Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. března 2012 Výzva č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. března 2012 Výzva č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. března 2012 Výzva č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Žadatel o finanční podporu: Kraje (dle zákona č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu: 1/2010

2 Část I. Výzvy -Elektronická spisová služba Část II. Výzvy - Digitální mapa veřejné správy Účelová katastrální mapa (UKM) Digitálně technická mapa (DTM) Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP Část III. výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. výzvy - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence Základní datový sklad kraje Část VI. Výzvy - Zřízení technologického centra na úrovní kraj (TCK), včetně zajištění povinných služeb http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-c-08-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu-v-ramci-integrovaneho-operacniho- programu-na-rozvoj-sluzeb-egovernmentu-v-krajich.aspx Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Digitální mapa veřejné správy 20. března 2012

3 Část II. Výzvy - Digitální mapa veřejné správy Způsobilé výdaje této části ve výši maximálně 50 000 000,- Kč Účelová katastrální mapa (UKM) Digitálně technická mapa (DTM) Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 2. Účelová katastrální mapa (UKM) 3. Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (řeší všechny kraje mimo Pardubický kraj) 1. Digitálně technická mapa (DTM) (řeší pouze Plzeňský, Liberecký, Karlovarský kraj) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Digitální mapa veřejné správy 20. března 2012

4 Účelová katastrální mapa (UKM) – charakteristika projektu Cíle projektu: Vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena na plastové fólii. Cílové skupiny: Kraje, obce, zřizované a zakládané organizace kraje a obcí, veřejnost. Předpokládané výstupy: ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM, vedené na plastové fólii (analogové mapy), ÚKM minimálně 2x ročně, do doby dokončení RUIAN, po dobu udržitelnosti projektu. Zároveň bude vytvořena navazující efektivní technologie zapracování změn polohopisu KM do vektorové orientační mapy parcel, která zajistí průběžnou aktualizaci ÚKM a jenž bude součástí RUIAN. Tato technologie pokryje požadavky krajů a bude zajištěn soulad se spuštěním ZR a DMVS. Pořízení PK stavu jako volitelného doplňku ÚKM v případě, že na území byla již ÚKM vytvořena, přičemž PK stav není součástí datového fondu ÚKM ani předání z Kraje do rezortu ČÚZK. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Digitální mapa veřejné správy 20. března 2012

5 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP – charakteristika projektu Cíle projektu: Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území. Založení systematické správy pasportů údajů o území. Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu. Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Digitální mapa veřejné správy 20. března 2012

6 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP – charakteristika projektu Cílové skupiny: úřady územního plánování a krajské úřady, poskytovatelé údajů o území, veřejnost Předpokládané výstupy: Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. Očekávané přínosy: Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. Vytvoření a efektivní správa databází informací o území. Vytvoření metadatového systému. Zpřístupnění výstupů ÚAP Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Digitální mapa veřejné správy 20. března 2012

7 Účelová katastrální mapa (UKM), Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP – současný stav probíhá veřejná zakázka formou užšího řízení výzva zájemcům, kteří splnili kvalifikační předpodklady předpoklad duben 2012 otvírání obálek s nabídkami (13.4.2012 – ÚKM, ? – nástroje ÚAP) 1.6.2012 předání ÚKM na katastrální úřady ÚKM 6.aktualizace Nástroje ÚAP rozšíření funkčnosti stávajícího Geoportálu ÚP JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Digitální mapa veřejné správy Geoportál Územního plánování JMK http://up.kr-jihomoravsky.cz http://mapy.kr-jihomoravsky.cz 20. března 2012 Ing.arch. Milan Pachta pachta.milan@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. března 2012 Výzva č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google