Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologické vlastnosti osobnosti Autoři: Petr Liška Jan Koblížek Michaela Kovářová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologické vlastnosti osobnosti Autoři: Petr Liška Jan Koblížek Michaela Kovářová."— Transkript prezentace:

1 Psychologické vlastnosti osobnosti Autoři: Petr Liška Jan Koblížek Michaela Kovářová

2 Obsah 1). Vlastnost a typ člověka 2). Jungova typologie 3). Eysenckova typologie 4). Sprangerova typologie 5). Gretzova typologie 6). Asertivita 7). Asertivní práva 8). Zajímavost

3 Vlastnost Trvalý znak lidské osobnosti, podle které určujeme chování jednotlivce Trvalý znak lidské osobnosti, podle které určujeme chování jednotlivce Vlivy, proč se člověk pokaždé nezachová stejně: Vlivy, proč se člověk pokaždé nezachová stejně: situace situace Momentální osobní stav Momentální osobní stav Vývojové změny Vývojové změny

4 Rozdíl mezi vlastností a typem? Vlastnost Veselost Optimismus Společenskost Přátelskost Extrovert Typ Souhrn určitých vlastností tvoří typ člověka

5 PSYCHOLOGICKÁ TYPOLOGIE 1.) Jungova 1.) Jungova 2.)Eysenckova 2.)Eysenckova 3.)Sprangerova 3.)Sprangerova 4.) Gretzova 4.) Gretzova

6 1.) Jungova typologie  Extravert: zaměřen na vnější svět, adaptabilní společenský, nápaditý, zábavný otevřený, bezstarostný, důvěřivý realistický, praktický  Introvert: zaměřen na vnitřní svět, své zážitky zdrženlivý, nejistý, opatrný, často ustupuje vzpomíná na minulost

7 2. Eysenckova typologie Flegmatik Cholerik Sangvinik Melancholik STABILITA INTROVERTEXTRAVERT LABILITA nedůtklivý vznětlivý aktivní optimista pasivní ovládá se spolehlivý klidný společenský přístupný vede, řídí čilý náladový úzkostný nespolečenský tichý

8  Flegmatik: klidný,vytrvalý,vyrovnaný klidný,vytrvalý,vyrovnaný rozvážný, smířlivý, lhostejný částečně přizpůsobivý, pomalý Nerad říká NE, dobře odolává tlakům  Sangvinik: veselý, přístupný, činorodý nenucený, hovorný, optimista sklon k přehánění, často mění názory vnímavý, zvědavý, tvůrčí

9  Melancholik: tichý, přecitlivělý, úzkostný urážlivý, přemýšlivý, pečlivý náladový, tvůrčí talent  Cholerik: neklidný, vznětlivý, netrpělivý vůdce, organizátor, přímočarý

10 Sprangerova typologie 6 hodnot člověka = 6 typů osobností   ekonomický typ: především užitek a zisk, stojí nohama pevně na zemi, oceňuje hmotný přínos  náboženský typ: duchovní hodnoty, zkušenosti  teoretický typ: touha po poznání (co, jak, proč se děje), vědec, filozof

11  Estetický typ: Kouzlo okamžiku,umělec, estetér Kouzlo okamžiku,umělec, estetér  Politický typ: Nejvyšší hodnotou je moc, Nejvyšší hodnotou je moc, společenské postavení Sociální typ:  Sociální typ: láska k druhým, laskavost, láska k druhým, laskavost, vychovatel, sociální pracovník

12 4. Gretzova typologie Vůdčí typ rozhodný energický nezávislý Podřízený typ nerozhodný pasivní závislý Nepřátelský typ orientován na sebe necitlivý nespolupracující Přátelský typ orientován na jiné citlivý spolupracující DIKTÁTOR já jsem OK vy nejste OK dogmatici vždy mají pravdu SOCIABILNÍ TYP já nejsem OK vy jste OK upovídaní zřídkakdy iniciativní BYROKRAT já nejsem OK vy nejste OK neriskují nevybočují z davu VÝKONNÝ TYP já jsem OK vy jste OK společenští zdvořilí

13 Asertivita Asertivita = sebeprosazení Asertivita = sebeprosazení Dovednost (schopnost) vztahující se k sebeúctě Dovednost (schopnost) vztahující se k sebeúctě Považuje se za důležitou komunikační schopnost Považuje se za důležitou komunikační schopnost Umění naslouchat a respektovat, přijímat svět kolem sebe, takový jaký je Umění naslouchat a respektovat, přijímat svět kolem sebe, takový jaký je

14 Definice asertivity Cesta k dohodě Cesta k dohodě Umění dělat kompromisy Umění dělat kompromisy Dospělost a zralost Dospělost a zralost Umění chránit sebe a své blízké. Umění chránit sebe a své blízké. Radost ze života Radost ze života

15 Vymezení asertivity Jako komunikační styl a strategie se odlišuje od agrese a pasivity Jako komunikační styl a strategie se odlišuje od agrese a pasivity Pro rozlišení nutno pochopit chování ke stanoviskům svým a cizím Pro rozlišení nutno pochopit chování ke stanoviskům svým a cizím Pasivní člověk – nebrání svoje názory, nechává se poškozovat, je manipulovatelný, v extrémech vede až k tyranii Pasivní člověk – nebrání svoje názory, nechává se poškozovat, je manipulovatelný, v extrémech vede až k tyranii Agresivní člověk – nerespektuje názory, poškozují ostatní Agresivní člověk – nerespektuje názory, poškozují ostatní Asertivní člověk – nebojí se vyslovit své myšlenky, prosazuje svůj názor, ale respektuje ostatní, nebojí se bránit agresi Asertivní člověk – nebojí se vyslovit své myšlenky, prosazuje svůj názor, ale respektuje ostatní, nebojí se bránit agresi

16 Autor metody asertivity Američan A.Salter Američan A.Salter Učil žáky spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým Učil žáky spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým Úkolem je rozpoznat a zastavit manipulativní chování Úkolem je rozpoznat a zastavit manipulativní chování

17 Asertivní práva Mluví o vnitřní svobodě jedince Mluví o vnitřní svobodě jedince Používají se v mezilidských situacích Používají se v mezilidských situacích Bývají negována různými konvencemi a zvyky tzv. manipulativní pověrou Bývají negována různými konvencemi a zvyky tzv. manipulativní pověrou Manipulativní pověra- vyvolává pocit viny - “co se má a nemá“ - v podvědomí lidí - podléhá módě Manipulativní pověra- vyvolává pocit viny - “co se má a nemá“ - v podvědomí lidí - podléhá módě

18 Práva Základní: Právo posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky, pocity a být si za ně sám zodpovědný Základní: Právo posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky, pocity a být si za ně sám zodpovědný Další práva: neposkytovat žádné výmluvy, vysvětlení,nebo ospravedlnění svého jednání Další práva: neposkytovat žádné výmluvy, vysvětlení,nebo ospravedlnění svého jednání změnit svůj názor změnit svůj názor dělat chyby a být za ně zodpovědný dělat chyby a být za ně zodpovědný říci : „já nevím!“, „já ti nerozumím“ nebo „je mi to jedno!“ říci : „já nevím!“, „já ti nerozumím“ nebo „je mi to jedno!“ činit nelogická rozhodnutí činit nelogická rozhodnutí

19 Citát Mít upřímně rád druhé lidi může mít člověk až tehdy, pokud umí mít rád sám sebe. Každého, kdo se rozhodne na sobě podobným způsobem pracovat, obdivujeme a přejeme mu hodně štěstí. Být sám sebou totiž stojí za to! Mít upřímně rád druhé lidi může mít člověk až tehdy, pokud umí mít rád sám sebe. Každého, kdo se rozhodne na sobě podobným způsobem pracovat, obdivujeme a přejeme mu hodně štěstí. Být sám sebou totiž stojí za to!

20 Manipulace - Shostormovo dělení I. Diktátor II. Chudáček III. Počtař IV. Břečťan V. Drsňák VI. Obětavec nejhodnější a nejlaskavější VII. Poslední spravedlivý VIII. "Táta máma". IX. Mafián

21 I.Diktátor - šéf nebo tatínek, jehož "řekl jsem" má váhu. - odvolává se na autority, tradici, odkaz předků - prosazuje vždy svou II. Chudáček - rád by učinil to nebo ono, ale nedostává se mu sil. - Zdůrazňuje své handicapy - Nepříjemné úkoly "neslyší" - Žena tohoto typu prohlašuje, že na většinu životních úkolů se svým slepičím mozkem nestačí. III. Počtař - rychle, snadno a úspěšně si spočítá, co je pro něj nejvýhodnější - občas volí taktiku cukru, občas taktiku biče nebo raději na vše zapomene, onemocní. - má špatnou paměť, ale to co je pro něj prospěšné, to si pamatuje velice dobře

22 IV. Břečťan - manipuluje druhými lidmi svojí předstíranou naprostou závislostí na nich. - jde mu o to, aby se o něj ostatní silnější jedinci starali - zdůrazňování svých potíží i těžkého osudu. V. Drsňák - své okolí prostě "ukřičí" - manipuluje hrubostí s nehoráznou jistotou - lidé ustoupí především proto, že je jim nepříjemné přihlížet jeho řádění. VI. Obětavec nejhodnější a nejlaskavější - tento typ dobře vystihuje výrok: "Nejhorší jsou nejhodnější lidé„ - Proklamuje že nechce nic pro sebe, jedná jen pro dobro druhých - udělá pro vás všechno, obětavostí a láskou by se rozkrájel - nikdy nestaví na první místo váš názor, ale vždycky jen svůj

23 VII. Poslední spravedlivý - formou manipulace je neustálá kontrola a kritika - ve svém okolí vyvolává pocity viny, dojem, že jsou špatní, málo charakterní - sám se podobně jako "diktátor" považuje za člověka bez chyb. VIII. "Táta máma" - ty, které si vyvolil, chrání před jakýmikoliv vlivy běžného života. - v návalu řady povinností se jich často opomene zeptat, zda to či ono chtějí - sám ví, co je nejlepší a to také udělá IX. Mafián - ideologie: "Jsem tvá ochrana, záštita, pomocník, udělám pro tebe dost, ale musíš mi sloužit.“ - kdo nejde se mnou, jde proti mně. - když je ovšem někdo ukázněný a drží se mnou, není to k zahození

24 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Flegmatik http://cs.wikipedia.org/wiki/Flegmatik http://referaty-seminarky.cz/typologie- osobnosti/ http://referaty-seminarky.cz/typologie- osobnosti/ Kurz psychologie I. (Věra Strnadová) Kurz psychologie I. (Věra Strnadová) http://www.ssvp.wz.cz/Texty/asertivita.html http://www.ssvp.wz.cz/Texty/asertivita.html http://www.ssvp.wz.cz/Texty/asertivita.html http://bisskiss.blog.cz/0707/obrazky-smoulu http://bisskiss.blog.cz/0707/obrazky-smoulu

25 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost Přejeme hezký den!!!


Stáhnout ppt "Psychologické vlastnosti osobnosti Autoři: Petr Liška Jan Koblížek Michaela Kovářová."

Podobné prezentace


Reklamy Google