Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie transformace psychiatrické péče – v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie transformace psychiatrické péče – v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014."— Transkript prezentace:

1 Strategie transformace psychiatrické péče – v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014

2 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich řešení

3 Systém psychiatrické péče v ČR – ambulance

4 Systém psychiatrické péče v ČR – lůžková péče

5 Systém psychiatrické péče v ČR – komunitní péče Komunitní péče v gesci zdravotnictví Krizová centra a denní stacionáře – 5000 klientů (2012) Komunitní péče v gesci MPSV Terénní sociální služby pro duševně nemocné – 3870 klientů (2011) Rezidenční zařízení v resortu MPSV Cca 2000 lůžek

6 Porovnání počtu lůžek na jednu psychiatrickou instituci v Evropě

7 Počet lůžek ve státech Evropy

8 Závazky ČR 2005 – Helsinská deklarace duševního zdraví pro Evropu 2005 – Zelená kniha – strategie duševního zdraví pro EU 2008 – Evropský pakt duševního zdraví a wellbeingu 2009 – Ratifikace úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

9

10 Změna paradigmatu péče v medicíně Medicínský koncept Zaměření na popis symptomů Zaměření na léčení nemocí versus Rehabilitační koncept Zaměření na překonání handicapu Zaměření na individuální rehabilitační plány Zaměření na biosystemický model nemoci (Spauding 2011)

11 Funkce CDZ v systému péče o duševně nemocné Koordinační Předcházení hospitalizacím Zkracování hospitalizací

12 Centra duševního zdraví – pro koho jsou? pacienti se závažným duševním onemocněním dlouhodobá léčba pacienti s rizikem rozvoje SMI cílem je včasná diagnostika léčba akutní stavy nebo dekompenzace psychiatrických onemocnění z okruhů F2, F3, F4, F5 a F6 cílem je krátkodobá intervence

13 CDZ – co dělají? Mobilní multidisciplinární týmy v přirozeném prostředí pacientů dlouhodobá rhb péče Denní služby Ambulantní psychiatrická/klinicko-psychologická péče Krizové služby jsou dostupné nepřetržitě (24/7) CDZ disponuje 2 – 8 lůžky pro krátkodobý stabilizační pobyt nepřesahující 10 dní

14 CDZ – personální obsazení (FTE) Psychiatr (psychoterapeut) 1,5 Klinický psycholog (psychoterapeut)1,0 Psychiatrické sestry7-12 Sociální pracovníci7-12 Pracovníci technicko-materiálního zázemí1,5 Počet reflektuje velikost spádové oblasti (cca 100 tis. obyvatel)

15 Rizika Nedostatek profesionálů Zajištění financování v systému Nízká míra meziresortní koordinace Reinstitucionalizace nebo transinstitucionalizace. Nevhodné časování jednotlivých kroků, nebo absenci alternativních služeb, resp. jejich postupný zánik Riziko bariér, které stojí v cestě poskytování péče rizikovým skupinám, například bezdomovcům, somaticky komorbidním Skrytá psychiatrická nemocnost a nastavování kapacity systému pouze na identifikované pacienty

16 Obavy versus důkazy Leff: z pětileté sledování 670 propuštěných nezvýšila se úmrtnost ani sebevražednost, bezdomovectví bylo pozorováno u 0,6% vzorku. na konci 5ti letého sledování bylo hospitalizováno 10% pacientů Metaanalýza Cochrane pozitivní efekt v komunitní léčby vůči standardní v oblasti: míry rehospitalizace frekventnější vytvoření nezávislého bydlení lepší kvalita života u klientů komunitních služeb neprokázali zlepšení, ale ani zhoršení v rovině symptomů

17 KTC Pilotní projekt CDZ – Komunitní terénní centrum PNB

18 Před zařazením do služby KTCBěhem péče v KTC Počet hospit.3121 Dny hospit. 2333,5372 Dny průměr86,413,8 Prům. náklad3500000 Kč558000 Kč Snížení nákladů na hospitalizaci o téměř 3 miliony Kč Proti tomu stojí náklady na odb. 914 a 305 + léky Efektivita pro systém – Case study

19 Strategie reformy psychiatrické péče Zlepší kvalitu života lidí s duševním onemocněním Naplní závazky ČR z minulosti Je bezpečná pro klienty Je předvídatelná pro systém financování To vše za předpokladu, že bude koordinovaná a bude zajištěna spolupráce mezi participujícími resorty

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategie transformace psychiatrické péče – v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google