Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci univerzit v rámci sítí.  Program má více než 20 letou historii, ČR je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci univerzit v rámci sítí.  Program má více než 20 letou historii, ČR je."— Transkript prezentace:

1

2  Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci univerzit v rámci sítí.  Program má více než 20 letou historii, ČR je zapojena již od 1996.  Mezinárodní dohoda CEEPUS III – vstoupila v platnost v ČR od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu CEEPUS II. Program CEEPUS

3 Albánie Bosna a Hercegovina Bulharsko Černá Hora Česká republika Chorvatsko Maďarsko Makedonie Moldavsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Univerzita Priština a Prizren (Kosovo) Zapojené země do programu CEEPUS

4 Programu CEEPUS je možné se účastnit:  v rámci univerzitní sítě  jako Freemover Účast na programu CEEPUS

5 Univerzitní sítě v rámci programu CEEPUS  Seznam univerzitních sítí, do kterých je zapojeno VUT v akademickém roce 2015/2016 najdete na webových stránkách: www.ceepus.info

6 Univerzitní sítě – podání přihlášky  Zimní semestr: 15. června daného roku  Letní semestr: 31. října daného roku

7 Freeemovers – podmínky účasti  Student zapsaný v řádném denním studiu  Občanství státu zapojeného do programu CEEPUS  Věk bez omezení  Stipendia mohou být poskytnuta na:  Studium  Praktický výcvik  Práce na diplomových a doktorských pracech  Stipendium nelze poskytnout na výzkum!

8 Freeemovers – výběr hostující instituce  Při výběru hostitelské instituce si mohou uchazeči zvolit instituci podle svých preferencí a studijního oboru.  Přesto národní kancelář doporučuje zvolit takovou osobu a instituci, která má zkušenost s administrací programu CEEPUS, např. v rámci nějaké sítě vysokých škol.

9 Freemovers – délka pobytu  Studenti bakalářského a magisterského studia Délka pobytu: 3 – 10 měsíců pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky.  Studenti doktorského studia Délka pobytu: minimálně 21 dní

10 Freemovers – stipendium  Stipendium je určené na pobytové a stravovací náklady v hostitelské zemi  Cestovné je proplaceno v domovské zemi → nutné uschovat jízdní doklady (autobusové a vlakové jízdenky, letenka)  VÝŠE STIPENDIA  Každá země nabízí odlišnou výše stipendia – závisí na ekonomické úrovni dané země  Více info najdete na tomto linku: https://www.ceepus.info/default.aspx https://www.ceepus.info/default.aspx

11 Freemovers – podání přihlášky  Letní semestr: 30. listopadu daného roku (na zimní semestr je možné se přihlásit ve výjimečných případech pouze po dohodě s hostitelskou institucí)  Potřebné dokumenty k přihlášce:  Freemover Letter of Acceptace (potvrdí hostující univerzita)  Freemover Letter of Recommendation (potvrdí domácí univerzita - VUT)  Postup pro podání přihlášky je k dispozici na našem webu: http://www.dzs.cz/file/1305/ceepus_freemovers-navod- pro-podani-prihlasky-new-pdf/ http://www.dzs.cz/file/1305/ceepus_freemovers-navod- pro-podani-prihlasky-new-pdf/

12 Freemovers X Univerzitní sítě  Základní rozdíly:  Výběr hostující instituce  Termín pro podání přihlášek  Dokumenty pro přihlášku  Postup pro podávání přihlášky

13 Freemovers X Univerzitní sítě Program CEEPUS Univerzitní sítě Freemover  Délka pobytu  Výše stipendia Termín podání přihlášky Výběr hostující instituce Dokumenty pro přihlášku Podání přihlášky Dokumenty pro přihlášku

14 Kontaktní osoby a další informace ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Bc. Hana Philippi Rektorát – dveře č.1.35 E-mail: philippi@ro.vutbr.cz Tel.: +420 54145 117philippi@ro.vutbr.cz Webové stránky: Studentská mobilita: https://www.vutbr.cz/edit/studium/studium-a-staze-v- zahranici/ceepus/studentska-mobilita Freemovers: https://www.vutbr.cz/edit/studium/studium-a-staze-v- zahranici/ceepus/freemovers DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Webové stránky: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy- ehp/http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy- ehp/

15 ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Bc. Hana Philippi AKTION

16  společný program ministerstev školství České republiky a Rakouska  od r. 1993, nyní 5. etapa: 2010 – 2015  zaměřen výhradně na terciární sektor Program AKTION

17  Magisterské studenty  Doktorandské studenty  Postdoktorandské studenty  Akademické pracovníci Co je možné realizovat:  Studijní a výzkumné pobyty  Letní jazykové školy  Projekty spolupráce Pro koho je program určen?

18  student musí být občanem EU, EHP nebo Švýcarska  student musí být na VVŠ zapsán k řádnému studiu  studenti nesmí mít více jak 35 let (počítáno k 1. říjnu daného roku včetně) Podmínky účasti

19  Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia  Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu  Habilitační stipendia pro postdoktorandy  Stipendia pro vysokoškolské učitele Studijní a výzkumní pobyty

20 Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

21  Přílohy k žádosti o stipendium:  Příslib přijetí rakouského pedagoga, u kterého hodlá uchazeč studovat – „Statement of academic supervisor“  Doporučení od dvou různých pedagogů z VUT  Transcript of Records (vydá studijní oddělení fakulty v AJ)  Evidenční formulář uchazeče (POZOR: musí být potvrzen zahraničním oddělením fakulty VUT nebo OZV, formulář je k dispozici zde: http://www.dzs.cz/file/278/evidencni- formular_aktion-cr-rakousko2-pdf/)http://www.dzs.cz/file/278/evidencni- formular_aktion-cr-rakousko2-pdf/  Výše stipendia: 940 EUR / měsíc Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

22 Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu

23  Minimální účast jednoho doktorského studenta z ČR a Rakouska, kteří pracují na podobném tématu disertační práce  Přílohy k žádosti o stipendium:  Krátké shrnutí doktorských prácí obou studentů  Téma a obsah disertační práce  Podrobný plán spolupráce včetně časového plánu  Finanční plán  Podrobné zdůvodnění českého i rakouského školitele  Evidenční formulář uchazeče o stipendium ((POZOR: musí být potvrzen zahraničním oddělením fakulty VUT nebo OZV, formulář je k dispozici zde: http://www.dzs.cz/file/278/evidencni- formular_aktion-cr-rakousko2-pdf/)http://www.dzs.cz/file/278/evidencni- formular_aktion-cr-rakousko2-pdf/  Návrh projektu (formulář najdete na našem webu)  Výše stipendia: 940 EUR / měsíc Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu

24  Pro všechny stipendia stejný postup:  Nejdříve je nutná registrace na portále programu AKTION  Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky - http://www.scholarships.at/default.aspx?CMS Page=49 (je možné do žádosti průběžně vstupovat a upravovat ji) http://www.scholarships.at/default.aspx?CMS Page=49  Originál žádosti o stipendium včetně příloh se také posílá papírovou formou poštou Podání žádosti

25 Kontaktní osoby a další informace ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Bc. Hana Philippi Rektorát – dveře č. 1.35 E-mail: philippi@ro.vutbr.cz Tel.: +420 54145 117philippi@ro.vutbr.cz Webové stránky: https://www.vutbr.cz/edit/studium/studium-a-staze-v- zahranici/aktion/studijni-a-vyzkumne-pobyty https://www.vutbr.cz/edit/studium/studium-a-staze-v- zahranici/aktion/studijni-a-vyzkumne-pobyty DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Webové stránky: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika- rakousko/prehled-stipendii/http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika- rakousko/prehled-stipendii/

26 ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Bc. Hana Philippi NORSKÉ FONDY A FONDY EPH

27 VÝZVA 2015b Termíny pro podání žádosti: do 12. října 2015 do 15:00 SEČ Zhruba na 2 roky lze očekávat pauzu.

28 Kontaktní osoby a další informace ODBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Bc. Hana Philippi Rektorát – dveře č.1.35 E-mail: philippi@ro.vutbr.cz Tel.: +420 54145 117philippi@ro.vutbr.cz Webové stránky: https://www.vutbr.cz/edit/studium/studium-a- staze-v-zahranici/norske-fondy/mobilita-studentu https://www.vutbr.cz/edit/studium/studium-a- staze-v-zahranici/norske-fondy/mobilita-studentu DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Webové stránky: http://www.dzs.cz/cz/norske- fondy-a-fondy-ehp/http://www.dzs.cz/cz/norske- fondy-a-fondy-ehp/

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt " Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci univerzit v rámci sítí.  Program má více než 20 letou historii, ČR je."

Podobné prezentace


Reklamy Google