Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 1) Kresba – historie kresby Název sady: Výtvarná příprava Ročník:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 1) Kresba – historie kresby Název sady: Výtvarná příprava Ročník:"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 1) Kresba – historie kresby Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 1.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této prezentace s názvem „Kresba – historie kresby“, je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak a kdy vzniklo vyjadřování člověka kresbou.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu výtvarné přípravy na naší SŠ. 2

3 3 KRESBA ______________________________________________________________________ Základním prvkem kresby je čára. Podle toho, zda je přímá, vodorovná, svislá nebo oblá, můžeme vyjádřit určitou myšlenku, pocit, náladu. Můžeme zachytit vizuální dojmy určitého výseku reality.

4 4 KRESBA – historie kresby Před více než dvaceti tisíci lety paleolitický člověk nakreslil na stěny jeskyní v nichž žil, první zpodobnění zvířat. (býka, bizona, koně, nosorožce …). Kresby a malby patrně sloužily k rituálům, které měly zajistit úspěch při lovu. Byly vyryty do skály primitivními nástroji, zvýrazněny uhlem, později přetírány barevnými hlinkami, jejichž pojidlem byl zvířecí tuk, krev dále pryskyřice nebo moč. Zeď rukou vznikla nastříkáním barvy na „šablonu“ z lidské ruky. Fragment skalní malby z jeskyně Lascaux, velikost na délku 300 cm

5 5 O tisíce let později ve Starém Egyptě tato základní umělecká forma byla rozvinuta a kresby byly prováděny na papyrus a stěny hrobek. Umění starověkého Egypta bylo bez- prostředně spjato s náboženstvím té doby. Překresba nástěnné malby z Fetektiho hrobky

6 6 Následovali Řekové, potom Římané vycházející z Řeckého odkazu. Attický červenofigurový stamnos s Odysseem a Sirénami - Athény, 480 - 470 př. n. l.470 př. n. l. Motiv z Nilu, mozaika; Pompeje, 1. stol. n.l.

7 7 Kresba na Středním východě, v islámských zemích a na Dálném východě se vyvíjela odlišným způsobem typickým pro tuto oblast. Byl využíván ornamentální dekor jak rostlinný, tak abstraktní. Figurální motiv z náboženských důvodů byl vyloučen. Talíř, keramika; Turecko, Iznik,16. stol.Tkanina s orly; Blízký východ, 12. stol.

8 8 Středověk znamenal pro západní umění stagnaci a dodnes zůstává velkou neznámou. Píísař Hildebert s pomocníkem Everwinem, první žánrová kresba v Čechách Iluminace z Dalimilovy kroniky - Saské vojsko loupí a pálí v Čechách

9 9 V románském slohu se pracovalo podle předloh (kopírování). Snahou bylo věrně napodobit. Tvůrce (umělec) nebyl specializovaný, spíše jako univerzální řemeslník – jejich jména nebyla známa. Znojemská rotunda – Přemysl Oráč pás maleb. oráčská scéna

10 10 Témata středověkého umění byla téměř výhradně náboženská; bylo zakázáno znázorňovat nahé lidské tělo. Andrea (Nachfolge) Orcagna olej na panelu Apokalypsa

11 11 V období renesance, inspirované Antikou, člověk objevuje svět i sám sebe. Albrecht Durer Marcantonio Raimondi (1474–1534)

12 12 Kresba se stala nezbytnou dovedností, projevem mistrovství, k jehož dosažení výtvarník používal veškerých pomůcek, jež měl k dispozici – uhlu, pera, kříd, rudky, kovové tužky apod. Leonardo da Vinci Michelangelo Buonaroti

13 13 Potom od 17. století se střídají slohy od baroka přes rokoko, neoklasicismus, romantismus. Francesco Borromini Ales, Mikulas – Zalov (1880) Perspective-Drawing

14 14 Alfons Mucha, 1900 SECESE

15 15 Následuje realismus, impresionismus, na ně pak přímo navazuje moderní umění se svými nesčetnými „ismy“. Střed první opony Národního divadla; Praha, František Ženíšek, 1880

16 16 SECESE „Smrti, kde je tvé vítězství“?; Holandsko, Jan Toorop, 1892 Plakát; Holandsko Jan Toorop, 1895

17 17 kyvor lékařský

18 18 OTÁZKY NA ZÁVĚR  Jak vzniká kresba  V kterém období se stává kresba uměleckým oborem

19 19  Svet umenia. Ikar. ISBN 80-551-0397-6  PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha: Odeon, 1984.  MRÁZ, Bohumír a Odborná spolupráce Marie ČERNÁ. Dějiny výtvarné kultury. 4. vyd., V Idea servis 3. vyd. Praha: Idea servis, 2002. ISBN 80-859-7039-2.  Vlastimil JELÍNEK Příručka jako studijní materiál k výuce o slohu na střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.  ODEHNALOVÁ, Alena. 1. vyd. Brno: CERM, 1997, 212 s. ISBN 80-720-4058-8.

20 20 Snímek 4 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cave_painting,_Anthropos_%281% 29.jpeg?uselang=cs ˃ Snímek 4 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cave_painting,_Anthropos_%282% 29.jpeg?uselang=cs ˃ Snímek 5 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fetekti3c.jpg?uselang=cs˃ Snímek 6 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Odysseus_Sirens_BM_ E440.jpg˃ Snímek 6 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.historiasztuki.com.pl/KANON/KANON_STAR/casa-del-fauno- mozaika-nil.jpg ˃ Snímek 7 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.turkishculture.org/showpic.php?src=images/image_ all/Architecture/Ceramic%20Arts/Pottery/pottery5.jpg˃

21 21 Snímek 7 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.fler.cz/flermag/45690/n/11206/full_xdeqbi9s9l.jpg˃ Snímek 8 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hildebert_cursing_a_mouse,_ Everwin_%28Everwinvs%29_writing.jpg?uselang=cs˃ Snímek 8 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalimilkronika.jpg?uselang=cs ˃ Snímek 9 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Premysl_Orac.jpg?uselang=cs ˃ Snímek 10 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_(Nachfolge)_Orcagna_ 001.jpg˃ Snímek 10 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorvao3.jpg?uselang=cs˃ Snímek 11 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self- portrait_at_13_by_Albrecht_D%C3%BCrer.jpg ˃ Snímek 11 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galatea_%28engraving%29. jpg?uselang=cs ˃

22 22 Snímek 12 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_Grotesque_ Heads.jpg˃ Snímek 12 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelango_Portrait_by_ Volterra.jpg˃ Snímek 13 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://media.web.britannica.com/eb-media/43/42943-004-9E5AB481.jpg ˃ Snímek 13 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://archrecord.construction.com/features/critique/2012/images/1204- Commentary-slideshow/Perspective-Drawing-3.jpg ˃ Snímek 13 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ales,_Mikulas_- _Zalov_%281880%29.jpg?uselang=cs˃ Snímek 14 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_- _F._Champenois_Imprimeur-%C3%89diteur.jpg?uselang=cs ˃ Snímek 15 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek. opona.ND.jpg ˃

23 23 Snímek 16 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ograve-toorop.jpg ˃ Snímek 16 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delftsche_Slaolie.jpeg?uselang=cs ˃ Snímek 17 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceterach-officinarum.jpg? uselang=cs ˃


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 1) Kresba – historie kresby Název sady: Výtvarná příprava Ročník:"

Podobné prezentace


Reklamy Google