Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzva 08 – Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji Porada tajemníků úřadů obcí III. a II. 28.3.2013 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzva 08 – Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji Porada tajemníků úřadů obcí III. a II. 28.3.2013 Praha."— Transkript prezentace:

1 Výzva 08 – Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji Porada tajemníků úřadů obcí III. a II. 28.3.2013 Praha

2 Integrovaný operační program MV Prioritní osa / oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě Dotace: 85% celkových způsobilých výdajů Spolufinancování: 15% způsobilých výdajů Aktuálně do 31.5.2014 Doba udržitelnosti: 60 měsíců Rozpočet projektu: 135 MKč

3 Část I. Elektronická spisová služba Část II. Digitální mapa veřejné správy Část III. Digitalizace a ukládání Část IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Datové sklady, MIS a nástroje BI Část VI. Zřízení technologického centra kraje

4 Část I. – ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Stav Upgrade ESS -upgrade skenovacího pracoviště podatelny, -upgrade napojení eSpSl ….. Hostovaná ESS –pořízení multilicence hostované spisové služby včetně pořízení dalších licencí, nezbytných pro řádné plnění funkcí eSpSl, –dodávka a implementace centrální elektronické spisové služby v technologickém centru kraje, která bude dále formou hostingu poskytnuta k užívání právnickým osobám zřizovaným či zakládaným krajem a obcím I. a II. typu na území Středočeského kraje.

5 Část II. –DMVS STŘEDOČESKÉHO KRAJE Stav VYTVOŘENÍ ÚKM (účelová katastrální mapa) -pořízení ÚKM na územích, která nejsou ke dni vyhlášení vítěze soutěže pokryta DKM (digitální katastrální mapa), KMD (katastrální mapa digitalizovaná) nebo KM-D, nebo ke dni vyhlášení vítěze soutěže nebude zahájeno jejich zpracování ČÚZK, -provedení dalších úprav a jejich začlenění do ÚKM („aktualizace“) minimálně 2x ročně, do doby převzetí ÚKM do správy RÚIAN, dle změn v území NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚAP -vybudování komplexního informačního systému portálového řešení tvorby a údržby územně analytických podkladů (zahrnuje nástroje automatizace procesů evidence, správy, publikace a poskytování dat).

6 Část III. – DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ Stav –Dílčí plnění č. 1 - digitalizace knih, tedy fondů, zahrnujících knižní monografie a periodika, které mají historickou hodnotu a které vyžadují zpracování metadat podle knihovních standardů. –Dílčí plnění č. 2 - digitalizace jiných než knižních dokumentů. (mapy, stavební plány, aj. do velikosti A0).

7 Dodávka a implementace krajské digitální spisovny (KDS) Dodávka KDS a poskytnutí licence, včetně pořízení dalších licencí potřebných pro provoz, implementace, údržba … Dodávka a implementace krajského digitálního úložiště (KDÚ) Dodávka KDU a poskytnutí licence včetně pořízení dalších licencí potřebných pro provoz, implementace, údržba …

8 Část IV. – PROVEDENÍ VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU A INTEGRACE S ISVS Stav provedení vnitřní integrace Krajského úřadu Středočeského kraje spočívající v dodávce a implementaci vnitřního informačního systému úřadu a jeho nasazení do rutinního provozu, Např.: Analýza současného stavu řízení úřadu Implementace ERP Autorizace, identifikace a autentizace (Krajský Identity Management) –zajištění autorizace, identifikace a autentizace konkrétního uživatele Informačního systému (úředník, externí subjekt) a vytvoření Centrální evidence uživatelů Informačního systému, včetně jejich rolí s vazbou na Registr práv a povinností; integrace dodávaného Informačního systému s ostatními systémy integrace Informačního systému se základními registry převod všech stávajících dat ze všech databází ekonomických, majetkových a jiných agend ….

9 Část V. – DATOVÉ SKLADY, MIS A NÁSTROJE BI Stav Dodávka a implementace datového skladu kraje, realizace datového skladu, který bude sloužit jako centrální sdílené úložiště a zahrnuje i dodávku BI a aplikace typu MIS Např.: –Prováděcí analýza. –Dodání základního datového skladu kraje –Naplnění datového skladu daty a vytvoření datových tržišť s pravidelnou aktualizací prostřednictvím datových pump –Dodávka a implementace základního softwaru –Prezentační vrstva a další nástroje BI - pokročilé nástroje –Dodávka a implementace dalšího softwaru (zejména operační systém, rozšíření operačního systému pro web, analytický portál CAL a extra CAL)

10 Část VI. –TECHNOLOGICKÉ CENTRUM KRAJE Stav Zřízení technologického centra Středočeského kraje, pořízení HW, SW, jeho implementace a proškolení obsluhy. Technologické centrum Středočeského kraje bude rozděleno do dvou lokalit, tj. na primární a záložní datové centrum. Bude umístěno v budovách v majetku Středočeského kraje. Technologické centrum bude poskytovat nutnou infrastrukturu a zázemí pro další centrální i typové projekty v oblasti eGovernmentu a ihned od jeho realizace bude nabízet garantované i negarantované úložiště dat (pro krajský úřad, organizace kraje a obce s rozšířenou působností)….

11

12 Projektový tým Sponzor projektu/zástupce: Řihák, Štětina Řídící výbor projektu: Štětina, Jetenský, Georgiev, Štefek, Staňková Vedoucí projektu: Pejchal Garanti jednotlivých oblastí Urbanová, Vomočil, Málková, Nováková, Drnovský Tým: Libánský, Línková, Kačírková, Kupšovský, Kubica, Lázničková, Kropáček, Cyprián, Truhlář, Kotva Implementační tým Lidské zdroje 5,5/8 Projektový web interní

13 Spolupráce s obcemi Dnes 7 obcí (studie proveditelnosti) Jde o monitorovaný parametr Externí web Publicita

14 Stav projektu Přesun na MMR 3. Etapy 31.5.2014 Současná časová mapa Ostatní kraje

15 Dotazy ? Děkuji, kontaktujte nás Vedoucí projektu Jan Pejchal pejchal@kr-s.cz http://www.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky- urad/odbory/odbor-kancelar-reditele/Informace-z- odboru/projekt-rozvoj-egovernmentu-ve-stredoceskem- kraji.htm


Stáhnout ppt "Výzva 08 – Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji Porada tajemníků úřadů obcí III. a II. 28.3.2013 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google