Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada stavebních úřadů 22.4.2015 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada stavebních úřadů 22.4.2015 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Porada stavebních úřadů 22.4.2015 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

2 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)ve znění vyhl. 221/2014 Sb  §7 odst. 7  Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce. Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou výrobky stanovenými podle zvláštního právního předpisu (hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby. 

3 Zákon 183/2006 Sb.  § 103 odst.1 stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují  písm. c) – udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost….

4  Nejčastější případy:  - výměna celé EPS  - výměna samočinných hlásičů  - výměna ústředny  - změna umístění ústředny

5 Dotazy  1. Je předmětem posuzování státního požárního dozoru podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v současném znění, také požadavek, že „požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice, náměstí, parku, prostoru vodních ploch).“, uvedený v b. 10.2.1 ČSN 73 0802?

6 Dotazy  Jde o správný postup orgánu státního požárního dozoru, když vydá souhlasné závazné stanovisko k záměru, jehož PNP zasahuje přes hranici stavebního pozemku do jiného než veřejného prostranství?

7 Vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  § 2 odst.  odst. 1 stavba musí být navržena a umístěna tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky PO na  písm. a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

8 ČSN 73 0802  Čl. 10.2.1  Požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice, náměstí,parku, prostoru vodních ploch)  V jiných částech se objevuje musí (viz. následující čl.) nebo nesmí (č. 9.3.3 – CHÚC)

9 Metodická pomůcka pro SP(2014)  Obecně řeší posuzování dokumentace  Výslovně uvádí, že pokud v PBŘ není řešen přesah PNP přes hranici staveb. Pozemku – musí být vydáno nesouhlasné stanovisko

10 Metodická pomůcka pro SP(2014)  Ve všech případech, kdy PNP přesahuje hranici staveb. pozemku pak je nutno uvést poznámku:  Požárně nebezpečný prostor posuzovaného stavebního objektu přesahuje hranici stavebního pozemku ve vzdálenosti(x) m a parcelu (y)

11 Požáry ve ZLK po hospodářských odvětvích

12 Nejčastější příčiny vzniku požárů 2014  -technické závady ( 24%)  -nedbalost(22%)  -úmysl (9%)  -komíny (2%)  Počet usmrcených  - nedbalost 8  - úmysl 1

13 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv  Čištění spalinové cesty  Kontrola spalinové cesty  Revize spalinové cesty

14 Požár RD – spalinová cesta

15

16

17

18 Požár RD – technická závada

19

20

21 Kontakty Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje www.hzszlk.eu Ing. Dana Potěšilová, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP 950 670 301 dana.potesilova@zlk.izscr.cz


Stáhnout ppt "Porada stavebních úřadů 22.4.2015 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google