Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava Zlín, 13. 6. 2005 Formulář žádosti – ELZA Zajišťování publicity Ing. Marek BERAN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava Zlín, 13. 6. 2005 Formulář žádosti – ELZA Zajišťování publicity Ing. Marek BERAN."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava Zlín, 13. 6. 2005 Formulář žádosti – ELZA Zajišťování publicity Ing. Marek BERAN

2 Osnova 1.Elektronická žádost - ELZA 2.Zajišťování publicity 3. Další informace

3 Elektronická žádost - ELZA 1

4 Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) Informační systém sloužící pro monitorování implementace programů a projektů spolufinancovaných ze SF MSSF Central – IS určený pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu realizace OP MSSF Central – IS určený pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě i stavu realizace OP MONIT – IS zprostředkujících subjektů umožňuje sledování projektů MONIT – IS zprostředkujících subjektů umožňuje sledování projektů ELZA – program pro vyplnění žádosti, slouží pro žadatele ELZA – program pro vyplnění žádosti, slouží pro žadatele 

5 Elektronická verze formuláře žádosti - ELZA  pro 4. kolo – aktuální verze č. 1.0.5.608 ke stažení z webu na a) www.strukturalni-fondy.cz b) www.nuts2strednimorava.cz či c) elza.crr.cz

6 Oblasti vyplňované v elektronické žádosti Stručný obsah projektuStručný obsah projektu Základní ekonomické informace o žadateliZákladní ekonomické informace o žadateli Výchozí situace a zdůvodnění projektuVýchozí situace a zdůvodnění projektu Všeobecný cíl projektuVšeobecný cíl projektu Specifické cíle projektuSpecifické cíle projektu Popis aktivit projektuPopis aktivit projektu Připravenost projektu k realizaciPřipravenost projektu k realizaci Předpoklady a rizika realizace projektuPředpoklady a rizika realizace projektu 

7 Oblasti vyplňované v elektronické žádosti Přehled o financování projektuPřehled o financování projektu Harmonogram projektuHarmonogram projektu Uznatelné náklady projektuUznatelné náklady projektu Hodnotící ukazatele projektuHodnotící ukazatele projektu Udržitelnost projektuUdržitelnost projektu Vliv na životní prostředíVliv na životní prostředí Veřejné zakázky vztahující se k realizaciVeřejné zakázky vztahující se k realizaciprojektu Zkušenosti žadatele s řízením projektůZkušenosti žadatele s řízením projektů Povinné přílohy projektuPovinné přílohy projektu 

8 Elektronická verze formuláře žádosti – ELZA

9 - cíle projektu

10 Elektronická verze formuláře žádosti – ELZA - rozpočet

11 Elektronická verze formuláře žádosti – ELZA - etapizace

12 Elektronická verze formuláře žádosti – ELZA - přílohy

13 Nejčastější chyby při vyplňování žádosti nejsou vyplněny všechny povinné položkynejsou vyplněny všechny povinné položky elektronická verze je dodána na nečitelnémelektronická verze je dodána na nečitelném médiu, chybí elektronicky dodaný ISPROFIN v.xls ISPROFIN v.xls na médium (CD disk/disketu) nutné uložitna médium (CD disk/disketu) nutné uložit vygenerovaný.xlm soubor, případně.ben kolonka - udržitelnostkolonka - udržitelnost 

14 Požadavky na instalaci Systémové požadavky: Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT nebo Windows XPMicrosoft Windows 95, Windows 98, Windows NT nebo Windows XP Hardwarové požadavky: Minimální: Procesor Pentium 166 MHz,Minimální: Procesor Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 2 MB místa na disku Doporučené: Procesor Pentium 700 MHz, 128 MB RAMDoporučené: Procesor Pentium 700 MHz, 128 MB RAM Rozlišení monitoru: minimálně 800 x 600 bodůRozlišení monitoru: minimálně 800 x 600 bodů 

15 Zajišťování publicity 2

16 Základní legislativa SF Evropská legislativa 1260/1999 – obecná ustanovení1260/1999 – obecná ustanovení o strukturálních fondech 1685/2000 – způsobilost výdajů1685/2000 – způsobilost výdajů 448/2004 – upr. způsobilost výdajů448/2004 – upr. způsobilost výdajů 1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF 448/2001 – provádění oprav při financování pomoci ze SF448/2001 – provádění oprav při financování pomoci ze SF 438/2001 – podrobná pravidla pro řízení a kontrolu438/2001 – podrobná pravidla pro řízení a kontrolu 1783/1999 – ERDF1783/1999 – ERDF 1784/1999 – ESF1784/1999 – ESF Česká legislativa 128/2000 – o obcích128/2000 – o obcích 129/2000 – o krajích129/2000 – o krajích 248/2000 – o podpoře regionálního rozvoje248/2000 – o podpoře regionálního rozvoje 320/2001 – o finanční kontrole ve veřejné správě320/2001 – o finanční kontrole ve veřejné správě 218/2000 – o rozpočtových pravidlech218/2000 – o rozpočtových pravidlech 250/2000 – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů250/2000 – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 100/2001 – o posuzování vlivu na ŽP (EIA)100/2001 – o posuzování vlivu na ŽP (EIA) 40/2004 – o zadávání veřejných zakázek40/2004 – o zadávání veřejných zakázek 1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF1159/2000 – informační a propag. opatření při pomoci ze SF

17 Nařízení Komise č. 1159/2000 Informační a propagační opatření určená pro širokou veřejnost zahrnují (ERDF): a) u investic do infrastruktury s celkovými náklady více než 3 mil. EUR postavení velkoplošných reklamních panelůpostavení velkoplošných reklamních panelů umístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnostiumístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnosti

18 Nařízení Komise č. 1159/2000 b) u spolufinancovaných opatření zaměřených na vzdělávání a zaměstnanost: informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného EUinformaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného EU opatření zaměřená na to, aby si široká veřejnost uvědomila roli EU (odborné vzdělávání, zaměstnanost, RLZ)opatření zaměřená na to, aby si široká veřejnost uvědomila roli EU (odborné vzdělávání, zaměstnanost, RLZ) c) u investic do podniků, rozvoj místního potenciálu a jiná opatření základní informace pro příjemcezákladní informace pro příjemce

19 Nařízení Komise č. 1159/2000 Základní typy propagace: -velkoplošné reklamní panely (infrastruktura) -pamětní desky (trvalé, jednoroční – investice do podniků) na místech přístupných široké veřejnosti (kongresová centra, letiště, nádraží apod.) -plakáty (zabezpečuje‚ ŘO) – RLZ, vzdělání a zaměstnanost -sdělení příjemcům -informační a komunikační materiál - publikace (brožury, letáky), www aj. -informační akce (konference, semináře, veletrhy aj.)

20 Grafický manuál pro SROP -důležitý dokument a pomůcka při používání využívání loga SROP -součástí manuálu je i základní grafický design pro tištěné a elektronické materiály -logo SROP společně s textovým označením – nedílnou součástí veškerých propagačních a informačních produktů

21 Grafický manuál pro SROP Kde logo použít? -Velkoplošné billboardy -Pamětní desky -Plakáty -Brožury, letáčky, skládačky -Stojany k výstavám -Video -Prezentace -Reklamní produkty -Konferenční materiál -CD-ROM -Webové stránky

22 Grafický manuál pro SROP Využití loga: -nezbytné použití loga SROP s logem EU, obě loga ve stejném formátu a umístění -použití ostatních log omezeno na minimum -horizontálně - SROP, pak EU -vertikálně – SROP nahoře nad ostatními logy -logo SROP nesmí být nikdy menší než loga ostatních organizací

23 Další manuály Např. Visual Identity Guidelines for Contractors and other Implementing Partners

24 Další manuály

25 Kontakty MMR – Odbor řídícího orgánu SROP Komunikační pracovník pro KAP pí Ondráčková – tel. 542 519 177 Nebo informační linka MMR Tel. 224 861 283

26 Další informace 3

27 Více informací naleznete na webovských stránkách regionu soudržnosti http://www.nuts2strednimorava.cz a nebo také na http://www.strukturalni-fondy.cz 

28 Děkuji za pozornost Ing. Marek BERAN marek.beran@kr-zlinsky.czwww.nuts2strednimorava.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava Zlín, 13. 6. 2005 Formulář žádosti – ELZA Zajišťování publicity Ing. Marek BERAN."

Podobné prezentace


Reklamy Google