Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_03_8_Předložky ve spojení s časovými údaji Číslo skupiny: 2 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Předložky Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Seznámení žáků s předložkami ve spojení s časovými údaji, uvedení příkladů na jednotlivé předložky, odpověď na otázku „wann?“ (kdy?) Ověřeno ve třídě:VIII.A Datum ověření:19.12.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 19.12.2012Podpis:

2 Předložky ve spojení s časovými údaji

3 Předložky ve spojení s časovými údaji (um) wann?kdy? um v Příklad ustálené vazby: um 8 Uhr – v 8 hodin um 11 Uhr 30 Minuten – v 11 hodin 30 minut um halb fünf – v půl páté Příklad vazby ve větě: Er kommt um fünf Uhr. Přijde v pět hodin.

4 Předložky ve spojení s časovými údaji (gegen) wann?kdy? gegen okolo Příklad ustálené vazby: gegen 7 Uhr – okolo 7 hodiny gegen Viertel vor fünf – okolo tři čtvrtě na pět gegen halb sechs – okolo půl šesté Příklad vazby ve větě: Jana geht in die Schule gegen 7 Uhr. Jana jde do školy okolo sedmé.

5 Předložky ve spojení s časovými údaji (am) wann?kdy? am v (dny v týdnu) Příklad ustálené vazby: am Montag, montags – v pondělí, každé pondělí am Mittwoch, mittwochs – ve středu, každou středu am Sonntag, sonntags – v neděli, každou neděli Příklad vazby ve větě: Am Sonntag bin ich nicht in der Schule. Sonntags bin ich nicht in der Schule. V neděli (každou neděli) nejsem ve škole.

6 Předložky ve spojení s časovými údaji (am) wann?kdy? am v (části dne) Příklad ustálené vazby: am Morgen, morgens – ráno, každé ráno am Vormittag, vormittags – dopoledne, každé dopoledne am Mittag, mittags – v poledne, každé poledne Příklad vazby ve větě: Am Nachmittag habe ich Training. Nachmittags habe ich Training. Odpoledne (každé odpoledne) mám trénink.

7 Předložky ve spojení s časovými údaji (in) wann?kdy? in v, za, o Příklad ustálené vazby: in der Nacht – v noci in der Mitternacht – o půlnoci in einer Stunde – za hodinu Příklad vazby ve větě: In einer Stunde habe ich Deutsch. Za hodinu mám němčinu.

8 Předložky ve spojení s časovými údaji (im) wann?kdy? im v (měsíce) Příklad ustálené vazby: im Januar – v lednu im März – v březnu im September – v září Příklad vazby ve větě: Im September beginnt das Schuljahr. V září začíná školní rok.

9 Předložky ve spojení s časovými údaji (im) wann?kdy? im v, na (roční období) Příklad ustálené vazby: im Frühling – na jaře im Sommer – v létě im Herbst – na podzim im Winter – v zimě Příklad vazby ve větě: Im Winter schneit es. V zimě sněží.

10 Předložky ve spojení s časovými údaji (nach) wann?kdy? nach po Příklad ustálené vazby: nach dem Monat – po měsíci nach dem Kino – po kině nach der Arbeit – po práci Příklad vazby ve větě: Nach der Arbeit schläft meine Mutti. Po práci maminka spí.

11 Předložky ve spojení s časovými údaji (vor) wann?kdy? vor před Příklad ustálené vazby: vor einem Monat – před měsíci vor einer Stunde – před hodinou Příklad vazby ve větě: Vor einer Stunde war eine Pause. Před hodinou byla přestávka.

12 Předložky ve spojení s časovými údaji (seit) wann?kdy? seit od (minulost) Příklad ustálené vazby: seit einem Jahr – od jednoho roku seit dem März – od března seit gestern – od včera Příklad vazby ve větě: Seit dem Jahre 2010 lerne ich Englisch. Od roku 2010 se učím anglicky.

13 Předložky ve spojení s časovými údaji (ab) wann?kdy? ab od (budoucnost) Příklad ustálené vazby: ab Morgen – od zítřka ab Juni – od června ab Montag – od pondělí Příklad vazby ve větě: Ab Morgen habe ich Ferien. Od zítřka mám prázdniny.

14 Předložky ve spojení s časovými údaji (bis) wann?kdy? bis do Příklad ustálené vazby: bis fünf Uhr – do pěti hodin bis Freitag – do pátku bis Ostern – do Velikonoc Příklad vazby ve větě: Ich bleibe hier bis sechs Uhr. Zůstanu tu do šesti hodin.

15 Předložky ve spojení s časovými údaji (von-bis) wann?kdy? von-bis od-do Příklad ustálené vazby: von drei bis sieben Uhr – od tří do sedmi hodin von Freitag bis Sonntag – od pátku do neděle von Frühling bis Herbst – od jara do podzimu Příklad vazby ve větě: Von acht bis zwei habe ich Unterricht. Od osmi do dvou mám vyučování.

16 Předložky ve spojení s časovými údaji (zwischen) wann?kdy? zwischen mezi Příklad ustálené vazby: zwischen fünf und sechs Uhr – mezi pátou a šestou hodinou zwischen Januar und März – mezi lednem a březnem zwischen Montag und Freitag – mezi pondělí a pátkem Příklad vazby ve větě: Zwischen vier und fünf Uhr schreibe ich Hausaufgaben. Mezi čtvrtou a pátou píšu domácí úkoly.

17 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

18 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google