Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 6. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 6. října 2010."— Transkript prezentace:

1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 6. října 2010

2 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

3 Monitorovací indikátory Upraveny:  Metodikou monitorovacích indikátorů OP VK,  Příručkou pro žadatele,  Příručkou pro příjemce,  Smlouvou o realizaci grantového projektu  Prováděcím dokumentem,  Pravidly monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv

4 Monitorovací indikátory Vykazování indikátorů  vykazují se v příloze č. 1 monitorovací zprávy (jedna z povinných elektronických a tištěných příloh monitorovací zprávy)  po spuštění elektronické MZ se budou monitorovací indikátory vykazovat pouze Benefitu 7  Kumulativní - za celý dosavadní průběh projektu (od začátku realizace až do konce sledovaného období)

5 Monitorovací indikátory Průkazná evidence – musí být vedena příjemcem/partnery PODPOŘENÉ OSOBY:  prezenční listiny s podpisy podpořených osob (stvrzené lektorem)  Výjimka: u dětí předškolního věku, u žáků z 1. a 2. tříd nebo u dětí a žáků postiženým je možné dokládat jmenné seznamy s podpisem lektora a třídního učitele ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÉ OSOBY:  certifikáty, účastnické listy, osvědčení (dle projektové žádosti) POSKYTOVATELÉ SLUŽEB:  Smlouva, DPP, DPČ + výkazy práce Pozn.  z prezenční listiny by vždy mělo být patrné, z jaké organizace je cílová skupina  měla by být viditelně oddělena cílová skupina, realizační tým, lektoři,…  nutnost dělení na muže x ženy a chlapce x dívky

6 Ukázka prezenční listiny

7 Monitorovací indikátory Průkazná evidence: Dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami (1.2)  sociální znevýhodnění - lze prokázat čestným prohlášením ředitele (definovat důvody, proč byl žák zařazen do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním)  ostatní speciální vzdělávací potřeby - je nutné mít pro kontrolu na místě k dispozici diagnostiku ze SPC či PPP (ZS stačí doložit prohlášení, u kterých žáků je diagnostika k dispozici)  žák navštěvující speciální školu nemusí prokazovat zdravotní postižení či znevýhodnění

8 Monitorovací indikátory Průkazná evidence: Rodiče (1.2)  jsou započítáváni v rámci indikátoru Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob

9 Monitorovací indikátory  Podpořená osoba Vykazování (dle Metodiky MI ): již v okamžiku, kdy se poprvé začne vzdělávat v rámci projektu (např. zúčastní se vzdělávacího kurzu, stáže, odborné konzultace, školení, odborné praxe, výcviku…), tzn. je to i osoba, která kurz nedokončí x  Úspěšně podpořená osoba Vykazování (dle Metodiky MI ): : až po splnění kritéria úspěšnosti definovaného projektové žádosti, MZ (např. úspěšně složí zkoušky, absolvuje minimální podíl kurzu, získá certifikát o absolvování…). Tématicky odlišné, vzájemně nenavazující kurzy (př. kurz AJ a ICT) – možné započítat podpořenou nebo úspěšně podpořenou osobu vícekrát

10 Monitorovací indikátory Osoby poskytující služby – každý poskytovatel se počítá jen 1x  Vzdělavatelé, lektoři, školitelé, pedagogové volného času: Vykazování: v okamžiku, kdy začnou vzdělávat cílovou skupinu nebo poskytovat navazující služby cílové skupině (kariérové poradenství, individuální konzultace,...)  Metodici: Vykazování: po dokončení výukového materiálu  Poskytovatel služeb nesmí poskytovat služby na základě dodávky přes instituci

11 Monitorovací indikátory Produkty s komponentou ICT  cílová skupina musí být seznamována a zdokonalována ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT v rámci tématického celku, který je realizován min. po dobu 40 hodin (za celou dobu realizace projektu). Vykazování – po realizaci 40 hodin výuky zaměřené na ICT Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího  opakované uskutečnění programu, kurzu, modulu (nelze sčítat odučené hodiny při opakování programu, kurzu, modulu)  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách) Produkt s komponentou ICT není: 40 hodin e-learningu

12 Monitorovací indikátory Produkty s komponentou ŽP  problematice ŽP musí být věnováno 15 – 20 % produktu  nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího Produkty výhradně zaměřené na děti/žáky se SVP  je výhradně zaměřen na děti/žáky se SVP  je takový produkt jehož prostřednictvím se zlepšují podmínky, příležitosti, dovednosti, kompetence dětí/žáků se SVP

13 Monitorovací indikátory Nově vytvořený/inovovaný produkt  vykazuje se v momentě, od kdy je zástupcům cílové skupiny umožněno jej používat.  počtem produktů se nerozumí počet kusů, nýbrž počet druhů nebo souborů  příjemce je povinen bezplatně všechny nové vytvořené/inovované produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele dle jeho požadavků (nejpozději před odesláním závěrečné zprávy nebo spolu s ní)

14 Monitorovací indikátory  V případě ohrožení naplňování MI – nutné řešit s poskytovatelem podpory (může vést ke snížení rozpočtu projektu)  V opodstatněných případech je v průběhu realizace projektu v režimu podstatných změn možné: - hodnotu monitorovacího indikátoru snížit - monitorovací indikátor přidat  Zrušení povinných indikátorů není možné  Překročení hodnoty MI není považováno za podstatnou změnu za předpokladu, že tato změna nesouvisí s podstatnou změnou v rozpočtu

15 Monitorovací indikátory úprava dle Smlouvy o realizaci GP  Sankce za nenaplnění monitorovacích indikátorů (článek X, odstavec 5) a) max. 15 % - sankce ve výši 5 % z proplacených prostředků projektu b) 15 % - 50 % - sankce ve výši 30 % c) přesáhne 50 % - poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí  Autorská práva a obchodní tajemství (článek XI, odstavec 2) - ZS má právo všechny nově vytvořené/inovované produkty uchovávat, využívat a bezplatně šířit v neomezeném rozsahu

16 UDRŽITELNOST

17 Udržitelnost  závazek z projektové žádosti - udržení vybraných výstupů po dobu 5 let od ukončení financování projektu z OP VK  kontroly udržení výstupů ze strany příslušných institucí (Liberecký kraj; Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy; Evropská komise )  hmotný majetek pořízený prostřednictvím křížového financování musí být dále využíván v souladu s tím, na co byl pořízen  Udržitelnost není: udržení aktivit a výstupů projektu z prostředků ESF např. prostřednictvím navazujícího projektu

18 Udržitelnost - úprava dle Smlouvy o realizaci GP  5 let po ukončení projektu povinnost zasílat ZS každý rok MZ o udržitelnosti  formulář MZ o zajištění udržitelnosti projektu (www.msmt.cz)www.msmt.cz

19 Evidenční systém RISA MANAGING

20 RISA MANAGING Povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci GP: Článek VII, odstavec 20: Příjemce je povinen vést o projektu informace v evidenčním systému RISA MANAGING, a to v následujícím rozsahu: 1.Základní popis projektu a klíčových aktivit 2.Příjemce projektu 3.Partneři projektu 4.Realizační tým projektu + kontaktní údaje 5.Kalendář aktivit (konference, semináře, kurzy, apod.) 6.AKTUALITY o průběhu realizace projektu (zveřejňovat novinky min. 1x měsíčně)

21 RISA MANAGING Školení 11. října 2010 (počítačová učebna, budova KÚ LK)  od 11:00 – 13:00 hod  od 13:00 – 15:00 hod

22 Internetová adresa: http://www.opvk.eu/.............http://www.opvk.eu/.

23 Evidenční systém RISA MANAGING Technická podpora k systému RISA  jméno:Pavel Krayzel tel: 220 560 543, 773 090 413 e-mail:pavel.krayzel@icord.czpavel.krayzel@icord.cz  jméno:Martina Malá tel: 220 560 543 e-mail:martina.mala@icord.czmartina.mala@icord.cz

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Petra Prokešová E-mail: petra.prokesova@kraj-lbc.czpetra.prokesova@kraj-lbc.cz Tel: 485 226 229


Stáhnout ppt "MONITOROVACÍ INDIKÁTORY UDRŽITELNOST RISA MANAGING 6. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google