Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy."— Transkript prezentace:

1 PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy

2 Segmenty puncovnictví puncovnictví zkoušení drahých kovů zkoušení drahých kovů podmínky výroby, prodeje a jiného uvádění výrobků z drahých kovů na trh podmínky výroby, prodeje a jiného uvádění výrobků z drahých kovů na trh puncovní správa puncovní správa

3 Formální prameny puncovního práva - primární Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve zn. 309/2002 Sb. Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve zn. 309/2002 Sb. Texty předpisů: http://www.puncovniurad.cz/cz/legislativa.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/legislativa.aspx

4 Sekundární prameny puncovního práva Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů

5 Drahé kovy podle PZ Zlato Zlato Stříbro Stříbro Platina Platina Paladium Paladium Iridium Iridium Rhodium Rhodium Ruthenium Ruthenium Osmium Osmium

6 Pojmy

7 Zboží výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny výrobky ze slitin zlata, stříbra nebo platiny Kombinace: Kombinace: - s kameny - s perlami - se smaltem - s korálem - sklem - s jinými materiály

8 Zboží formy - výrobky klenotnické klenotnické bižuterní bižuterní medailérské medailérské jiné zlatnické jiné zlatnické jiné stříbrnické jiné stříbrnické

9 Zbožím podle PZ nejsou výrobky s nižší ryzostí než výrobky s nižší ryzostí než Au …………….. 333/1000 Ag …………….. 500/1000 Pt ………………. 800/1000 přístroje, nástroje a jiné předměty určené k technickým, vědeckým, laboratorním, vyučovacím nebo obdobným účelům přístroje, nástroje a jiné předměty určené k technickým, vědeckým, laboratorním, vyučovacím nebo obdobným účelům

10 Klenotnické slitiny polotovary a pájky z drahých kovů určené pro výrobu a opravy zboží polotovary a pájky z drahých kovů určené pro výrobu a opravy zboží

11 Dentální drahé kovy Slitiny z drahých kovů užívané v péči o chrup Slitiny z drahých kovů užívané v péči o chrup

12 České mince české mince z drahých kovů vydané podle zákona o České národní bance české mince z drahých kovů vydané podle zákona o České národní bance

13 Zlomky opotřebené, neúplné nebo poškozené zboží obchodované zpravidla za cenu v něm obsaženého drahého kovu opotřebené, neúplné nebo poškozené zboží obchodované zpravidla za cenu v něm obsaženého drahého kovu

14 Lístkové Au et Ag slouží k pozlacování, resp. stříbření slouží k pozlacování, resp. stříbření

15 „Výrobky z drahých kovů“ legislativní zkratka zahrnující: legislativní zkratka zahrnující: - zboží - klenotnické slitiny - dentální drahé kovy - české mince - lístkové zlato a stříbro - zlomky

16 Druhy zboží tuzemské zboží tuzemské zboží cizí zboží cizí zboží staré zboží: 2 podmínky staré zboží: 2 podmínky opravené zboží opravené zboží

17 Tuzemské zboží zboží vyrobené po účinnosti PZ zboží vyrobené po účinnosti PZ zboží, které vzniklo podstatnou úpravou jiného zboží zboží, které vzniklo podstatnou úpravou jiného zboží

18 Cizí zboží zboží dovezené ze zahraničí „obchodníkem“ po nabytí PZ zboží dovezené ze zahraničí „obchodníkem“ po nabytí PZ Obchodník: podnikatel, jehož předmět podnikání zahrnuje obchodování s výrobky z drahých kovů Obchodník: podnikatel, jehož předmět podnikání zahrnuje obchodování s výrobky z drahých kovů

19 Staré zboží zboží předkládané k puncovní kontrole v jednotlivých kusech různých vzorů, a které zboží předkládané k puncovní kontrole v jednotlivých kusech různých vzorů, a které staršího nebo neuvedeného původu, nebo staršího nebo neuvedeného původu, nebo neprošlo tuzemskou puncovní kontrolou, nebo neprošlo tuzemskou puncovní kontrolou, nebo je předkládáno jinou osobou než jeho výrobcem anebo dovozcem, nebo je předkládáno jinou osobou než jeho výrobcem anebo dovozcem, nebo je předkládáno osobou bez živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění je předkládáno osobou bez živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění

20 Opravené zboží úředně označené zboží, u kterého musí být při opravě vyměněna součást označená puncovní značkou, nebo úředně označené zboží, u kterého musí být při opravě vyměněna součást označená puncovní značkou, nebo u kterého při opravě musí být puncovní značka poškozena pokud objednatel opravy písemně nepožádal, aby oprava byla provedena bez úředního označení. u kterého při opravě musí být puncovní značka poškozena pokud objednatel opravy písemně nepožádal, aby oprava byla provedena bez úředního označení.

21 Registrovaná slitina klenotnická slitina, která je zapsaná v seznamu registrovaných slitin klenotnická slitina, která je zapsaná v seznamu registrovaných slitin http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Registr_slitin_051104.pdf http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Registr_slitin_051104.pdf http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Registr_slitin_051104.pdf

22 Zákonná ryzost Ryzost = poměrný hmotnostní obsah drahého kovu ve slitině v tisícinách Ryzost = poměrný hmotnostní obsah drahého kovu ve slitině v tisícinách Ryzí kov = ryzost 1000/1000 Ryzí kov = ryzost 1000/1000 5 (6) čísel ryzostí: 0 – 4 (5) 5 (6) čísel ryzostí: 0 – 4 (5)

23 Zákonná ryzost pro zlaté zboží Ryzost číslo Obsah Au ve slitině 0999/1000 1986/1000 2900/1000 3750/1000 4585/1000 Staré zboží – nejnižší zákonná ryzost 580/1000

24 Zákonná ryzost pro stříbrné zboží Ryzost číslo Obsah Ag ve slitině 0999/1000 1959/1000 2925/1000 3900/1000 4835/1000 5800/1000

25 Zákonná ryzost pro zboží platinové Ryzost číslo Obsah Pt ve slitině 0999/1000 1950/1000 2900/1000 3850/1000 4800/1000

26 § 3 odst. 3 PZ ! Zboží je dovoleno v tuzemsku vyrábět nebo ze zahraničí pro obchodování v tuzemsku dovážet, jen pokud má zákonnou ryzost ! ! ! ! !

27 PUNCOVNÍ SPRÁVA 1806 Státní správa v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad

28 Působnost ministerstva organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy, organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy, řídí Puncovní úřad řídí Puncovní úřad rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Puncovního úřadu rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Puncovního úřadu stanoví puncovní poplatky a způsob jejich placení stanoví puncovní poplatky a způsob jejich placení

29 Působnost Puncovního úřadu puncovní kontrola puncovní kontrola puncovní inspekce puncovní inspekce seznam registrovaných slitin seznam registrovaných slitin osvědčení o odborné způsobilosti osvědčení o odborné způsobilosti ryzost dentálních kovů ryzost dentálních kovů ryzost slitin při ražbě mincí z drahých kovů ryzost slitin při ražbě mincí z drahých kovů ryzost lístkového Au a Ag a jiných věcí z dk ryzost lístkového Au a Ag a jiných věcí z dk expertní činnost expertní činnost nakládání se zbožím z drahých kovů nabytým státem nakládání se zbožím z drahých kovů nabytým státem oponentura ČSN oponentura ČSN pokuty podle PZ pokuty podle PZ

30 Pobočky a expozitury PÚ http://www.puncovniurad.cz/cz/kontakty.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/kontakty.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/kontakty.aspx

31 Organizační schéma http://www.puncovniurad.cz/cz/orgschema.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/orgschema.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/orgschema.aspx

32 Subjekty PP Obchodník – Obchodník – Výrobce - Výrobce -

33 Obchodník osoba, jejíž předmět podnikání zahrnuje obchodování s drahými kovy osoba, jejíž předmět podnikání zahrnuje obchodování s drahými kovy

34 Výrobce podnikatel s předmětem podnikání zahrnujícím: podnikatel s předmětem podnikání zahrnujícím: výrobu nebo opravu zboží, výrobu nebo opravu zboží, výrobu či zpracování klenotnických slitin, výrobu či zpracování klenotnických slitin, výrobu českých mincí, výrobu českých mincí, výrobu dentálních kovů. výrobu dentálních kovů. osoba s jiným než podnikatelským oprávněním k „škola“ osoba s jiným než podnikatelským oprávněním k „škola“ osoba realizující vlastní duševní tvůrčí činnosti „autorská práva“ osoba realizující vlastní duševní tvůrčí činnosti „autorská práva“

35 Puncovní kontrola zjištění a ověření ryzosti zjištění a ověření ryzosti zjištění a ověření předepsaného stavu zboží zjištění a ověření předepsaného stavu zboží úřední označení zboží úřední označení zboží

36 Výsledek puncovní kontroly = úřední označení zboží puncovní značkou příslušné zákonné ryzosti = úřední označení zboží puncovní značkou příslušné zákonné ryzosti = úřední označení zboží jiným způsobem stanoveným PZ = úřední označení zboží jiným způsobem stanoveným PZ = rozbití zboží = rozbití zboží

37 Puncovní značky

38 Obligatorní puncovní kontrola tuzemské a cizí zboží, určené pro obchodování v tuzemsku, tuzemské a cizí zboží, určené pro obchodování v tuzemsku, staré zboží v případě, že má být předmětem obchodování staré zboží v případě, že má být předmětem obchodování opravené zboží opravené zboží VÝJIMKY: § 27, § 50 odst. 1 PZ

39 VÝJIMKY podle § 27 PZ úplný smalt úplný smalt dk < m (uzávěry, úchyty kamenů …) dk < m (uzávěry, úchyty kamenů …) nepatrná hmotnost nepatrná hmotnost cizí zboží – tranzit, režim s ekonomickým účinkem cizí zboží – tranzit, režim s ekonomickým účinkem tuzemské zboží – vývoz tuzemské zboží – vývoz staré zboží – dle vyhlášky staré zboží – dle vyhlášky mince mince

40 VÝJIMKY podle § 50 odst. 1 PZ Zboží úředně označené podle mezinárodní smlouvy Zboží úředně označené podle mezinárodní smlouvy

41 Mezinárodní vazby PÚ Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) www.hallmarkingconvention.org www.hallmarkingconvention.org Je členem Asociace evropských puncovních úřadů (Association of European Assay Offices). Je členem Asociace evropských puncovních úřadů (Association of European Assay Offices). Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

42 Fakultativní kontrola tuzemské zboží pro režim vývoz tuzemské zboží pro režim vývoz staré zboží staré zboží

43 Zkoušení zboží PZ stanoví: podmínky předložení podmínky předložení tuzemskécizístaré a opravené § 10§ 11§ 12 x PÚ zboží k PK nepřijme (§ 13 PZ) x PÚ zboží k PK nepřijme (§ 13 PZ)

44 Zkouška ryzosti součást puncovní kontroly součást puncovní kontroly provádí Puncovní úřad provádí Puncovní úřad způsob: způsob: prubířský kámen jiný nedestruktivní způsob chemická zkouška

45 Předepsaný stav zboží Povolené kombinace § 15 Povolené kombinace § 15 Pájení zboží §§ 16 a 17 Pájení zboží §§ 16 a 17

46 Úřední označování zboží Zákonná ryzost + předepsaný stav + soulad s právním předpisy  PÚ  : Zákonná ryzost + předepsaný stav + soulad s právním předpisy  PÚ  : a) trvanlivé označení puncovní značkou a) trvanlivé označení puncovní značkou b) jiný způsob označení dle PZ – b) jiný způsob označení dle PZ – - plomba s puncovní značkou - osvědčení

47 Principy přidělení puncovní značky nejblíže nižší nejblíže nižší 2 a více ryzostí – nejnižší z nich 2 a více ryzostí – nejnižší z nich více dk: každý svoji značku více dk: každý svoji značku (dk<1/5 m) a (dk<0,5g) ………. Ø

48 Závadné zboží Závada – odstranitelná: Závada – odstranitelná: zboží předkladateli k odstranění vad  označení Závada v ryzosti nebo v předepsaném stavu  rozbití (NE staré zboží nebo opravené  neoznačení) Závada v ryzosti nebo v předepsaném stavu  rozbití (NE staré zboží nebo opravené  neoznačení)

49 Podmínky rozbití zboží pravomocné rozhodnutí PÚ (nelze již podat opravný prostředek) pravomocné rozhodnutí PÚ (nelze již podat opravný prostředek) předkladatel se vzdal práva na OP předkladatel se vzdal práva na OP porušeny podmínky pro závadné cizí zboží (§ 23 PZ) porušeny podmínky pro závadné cizí zboží (§ 23 PZ)

50 Závadné cizí zboží Rozhodnutí PÚ o výsledku PK Rozhodnutí PÚ o výsledku PK do 7dnů oznámení o vývozu do 7dnů oznámení o vývozu do dalších 20 dnů složení jistiny = 2x hodnota dk v cizím zboží do dalších 20 dnů složení jistiny = 2x hodnota dk v cizím zboží PK cizí zboží vydá PK cizí zboží vydá po prokázání vývozu (ve lhůtě ne kratší 15 dnů) vrácení jistiny x SR po prokázání vývozu (ve lhůtě ne kratší 15 dnů) vrácení jistiny x SR možnost i po vyčerpání OP možnost i po vyčerpání OP

51 Opravné prostředky Odvolání Odvolání Žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží Žádost o konečné vyzkoušení ryzosti zboží

52 Odvolání lhůta: 7 dnů lhůta: 7 dnů odvolání  opakovaná zkouška ryzosti odvolání  opakovaná zkouška ryzosti odvolání  -“- předepsaného stavu zboží odvolání  -“- předepsaného stavu zboží odvolání proti ryzosti  chemická zk. odvolání proti ryzosti  chemická zk. důvodné  označí, změní, odstraní důvodné  označí, změní, odstraní nedůvodné  potvrdí nedůvodné  potvrdí nepřípustné – po oznámení o vývozu nepřípustné – po oznámení o vývozu autoremedura sui generis autoremedura sui generis (2. šance)

53 Žádost o konečné vyzkoušení opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání lhůta: 7 dnů lhůta: 7 dnů rozhoduje: vedoucí PÚ na základě jím ustavené komise rozhoduje: vedoucí PÚ na základě jím ustavené komise proti rozhodnutí o žádosti se nelze odvolat proti rozhodnutí o žádosti se nelze odvolat postup obdobný jako u odvolání postup obdobný jako u odvolání

54 Ostatní zkoušení speciální proces zkoušení pro: speciální proces zkoušení pro: 1. české mince (§ 30) 2. dentální drahé kovy (§ 31) 3. lístkové zlato a stříbro (§ 32) 4. věci z drahých kovů (§ 33)

55 České mince výrobce  vzorky ražby k ověření ryzosti výrobce  vzorky ražby k ověření ryzosti PÚ souhlas PÚ souhlas Ø nelze předat odběrateli Ø nelze předat odběrateli

56 Dentální drahé kovy vzorky k ověření ryzosti vzorky k ověření ryzosti zdraví zdraví životní prostředí životní prostředí

57 Lístkové Au et Ag ověření ryzosti na žádost ověření ryzosti na žádost forma předložení – knížka forma předložení – knížka otisk razítka PÚ na knížce otisk razítka PÚ na knížce k ověření min 1 list, max. 1% listů (bez náhrady) k ověření min 1 list, max. 1% listů (bez náhrady)

58 Věci obsah dk ve věcech nepodléhajících PK obsah dk ve věcech nepodléhajících PK např. zlomky, klenotnické slitiny, vzorky např. zlomky, klenotnické slitiny, vzorky možnost přetavení na žádost možnost přetavení na žádost slitky PÚ označí vyražením úředního znaku, číslo, ryzost, hmotnost  úřední nález slitky PÚ označí vyražením úředního znaku, číslo, ryzost, hmotnost  úřední nález

59 Povinnosti výrobců a obchodníků povinnost oznamovací k PÚ (15 dnů) povinnost oznamovací k PÚ (15 dnů) povinnost předložit ŽL, VOŘ povinnost předložit ŽL, VOŘ oznámení elektronické adresy k e-obchodům oznámení elektronické adresy k e-obchodům povinnost evidenční – m, R užívaných, skladovaných dk povinnost evidenční – m, R užívaných, skladovaných dk m evidence o vyrobeném zboží a opravách m evidence o vyrobeném zboží a opravách evidence o příjmu, nákupu a prodeji zboží evidence o příjmu, nákupu a prodeji zboží povinnost stanovených měřidel povinnost stanovených měřidel

60 Prodej zboží zákaz obchodování s neoznačeným zbožím zákaz obchodování s neoznačeným zbožím vztahuje se i na výkon rozhodnutí, zastavárny, veřejné dražby, výsledky autorů DTČ skladování – oddělené skladování – oddělené dokladování – druh, cena, hmotnost, ryzost dokladování – druh, cena, hmotnost, ryzost prezentace puncovních značek ČR prezentace puncovních značek ČR prevence proti záměně prevence proti záměně

61 EU Za úředně označené zboží se považuje zboží, které je přezkoušeno a označeno příslušným nezávislým orgánem členského státu EU podle právních předpisů tohoto státu, a to způsobem vyjadřujícím srozumitelně a rozpoznatelně ryzost zboží ekvivalentně označení podle PZ Za úředně označené zboží se považuje zboží, které je přezkoušeno a označeno příslušným nezávislým orgánem členského státu EU podle právních předpisů tohoto státu, a to způsobem vyjadřujícím srozumitelně a rozpoznatelně ryzost zboží ekvivalentně označení podle PZ

62 Svět označení dle mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána označení dle mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána

63 Úředně neoznačené zboží je i zboží s puncovní značkou z období 1938 až 1945 používaných na území CS jinými státy s puncovní značkou z období 1938 až 1945 používaných na území CS jinými státy ryzost nižší 333/1000 ryzost nižší 333/1000

64 Registr výrobců a obchodníků veřejný seznam (část) veřejný seznam (část) vede Puncovní úřad vede Puncovní úřad k dispozici i na internetu www.puncovniurad.cz k dispozici i na internetu www.puncovniurad.cz www.puncovniurad.cz

65 Výrobní značka přiděluje PÚ přiděluje PÚ žádost výrobce nebo autor DTČ žádost výrobce nebo autor DTČ do 30 dnů do 30 dnů možnost přenesení na nástupce možnost přenesení na nástupce garance jedinečnosti v ČR garance jedinečnosti v ČR

66 Odpovědnostní značka Puncovní úřad Puncovní úřad žádost obchodníka žádost obchodníka do 30 dnů do 30 dnů obdobně jako u výrobní značky obdobně jako u výrobní značky

67 Puncovní inspekce x pletichy proti puncovní kontrole x pletichy proti puncovní kontrole kontrola ryzosti dentálních dk a klenotnických slitin kontrola ryzosti dentálních dk a klenotnických slitin dodržování povinností stanovených PZ dodržování povinností stanovených PZ pokuty § 43 (… 1.500.000 Kč) pokuty § 43 (… 1.500.000 Kč)

68 Poplatky Správní poplatky Správní poplatky Puncovní poplatky 364/2003 Sb. Puncovní poplatky 364/2003 Sb. http://www.puncovniurad.cz/cz/sazebnik.as px http://www.puncovniurad.cz/cz/sazebnik.as px x cena x cena

69 Registr slitin http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Regist r_slitin_051104.pdf http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Regist r_slitin_051104.pdf http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Regist r_slitin_051104.pdf http://www.puncovniurad.cz/cz/doc/Regist r_slitin_051104.pdf

70 E-obchody Neexistence úpravy v PZ Neexistence úpravy v PZ Obtížně proveditelná inspekce Obtížně proveditelná inspekce Náhradní metody dohledu: Náhradní metody dohledu: Okamžité posouzení Kontrolní nákupy

71 Dohoda http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops.as px http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops.as px http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops.as px http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops.as px

72 Seznam e-obchodníků http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops_lis t.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops_lis t.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops_lis t.aspx http://www.puncovniurad.cz/cz/eshops_lis t.aspx


Stáhnout ppt "PUNCOVNÍ PRÁVO Soubor norem upravujících veřejnoprávní ingerence do nakládání s drahými kovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google