Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE JIHLAVA 17. a 18.3.2011 Projekt 5. Výzvy IOP „Modernizace a obnova přístrojového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE JIHLAVA 17. a 18.3.2011 Projekt 5. Výzvy IOP „Modernizace a obnova přístrojového."— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE JIHLAVA 17. a 18.3.2011 Projekt 5. Výzvy IOP „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KC Nemocnice Jihlava“ MUDr. Zdeněk Klimsa KC Nemocnice Jihlava

2 Historické milníky budování jihlavské kardiologie 1.Národní kardiovaskulární program České republiky 2000 2.Žádost nemocnice Jihlava o zřízení pracoviště invazivní kardiologie 2001 3.Zahájení činnosti Kardiocentra Vysočina a.s. 18.9.2007 4.Vznik kardiologického oddělení NJ 1.2.2008 5.Žádost o přiznání statutu Kardiovaskulárního centra pro dospělé 1.8.2009

3 Historické milníky budování jihlavské kardiologie Cílená kontrola požadovaných podkladů a místní šetření 31.8.2009 zástupci zdravotních pojišťoven,Ministerstva zdravotnictví ČR,odborní zástupci všech medicinských oborů vstupující do kardiovaskulární péče ( kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, intervenční radiologie) 6.Přiznání statutu kardiovaskulárního centra pro dospělé II. typu 29.12.2009 7.Možnost čerpání finančních zdrojů z IOP-příprava projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KC Nemocnice Jihlava“ 8. Realizace přístrojového vybavení dle směrnic MZ ČR 2010-2011

4 D ŮVODY PRO BUDOVÁNÍ KARDIOCENTER Přetrvávající vysoká mortalita na kardiovaskulární choroby v ČR  600 úmrtí/100 00 obyv./rok  počet zemřelých na KVO v ČR 60 000 /rok  více než 50% všech úmrtí v ČR  49% mužů, 54% žen  podíl ICHS na kardiovaskulární mortalitě 50%  cévní onemocnění mozku 30%

5 D ŮVODY PRO BUDOVÁNÍ KARDIOCENTER a) zvyšování finančních nákladů na nemoci oběhové soustavy  v r. 2000 - 7,5 miliard  v r. 2007 - 18,6 miliard b) vysoká odbornost, erudice, zkušenost  náročné materiálně technické vybavení  efektivní a účelné využití finančních prostředků Budování kardiovaskulárních center a lokalizace finačních zdrojů do jejich vybavení je v souladu s Národním kardiovaskulárním programem České Republiky

6 Struktura zemřelých ČR podle příčin 1990 a 2008

7

8 Kdo léčí srdce hodně, léčí zpravidla lépe a efektivněji Optimum 600 hospitalizovaných s infarktem ročně

9 Počet primárních PCI na milion obyvatel/rok v evropských zemích

10 Četnost výkonů primární perkutání intervence (p-PCI) v Evropě

11 Hospitalizační léčba infarktu myokardu s elevacemi ST v Evropě

12 Intervenční výkony 2009 - ČR

13 Dosavadní finanční náklady Kardiocentrum Vysočina 30 000 000 Kč Kardiocentrum Vysočina 30 000 000 Kč Kardiologické oddělení NJ 18 000 000 Kč Kardiologické oddělení NJ 18 000 000 Kč Kardiocentrum NJ 60 000 000 Kč Kardiocentrum NJ 60 000 000 Kč

14 Průměrné počty specializovaných výkonu v KC  1 500 srdečních katetrizací  500 perkutánních koronárních angioplastik z toho minimálně 100 primárních PCI pro STEMI ) z toho minimálně 100 primárních PCI pro STEMI )  100 implantací kardiostimulátoru  500 nekoronárních intervenčních výkonů vč.výkonů na periferních tepnách vč.výkonů na periferních tepnách  150 cévně chirurgických výkonů

15 Kardiocentrum Nemocnice Jihlava  celkový počet lůžek 50  koronární jednotka 6  standardní lůžka 44  počet lékařů 13  nelékařští pracovníci 52

16 Kardiocentrum Nemocnice Jihlava  počet provedených koronarografických vyšetření 2 238  počet provedených angioplastik 1 069  direktní angioplastika ( ošetření pacientů s AIM do 12 hod. ) 279  počet pacientů odeslaných z jihlavského regionu 994 ( 42%)  počet vyšetřených pacientů v odborných ambulancí 9 574  počet zaimplantovaných kardiostimulátorů 135  počet provedených angioplastik na periferních tepnách DDK 164  počet cévních chirurgických operací 217

17  vybudování arytmologického pracoviště  ( elektrofysiologické vyšetření, radiofrekvenční ablace,implantace biventrikulárních kardiostimulátorů a defibrilátorů )  rozšíření angiologické péče s nárůstem intervenčních výkonů na periferních tepnách  získání akreditace pro obory angiologie nebo intervenční radiologie,cévní chirurgie Hlavní úkoly Kardiovaskulárního centra

18 Přístrojové vybavení Kardiovaskuárního centra dané 5.výzvou MZ v Nemocnici Jihlava ROZPOČET PROJEKTU Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace ks pořizovaného přístrojového vybavení ks Angio CT 1 Echokardiograf High-end třídy 1 Duplexní ultrazvukový přístroj 1 Monitorovací systém s možností měření invazivních tlaků 16 Telemetricky monitorované lůžko 16 Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV 3 Bed-side echokardiograf 4 Intraaortální balónková kontrapulzace 1 Přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální 1 Přístroj pro řízenou hypotermii 1 Magnetická rezonance 1,5 T (SW) 1

19

20

21

22

23

24 Tým kardiologického oddělení

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE JIHLAVA 17. a 18.3.2011 Projekt 5. Výzvy IOP „Modernizace a obnova přístrojového."

Podobné prezentace


Reklamy Google