Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová aktivita III/2) Téma Úvod do studia geografie Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace seznamuje žáky s úvodní látkou učiva zeměpisu naší střední školy. Jsou v ní vymezeny základní geografické pojmy, rozdělení geografických disciplín, vymezení předmětu studia geografie atd. Datum tvorby

2 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE © Dušan Kráčmar 2013

3 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE ZÁKLADNÍ POJMY geografie slovo pochází z řečtiny (geos – zemský, grafein – psát, popisovat) věda, která se zabývá studiem tzv. krajinné sféry krajinná sféra - výsek zemského tělesa sahající od astenosféry po ozonosféru (O 3 ) zeměpis – doslovný český překlad výrazu geografie, bývá tak označován školní předmět, v němž se vyučují převážně geografické poznatky

4 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE ZÁKLADNÍ POJMY GEOGRAFIE = VĚDA ZEMĚPIS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚT

5 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ GEOGRAFIE geografie původně se geografie zabývala studiem celé planety Země, jak se postupně poznatky rozšiřovaly, odštěpovaly se z ní nové vědy (např. geologie) a objekt jejího studia se zúžil na krajinnou sféru geografie leží na pomezí přírodních, společenských a technických věd = ˃ jde o vědu syntetickou a komplexní, spojuje všechny tyto složky a vyvozuje pravidla na základě poznatků z nich získaných při svém zkoumání se geografie čím dál tím více zaměřuje na člověka, jeho činnost a na faktory, které ji ovlivňují

6 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ GEOGRAFIE Členění geografie fyzická geografie (FG sféra) - zkoumá přírodní složky krajinné sféry litosféra - studuje složení zemské kůry a svrchního zemského pláště atmosféra – plynný obal Země hydrosféra – vodní obal Země pedosféra – půdní obal Země biosféra – zkoumá živé organismy v krajinné sféře

7 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ GEOGRAFIE Členění geografie socioekonomická geografie (SE sféra) – zaměřuje se na činnost člověka a jeho výtvory, patří sem: geografie obyvatelstva a sídel – zkoumá strukturu a rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi geografie zemědělství – studuje zemědělskou činnost člověka ve vazbě ke krajinné sféře geografie průmyslu – studuje průmyslovou činnost člověka ve vazbě ke krajinné sféře geografie služeb – všímá si nevýrobních aktivit člověka (služeb)

8 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ GEOGRAFIE Další členění geografie obecná geografie – zkoumá jevy v krajinné sféře bez vtahu ke konkrétnímu regionu, vyvozuje obecně platné závěry regionální geografie – zkoumá jevy v krajinné sféře vždy v konkrétním regionu (oblasti), vyvozuje závěry platné jen pro něj (region může být různě velký – např. okres i světadíl)

9 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE DĚKUJI ZA POZORNOST.

10 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. cz-maturita.tym.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: maturita.tym.cz/zemepis/geografie.php AUTOR NEUVEDEN. oze.tzb-info.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: environmentalnich-ekonomu-eaere-prague-2012 AUTOR NEUVEDEN. igc2012.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: DOBI. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BEZROUKOVÁ, Jana. zsprosimerice.estanky.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. muzeum-umeni-benesov.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: graf-komunikace/cz/symboly_pro_verejnou_informaci.html AUTOR NEUVEDEN. geocaching.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: cache?guid=9c1833f7-260d-4cb3-a2ae-ea113068df18 AUTOR NEUVEDEN. eu.slovaktual.sk [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. korsika-ostrov.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. zsnastrani.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. oci-sveta.blog.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. necyklopedie.wikia.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. stetronic.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Massey university [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: massey/news/article.cfm?mnarticle_uuid=30AE684E-A3CC-B623-EF02-90F716670B33 AUTOR NEUVEDEN. inforse.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google