Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Daniel Kardoš Dkardos@seznam.cz 606 526 461 Fax: 281 922 217 Systémová integrace je proces, který má potenciál zvýšit kvalitu zdravotnických informačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Daniel Kardoš Dkardos@seznam.cz 606 526 461 Fax: 281 922 217 Systémová integrace je proces, který má potenciál zvýšit kvalitu zdravotnických informačních."— Transkript prezentace:

1 Ing. Daniel Kardoš Dkardos@seznam.cz 606 526 461 Fax: 281 922 217
Systémová integrace je proces, který má potenciál zvýšit kvalitu zdravotnických informačních systémů Ing. Daniel Kardoš Fax:

2 Systémová integrace Organizace. Státu. Procesy. Technologie. Lidi.

3 Cíle systémové integrace
Budovat a vytěžovat IS (jako technický prostředek). Vytváření IS. Permanentní údržba IS. Optimální využívání potenciálu IS k maximální podpoře cílů. Globální strategie, dosažení cílů.

4 Vytváření integrovaného komplexního informačního systému
Spojováním (integrace) různých zdrojů na úrovni technologií - již vytvořených. Různých produktů. Různých služeb. Definováním jednotných metodik (integrace), postupů koordinace, pravidel, norem a požadavků na části informačních systémů. Pokrytí všech procesů (komplexnost).

5 Spojované - integrované produkty
Počítače a příslušenství. Sítě - vnitřní, vnější, Internet. Základní software – OS, ŘS, ŘD. Typový software – AČ (administrativní činnosti). Aplikační software – standardizován, individuální. Pokryté procesy – funkce KIIS.

6 Požadavky na funkce KIIS
Řízení nemocnice. Pacient management. Diagnostika a léčba. Management ošetřovatelské péče. Komunikace zdravotnického zařízení. Ekonomický systém. Personalistika. Systémy podpory služeb pro zajištění provozu zdravotnického zařízení.

7 Řízení nemocnice Strategické plánování. Znalostní podpora řízení.
Analytika zpracování a interpretace dat. Statistika. Manažerské řízení. Finanční řízení. Administrativa. Textový editor, tabulkový procesor, prezentační SW. Snímání papírových dokumentů, rozpoznávání textu. Plánovací kalendář, sledování úkolů, pošta, diskusní skupiny. Videokonference, WWW stránky, týmová práce na dokumentu, archiv dokumentů, podpora řízení projektů.

8 Pacient management Administrace pacienta Správa účtu pacienta
Účtování péče Objednávání pacientů, plánování péče Správa služeb pro pacienta Propagace následné péče

9 Diagnostika a léčba Systémy diagnostiky a podpory diagnostického procesu. Systémy pro jednotlivá oddělení komplementů. Systém objednávek služeb poskytovaných komplementem. Lékařská a klinická dokumentace. Systémy organizace a řízení léčebné péče. Výzkum a vzdělávání. 

10 Management ošetřovatelské péče
Plánování ošetřovatelské péče. Nemocniční ošetřovatelská péče. Dokumentace o poskytované ošetřovatelské péči. Management následné péče o pacienta.

11 Komunikace zdravotnického zařízení
Komunikace s jinými poskytovateli zdravotní péče. Komunikace se zřizovatelem. Komunikace s plátci (pojišťovny). Komunikace s pacienty. Komunikace s dodavateli. Komunikace s jinými organizacemi.

12 Ekonomický systém Účetní systém. Pokladna.
Operativní evidence majetku. Plán a rozpočet.

13 Personalistika Řízení lidských zdrojů. Plánování služeb.
Mzdová agenda. Pracovní smlouvy a sledování jejich plnění.

14 Systémy podpory služeb pro zajištění provozu zdravotnického zařízení
Lékařské přístroje a zdravotnická technika. Systémy pro sledování kvality životního prostředí a jeho ochrany. Doprava, stravování, telefonní ústředna. Údržba budov a zařízení, investice, sklady. Zásobování, nákup, likvidace odpadů. Jiné služby, jiné procesy, jiné funkce. Tím jsme definovali požadavky na funkčnost KIIS.

15 Požadavky na integrované služby
Příprava globální strategie. Příprava informační strategie. Zpracování úvodní studie. Zpracování projektové dokumentace. Instalace, školení, konzultace, poradenství, vývoj. Otevřený systém – respektování norem. Jednotná metodika poskytování služeb. Jednotná pravidla provozování a užívání. Požadované služby podpory KIIS.

16 Požadované služby podpory KIIS.
Oblast technologická. Oblast SW aplikací. Oblast plánování a řízení informatiky. Řízení bezpečnosti. Telefonní ústředna - koordinace hlasové a digitální komunikace. Jiné služby.

17 Správa softwarových aplikací.
Oblast technologická Řízení provozu sítě, počítačů a příslušenství. Vzdálený přístup a návaznosti na internet. Správa, údržba, servis serverů, pracovních stanic a příslušenství. Zálohování, operační systém, síťový software, databázové systémy. Správa softwarových aplikací.

18 Oblast vytěžování a správy dat
Řízení, správa, datových zdrojů. Zálohování dat. Zpracování podkladů pro řízení. Zpracování dat určených pro zdravotní pojišťovny. Zpracování dat podle požadavků zdravotnických pracovišť popř. dalších oprávněných uživatelů.

19 Oblast plánování a řízení informatiky
Analýza uživatelských požadavků, formulace a zpracování návrhu předmětu dodávky. Výroční zprávu pro oblast KINIS, zpracovává dle mezinárodní metodiky jakosti. Zpracování koncepčních materiálů a vnitřních předpisů. Plánování (všeho souvisejícího s informačním systémem). Organizace a dohled nad realizací dodavatelských projektů Řízení vzájemné kompatibility. Výběr a nákup IT/IS. Koordinace instalace a údržby programového vybavení. Nákup a výdej spotřebního materiálu pro výpočetní techniku.

20 Jiné služby Řízení bezpečnosti
Bezpečnost prostor. Bezpečnost z hlediska personálu. Bezpečnost procesů. Elektronický podpis. Pravidelný bezpečnostní audit. Bezpečnost informačních technologií. Jiné služby Tím jsem definovali požadavky na zajištění služeb pro provoz KIIS – organizační řád.

21 Přínosy systémové integrace
Detailnější, rychlejší a přesnější informace pro podporu: Kvality a dostupnosti zdravotní péče. Řízení. Ekonomiky. Informace pro vytváření prognóz, simulaci, modelování s možnosti využití metod operačního výzkumu. Očekávané, neočekávané, interní,externí. Potenciál, ohrožení, silné, slabé stránky. Hledání optima. Požadavky na IS produkty – na kvalitu, funkčnost. Požadavky na IS služby – organizaci IS – org. řád.

22 Systémová integrace na úrovní státu
Zajištění kvality a dostupnosti péče. Krizové řízení. Kritická infrastruktura. Jednotný záchranný systém. Nutnou podmínkou pro budování ISVS je integrace a komplexnost = systémový přístup.

23 Ministerstvo informatiky
Národní informační politika (harmonizace EU). Resortní informační politika. Informační strategie zdravotnických zařízení. Zákon č. 365/2000 Sb., Nástroje integrace. Standardy. Atestace. Kontroly.

24 Standardy Standardy výměny dat. Katalog jednoduchých datových prvků.
Projekty ISVS a rozhraní. Pro provoz elektronických podatelen. Pro náležitosti životního cyklu. GIS K prostorové identifikaci. Bezpečnost Atestace Pro atestace shody se standardy ISVS. Pro náležitosti procesu a metodiky atestací jakosti produktu.

25 Systémová integrace – garance kvality
Komplexní přístup. Spojování jednotlivých systémů. Kompatibilita. Plánování, realizace, provoz. Technologické.( zdroje ) Organizační. Finanční. Koordinace. Vytěžování.

26 Děkuji za pozornost Ing. Daniel Kardoš Tel.: Fax.:


Stáhnout ppt "Ing. Daniel Kardoš Dkardos@seznam.cz 606 526 461 Fax: 281 922 217 Systémová integrace je proces, který má potenciál zvýšit kvalitu zdravotnických informačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google