Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum a vývoj A NĚKTERÉ DALŠÍ SOUVISLOSTI…. Výzkum a vývoj v ČR  Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace  Zákony, týkající se VaV  Informační systém,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum a vývoj A NĚKTERÉ DALŠÍ SOUVISLOSTI…. Výzkum a vývoj v ČR  Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace  Zákony, týkající se VaV  Informační systém,"— Transkript prezentace:

1 Výzkum a vývoj A NĚKTERÉ DALŠÍ SOUVISLOSTI…

2 Výzkum a vývoj v ČR  Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace  Zákony, týkající se VaV  Informační systém, veřejná data o:  Centrální evidence aktivit – CEA  Centrální evidence projektů – CEP  Evidence veřejných soutěží (o projekt) – VES  Rejstřík informací o výsledcích – RIV  Souhrnná informace o každé výzkumné organizaci, ta je povinna do systému přispívat

3 NK jako výzkumná organizace  Dvoustupňová prověrka  Zakotveno ve zřizovací listině NK  Vlastní výzkum  Infrastruktura (tzv. malá infrastruktura)  Obecná jako paměťová organizace  Infrastruktura pro hodnocení výsledků VaV v ČR (spolupráce s RVVI)  Z tohoto titulu nárok  Až na 100% financování projektů  Podporu rozvoje jako výzkumné organizace

4 Financování výzkumu  Vlastní prostředky  Programové financování, tj. prostřednictvím projektů z různých programů  Poskytovatelů v ČR (GA ČR, jednotlivá ministerstva)  Evropské komise (končí projekty 7. rámcového programu, Eureka!, začíná Horizont 2020)  EHP a Norské fondy  Strukturální fondy (Výzkum a vývoj pro inovace)  Institucionální financování (dříve výzkumné záměry, dnes na základě Koncepce rozvoje NK jako výzkumné organizace)

5 Charakter VaV v NK  Základní výzkum (institucionální a eventuálně GA ČR)  Aplikovaný výzkum (programové financování ostatní)  Převládá aplikovaný výzkum v oblasti informačních technologií a ochrany fondů.  Základní výzkum v oblastech zhodnocení historických fondů, muzikologie, slavistiky, příp. knihovní vědy  Výzkumné instituce jsou hodnoceny na základě dosažených výsledků (vliv na výši institucionálního financování)

6 Další projekty  Program VISK, tj. Veřejné infomační služby knihoven – soutěže o projekt (pracovníci NK jsou koordinátory podporgramů)  Programy Evropské komise (eContent, Kultura, …) … pouze projekty mezinárodních konsorcií – mezinárodní soutěže o projekt  Projekty EHP a Norských fondů (digitalizace monografií 19. stol.)  Strukturální fondy (Národní digitální knihovna) – do budoucna spolupráce s odborem projektového řízení MK (podáno několik projektových záměrů vč. záměru na zřízení projektové kanceláře pro tyto projekty – MK může poskytnout manuál a SW pro projektové řízení)  Projekty UNESCO a další

7 Pojmy ve VaV  Poskytovatel  rozvíjí programy, které se realizují prostřednictvím projektů, o něž se soutěží  Financuje institucionální výzkum  Nositel - spolunositel  Řešitel - spoluřešitel – odpovídá nositeli a poskytovateli za správnost věcného řešení, nositeli za čerpání finančních prostředků  Služby ve výzkumu a vývoji

8 Mezinárodní spolupráce  Členství v mezinárodních nevládních organizacích (IFLA, CENL, CERL, IAML, IIPC, TEI Consortium, …)  Spolupráce s dalšími organizacemi, v NK tradice spolupráce s UNESCO  Paměť světa (pilotní projekty, světová cena Jikji v r. 2005)  Osobní členství v komisích a subkomisích Paměti světa (AK)  Spolupráce s IFAP (Information For All Programme)  Partnerství v mezinárodní výměně publikací  Partnerství digitální knihovny Manuscriptorium  Bilaterální smlouvy  Partnerství v projektech (TEL/EUROPEANA, projekty EK)


Stáhnout ppt "Výzkum a vývoj A NĚKTERÉ DALŠÍ SOUVISLOSTI…. Výzkum a vývoj v ČR  Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace  Zákony, týkající se VaV  Informační systém,"

Podobné prezentace


Reklamy Google