Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH METABOLISMUS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH METABOLISMUS"— Transkript prezentace:

1 NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH METABOLISMUS

2 Charakteristika Přírodní makromolekulární sloučeniny (biopolymery)
Polynukleotidy (nukleotid- základní stavební jednotka) Nositelé genetické informace (ta je z nich přepisována do struktury bílkovin) Jsou ve všech buňkách DNA, RNA

3 Nukleosid, nukleotid Pentóza- ribóza nebo deoxyribóza
Dusíkatá báze- pyrimidinové- cytosin uracil (jen RNA) thymin (jen DNA) - purinové- adenin guanin - vážou se na 1.uhlík pentózy N-glykosidickou vazbou Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné- váže se na 5.uhlík pentózy esterickou vazbou

4 Nukleotid Primární struktura NK je dána pořadím nukleotidů

5 DNA Pentóza- deoxyribóza
Dusíkaté báze- adenin, guanin, cytosin, thymin Sekundární struktura- dvojšroubovice- 2 polynukleotidová vlákna spojená vodíkovými můstky mezi komplementárními (doplňkovými) bázemi….A-T C-G

6 Vyskytuje se v jádře eukaryontní buňky v chromozomech (s bílkovinami histony), v mitochondriích a chloroplastech Pořadí dusíkatých bází kóduje primární strukturu bílkovin (každá trojice bází (triplet- kodon) kóduje 1 AMK) Úsek, který obsahuje informaci pro syntézu 1 bílkoviny = gen

7 Díky dvouvláknové struktuře je poměrně stabilní, při porušení jednoho řetězce drží druhý pohromadě a umožňuje její pozdější opravu

8 RNA Pentóza- ribóza Dusíkaté báze- adenin, guanin, uracil, thymin
Jednovláknitá Typy: mRNA (mediátorová, informátorová)- má jen primární strukturu (lineární řetězec) - je v cytoplazmě, váže se na ribozomy - je vzorem pro syntézu bílkovin (má kodon) - tvoří se podle DNA- transkripce

9 tRNA (transferová, přenosová)- má sekundární strukturu- jetelový list
- antikodon - váže se na ni AMK a tRNA ji přenáší k ribozomu - je jí více typů (AMK se vážou specificky) rRNA (ribozomální)- součást ribozomů virová RNA- má funkci DNA, nese genetickou informaci RNA virů

10 Syntéza DNA- replikace, reduplikace
- podle 1 DNA se vytvoří totožná kopie, genetický kód přechází v nezměněné podobě do nové DNA - dvoušroubovice se rozplete, ke každému vláknu se syntetizuje vlákno nové na principu komplementarity bází (zip, A-T, C-G) - polykondenzace, katalyzováno DNA- polymerázou - vzniknou 2 molekuly DNA, každá má jedno vlákno původní a jedno nové

11 Syntéza mRNA- transkripce
- podle DNA se vytvoří mRNA - DNA se rozplete, ke každému vláknu se opět podle bází vytvoří vlákno RNA (A-U, C-G) - polykondenzace, katalyzátor- RNA- polymeráza - probíhá v chromozomech - vytvořená mRNA se odpojí, přechází do cytoplazmy a váže se na ribozomy

12 Syntéza bílkovin- translace
- pořadí kodonů mRNA se přepíše do pořadí AMK v bílkovině

13 KONEC Petra Růžičková, VIII.A Petra Růžičková VIII.A


Stáhnout ppt "NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH METABOLISMUS"

Podobné prezentace


Reklamy Google