimentů 7 Experimenty budou ozařovány 60 Co ϒ dávka 1 MGy Stabilita PS pryskyřic MO budou mít vliv na produkty, výskyt oxy-biodegradabilních forem, zdroj elektron akceptorů a elektronových donorů jako palivo mikrobiálního procesu Efekt ozařování na antropogenní polymery (zde ionexy) - v neutrálním a alkalickém prostředí (cementový buffer) - v anaerobním prostředí - bude hodnocen vliv mikrobiální aktivity na PS po ozařování po přídavky nové „bio-živé“ vody Depolymerační procesy (pomalé), budou se vyskytovat malé molekuly, bude přítomnost funkčních skupiny (sulfonyl, aminy, oxaláty) Experimet jsou nyní v průběhu a přípravě návazných exp.

9 Microcosmos (100 nm)Hlubinné úložiště (-1000 m) DĚKUJI ZA POZORNOST ! This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 661880. Tato práce vznikla za finanční podpory projektu SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108, který je realizován v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Poděkování / Acknowledgement 8


Stáhnout ppt "Microbial aspects of ILW repository Petr Polívka Alena Ševců JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Centrum výzkumu Řež Technická univerzita Liberec Symposium Odpadové."

Podobné prezentace


Reklamy Google