Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina Standardy Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina Standardy Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina Standardy Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016

2 Agenda Způsob práce skupiny Specifický cíl – Standardy a interoperabilita Závěr 2

3 Složení skupiny skupiny Ing. Martin Zeman - předseda skupiny Ing. Jiří Borej - koordinace NSeZ RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Ing. Hynek Kružík Ing. Libor Seidl MUDr. Miroslav Seiner Ing. Miroslav Zámečník MUDr. Miroslav Zvolský Seznam členů PS 3

4 Zadání pro pracovní skupinu Hlavním úkolem pracovní skupiny Standardy NSeZ je spolupráce při tvorbě návrhu a implementaci standardizačního rámce elektronického zdravotnictví (Národního rámce interoperability). 4

5 Návrh postupu - SC 4.2. Standardy a interoperabilita 1. Návrh standardizačního rámce 2. Implementace standardizačního rámce (institucionální a procesní zajištění adopce a rozvoje interoperabilních standardů v oblasti zdravotnictví) a) zlepšování existujících národních standardů, b) postupné sbližování národních se zvolenými globálními standardy, c) vytvoření terminologických služeb pro správu, změnové řízení a vzájemné mapování použitých číselníků a terminologií, d) tvorba národních metamodelů, konceptuálních a informačních modelů, e) tvorba národních systémů pro formalizovanou správu znalostí. 3. Identifikace vhodných globálních standardů pro zajištění přeshraniční interoperability (především se sousedními zeměmi) 4. Lokalizace zvolených standardů, 5. Implementace převodních můstků mezi standardy národními a globálními 6. Zavedení globálního standardu jako alternativy ke standardu národnímu 7. Postupné ukončení dalšího rozvoje národního standardu 5

6 Návrh postupu - 4.2.1 Klinické terminologie a klasifikace 1. Systematická podpora vědy, výzkumu a inovací na poli terminologií (tvorba mapovacích algoritmů, tvorba kvalitativních metodik, tvorba nových terminologií, adaptace reprezentace znalostí atp.) 2. Vytvoření národního rámce pro správu a rozvoj zdravotnických klasifikací a terminologií. 3. Zřízení centrální terminologické služby zajišťující změnové řízení, publikování a mapování terminologií a klasifikací 4. Volba vhodného systému pro správu znalostí 5. Zřízení centrální služby pro správu klinických a technických (informačních) znalostí 6. Výběr množiny terminologií a klasifikací pro použití v jednotlivých doménách a oblastech (léčebná péče, rehabilitační péče, paliativní péče, následná péče, laboratorní medicína, výkaznictví atp.) 7. Provedení lokalizace/internacionalizace a mapování klasifikací a terminologií na mezinárodní systém SNOMED CT 6

7 Návrh postupu - 4.2.2 Interoperabilita a datové struktury 1. Vytvořit institucionální podporu harmonizace, profilace a dalšího rozvoje národních a mezinárodních datových protokolů (urgentní dataset, eRecept, propouštěcí zprávy, laboratorní zprávy, zobrazovací vyšetření, eŽádanka,…) s cílem: Vytvářet referenční informační a technologické modely a metamodely Vytvářet a publikovat repozitoře metadat, Vytvářet převodní mechanismy mezi národními a mezinárodními data sety podporující přeshraniční interoperabilitu, Popsat způsoby použití standardů pro konkrétní případy (tzv. implementační příručky) a popsat komunikační scénáře, Specifikovat datová rozhraní a minimální obsahové a funkční požadavky na zdravotnické informační systémy. 2. Zavést systém certifikace zdravotnických informačních systémů 3. Systematická podpora vědy, výzkumu a inovací na poli rozvoje interoperabilních řešení (nové domény, kritická zhodnocení, srovnání, mapování 7

8 Návrh postupu - 4.2.3 Přístup k datům a EHR/EMR/EPR 1. Vytvořit institucionální zabezpečení rozvoje standardů v oblasti EHR a řízení přístupu k datům (správa politik sdílení elektronických zdravotních záznamů) 2. Specifikovat standardy pro způsob vedení a minimální obsah sdíleného zdravotního záznamu (EHR, PCEHR) 3. Specifikovat další funkční, procesní, technické a bezpečnostní požadavky na systém vedení a správy sdíleného zdravotního záznamu (banku zdravotních záznamů) 4. Specifikovat politiky řízení přístupu k datům v rámci elektronického zdravotnictví a zejména sdíleného zdravotního záznamu 5. Systematická podpora vědy, výzkumu a inovací při rozvoji konceptu EHR resp. PCEHR a systémů nezávislých bank zdravotních záznamů (další funkcionalita, způsob vytěžování dat pro klinické studie, definice dalších datových rozhraní atp.) 8

9 Návrh postupu - 4.3.6. Podpora přijímání a užívání standardů 1. Zajistit vznik kompetenčního centra pro správu a vývoj standardů pro potřeby elektronického zdravotnictví s cílem: zajistit systematický výběr a rozvoj otevřených národních a mezinárodních standardů, zajistit úplný životní cyklus standardů. 2. Zajistit harmonizaci standardů mezi doménami. 3. Klasifikovat standardy a určit povinný rozsah jejich použití. 4. Zajistit kontrolu a prosazení používání závazných standardů v rámci akreditační činnosti, certifikací softwarových komponent, prosazováním motivačních nástrojů a kontrolou způsobu jejich používání. Indikátorem dosažení je vytvoření kompetenčního centra pro správu a vývoj standardů 9


Stáhnout ppt "Pracovní skupina Standardy Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google