Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI *

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI *"— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI *

2 Mikrobiologické laboratoře jsou podle Zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů (Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb.) považovány za riziková pracoviště, kde hrozí nebezpečí vzniku profesionální laboratorní infekce.

3 Ke vzniku laboratorní nákazy může dojít následujícími mechanismy: inhalací infekčního aerosolu, který se může tvořit při zpracování klinického materiálu a při vypalování bakteriologických kliček, požitím jídla na infekčním pracovišti nebo po nedostatečné dezinfekci rukou před jídlem, případně vkládáním kontaminovaných předmětů nebo prstů do úst, parenterální inokulací při poranění kontaminovanou jehlou nebo rozbitým laboratorním sklem, potřísněním kůže nebo oční, nosní a ústní sliznice infekčním materiálem. Důsledným dodržováním bezpečnostních opatření lze snížit riziko laboratorních nákaz na minimum.

4 Hlavní zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři lze definovat následujícími body: 1. Používání ochranných pracovních oděvů – studentům jsou zapůjčeny pracovní pláště určené pouze pro práci na Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci. Profesionální pracovníci užívají kompletní ochranný oděv, včetně prádla, obuvi a rukavic, při manipulaci se zvlášť nebezpečnými původci infekčních onemocnění doplněný i obličejovou rouškou, štítem, čepicí, zástěrou, gumovou obuví nebo pracují v bezpečnostním laminárním boxu. 2. Dodržování pořádku a čistoty na pracovním místě – vložení použitého laboratorního skla do nádob s dezinfekčním roztokem, vypalování použitých bakteriologických kliček v plameni, dekontaminace pracovní plochy po event. potřísnění a po skončení práce pomocí dezinfekčních prostředků, likvidace infekčního materiálu spalováním ve spalovnách, případně autoklávováním.

5 3. Manipulace s infekčním materiálem jen po nezbytně nutnou dobu. 4. Přísný zákaz pití, konzumace jídel a kouření v laboratoři, zákaz pipetování ústy. 5. Důkladná dezinfekce a mytí rukou po skončení práce. 6. Bezodkladné hlášení jakéhokoliv poranění, potřísnění infekčním materiálem nebo rozbití laboratorního skla s poraněním vyučujícímu. Hlavní zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři lze definovat následujícími body:

6 ODBĚR KLINICKÉHO MATERIÁLU **

7 Odběry jednotlivých biologických vzorků 1. Výtěry ze sliznic a kůže zvlhčený sterilní vatový tampón transportní půda

8 Odběry jednotlivých biologických vzorků 2. Odběr krve na kultivaci (hemokultura) venepunkcí za přísně sterilních kautel do stříkačky – krev nesrážlivá na sérologii venepunkcí – krev srážlivá

9 Odběry jednotlivých biologických vzorků 3. Odběr moče volně močená moč cévkovaná moč suprapubická punkce PŘED ODBĚREM ŘÁDNĚ DEZINFIKOVAT USTÍ URETRY

10 Odběry jednotlivých biologických vzorků 4. Odběr likvoru lumbální punkcí – za přísně sterilních kautel do stříkačky OKAMŽITÝ TRANSPORT DO LABORATOŘE PŘI TEPLOTĚ 37°C

11 Odběry jednotlivých biologických vzorků 5. Odběr sputa – expektorací do plastových kontejnerů BAL → bronchoalveolární laváž

12 Odběry jednotlivých biologických vzorků 6. Odběr stolice na kultivaci výtěr z rekta zvlhčeným sterilním tamponem a transportní půdou na parazitologii nesterilní odběr malého kousku stolice pomocí speciální odběrové soupravy

13 Odběry jednotlivých biologických vzorků 7. Odběr hnisu, punktátů za sterilních kautel do stříkačky, plastových kontejnerů Anaerobní infekce jsou často smíšené etiologie se spoluúčastí různých druhů aerobních a anaerobních bakterií! Odběr se provádí nasátím hnisu do stříkačky. Poté se musí odstranit bubliny vzduchu a jehla se zapíchne do gumové zátky (zabránění přístupu vzduchu)

14 Mikrobiologická diagnóza vzorek sérum 1. den vzorek (moč, stolice, krev, sérum od pacienta od pacienta likvor, tkáň atd.) detekce mikrobů nebo jejich produktů (toxinů) detekce protilátek provedení a předběžné hlášení výsledků: serologické testy mikroskopie rychlotestů pro detekci antigenů založení kultivace => 24 hodin

15 Mikrobiologická diagnóza 2. den předběžné hlášení: předběžná identifikace kultur rychlé identifikační testy provedení: biochemické testy testy citlivosti na antibiotika Co léčím?Čím budu léčit? Př.: Klebsiella pneumoniaePř.: ampicilin/sulbactam

16 Mikrobiologická diagnóza zhodnocení biochemických testů příp. prodloužení inkubace 3. denzhodnocení biochemických testů příp. prodloužení inkubace a testů citlivosti na antibiotika (houby, anaeroby, hemokultury) a testů citlivosti na antibiotika (houby, anaeroby, hemokultury) KONEČNÝ výsledek lékaři: Př.:Co? Klebsiella pneumoniae Kolik?10 6 CFU/ml moči Čím léčit?ampicilin/sulbactam, ciprofloxacin… Co? FF, Klebsiella pneumoniae Kolik?FF +++, Klebs. pn. + Čím léčit?ampicilin/sulbactam, ciprofloxacin… => 24 hodin

17 Interpretace výsledků mikroskopických a kultivačních se zřetelem na druh vzorku, chorobu pacienta a současnou antibioterapii! Zhodnocení párového séra pro posouzení dynamiky tvorby protilátek. Konečný závěr

18 OBECNÉ ZÁSADY ODBĚRU MATERIÁLU

19 Obecné zásady odběru materiálu 1.Sterilní technika. Správné odběrové soupravy a instrumenty 2.Reprezentativní vzorek ze správného místa ve správnou dobu v dostatečné kvantitě bez vnější kontaminace 3.Odběr před zahájením ATB terapie. Pokud nelze dodržet, musím uvést podávaná antibiotika. 4.Řádně označený vzorek a správně vyplněná žádanka 5.Rychlý transport vzorku do laboratoře!!!

20 Důležité je: Z hlediska lékaře žádajícího o vyšetření vědět co a jak chci vyšetřit (umět se zeptat mikrobiologa) vědět kdy očekávat výsledky a jak s nimi pracovat Z hlediska lékaře - mikrobiologa vědět co a jak chce žádající lékař vyšetřit znát vstupní informace – správná diagnóza, antibioterapie mít správně odebraný, správně transportovaný a správně označený vzorek

21 Transport materiálu motto: Mohu správně odebrat vzorek, ale z laboratoře nedostanu validní výsledek, protože jsem vzorek skladoval/a či transportoval/a špatně!!!!


Stáhnout ppt "ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘI *"

Podobné prezentace


Reklamy Google