Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Böhmová Monitorovací zpráva v aplikaci Benefit7 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Böhmová Monitorovací zpráva v aplikaci Benefit7 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v aplikaci Benefit7 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Příručka „elektronická monitorovací zpráva v Benefit7“ (platnost k 14. 12. 2011) www.eu-zadost.cz přihlášení uživatele Konto žádostí – pro přechod na formulář MZ klikněte na řádek s příslušným projektem v levém horním menu – tlačítko „Monitorovací zpráva“ v levém horním menu – tlačítko „Založit novou MZ“ (popř. výběr již založené monitorovací zprávy)

3 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Údaje o projektu a MZ“  „Načíst data z MONIT7+“  v případě potřeby „Načíst vybrané datové oblasti z MONIT7+“  kontrola všech údajů o projektu a MZ, v případě nesouladu se skutečností kontaktujte projektového manažera  osoby na projektu – statutární zástupce + hlavní kontaktní osoba + zhotovitel MZ

4 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Monitorovací indikátory“  výběr relevantního indikátoru  dosažená hodnota = kumulativně od zahájení realizace projektu  datum dosažené hodnoty = zpravidla datum konce monitorovaného období  popis – podrobně, které osoby jsou vykázány, na základě čeho, jakou obdržely podporu apod.

5 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Výběrová řízení“  všechny povinné údaje Záložka „Dodavatelé pro VŘ“  IČO – validace ARES Záložka „Detaily VŘ“  navázání dodavatele na ukončené VŘ  detaily dodatku ke smlouvě

6 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Publicita“  výběr relevantní formy publicity  popis – vždy ke konkrétnímu monitorovanému období  checkbox „Publicita splněna“ – navázán na celé období realizace projektu, většina forem publicity bude splněna až s ukončením realizace projektu

7 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Harmonogram čerpání“  Aktualizovat finanční plán  na prvním řádku bude 0 Kč (vyplňuje se vždy částka vyúčtování a první zálohová platba, která Vám přišla ve výši 20% není vyúčtováním, proto zde bude vyplněná 0)  na druhém řádku bude částka požadovaná v první žádosti o platbu  na ostatních řádcích budou částky, které odhadujete do budoucna s tím, že součet všech částek na jednotlivé žádosti o platbu v tomto sloupečku by měl být ve výši schváleného rozpočtu projektu

8 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Klíčové aktivity“  výběr relevantní KA  stav KA  podrobný popis Záložka „Harmonogram aktivit“  v případě změny je potřeba zaškrtnout checkbox „Přepracovaný harmonogram aktivit“ na záložce „Údaje o projektu a MZ“

9 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Záložka „Kontroly na místě“  kontroly projektu Záložka „Podstatné/nepodstatné změny“  podrobný popis a zdůvodnění změny, datum účinnosti změny Záložka „Přílohy“  uvádět přílohy MZ  číslo přílohy + název přílohy + způsob doložení přílohy (je možné zvolit více způsobů předložení)  do aplikace Benefit7 přílohy nevkládat

10 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Dokončení zpracování MZ v Benefit7  kontrola  finalizace MZ  tisk  podpis a razítko statutárního zástupce/oprávněné osoby  ve formátu *.pdf uložit na CD spolu s dalšími přílohami

11 Jana Böhmová Monitorovací zpráva v Benefit7 Časté chyby  nedostatečný popis klíčových aktivit  rozpor harmonogramu aktivit s vlastním popisem KA  chyby v harmonogramu čerpání  neuvedení předkládaných příloh do seznamu příloh  nedostatečné zdůvodnění změn  neaktuální popis publicity  chyby při vyplňování výběrových řízení

12 Jana Böhmová Děkuji za pozornost Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Bohmova.j@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Jana Böhmová Monitorovací zpráva v aplikaci Benefit7 ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google