Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dům zahraniční spolupráce Seminář IPC UK v Praze „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ 14. 10. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dům zahraniční spolupráce Seminář IPC UK v Praze „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ 14. 10. 2014."— Transkript prezentace:

1 Dům zahraniční spolupráce Seminář IPC UK v Praze „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ 14. 10. 2014

2 KDO JSME Dům zahraniční spolupráce (DZS)  příspěvková organizace MŠMT  zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti školství a vzdělávání

3 Dům zahraniční spolupráce (DZS)  administruje programy na základě mezinárodních smluv MŠMT  program EU ERASMUS+ HLAVNÍ ČINNOST

4 CO NABÍZÍME  zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí  pomoc při získávání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty  propagaci českého školství v zahraničí

5 INFORMACE O NABÍDKÁCH STIPENDIÍ KE STUDIU V ZAHRANIČÍ NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV V PŮSOBNOSTI MŠMT

6 STIPENDIJNÍ PROGRAMY DZS Akademická informační agentura Akademická informační agentura AKTION ČR – Rakousko AKTION ČR – Rakousko CEEPUS CEEPUS Norské fondy a fondy EHP Norské fondy a fondy EHP

7 AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

8 AIA Stipendijní pobyty v zahraničí ● stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty veřejných vysokých škol ● stipendia nabízená nadacemi, VŠ, ústavy aj.

9 AIA Stipendia na základě mezinárodních smluv ● studijní/výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce až 1 akademického roku a letní jazykové kursy ● v nabídce je t.č. téměř 40 zemí světa ● nabídka je závislá na uzavření bilaterální smlouvymezi ČR a danou zemí

10 2015 / 2016 Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ● Estonsko ● Francie ● Chorvatsko ● Itálie ● Izrael ● Japonsko ● KLDR ● Korejská republika ● Litva ● Lotyšsko ● Maďarsko ● Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ● Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ● Rumunsko ● Rusko ● Řecko ● Slovensko ● Slovinsko ● Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina ● Vietnam

11 AIA Podmínky pro uchazeče o stipendium aktivně ● je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ v souvislosti se svým studijním oborem ● podmínky, délka pobytu, počet míst apod. vyplývají z příslušné bilaterální smlouvy

12 AIA Stipendium ● výše stipendia je různá pro jednotlivé země ● obecně platí, že stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné ● úhrada cestovného je ve většině případů zajištěna ze strany ČR

13 AIA – Výběrová řízení Možnost pro všechny uchazeči ze všech veřejných VŠ v ČR se hlásí prostřednictvím AIA výběrová komisenominace provádí výběrová komise (zástupci zahraničního partnera a pracovníci MŠMT, příp. i odborníci z dalších institucí)

14 AIA – Rozpis kvót Místa pro VŠ ● MŠMT přiděluje určitá místa pro daný akademický rok jednotlivým VŠ ● uchazeči z těchto VŠ se hlásí prostřednictvím svých rektorátů rozhoduje škola ● o nominacích svých uchazečů rozhoduje škola

15 AIA – Jak se přihlásit ● žádosti se podávají v akademickém roce, který předchází roku plánované realizace stipendijního pobytu ● termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí jsou zveřejňovány na začátku akademického roku

16 Adresa: Adresa: DZS – AIA Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Mgr. Eva Jermanová Karla Benešová Email: Email: aia@dzs.cz Web: Web: www.dzs.cz AIA – KONTAKTNÍ ÚDAJE:

17 AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO spolupráce ve vědě a vzdělávání

18 PROGRAM AKTION PODPORUJE: studijní pobyty studijní pobyty projekty spolupráce projekty spolupráce mezi VŠ pracovišti obou zemí letní jazykové a odborné školy letní jazykové a odborné školy  1-3týdenní kurzy pořádané v ČR

19 pro přípravu disertační práce (1-5 měsíců) věková hranice: 35 let AKTION – NABÍDKA STIPENDIÍ:

20 občané zemí:  EU  Evropského hospodářského prostoru  Švýcarska  zapsáni k řádnému studiu,  příp. zaměstnáni na veřejné VŠ v ČR AKTION – CÍLOVÁ SKUPINA

21 online: www.scholarships.at Přílohy Přílohy žádosti o stipendium:  doporučení pedagogů domácí VŠ  příslib přijetí od potencionálního rakous. školitele  DS za ukončené VŠ studium + Transcript of Records  evidenční formulář v čj AKTION – ŽÁDOST O STIPENDIUM

22 na základě online žádosti; nekoná se pohovor výsledky výběrového řízení do 6 týdnů od podání žádosti zveřejněné na webu: www.dzs.cz AKTION – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

23 AKTION – STIPENDIJNÍ POBYT měsíční výše stipendia:  studenti: 940 € ubytování zajištěno přes OeAD-GmbH studenti z ČR osvobozeni od poplatků za studium

24 PG studenti: 15. 3. pouze na zimní semestr 31. 10. pouze na letní semestr AKTION TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

25 mezi VŠ pracovišti obou zemí všechny vědní obory podpora na 1 rok, možné prodloužení priority:  podpora projektů menšího rozsahu  rozvoj nové spolupráce i rozvoj stávající  zapojení vědeckého dorostu  vyhlídky na pokračování v r. programů EU AKTION - PROJEKTY SPOLUPRÁCE

26 AKTION - PODPOROVANÉ AKTIVITY spolupráce ve výuce společné zpracování skript a učebnic přednášky hostujících profesorů příprava programů pro udělování dvojích diplomů vědecké exkurze studentů spolupráce ve vědě společné bilaterální vědecké akce - sympozia, kongresy

27 AKTION – NÁVRH PROJEKTU jeden společný návrh projektu v NJ/AJ jeden společný návrh projektu v NJ/AJ termíny pro podávání: termíny pro podávání:  15.04.  15.09.  30.11.

28 Adresa: Adresa: DZS – AKTION ČR – Rakousko Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Ing. Helena Hanžlová PhDr. Martina Hamplová Email: Email: aktion@dzs.cz Web: Web:www.dzs.cz AKTION – KONTAKTNÍ ÚDAJE:

29 CEEPUS C ENTRAL E UROPEAN E XCHANGE P ROGRAM FOR U NIVERSITY S TUDIES

30 CEEPUS ● středoevropský výměnný meziuniverzitní program zaměřený na spolupráci v rámci tematických sítí VŠ ● 16 zapojených zemí střední a jihovýchodní Evropy

31 CEEPUS – ZAPOJENÉ ZEMĚ Albánie Bosna a Hercegovina Bulharsko Černá Hora Česká republika Chorvatsko Maďarsko Makedonie Moldavsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Univerzity Priština, Prizren (Kosovo)

32 CEEPUS – NABÍDKA STIPENDIÍ ● pro PG studenty (zejména prezenčního studia)  krátkodobá výzkumná stipendia (1 – 2 měsíce)  semestrální stipendia (3 měsíce a více )

33 CEEPUS – STIPENDIUM ● cestovné (jízdenky, letenky) hradí vysílající VŠ ● pobytové stipendium dle sazebníku dané země hradí hostitelská strana a vyplácí ho zpravidla vysoká škola nebo NCO www.ceepus.info ● sazebníky dostupné na www.ceepus.info

34 CEEPUS – ŽÁDOST O STIPENDUM sítě CEEPUS ● zjištění, zda je katedra zapojena do některé sítě CEEPUS (zahr./studijní oddělení VŠ, NCO) www.ceepus.info ● žádost se podává online na www.ceepus.info (nutná registrace) ● oslovení kontaktní osoby univerzitní sítě za účelem výběru cílové země, univerzity a zvolení délky pobytu ● předložení vyplněné žádosti

35 CEEPUS TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ● 15.6. ● 15.6. na ZS v rámci sítí VŠ ● 31.10. ● 31.10. na LS v rámci sítí VŠ ● 30.11. ● 30.11. na individuální mobilitu „freemovers“ na LS

36 Adresa: Adresa: DZS – CEEPUS Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Mgr. Jan Trnka Email: Email: ceepus@dzs.cz Web: Web:www.dzs.cz www.ceepus.info CEEPUS – KONTAKTNÍ ÚDAJE:

37 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP SPOLUPRÁCE ŠKOL A STIPENDIA (CZ07)

38 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP ● přispívají ke:  snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě  posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy ● donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

39 Norské fondy a fondy EHP Jak se zapojit? ● přihlásit se do projektu mobilit domovské VŠ ● individuálně podat žádost o grant na DZS

40 Podporované aktivity – Projekty mobilit Studentské mobility – PG studenti studijní pobyty (3 – 10 měsíců, obvykle na 1 semestr) krátkodobé výzkumné pobyty (2 týdny – 2 měsíce) odborné vzdělávání v rámci instituce nebo v podnicích (2 týdny – 2 měsíce) povinné přílohy: Letter of Acceptace + Letter of Recommendation + potvrzení o studiu

41 Finanční podmínky Projekty mobilit – individuální stáže Min. výše grantu : 25 000 CZK Max. výše grantu na pobytové náklady: 1.Norské fondy: max. 175 000 CZK + cestovné 2.Fondy EHP: max. 100 000 CZK + cestovné

42 INDIVIDUÁLNÍ STÁŽE PRO PG STUDENTY ● pro studenty prezenčního doktorského studia Typy pobytů ● studijní pobyt (max. 10 měsíců) ● krátkodobý výzkumný pobyt (2 týdny a ž 2 měsíce) povinné přílohy: Letter of Acceptace + Letter of Recommendation + potvrzení o studiu

43 Finanční podmínky Individuální stáže Min. výše grantu : 25 000 CZK Max. výše grantu na pobytové náklady: 1.Norské fondy: max. 175 000 CZK + cestovné 2.Fondy EHP: max. 100 000 CZK + cestovné

44 Norské fondy a fondy EHP Jak se zapojit? ● přihlásit se do projektu mobilit domovské VŠ ● individuálně podat žádost o grant na DZS žádosti se podávají v elektronické podobě prostřednictvím IS CEDR – https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/Views/Public/Default.aspx https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/Views/Public/Default.aspx nutná registrace žádosti se podávají v AJ

45 AKTUÁLNÍ VÝZVY II.Výzva 2014B – Norské fondy a fondy EHP období pro předkládání žádostí: od 26. srpna 2014 do 29. října 2014 podporované aktivity:  Projekty mobilit a stáže Projekty mobilit Mobilita pracovníků ve vzdělávání Mobilita studentů  Projekty institucionální spolupráce více informací na: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a- fondy-ehp/http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a- fondy-ehp/

46 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP KONTAKTNÍ ÚDAJE: Kontaktní osoby: Mgr. Katarína Kukurová Bc. Tereza Čechová Ing. Markéta Dědová Email: Email:eeagrants@dzs.cz Web: Web:www.dzs.cz

47 KDE SÍDLÍME Na Poříčí 1035/4 Praha 1 tramvajová zastávka Náměstí republiky

48 Děkujeme za pozornost! www.dzs.cz


Stáhnout ppt "Dům zahraniční spolupráce Seminář IPC UK v Praze „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ 14. 10. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google