Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_060_Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_060_Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Ch_060_Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – přírodní látky.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 Nukleové kyseliny

4 Jsou to složité makromolekulární látky, které jsou nositeli dědičných vlastností organismů a nachází se v buněčných jádrech (nucleus = jádro) ve všech organizmech.

5 Základní stavební složky nukleových kyselin jsou: 1) sacharid ribóza nebo deoxyribóza 2) kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4 3) dusíkatá sloučenina, kterou nazýváme báze

6 Nukleové kyseliny rozdělujeme na: 1) DNA (deoxyribonukleová) – zodpovídá za přenos dědičných vlastností při dělení buněk – pořadí nukleotidů tvoří genetickou informaci - nachází se v jádře buňky v chromozomech 2) RNA (ribonukleová) – usměrňuje tvorbu bílkovin z aminokyselin a tím určuje jejich vlastnosti

7 Nukleové báze: ● Nukleotidy RNA obsahují a jsou zde kombinovány tyto čtyři báze: ● cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a uracil (U). ● Nukleotidy DNA obsahují a v DNA jsou kombinovány tyto čtyři báze: ● cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a thymin (T).

8 Nukleové báze: cytosin (C) guanin (G) adenin (A) thymin (T)uracil (U)

9 ● Nukleové báze vytvářejí doplňkové dvojice, které se vzájemně vážou vodíkovými vazbami. ● Guanin se váže s cytosinem a adenin s thyminem nebo uracilem. ● Tvoří tak kód k zápisu genetické informace.

10 ● DNA vytváří stabilní dvoušroubovici, ve které jsou jednotlivá vlákna antiparalelní - jdou proti sobě. ● Určitý úsek molekuly DNA tvoří gen.

11 Chemická struktura krátkého úseku DNA: ● V každém ze čtyř nukleotidů je deoxyribóza, fosfátová skupina a dále jedna náhodná nukleová báze (ze čtyř možných).

12 Struktura DNA http://www.youtube.com/watch?v=czBONfsrkW s

13 ● Funkcí DNA je uchovávat genetickou informaci. ● Genetická informace se prostřednictvím RNA realizuje v bílkovinu v procesu zvaném proteosyntéza:

14 ● RNA vytváří jednotlivé řetězce, má tvar jednoduché šroubovice. ● Je tvořena vláknem ribonukleotidů, které obsahují sacharid ribózu a nukleové báze (A, G, C, U) ● Díky větší reaktivitě ribózy může molekula RNA zaujímat větší množství prostorových uspořádání než DNA. ● RNA je mnohem méně stabilní než DNA, která musí v buňkách vydržet po celý život.

15 Rozdíl ve struktuře RNA a DNA

16 Doplňte text, vyhledejte v něm chyby a opravte je: Nukleové kyseliny jsou složité …......................... látky. Nachází se v buněčných jádrechodkud pochází i jejich pojmenování. Rozlišujeme dva typy nukleových kyselin: …... a ….... Molekula DNA má tvar jednoduché šroubovice. Pořadí nukleotidů tvoří genetickou ….......... Určitý úsek molekuly ….... tvoří gen. DNA je nositelkou …............, nachází se v …..... buňky v chromozomech. Molekula RNA má tvar dvojité šroubovice. Skládá se z …............, které se liší svým složením od …............. DNA. Řídí v buňce …......... bílkovin z aminokyselin a určuje jejich vlastnosti.

17 Doplňte text, vyhledejte v něm chyby a opravte je: Nukleové kyseliny jsou složité makromolekulární látky. Nachází se v buněčných jádrech odkud pochází i jejich pojmenování. Rozlišujeme dva typy nukleových kyselin: DNA a RNA. Molekula DNA má tvar jednoduché šroubovice. Pořadí nukleotidů tvoří genetickou informaci. Určitý úsek molekuly DNA tvoří gen. DNA je nositelkou dědičnosti, nachází se v jádře buňky v chromozomech. Molekula RNA má tvar dvojité šroubovice. Skládá se z nukleotidů, které se liší svým složením od nukleotidů DNA. Řídí v buňce tvorbu bílkovin z aminokyselin a určuje jejich vlastnosti.

18 ● Který sacharid je součástí molekuly: ● DNA - …................... ● RNA - …................... ● Které další sloučeniny jsou součástí těchto molekul? ● …................................................................................ ● ….......................................................................................................................................................................

19 ● Který sacharid je součástí molekuly: ● DNA - deoxyribóza ● RNA - ribóza ● Které další sloučeniny jsou součástí těchto molekul? ● kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4 dusíkatá sloučenina, kterou nazýváme báze: cytosin (C), guanin (G), adenin (A), uracil (U), thymin (T)

20 Spojte související pojmy: gen jednoduchá šroubovice nukleotid stavební jednotka nukleových kyselin molekula DNA úsek molekuly DNA genetická informace pořadí nukleotidů molekula RNA dvojitá šroubovice

21 POUŽITÉ ZDROJE: ● Nukleová kyselina. In: Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina ● Struktura DNA. Www.youtube.com [online]. 2010 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=czBONfsrkWs http://www.youtube.com/watch?v=czBONfsrkWs ● Základy chemie 2. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-312-4 ● Obr.1: Cytosin. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytosin ● Obr.2: Guanin. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Guanin ● Obr.3: Adenin. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Adenin ● Obr.4: Thymin. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Thymin ● Obr.5: Uracil. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uracil

22 POUŽITÉ ZDROJE: ● Obr.6: Stock Photo: DNA. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photo-dna-image20156980 ● Obr.7, 8: DNA. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA ● Obr.9: Transkripce (DNA). Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Transkripce_%28DNA%29 ● Obr.10: Stock Photography: Gene expression. Www.dreamstime.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.dreamstime.com/stock-photography-gene-expression- image25474172 ● Obr.11: RNA. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/RNA


Stáhnout ppt "Ch_060_Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google