Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem."— Transkript prezentace:

1 P RÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. Učebnice: Naše vlast.

2 S VĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever (S), jih (J), východ (V) a západ (Z) vedlejší světové strany: severovýchod (SV), jihovýchod (JV), jihozápad (JZ), severozápad (SZ) Úkol: nakresli si do sešitu směrovou růžici a popiš ji. obr. 1

3 kompas – střelka směřuje vždy k severu orientace podle Slunce pařezy mají na severní straně hustší letokruhy lišejníky obrůstají severní část stromu mraveniště bývá na severní straně strmější než na jižní obr. 2

4 G LÓBUS, MAPA, PLÁN glóbusglóbus = zmenšený model planety Země mapamapa = zmenšený obraz zemského povrchu soubor map = atlas plánplán = podrobnější než mapa (plán města) v mapě nebo plánu je sever vždy u horního okraje mapy (jih je tedy dole, východ vpravo a západ vlevo)

5 POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY zemská osa protíná povrch Země v místě severního a jižního pólu poledníky = myšlené čáry (polokružnice) od severu (severní pól) k jihu (jižní pól), všechny stejně dlouhé rovnoběžky = myšlené čáry (kružnice) od východu na západ, různě dlouhé nejdelší rovnoběžka = rovník poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síťzeměpisnou síť slouží k určování polohy

6 M ĚŘÍTKO MAPY určuje zmenšení zobrazeného povrchu Země pokud má nástěnná mapa měřítko 1 : 100 000, znamená to, že 1 cm na mapě je 100 000 cm ve skutečnosti (tedy 1 km) obr. 3

7 NADMOŘSKÁ VÝŠKA je to výška daného místa od hladiny moře vyznačuje se barevně čím je místo výše, tím je barva tmavší nížina (do 200 m. n. m.) – zelená vysočina (200 – 1000 m. n. m.) – žlutá až světle hnědá hory (nad 1000 m. n. m.) – tmavě hnědá Úkol: Do sešitu si nakresli obrázek z učebnice strana 10. obr. 4

8 Z OBRAZENÍ V MAPĚ obce – čím více obyvatel, tím větší symbol modrými čarami a plochami jsou vyznačené řeky, rybníky, jezera a přehradní nádrže obr. 5

9 Z NAČKY důležité objekty jsou zakresleny pomocí značek co která značka znamená najdeme v legendě Úkol: V legendě mapy vyhledej a do sešitu zakresli značky z úkolu 7 na straně 11. obr. 6

10 V YUŽITÍ MAP liší se způsobem zobrazení různé typy značek mapy: turistické, automapy, zeměpisné… obr. 7

11 J ÍZDNÍ ŘÁD popisuje, kdy a kam jedou dopravní spoje na určité lince (autobusy, vlaky, tramvaje...) uvádí výchozí a konečnou zastávku a stanice mezi nimi u zastávek je čas odjezdu pozor na značky – kdy spoje jedou nebo nejedou (svátky) apod. ukázka

12 O TÁZKY A ÚKOLY Podle vysvětlivek mapy zjišťujte: V jaké nadmořské výšce se nachází naše krajina? Kolik obyvatel mají blízká města? Které vodní toky najdeme v blízkosti svého domova? Nachází se zde nějaký zámek, hrad či zřícenina hradu? Narodil se tu nebo působil někdo významný? Vede tudy železnice či dálnice? Je zde přírodní zajímavost nebo krajinná oblast? Má některé z blízkých měst městskou památkovou rezervaci?

13 Z DROJE obr. 1 – světové strany http://skolakov3a.sweb.cz/PRVOUKA/orientace_v_ krajine/obr%C3%A1zek%203.jpg http://skolakov3a.sweb.cz/PRVOUKA/orientace_v_ krajine/obr%C3%A1zek%203.jpg obr. 2 – kompas http://smartpowerjournal.ru/wp- content/uploads/2013/07/Compass-Pointer.jpghttp://smartpowerjournal.ru/wp- content/uploads/2013/07/Compass-Pointer.jpg obr. 3 – měřítko http://kartografie.fsv.cvut.cz/img- zasady/23A-Priklady-meritek.pnghttp://kartografie.fsv.cvut.cz/img- zasady/23A-Priklady-meritek.png obr. 4 a 5 – legenda z nástěnné mapy ČR obr. 6 – mapové značky http://let.ccshhk.cz/Pict/Map_zn.gif http://let.ccshhk.cz/Pict/Map_zn.gif obr. 7 – turistická mapa http://krtiny.katolik.cz/turistika/img/turistmapa.jpg http://krtiny.katolik.cz/turistika/img/turistmapa.jpg


Stáhnout ppt "P RÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem."

Podobné prezentace


Reklamy Google