Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Yvona Záhorovská Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na soustružnickém pracovišti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Yvona Záhorovská Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na soustružnickém pracovišti."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Yvona Záhorovská Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na soustružnickém pracovišti Název sady: Soustružení v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Soustružení v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při soustružení.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při soustružení na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na výběr některých pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na soustružnickém pracovišti. 2

3  Všichni pracovníci musí dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3

4  Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné omamné prostředky na pracovišti a nenastupovat pod jejich vlivem do práce. 4

5  Účastnit se školení a výcviku prováděného organizací v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Oznámit svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých možností se účastnit jejich odstraňování. 5

6  Prohlédnout stroj a očistit nekryté vodící plochy.  Zkontrolovat jeho části, zejména jeho ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení.  Každé poškození nebo závadu musí ihned nahlásit svému nadřízenému, který rozhodne, zda se na stroji smí nebo nesmí dále pracovat. 6

7  Zkontrolovat a doplnit stav oleje i mazadel, namazat všechna mazací místa a přesvědčit se o správné funkci mazacích zařízení.  Překontrolovat funkci upínacích zařízení.  Provést správnou volbu nástrojů a zkontrolovat jejich opotřebení a upnutí. 7

8  Nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití.  Zkontrolovat zda ovládací páky jsou ve správných polohách. 8

9  Na stroji pracovat způsobem, který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný.  Pracovníci v okolí nesmí být ohrožováni a obtěžováni nadměrnou hlučností ani odletujícími třískami.  Pracovník pracující na soustruhu musí zamezit tvorbě dlouhých třísek.  Při ručním mazání, čistění nebo opuštění pracoviště se musí stroj zastavit hlavním vypínačem. 9

10  Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření, se musí zastavit vřeteno a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti (musí být zajištěno, aby se např. při měření “snadno“ neroztočilo vřeteno neopatrnou manipulací s pákou spojky). 10

11  Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluhující ihned vypnout hlavní vypínač stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací součásti uvést do takové polohy, aby po obnovení dodávky el. proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje nebo pohybu některých jeho částí.  Při zapnutí rychloposuvu musí obsluhující se zvýšenou pozorností sledovat přibližující se část stroje a rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku vypnout. 11

12  U obrobků přečnívající obvod upínacího zařízení musí být překontrolováno, zda jejich dráhy nepřesahují největší oběžný průměr.  Do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, pro které je konstruováno a jejichž tvar a velikost zaručuje dokonalé upnutí (točný průměr, točná délka).  Dosedací plochy pro upínání nástrojů musí být čisté a nepoškozené. 12

13  Nástroj musí být bezpečně upnut a jeho vyložení má být voleno tak, aby při obrábění nebyl škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet.  K upínání se musí používat pouze vhodné a nepoškozené nářadí. 13

14  Není dovoleno nechávat upínací klíče zasunuty do upínacího zařízení, i když je v klidu. 14

15  Není dovoleno k vyvození větší síly používat klíče s prodlouženou pákou.  Obsluhující musí při ohrožení odlétajícími třískami použít osobních ochranných pomůcek, brýlí, obličejových štítů apod.  Nástroje, měřidla, upínací klíče apod. se musí odkládat pouze na vymezená místa. 15

16  Eventuální závady na stroji musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který je povinen zařídit opravu a upozornit na ně pracovníka, který nastupuje na další směnu.  Při odstraňování třísek ze stroje za provozu a při úklidu se musí používat háčků s rukojeťmi a chrániči ruky. 16

17  Po skončení práce musí obsluhující uvést pracoviště do pořádku.  Odstranit ze stroje třísky a zbytky řezné kapaliny.  Očistit nekryté vodící plochy.  Uklidit na určená místa měřidla, nástroje, obrobky apod.  Odpady musí ukládat v prostoru odpadového hospodářství pouze do řádně označených nádob. 17

18  Obsluhující musí nosit nepoškozený pracovní oděv bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi, pracovní blůza musí být zasunuta do pracovních kalhot.  Obsluhující musí podle potřeby zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy – čepicí. 18

19  Pracovník musí používat vhodnou koženou pracovní obuv (šněrovací, kotníčkovou).  Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech. 19

20  Při obsluze stroje není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, šály apod.  Pracovníci, kteří mají na rukou nebo prstech nevhodný obvaz (např. gázový) nesmějí na strojích pracovat, při neopatrném jednání by rotující součásti mohly pracovníkův obvaz zachytit. 20

21  Při drobných poranění rukou nebo prstů se doporučuje takové ošetření, u nichž je možnost zachycení buď vyloučena nebo alespoň podstatně snížena.  Ochranných rukavic se má používat pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, stroj nebo příslušná část (např. vřeteno) při tom nesmí být v chodu. 21

22  Vzhledem k důležitosti této prezentace a zákonné nutností prozkoušet probrané téma BOZP na soustružnickém pracovišti, je opakování této prezentace řešeno vlastní (následující) prezentací.  Na tomto místě se tedy alespoň pokuste utřídit si získané poznatky – co jste se dozvěděli nového a jak tyto informace využijete pro svou bezpečnost? 22

23  MILAN NOVOTNÝ. BEZPEČNOST PRÁCE: při obsluze obráběcích strojů na kovy. Ostrava: KORT, obchodní spol. s.r.o., 1991.  ČERNÁ, Libuše a kol. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních. 3., upr. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004, 297 s. ISBN 80-850-2229-X. 23

24  Snímek 3 - [cit. 2012-16-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 3 – Meul. [cit. 2012-16-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.  Snímek 4 – [cit. 2012-16-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. 24

25  Snímek 4 – Octavio L. [cit. 2012-16-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.  Snímek 22 - [cit. 2012-16-07]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 25


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Yvona Záhorovská Název prezentace (DUMu): 1. BOZP na soustružnickém pracovišti."

Podobné prezentace


Reklamy Google