Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov 28.9.2016 1 Setkání kateder 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov 28.9.2016 1 Setkání kateder 11."— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov http://tzb.fsv.cvut.cz 28.9.2016 1 Setkání kateder 11

2 Katedra TZB Učitelé 2 profesoři 2 profesoři 2 docenti 2 docenti 10 asistentů 10 asistentů 3 výzkumníci 3 výzkumníci 0,5 sekretářky 0,5 sekretářky Studenti (86/37) 1.ročník Budovy a prostředí 30 1.ročník Inteligentní budovy 27 2.ročník Inteligentní budovy 21 (14+7) doktorandů 2010/2011 33 Bc. zaměření TZB v rámci SI a AS 58 Ing. Budovy a prostředí Katedra zajišťuje výuku předmětů technických zařízení budov v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Civil Engineering a Buildings and Environment. Základní předměty jsou určené pro všechny studenty, pro zájemce o specializaci jsou určeny předměty vyučované v zaměření. Na katedře je možné zpracovávat bakalářskou i magisterskou diplomovou práci a studovat doktorské studium. 28.9.20162Setkání kateder 11

3 PEDAGOGIKA. 28.9.20163Setkání kateder 11

4 Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze 28.9.20164Setkání kateder 11

5 Studijní programy na FSv Bakalářské studijní programy: A+SArchitektura a stavitelství SI Stavební inženýrství CICivil Engineering (v angličtině) BaRisBezpečnostní a rizikové inženýrství G+KGeodézie a kartografie 4 roky prezenční titul Bc. 28.9.20165Setkání kateder 11

6 Studijní programy na FSv Magisterské studijní programy: A+SArchitektura a stavitelství 2 roky, Ing.arch XInteligentní budovy2 roky, Ing. SI Stavební inženýrství1,5 roku, Ing. G+KGeodézie a kartografie1,5 roku, Ing. BBudovy a prostředí1,5 roku, Ing. WBuildings and Environment 1,5 roku, Ing. CICivil Engineering (v angličtině)1,5 roku, Ing. G+KGeodesy and Cartography 1,5 roku, Ing. 28.9.20166Setkání kateder 11

7 Bakalářské studium Konstrukce pozemních staveb 125EEB1 (Energetické a ekologické systémy 1) 3.r. 125EEB2 (Energetické a ekologické systémy 2) 3.r. 124PJ1C (Projekt 1) 3.r. 125PJ2C (Projekt 2) 4.r. 125BAP (Bakalářská práce) 4.r. Povinně volitelné 125YNST (Navrhování systémů TZB) 125YPMT (Počítačové modelování systémů TZB) 125YPBZ (Požárně bezpečnostní zařízení) 28.9.20167Setkání kateder 11

8 Bakalářské studium Architektura a stavitelství 125TZ1/125TBA1 (Technická zařízení budov 1) 3.r. 125TZ2/125TBA2 (Technická zařízení budov 2) 4.r. 125BAPA (Bakalářská práce) 4.r. 129ATT3 (Ateliérová tvorba 3) 4.r. Building structures 125BEE1 (Energetical and ecological systems 1) 3.r. 125BEE2 (Energetical and ecological systems 2) 3.r. 125STD2 (Structural design project 2) 4.r. 125BPR (Bachelor project) 4.r. 28.9.20168Setkání kateder 11

9 Bakalářské studium Management a ekonomika ve stavebnictví 125TZB (Technická zařízení budov) 3.r. Informační systémy ve stavebnictví 125TZB (Technická zařízení budov) 3.r. Příprava, realizace a provoz staveb 125EEB1 (Energetické a ekologické systémy 1) 3.r. 125EEB2 (Energetické a ekologické systémy 2) 3.r. Požární bezpečnost staveb 15PBZ1 (Požárně bezpečnostní zařízení 1) 4.r. 125PJ2P (Projekt 2 – Požární řešení objektu) 4.r. 28.9.20169Setkání kateder 11

10 Magisterské studium Architektura a stavitelství 125BUE (Budovy a energie) 3.s. 129ATT5 (Ateliérová tvorba 5) 1.s. 28.9.201610Setkání kateder 11

11 Magisterské studium Budovy a prostředí Povinné předměty 125ESB1 (Energetické systémy budov 1) 1.s. 125MOEB (Modelování energ. chování budov) 1.s. 125TVNP (Teorie vnitřního prostředí) 1.s. 125EAB1 (Energetický audit budov 1) 2.s. 125ESBT (Energetické systémy budov T) 2.s. 125DPM (Diplomová práce) 3.s. Zaměření Technická zařízení 125EIB (Elektrotechnika a inteligentní budovy) 1.s. 125SPJ1 (Specializovaný projekt 1) 1.s. 125DIS (Seminář k diplomové práci) 2.s 125SPJ2 (Specializovaný projekt 2) 2.s. 125EKS (Ekologické systémy budov) 2.s. 125OZE1 (Obnovitelné zdroje energie 1) 2.s. 125TZS (Technologická zařízení staveb) 2.s. 125LTZB (Laboratoře TZB) 2.s. Volitelné předměty pro obor Budovy a prostředí 125YKOT (Kotelny a komínová technika) 125YUOB (Umělé osvětlení budov) 125YATM (Aplikovaná termomechanika) 125YOPZ (Odběrná plynová zařízení) 125YMAB (Mikroklima a architektura budov) 28.9.201611Setkání kateder 11

12 Magisterské studium Buildings and Environment Povinné předměty 125BES1 (Building Energy Systems 1) 1.s. 125BEPM (Building Energy Performance Modelling) 1.s. 125TIE (Theory of indoor environment) 1.s. 125ENA1 (Energy Audit 1) 2.s. 125BES2 (Building Energy Systems 2) 2.s. 125DPT (Diploma theses) 3.s. Zaměření Building Services 125EIBU (Elektrotechnics and Inteligent Buildings) 1.s 125DPR1 (Design Project 1) 1.s. 125DTS (Dipoma Theses Seminar) 2.s 125DPR2 (Design Project 2) 2.s. 125BENS (Building Environmental Systems) 2.s. 125RES (Renewable Energy Sources) 2.s. 125BUT (Building Technologies) 2.s. 125BSL (Building Services Laboratories) 2.s. Volitelné předměty 125YATH (Applied Termomechanics) 125YMCB (Mikroclima and Architecture) 28.9.201612Setkání kateder 11

13 Magisterské studium Mezifakultní obor Inteligentní budovy Povinné předměty 125PIB1 (Projekt1) 2.s. 125EABI (Energetický audit budov) 2.s. 125ESB (Ekologické systémy budov) 2.s. 125SYB (Systémy budov)3.s. 125TECE (Technologické celky) 3.s. 125DPIB (Diplomová práce) 4.s. Povinné volitelné předměty 125EES1 (Energetické a ekologické systémy budov 1) 1.s. 125TVPB (Teorie vnitřního prostředí) 1.s. 125MECB (Modelování energetické chování budov) 1.s. 125ESBB (Energetické systémy budov 1) 1.s. 125EIBB (Elektrotechnika a inteligentní budovy) 1.s. 125EES2 (Energetické a ekologické systémy budov 2) 2.s. 125ES2 (Energetické systémy budov 2) 2.s. 125OZEB (Obnovitelné zdroje energie) 2.s. 125OPZ (Odběrná plynová zařízení) 2.s. 125PBZB (Požárně bezpečnostní zařízení) 2.s. 125LATZ (Laboratoře TZB) 2.s. 28.9.201613Setkání kateder 11

14 Volitelné předměty pro všechny programy bakalářského studia 125XME1 (Microenvironment 1) 125XME2 (Microenvironment 2) 125SEL (Stavební elektrotechnika) Volitelné předměty pro všechny programy magisterského studia 125XOPZ (Odběrná plynová zařízení) 125SEL (Stavební elektrotechnika) 28.9.201614Setkání kateder 11

15 VĚDA A VÝZKUM Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. 28.9.201615Setkání kateder 11

16 28.9.2016Setkání kateder 1116 VZ 04 Udržitelná výstavba Optimalizace energetických a environmentálních systémů budov Optimalizace energetických a environmentálních systémů budov Volba zdrojů energie Volba zdrojů energie Volba soustav pro distribuci energií Volba soustav pro distribuci energií Volba systémů pro sdílení energií Volba systémů pro sdílení energií Integrace systémů Integrace systémů Formulace požadavků na regulaci Formulace požadavků na regulaci Optimalizace vnitřního prostředí Optimalizace vnitřního prostředí Využití alternativních zdrojů Využití alternativních zdrojů Pasivní a nízkoenergetické domy Pasivní a nízkoenergetické domy Přirozená klimatizace Přirozená klimatizace Výzkumné projekty

17 28.9.2016Setkání kateder 1117 Makromodelování energetických systémů budov 2005-2006 Modelování energetického chování budov 2006-2007 Modelováni klimatu (pohoda vnitřního prostředí, mikroklima). 2007-2009 Aplikace stochastických modelů na modelování lidského faktoru. 2006-2010 Aplikace počítačové dynamiky tekutin při modelování vnější aerodynamiky budov a vnitřního prostředí. VZ 03 Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství Výzkumné projekty

18 UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB bude tematicky rozděleno do šesti výzkumných okruhů, zahrnujících snížení energetické náročnosti budov, efektivní využití obnovitelných zdrojů, systémy inteligentního řízení, kvalitu vnitřního prostředí a environmentální souvislosti. UCEEB bude tematicky rozděleno do šesti výzkumných okruhů, zahrnujících snížení energetické náročnosti budov, efektivní využití obnovitelných zdrojů, systémy inteligentního řízení, kvalitu vnitřního prostředí a environmentální souvislosti. 28.9.201618Setkání kateder 11

19 RA 3 Kvalita vnitřního prostředí IEQ Vedoucí výzkumného programu prof.Ing.Karel Kabele, CSc. Katedra TZB FSv ČVUT v Praze Vedoucí výzkumného programu prof.Ing.Karel Kabele, CSc. Katedra TZB FSv ČVUT v Praze

20 RA3: Kvalita vnitřního prostředí CÍLE 1. Vyvinutí postupů pro zlepšení vnitřního prostředí budov s nízkou a nulovou spotřebou energie s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu. 2. Definovat postupy pro návrh a řízení systémů udržujících vnitřní prostředí v těchto budovách. 3. Vyvinutí pokročilých integrovaných systémů pro technická zařízení budov s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. 4. Využití nanomateriálů pro úpravu, detekci škodlivin a monitorování stavu vnitřního prostředí. 5. Využití pomocných zdravotnických technologií a osobních zdravotních systémů v budovách. 6. Rozvoj vybraných částí a komponent systémů technických zařízení budov. CVUT FSV KTZB Karel Kabele

21 RA3: Kvalita vnitřního prostředí metody Paralelní testovací kabina pro systémy TZB Paralelní testovací kabina pro systémy TZB Skupina pro hybridní větrání se solárním komínem Skupina pro hybridní větrání se solárním komínem Testovací linka pro VZT jednotky Testovací linka pro VZT jednotky Inteligentní místnost s osobním zdravotním systémem Inteligentní místnost s osobním zdravotním systémem Laboratoř pro výzkum a vývoj nanovláken s antimykotickými a/nebo antibakteriálními vlastnostmi. Laboratoř pro výzkum a vývoj nanovláken s antimykotickými a/nebo antibakteriálními vlastnostmi. CVUT FSV KTZB Karel Kabele

22 RP3: Kvalita vnitřního prostředí Laboratoř TZB - 222b, 223, 224, 225 Testovací stolice VZT systémů Solární komín Paralelní testovací kabina CVUT FSV KTZB Karel Kabele

23 RA3: Kvalita vnitřního prostředí Testované zařízení bude připojené do tratě, ve které lze přivádět dva proudy vzduchu s nezávisle na sobě upravovanými parametry (průt. množství, teplota, vlhkost). V rámci experimentu bude zatížené různými provozními stavy a soustavou čidel bude možné měřit požadované parametry (vlastnosti vzduchu, elektrický příkon, aj.) Testovací stolice vzduchotechnických systémů Testované zařízení Dodávka tepla, chladu CVUT FSV KTZB Karel Kabele

24 RA3: Kvalita vnitřního prostředí Testovací stolice vzduchotechnických systémů Testování vlastností součástí vzduchotechnických systémů pro účely vývoje nových produktů a vědeckých experimentů. Cílové využití: Výzkumné úkoly z oblasti bytového větrání, větrání a vytápění staveb s nízkou spotřebou energie. Nabídka pro výrobce a prodejce těchto zařízení, asistence při vývoji a testování vlastností prvků. Hlavní skupiny zařízení: Vzduchotechnické jednotky pro větrání a teplovzdušné vytápění pasivních a nízkoenergetických domů. Centrální a lokální bytové větrací jednotky. Zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Koncová zařízení úpravy vlastností přiváděného vzduchu (FCU, VAV). CVUT FSV KTZB Karel Kabele

25 RA3: Kvalita vnitřního prostředí Laboratoř biomedicíny 107a, b, c, 108 111, 112a, b Nanomateriály Inteligentní místnost s osobním zdravotním systémem CVUT FSV KTZB Karel Kabele

26 RA3: Kvalita vnitřního prostředí Přístrojové vybavení TZB Testovací souprava chladicích trámcůTestovací souprava chladicích trámců Testovací vzorek indukční jednotkyTestovací vzorek indukční jednotky Testovací vzorek radiačního chlazeníTestovací vzorek radiačního chlazení Testovací sada hybridního větráníTestovací sada hybridního větrání Testovací linka pro vzduchotechnické jednotky s monitorovacím systémemTestovací linka pro vzduchotechnické jednotky s monitorovacím systémem Vzduchotechnicka jednotka s regulačním systémemVzduchotechnicka jednotka s regulačním systémem Solární komínSolární komín Paralelní testovací kabinaParalelní testovací kabina Chladicí zařízení pro simulaci venkovního prostředíChladicí zařízení pro simulaci venkovního prostředí Zdroj tepla a chladu testovací komoryZdroj tepla a chladu testovací komory Sada pro monitorování tepelného komfortuSada pro monitorování tepelného komfortu Přenosný analyzátor kvality vnitřního vzduchuPřenosný analyzátor kvality vnitřního vzduchu Sada měření spotřeby energieSada měření spotřeby energie Přenosný detektor VOC plynů Přenosný detektor VOC plynů Laser Dopplerova anemometrie (4,6 mil)Laser Dopplerova anemometrie (4,6 mil) Generátor heliových bublinekGenerátor heliových bublinek Vysokovýkonný cluster počítačů pro CFD simulaceVysokovýkonný cluster počítačů pro CFD simulace Biomedicína e-CAD sada univerzálních modulů pro mobilní JIP a domácí péči přístrojové a technické vybavení inteligentní místnosti multimetry, generátory, laboratorní zdroje, kalibrované měřicí přístroje vývojářské sestavy, speciální nástroje a vybavení, komponenty, příslušenství pro výzkum a vývoj elektroniky Vysokovýkonný soubor počítačů pro databáze 2x pracovní stanice s dvojitým LCD, UPS, plotrem a příslušenstvím Měření tepelné vodivosti „hot plate“ (RA3/RA5) (10,5 mil) CVUT FSV KTZB Karel Kabele

27 Věda,výzkum Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů – tepelných čerpadel – spolupráce na výzkumu, člen realizačního týmu, odborný garant výuky – spolupráce s firmami VESKOM GROUP a Tepelná čerpadla IVT, s.r.o. Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů – tepelných čerpadel – spolupráce na výzkumu, člen realizačního týmu, odborný garant výuky – spolupráce s firmami VESKOM GROUP a Tepelná čerpadla IVT, s.r.o. 28.9.201627Setkání kateder 11

28 Zahraniční Clear-up Clear-up clean and resource efficient buildings for real life clean and resource efficient buildings for real life Využití a aplikace moderních technologií Využití a aplikace moderních technologií 28.9.201628Setkání kateder 11

29 Clear-up Stránka projektu: www.clear-up.eu Stránka projektu: www.clear-up.eu 28.9.201629Setkání kateder 11

30 Clear-up CVUT testbed CVUT testbed 28.9.201630Setkání kateder 11

31 IDES-EDU:Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams implementing EPBD and beyond The IDES-EDU project educates,trains and delivers specialists, both students and professionals, in Integral Sustainable Energy Design of the Built Environment. In IDES-EDU 15 universities will develop these curricula and training programmes for MSc students and Professionals within a European framework. The IDES-EDU project educates,trains and delivers specialists, both students and professionals, in Integral Sustainable Energy Design of the Built Environment. In IDES-EDU 15 universities will develop these curricula and training programmes for MSc students and Professionals within a European framework. 28.9.201631Setkání kateder 11

32 Děkuji za pozornost 28.9.2016 32 Setkání kateder 11


Stáhnout ppt "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technických zařízení budov 28.9.2016 1 Setkání kateder 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google