Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady prevence kriminality ve školních zařízeních SAFETY „Bezpečná škola“ Hradec Králové 11. 11. 2015 JUDr. Tomáš Koníček odbor bezpečnostní politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady prevence kriminality ve školních zařízeních SAFETY „Bezpečná škola“ Hradec Králové 11. 11. 2015 JUDr. Tomáš Koníček odbor bezpečnostní politiky."— Transkript prezentace:

1 Zásady prevence kriminality ve školních zařízeních SAFETY „Bezpečná škola“ Hradec Králové 11. 11. 2015 JUDr. Tomáš Koníček odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR

2 Osnova vystoupení: Zásady prevence kriminality ve školních zařízeních (TNK č. 148 ÚNMZ) Zdroje financování bezpečnostních systémů ve školách

3 Rekapitulace a pohled do historie Ve školách probíhá vše svým typickým životem, probíhá zde hlavní vzdělávací proud Občas se v médiích objevují kusé informace, že byla někde ve škole přistižena osoba, která tam nemá co dělat (drobné krádeže) Každá škola je nějakým způsobem postavena, provozována, udržována a snad i zabezpečena

4 Děti a studenti občas nosí věci do školy, které tam vůbec nepatří (nože, drogy, zbraně, …) Někdy dochází k nestandardnímu chování, porušování vnitřního školního řádu, jak mezi dětmi, tak mezi dětmi a učiteli (drobné náznaky šikany, krádeže, škody na majetku školy…) Problémy a nedostatky jsou většinou brány za bagatelní

5 Absolutní změna – tragická událost ve Žďáře nad Sázavou Byly či nebyly v této škole nastaveny obecné bezpečnostní standardy? Jak byl zajištěn přehled o tom, kdo a proč do objektu školy vchází? Šlo o systémové selhání anebo měl jen zřizovatel školy spolu s jeho ředitelem tyto standardy nastaveny nevhodně?

6 Došlo k profesnímu selhání některého ze zaměstnanců školy? Byl vstup do školy vybaven některým z technických prostředků kontroly vstupu, neselhal tento systém? Jak reagovali pedagogičtí pracovníci při vlastním incidentu a bezprostředně po něm? Měl zřizovatel/ředitel zpracovány nějaké postupy řešení mimořádných událostí?

7 Pokud byly standardy zpracovány, postupovalo se podle nich? Byly o nich pedagogičtí pracovníci informováni? Byly o nich informováni rodiče dětí? Byly s dětmi nacvičovány? Jak probíhala spolupráce se složkami IZS a s obecní policií? A mnoho a mnoho dalších?

8 Co se dělo po nešťastné události Obrovská mediální masáž Najednou byl každý, kdo před televizní kamerou vystoupil odborníkem na zabezpečení objektů tedy škol a předváděl rychlá řešení Nejvíce byly zmiňovány kamerové systémy a nejméně ta zařízení, která zajistí, aby se nepovolaná osoba do školního objektu vůbec nedostala

9 Tedy velmi opomíjené mechanické zábranné prostředky kombinované s prostředky selektivní kontroly vstupu Správná reakce naopak přišla ze státní správy; okamžitá kontrola stavu zabezpečení školních objektů Řešení hledala i naše vláda, několik usnesení vlády k řešení situace Mezitím školy objíždějí prodejci techniky a mnohde bez jakýkoliv analýz rizik či bezpečnostního posouzení objektu úspěšně prodávají

10 Bohužel usnesení vlády ke zřízení Meziresortní pracovní skupiny není zcela naplněno MŠMT připravuje Metodický materiál … Tento text je ze strany MV nedoporučen k vydání; přesto je vydán Reaguje Poradní sbor pro situační prevenci kriminality ministra vnitra a vytváří Pracovní skupinu k vytvoření standardu bezpečnosti ve školním prostředí Několik jednání, analýza stavu, sběr materiálů, příprava Standardu

11 Jednoznačně se ukazuje, že cílem je splnit zákonné povinnosti vedení škol – zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a činnostech souvisejících Přednost před opatřeními co dělat po události musí dostat opatření zaměřená na co udělat, aby možná situace vůbec nenastala, tedy prevence, predikce Management vedení škol musí dostat jednoduché recepty a jejich zřizovatelé je musí akceptovat

12

13 Přichází rozhodnutí o naplnění původního usnesení vlády Meziresortní pracovní skupina (podle usnesení vlády z roku 2014) bude ustanovena včetně zástupců MV ČR Do problematiky je třeba též zapojit zejména zřizovatele škol, tedy především obce Zpracování, existence, ale také naplňování budoucího Minimálního bezpečnostního standardu je absolutní nutností Není přijatelné, aby byly další obdobné oběti

14 To však není vše a nečekáme pouze na výstup této komise V rámci normotvorné činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byl na návrh odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR zadán úkol pro TNK č. 148 „Prevence kriminality a bezpečnost obyvatelstva“ zpracovat ČSN 734400 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

15 Za poměrně krátkou dobu jsme byli schopni připravit předmět a obsah normy Ten prošel v září 2015 připomínkovým řízením Schválený předmět a osnovu budoucí normy Vám nyní promítnu

16 Za pozornost Vám děkuje: JUDr. Tomáš Koníček odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR tel.: 974 833 217 E-mail: tomas.konicek@mvcr.cztomas.konicek@mvcr.cz www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "Zásady prevence kriminality ve školních zařízeních SAFETY „Bezpečná škola“ Hradec Králové 11. 11. 2015 JUDr. Tomáš Koníček odbor bezpečnostní politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google