Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Já a můj svět PRO ROČNÍK:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Já a můj svět PRO ROČNÍK:"— Transkript prezentace:

1

2 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Já a můj svět PRO ROČNÍK: 3. NÁZEV MATERIÁLU: Orientace v přírodě ČÍSLO MATERIÁLU: 4 JMÉNO AUTORA: Mgr. Petra Chválová Metodický list / anotace : - Prezentace je určena k využití v hodinách prvouky ve 3.ročníku při výuce kapitoly Domov, Orientace v krajině. -V této prezentaci se žáci seznámí s využitím mapy, GPS navigace a kompasem. S označením světových stran a s určováním světových stran ve volné přírodě. Po prezentaci následuje praktická část, vycházka do přírody, určování světových stran a práce s kompasem. Po té následuje pracovní list Orientace v krajině, kde si ověříme znalosti žáků z prezentace i z vycházky (směrová růžice, kresba krajiny pomocí vysvětlivek).

3 ORIENTACE V P Ř ÍROD Ě

4 K orientaci na Zemi používáme: mapu GPS navigaci kompas světové strany

5 Mapa zmenšený model reálného světa, je vyjádřena pomocí smluvených znaků, ale není dokonalým obrazem reality známe mapy měst, turistické mapy, automapy, autoatlasy,… mapové značky – jsou symboly, jimiž jsou v mapě vyznačovány objekty a útvary barevná rozlišení – barevně rozlišujeme zalesněná území (zeleně) nebo vodu v krajině (modře)

6 Mapa

7 GPS navigace Global Positioning System (elektronický navigační systém) provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí s přesností do deseti metrů průběžně nás informuje i o nadmořské výšce navigační systém Galileo je plánovaný evropský Globální družicový polohový systém (GNSS), který by měl být nezávislou obdobou amerického GPS a ruského GLONASS. Jeho výstavbu zajišťují státy Evropské unie prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších institucí.

8 GPS navigace

9 Kompas KOMPAS – je zařízení určující světové strany, obsahuje volně pohyblivou magnetickou střelku, která si zachovává směr sever-jih podle zemského magnetického pole BUZOLA – je to jednoduchý přístroj, který slouží k orientaci v terénu, určování světových stran a měření azimut

10 Určení směru cesty s mapou a kompasem 1.určete cíl cesty 2. na mapě vyhledejte své stanoviště 3. podle kompasu určete sever a mapu natočte horním okrajem k severu 4. podle mapy nyní snadno určíte směr cesty

11 Světové strany Základní světové strany a anglická označení sever – S(N – north) jih – J (S – south) východ – V(E – east) západ – Z(W – west) Vedlejší světové strany severozápad – SZ severovýchod – SV jihozápad – JZ jihovýchod – JV S Z J V JZ SZSV JV

12 V přírodě se můžeme přibližně orientovat i bez toho, aniž bychom měli kompas nebo buzolu. A to podle: postavení Slunce letokruhu pařezů lišejníku na stromech Další možnosti orientace v přírodě

13 J slunce sem směřuje v poledne jsou sem otočena česna včelích úlů S v poledne sem směřují stíny na severních svazích zůstává déle sníh na tuto stranu jsou hustší letokruhy na pařezech strmější svahy na mraveništích rostou lišejníky na stromech v noci ukazuje na tuto stranu hvězda Polárka Další možnosti orientace v přírodě

14 V slunce zde vychází směřuje sem oltář kostelů Z slunce zde zapadá starší kostely tu mívají vchod Další možnosti orientace v přírodě

15 Odkazy Všechny uveřejněné odkazy dostupné pod licencí Public Domain na www: NASA. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:.NASA. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:. UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:.UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:. COWIE, Rob. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:.COWIE, Rob. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:. VAVŘÍK, Martin. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:.VAVŘÍK, Martin. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:. ZUMTHIE. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:.ZUMTHIE. wikipedie [online]. [cit. 5.5.2012]. Dostupný na WWW:. ŠTIKOVÁ, V. Já a můj svět. Brno : Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-097-2. s. 18 - 19


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Já a můj svět PRO ROČNÍK:"

Podobné prezentace


Reklamy Google