Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 100 200 3000 100 100 300 200 300 300 200 100 200 500 500 500 500 400 400 400 400 Elektrický náboj Elektrický proud Magnetické pole Střídavý proud

3 Jak se nazývá jednotka elektrického náboje? Správná odpověď Elektrický náboj za 1000

4 Coulomb Zpět

5 Správná odpověď Jak se nazývá elektroskop opatřený stupnicí? Elektrický náboj za 2000

6 Elektrometr Zpět

7 Správná odpověď Jakou velikost má elementární náboj? Elektrický náboj za 3000

8 1,602. 10 -19 C Zpět

9 Správná odpověď Do elektrického pole vložíme vodič. Jak se nazývá jev, který nastane? Elektrický náboj za 4000

10 Elektrostatická indukce Zpět

11 Správná odpověď Elektrický náboj za 5000 Vložíme-li do elektrického pole izolant (dielektrikum), dojde k ……. …….

12 Polarizaci dielektrika Zpět

13 Správná odpověď Elektrický proud za 1000 Jak se nazývá jednotka elektrického proudu?

14 Ampér Zpět

15 Správná odpověď Ohmův zákon je vztahem mezi třemi fyzikálními veličinami. Vyjádři, co pro ně podle tohoto zákona platí. Elektrický proud za 2000

16 I = U / R R = U / I U = R. I Zpět

17 Správná odpověď Pro co platí a co vyjadřuje 2. Kirchhoffův zákon? Elektrický proud za 3000

18 Zpět Pro jednoduchou smyčku elektrické sítě. Součet úbytků napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce stejný jako součet elektromotorických napětí zdrojů.

19 Správná odpověď Co je tranzistor a k čemu slouží? Elektrický proud za 4000

20 Zpět Polovodičová součástka se dvěma přechody PN v rámci jednoho krystalu. Slouží k zesílení proudu a napětí.

21 Správná odpověď Co je to elektrolytická disociace? Elektrický proud za 5000

22 Zpět Rozpad látky na ionty působením polárních molekul vody.

23 Správná odpověď Magnetické pole za 1000 Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina B, kterou nazýváme …… …….

24 Magnetická indukce Zpět

25 Správná odpověď Cívkou navinutou na jádře z látky magneticky měkké prochází elektrický proud. Co tím vzniklo? Magnetické pole za 2000

26 Zpět Elektromagnet

27 Správná odpověď Vysvětli Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku. Magnetické pole za 3000

28 Pravou ruku položíme na cívku (závit) tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu v závitech cívky. Palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar v dutině cívky. Zpět

29 Správná odpověď Pokud se mění magnetický indukční tok uzavřeným vodičem, nastává jev zvaný …………. Magnetické pole za 4000

30 Zpět Elektromagnetická indukce

31 Správná odpověď Vysvětli Lenzův zákon. Magnetické pole za 5000

32 Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně, která ho vyvolala. Zpět

33 Správná odpověď Výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem je …… Střídavý proud za 1000

34 P = U I Zpět

35 Správná odpověď Jak se nazývá zařízení bez pohyblivých částí, které využívá jev elektromagnetické indukce? Střídavý proud za 2000

36 Zpět Transformátor

37 Správná odpověď Jak se nazývá zařízení, které využívá trojfázový proud a mění energii elektrickou na energii mechanickou? Střídavý proud za 3000

38 Asynchronní (synchronní) elektromotor Zpět

39 Správná odpověď Střídavý proud za 4000 Co je to alternátor?

40 Zpět Generátor střídavého napětí

41 Správná odpověď Střídavý proud za 5000 Co je transformační poměr?

42 Zpět k = U 2 / U 1 = N 2 / N 1


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google