Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní obslužnost ve vazbě na projednání JŘ 2008/09 s Obcemi a Městy LK (prezentace přístupu k projednávání záležitostí dopravní obslužnosti a přípravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní obslužnost ve vazbě na projednání JŘ 2008/09 s Obcemi a Městy LK (prezentace přístupu k projednávání záležitostí dopravní obslužnosti a přípravy."— Transkript prezentace:

1 Dopravní obslužnost ve vazbě na projednání JŘ 2008/09 s Obcemi a Městy LK (prezentace přístupu k projednávání záležitostí dopravní obslužnosti a přípravy jízdních řádů v Libereckém kraji)

2 Úvod úvodní slovo, „záštita“ nad jednáním – radní/vedoucí OD/vedoucí ODO předložení podkladů – přehled zajištění DO do jednotlivých měst a obcí, tabulkový přehled ztrátovosti linek v porovnání dat za shodná období r. 2007 a 2008 (na základě údajů dostupných ke dni jednání)

3 Průběh jednání  Informace o smlouvách s obcemi 2008/2009  Informace o dopravním svazu LK  Informace o spol. KORID LK a IDS IDOL  Informace o význam.změnách během roku  Informace o stavu/přípravě financování 08/09  Informace o JŘ ČD 08/09  Informace o JŘ BUS 08/09

4 Smlouvy s obcemi 08/09 jednoleté smlouvy byly uzavřeny napříč celým krajem se všemi obcemi kromě Kravař a Liberce slevy pro města s MHD, které tuto musí dotovat všechny obce pravidelně platí příspěvek – čtvrtletně, ročně, celkem cca 24 mil. Kč/rok pro rok 2009 nově připojení obcí ke konvenci IDOL uzavření smluv 2009 ještě před volbami do kraje

5 Dopravní svaz LK pracuje pod patronací Mgr. Richtera zástupci obcí s hlubším zájmem o DO, SOLK, RK, ZK obvykle 2 zasedání do roka – aktuálně 23.9. podrobné informace o stavu dopravní obslužnosti, zejména ekonomické diskuse o záměrech DO do budoucna - IDOL

6 KORID LK, spol. s r.o. 6 zaměstnanců, z toho 2 na JŘ, 1 na telematiku Kompletní příprava jízdních řádů VLAK i BUS Příprava a organizace spuštění IDOL, v tarifní části od 1.1.2009, v dopravní části v letech 2009-2011 (dopravní optimalizace) Spolupráce se ZVONem a OREDem Mezinárodní projekty – železniční-089, NISA GO Příprava výběrových řízení VLAK i BUS od 2011

7 Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje

8 IDOL Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje Zónově-relační tarif od 1.1.2008 Tarifní integrace nejprve 6 největších dopravců ZDO v kraji, následně postupné zapojení i ostatních dopravců Dopravní integrace 2009-2011 (optimalizace systému ZDO po jednotlivých oblastech kraje)

9 Významné změny DO 2008 stabilizace situace v MHD Česká Lípa dodávka nových odbavovacích zařízení do autobusů, financování z rozpočtu LK příprava krajské karty (OpusCard) vč. kartového centra LK a systému zúčtování (clearing) Regiotram – program neskončil, hledají se cesty jak zajistit financování, rozdělení na menší, dílčí projekty, které bude možné realizovat z ROP a dalších zdrojů

10 Financování 2007 Vyhodnocení s dopravci 2007 po auditech – hospodaření společností, náklady ZDO až na dílčí položky, tržby na linkách, provozní investice – průměrné stáří voz. parku k 31.12.2007 v LK – 8,87 roku žákovské jízdné – finanční prostředky tradičně dostačují, v roce 2007 přepraveno v bus 1,19 mil. žáků a 1,93 mil. studentů,v žel. 29 tis. žáků a 303 tis. studentů; celkem 3,451 mil. žáků a studentů

11 Financování 2008 I. kompenzace změny sazby DPH cca 5 mil. nasmlouvané finance od obcí a LK budou stačit, vývoj tržeb je poměrně příznivý kompenzace růstu cen PHM – 13 mil. do rozpočtu DO navíc – navýšení úhrady PZ předpoklad čerpání: železnice 206,21 mil.Kč (včetně tramvaje Lbc – Jbc: 11,2 mil.), bus 208,93 mil.Kč, žákovské jízdné 16,2 mil.Kč; celkem ZDO 431,34 mil.Kč

12 Financování 2008 II. problematika dotací na obnovu vozového parku – nutnost notifikace programu u EU, úprava pravidel pro poskytování – nově nelze kombinovat s jinými dotačními zdroji ČK – 47 tis.karet 1kB, uznávání 4 ČSAD, TRANSCENTRUM bus, DpMB, od r.2006 LMK a IN Karta ČD, připravovaný nástup OpusCard Pravidelná jednání s řediteli dopravních společností – vývoj tržeb od začátku roku, aktuální situace v zajištění ZDO LK, příprava zavedení IDOL

13 Příprava financování 2009 tvorba rozpočtu kraje – před volbami pouze rámcový rozpočet, přesný rozpočet bude schvalovat až nové ZK během I. čtvrtletí 2009, financování DO ale ohroženo nebude – zálohové platby, stanovení CDV požadavek navýšení rozpočtu DO – min. o roční míru inflace k 1.12. (u ČD dáno i smluvně) žádost o podporu obcí 90,- Kč/ /obyvatele/rok – přednesena se zdůrazněním s ohledem na potřebu zapracování do obecních a městských rozpočtů na další rokžádost o podporu obcí 90,- Kč/ /obyvatele/rok – přednesena se zdůrazněním s ohledem na potřebu zapracování do obecních a městských rozpočtů na další rok

14 JŘ BUS I. Během roku připomínky vyřizovány průběžně k celostátním termínům změn – změny proti JŘ zavedeným v prosinci ale pokud možno jen minimálně – –Prázdniny – zrušení málo využitých spojů – v celém kraji, podobně jako v minulosti, dáno již v prosinci 2007 do JŘ –Delphi Packard, Škoda Auto – úprava dle dovolených – cílem snížení ztráty z provozu návozů na 3-směnné provozy Ne večer (noční Ne/Po) – Pá večer (odpolední Pá), obvyklé v LK a SČK (ŠKODA AUTO) –Hrádek nad Nisou – po dohodě s Městem a jeho osadními výbory – zrušení nejvíce ztrátových spojů o sobotách od 15.6. – město se ale i nadále podílí na zvýšené úhradě ztráty z provozu linek, využití je i nadále velmi nízké, předpoklad zlepšení až se zavedením tarifu IDOL, který cestujícím výrazně zvýhodní rozvoz od vlaků –Uzavírky – nejvýznamnější Liberec – centrum (včetně úprav terminálu MHD), největší rozsah během léta, na několika místech zároveň, složité hledání objízdných tras, do konce září by mělo být z větší části dokončeno

15 JŘ BUS II. Celkem cca 250 podnětů od 1.1.2008 - počet připomínek se po vzestupu v minulých letech začíná zase snižovat návrhy JŘ na web OD a IDS IDOL - lepší orientace pro zájemce o připomínkování omezení provozu - pátek 2.1. - třísměnné provozy; MS SKI 2009 – prázdniny jen 1.týden, speciální JŘ vlaků rok 2009 - 16.11. nepojedou školní spoje: pondělí před státním svátkem (předpoklad ředitelského volna)

16 JŘ ČD projednávání již od jara, na jaře se samostatné porady s Obcemi v posledních letech nekonají – nedochází k zásadním změnám konečný návrh je až na drobné nejasnosti hotov, je zveřejněn na webu OD a na WWW.IIDOL.CZWWW.IIDOL.CZ

17 Závěr Zápis dostávají všechny obce – souhrnný za všechny jednotlivé porady, se souhrnem všech zaznamenaných připomínek a uvedením, jak s nimi bude dále naloženo Poděkování za spolupráci obcím, žádost o její pokračování – formou smlouvy o spolupráci při zajišťování DO s příspěvkem na ZDO 90,- Kč/obyvatele/rok

18 Děkuji za pozornost Ing. Viktor Liška vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Odbor dopravy Krajský úřad Libereckého kraje viktor.liska@kraj-lbc.cz 485 226 277, 739 541 643 http://doprava.kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Dopravní obslužnost ve vazbě na projednání JŘ 2008/09 s Obcemi a Městy LK (prezentace přístupu k projednávání záležitostí dopravní obslužnosti a přípravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google