Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAHRANIČNÍ MOBILITA MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ A ZÍSKÁNÍ PRAXE Studijní a výzkumné pobyty Pracovní stáže Stipendia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAHRANIČNÍ MOBILITA MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ A ZÍSKÁNÍ PRAXE Studijní a výzkumné pobyty Pracovní stáže Stipendia."— Transkript prezentace:

1 ZAHRANIČNÍ MOBILITA MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ A ZÍSKÁNÍ PRAXE Studijní a výzkumné pobyty Pracovní stáže Stipendia

2 PRACOVIŠTĚ ZODPOVĚDNÉ ZA ORGANIZACI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Na MU: » Centrum zahraniční spolupráce » Oddělení zahraničních vztahů fakulty » Oboroví koordinátoři a pověřené osoby FF http://www.phil.muni.cz/wff/home/vztahy/poverene-osoby-ff http://www.phil.muni.cz/wff/home/vztahy/poverene-osoby-ff » Mimo MU » Národní agentura evropských programů » Dům zahraniční spolupráce » Fulbrightova komise » Deutscher Akademischer Austausch Dienst

3 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Studijní pobyty » Většinou semestrální nebo celoroční pobyty » Pracovní stáže » Stáže v oblastech blízkých studijnímu oboru » Výzkumné pobyty » Práce v laboratořích, archívech, knihovnách, atd. » Letní školy » Odborné nebo jazykové » V zahraničí nebo v ČR

4 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Podle kterých kritérií se dá vybrat druh pobytu? » druh pobytů (studijní, výzkumný, pracovní, letní škola…atd.) » destinace » finanční podpora » délka pobytu » podmínky přihlášení/přijetí » další…(např. specializace studia)

5 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Jak najít možnosti zahraničních pobytů? » www stránky CZS (http://czs.muni.cz)http://czs.muni.cz » filtr mobilitních možností » měsíční newsletter CZS » www stránky zahraničních oddělení fakult http://www.phil.muni.cz/wff/home/vztahy » www stránky agentur » www stránky AIA (www.zahranici-stipendium.cz)www.zahranici-stipendium.cz » EU portál (www.scholarshipportal.eu)www.scholarshipportal.eu » vyhledavač stipendií DZS (www.dzs.cz)www.dzs.cz

6 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Programy umožňující pobyty v Evropě » ERASMUS+ (LLP) » Studijní pobyty, pracovní stáže » Mezivládní dohody » DAAD » AKTION » CEEPUS (CEEPUS freemover) » Fondy Norska a fondy EHP » Visegrádská stipendia » Granty pro freemovers

7 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Programy umožňující pobyty mimo Evropu » Mezivládní dohody » Studium na partnerských univerzitách » Fulbrightovo stipendium » ISEP » Erasmus Mundus » Granty pro freemovers » Specifická stipendia

8 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ » Aktuální termíny pro podávání přihlášek  Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2015/2016 Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2015/2016 harmonogram uzávěrek v průběhu akademického roku 2014/2015; přehled termínů a zemí ZDEZDE ARGENTINA: výběrové řízení 2015/2016 - uzávěrka 31. října 2014 ARGENTINA: výběrové řízení 2015/2016  RAKOUSKO: stipendia AKTION RAKOUSKO: stipendia AKTION semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky VŠ v ČR, kteří chtějí v letním semestru 2015 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku; uzávěrka přihlášek: 31. října 2014  CEEPUS: stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu CEEPUS: stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro vysokoškolské pedagogy pro stipendijní pobyty v letním semestru 2015; termín pro podávání žádostí v sítích zapojených VŠ: 31. říjen 2014 termín pro podávání žádostí na individuální mobility: 30. listopad 2014 („freemover“)  NEWSLETTER DZS na podzim 2014 NEWSLETTER DZS na podzim 2014 Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí a možností mezinárodní projektové spolupráce.  NEWSLETTER CZS MU ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2014 NEWSLETTER CZS MU ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2014

9 MEZIVLÁDNÍ DOHODY » stipendijní pobyty v rámci tzv. KVÓT » stanovena kvóta pro MU » Čína, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko » uzávěrka přihlášek: 20. 11. (na zahraničním oddělení FF) POZOR: Rusko – uzávěrka již 20. 10. !!! » stipendijní pobyty v rámci tzv. VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ » přihlášky studenti podávají přímo do AIA v Praze » Albánie, Argentina (31.10.), Belgie, Bulharsko, Čína, Egypt, Estonsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Korea, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Německo, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko (31. 10.), Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vietnam

10 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FAKULTA » Aktuální nabídka na podzim 2014 na našem webu www.phil.muni.czwww.phil.muni.cz v sekci vnějších vztahů ZDEZDE  Mimořádné stipendium na podporu mobility studentů  studenti mohou žádat v průběhu celého roku  vyplácí se obvykle po návratu ze zahraničí  posuzováno individuálně na základě kvality dodaných materiálů  Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů – účast na konferencích, krátkodobých studijních pobytech

11 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FAKULTA MEZIFAKULTNÍ DOHODY Mezifakultní dohody jsou uzavřeny na těchto ústavech FF MU:  Ústav slavistiky Kyjev, Lvov (Ukrajina) - kontaktní osoba: Mgr. Olga LytvynyukMgr. Olga Lytvynyuk Petrohrad (Rusko) - kont. osoba: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. Zagreb, Zadar (Chorvatsko) - kont. osoba: Mgr. Mirna Stehlíková DurasekMgr. Mirna Stehlíková Durasek Plovdiv, Sofija (Bulharsko) - kont. osoba: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. Bělehrad (Srbsko) - kont. osoba Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Skopje (Makedonie) - kont. osoba Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Wroclaw, Krakow, Poznaň (Polsko) - kont. osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.Mgr. Roman Madecki, Ph.D.  Ústav filozofie Lyon (Francie) - kont. osoba: PhDr. Dagmar Pichová, PhD.PhDr. Dagmar Pichová, PhD.  Ústav klasických studií Neapol (Itálie) - kont. osoba: doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. NOVĚ: spolupráce s Petrozavodsk State University (Ústav slavistiky, Ústav jazykovědy a baltistiky, Ústav klasických studií, Historický ústav) Výběr studentů je plně v kompetenci příslušných výše uvedených ústavů. Informujte se u kontaktní osoby na Vašem ústavu. Pokud je student příslušnou katedrou nominován, proplacení stipendia se vyřizuje na Centru zahraniční spolupráce MU.Centru zahraniční spolupráce MU

12 MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - FAKULTA Mezinárodní vzdělávací programy CEEPUS Filozofická fakulta má 4 CEEPUS sítě, a to na katedrách: Ústav českého jazyka Ústav religionistiky Ústav románských jazyků a literatur Ústav české literatury a knihovnictví (Umbrella Network) Pokud není na Vaší katedře uzavřena CEEPUS síť, můžete vyjet do zahraničí jako CEEPUS freemover. Pro bližší informace navštivte webové stránky programu CEEPUS http://www.ceepus.info http://www.ceepus.info

13 EVIDENCE STUDENTSKÝCH ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ NA MU » Celouniverzitní jednotný postup (Směrnice rektora MU a metodický pokyn ředitele CZS MU) » Povinnost studenta evidovat svoji stáž delší jak 14 dní v informačním systému MU (www.is.muni.cz)www.is.muni.cz » Uznávání nejenom ze studijních, ale i pracovních pobytů » Garantem je pověřená akademická osoba katedry/fakulty » Online aplikace v ISu – evidence pobytu + uznávání » Dokumenty a návody jsou dostupné a ke stažení na webových stránkách CZS MU http://czs.muni.cz/cs/2012-07-16-22-28-43.http://czs.muni.cz/cs/2012-07-16-22-28-43

14 KONTAKT CZS MU:  Centrum zahraniční spolupráce MU » budova „bývalé“ Lékařské fakulty, Komenského nám.2 » e-mail: cic@czs.muni.czcic@czs.muni.cz » web: http://czs.muni.czhttp://czs.muni.cz » kontaktní hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 úterý 9:00 - 11:00 středa 12:00 - 15:00 čtvrtek 13:00 - 15:00 pátek jen předem sjednané schůzky (online aplikace)

15 KONTAKT FAKULTA:  Oddělení vnějších vztahů FF MU Arna Nováka 1, budova C, zvýšené přízemí (chodba studijního oddělení) Úřední hodiny: PO, ÚT, ST, PÁ: 9 – 12 E-mail: int@phil.muni.czint@phil.muni.cz Web: http://www.phil.muni.cz/wff/home/vztahy Proděkan pro zahraniční vztahy: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. Referentky pro zahraniční vztahy: Mgr. Jana Sobolová Mgr. Helena Valíčková

16 Děkuji za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "ZAHRANIČNÍ MOBILITA MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ A ZÍSKÁNÍ PRAXE Studijní a výzkumné pobyty Pracovní stáže Stipendia."

Podobné prezentace


Reklamy Google